NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 15.02.2023
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2023.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2023.

InterCapital Bond fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama , drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U Europi je, zbog iznimno blage zime, popunjenost plinskih rezervi po državama ostala rekordno visoka. Trenutno se čini kako će uslijed ove sretne okolnosti EU izbjeći ozbiljnije ekonomsko usporavanje koje se predviđalo zbog nemogućnosti proizvodnih dijelova ekonomije da pribave nužne energente. Nadalje, Europska komisija objavila je da je treći mjesec zaredom porastao i indeks ekonomskog sentimenta (ESI), što predstavlja trend povratka optimizma na tržišta.

Zbog svega navedenoga, Europska središnja banka dodatno je zaoštrila retoriku i najavila daljnja dizanja kamatnih stopa kroz sljedećih nekoliko sastanaka, sa ciljem suzbijanja inflacije. U SAD-u se pak retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama, pa onda početak ciklusa labavljenja monetarnih uvjeta krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Po atraktivnim prinosima kupovani su trezorski zapisi EU core država sa dospijećem manjim od 13 mjeseci. Prodajom hrvatskih lokalnih obveznica smanjena je izloženost domaćem tržištu. Prodavane su i njemačke obveznice srednjeg dijela krivulje prinosa (6 godina) te su za isti iznos kupljene dvogodišnje njemačke obveznice. Na taj je način smanjena duracija InterCapital Bond fonda koja trenutno iznosi 1,8. U odnosu na isti mjesec protekle godine, prosječan bruto prinos do dospijeća fonda povećao se sa 0,94% na 2,44%.

InterCapital Dollar Bond fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama , drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U SAD-u se tijekom proteklog mjeseca retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama, pa onda početak ciklusa labavljenja monetarnih uvjeta krajem ove ili početkom sljedeće godine.

U proteklom mjesecu na portfelju nije bilo značajnih promjena. U odnosi na isti mjesec prethodne godine, prosječan bruto prinos do dospijeća InterCapital Dollar Bond fonda povećao se sa 2,08% na 3,60%.

InterCapital Short Term Bond fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama, drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U Europi je, zbog iznimno blage zime, popunjenost plinskih rezervi po državama ostala rekordno visoka. Trenutno se čini kako će uslijed ove sretne okolnosti EU izbjeći ozbiljnije ekonomsko usporavanje koje se predviđalo zbog nemogućnosti proizvodnih dijelova ekonomije da pribave nužne energente. Nadalje, Europska komisija objavila je da je treći mjesec zaredom porastao i indeks ekonomskog sentimenta (ESI), što predstavlja trend povratka optimizma na tržišta.

Zbog svega navedenoga, Europska središnja banka dodatno je zaoštrila retoriku i najavila daljnja dizanja kamatnih stopa kroz sljedećih nekoliko sastanaka, sa ciljem suzbijanja inflacije. U SAD-u se pak retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama, pa onda početak ciklusa labavljenja monetarnih uvjeta krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Na portfelju je nastavljena strategija kupovanja kratkoročnih vrijednosnih papira po atraktivnim prinosima. Kupovani su EU periferni i EU core trezorski zapisi sa dospijećem manjim od 13 mjeseci.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, InterCapital Short Term Bond fond je više investiran te se bruto prinos do dospijeća povećao sa 0,17% na 1,87%.

InterCapital Balanced fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama , drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U Europi je, zbog iznimno blage zime, popunjenost plinskih rezervi po državama ostala rekordno visoka. Trenutno se čini kako će uslijed ove sretne okolnosti EU izbjeći ozbiljnije ekonomsko usporavanje koje se predviđalo zbog nemogućnosti proizvodnih dijelova ekonomije da pribave nužne energente. Zbog svega navedenoga, Europska središnja banka dodatno je zaoštrila retoriku i najavila daljnja dizanja kamatnih stopa kroz sljedećih nekoliko sastanaka, sa ciljem suzbijanja inflacije.

U SAD-u se pak retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama.

Zbog već spomenutih pozitivnih vijesti za tržišta, dionička tržišta su imala pozitivan mjesec te je glavni američki dionički indeks S&P 500 narastao za oko 6% dok je Njemački dionički indeks porastao za oko 9% u plusu.

U obvezničkom dijelu Balanced portfelja smo kupovali trezorske zapise Španjolske, Belgije i Italije zbog očekivanja daljnjeg stezanja monetarne politike. Povećali smo izloženost prema 50% NAV-a te planiramo na toj razini održavati izloženost.

U dioničkom dijelu smo održavali izloženost na 43% NAV-a te uzimali zaštitu od značajnijeg pada tržišta.

InterCapital Income Plus fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama , drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U Europi je, zbog iznimno blage zime, popunjenost plinskih rezervi po državama ostala rekordno visoka. Trenutno se čini kako će uslijed ove sretne okolnosti EU izbjeći ozbiljnije ekonomsko usporavanje koje se predviđalo zbog nemogućnosti proizvodnih dijelova ekonomije da pribave nužne energente. Zbog svega navedenoga, Europska središnja banka dodatno je zaoštrila retoriku i najavila daljnja dizanja kamatnih stopa kroz sljedećih nekoliko sastanaka, sa ciljem suzbijanja inflacije.

U SAD-u se pak retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama.

Zbog već spomenutih pozitivnih vijesti za tržišta, dionička tržišta su imala pozitivan mjesec te je glavni američki dionički indeks S&P 500 narastao za oko 6% dok je Njemački dionički indeks porastao za oko 9% u plusu.

U fondu InterCapital Income Plus smo povećavali izloženost obvezničkom dijelu portfelja kupujući kratkoročne trezorske zapise Italije, Francuske i Belgije. Trenutačno smo izloženi obveznicama nešto manje od 80% NAV-a.

U dioničkom dijelu smo održavali izloženost na 10% NAV-a kroz prodaju Nove Ljubaljanske Banke.

U naredom periodu planiramo održavati investiranost u obveznice oko 80% NAV-a u dionice oko 10% NAV-a te ćemo odtatak gotovine plasirati kroz depozite do jednog tjedna.

InterCapital Conservative Balanced fond

Početak nove godine na svjetskim je tržištima donio važne vijesti čiji će se utjecaj itekako osjetiti u narednim mjesecima. Nakon 3 godina provedenih pod strogim pandemijskim restrikcijama , drugo najveće svjetsko gospodarstvo - Kina, počelo je sa postepenim otvaranjem. Analitičari su to protumačili kao pozitivne vijesti, pogotovo za tržište roba, kojeg je Kina najveći potrošač. Ekonomski indikatori koji će ukazati na utjecaj otvaranja biti će vidiljivi tek od veljače, a ostaje i vidjeti kako će širenje COVID-19 virusa utjecati na tempo otvaranja.

U Europi je, zbog iznimno blage zime, popunjenost plinskih rezervi po državama ostala rekordno visoka. Trenutno se čini kako će uslijed ove sretne okolnosti EU izbjeći ozbiljnije ekonomsko usporavanje koje se predviđalo zbog nemogućnosti proizvodnih dijelova ekonomije da pribave nužne energente. Zbog svega navedenoga, Europska središnja banka dodatno je zaoštrila retoriku i najavila daljnja dizanja kamatnih stopa kroz sljedećih nekoliko sastanaka, sa ciljem suzbijanja inflacije.

U SAD-u se pak retorika oko zatezanja monetarnih uvjeta ublažila, pa iako se očekuje još dizanja referentne stope, ona bi trebala biti blaža te uskoro dovesti do kraja ovog ciklusa. Tržište još uvijek polaže nade u tzv. „soft landing" tj. izbjegavanje gospodarskog usporavanja unatoč visokim stopama.

Zbog već spomenutih pozitivnih vijesti za tržišta, dionička tržišta su imala pozitivan mjesec te je glavni američki dionički indeks S&P 500 narastao za oko 6% dok je Njemački dionički indeks porastao za oko 9% u plusu.

U obvezničkom dijelu Conservative Balanced portfelja smo kupovali trezorske zapise Španjolske, Belgije i Italije zbog očekivanja daljnjeg stezanja monetarne politike. Povećali smo izloženost prema 60% NAV-a te planiramo na toj razini održavati izloženost.

U dioničkom dijelu smo održavali izloženost na oko 30% NAV-a te uzimali zaštitu od značajnijeg pada tržišta

InterCapital Global Equity fond

Dionička tržišta imala su snažan početak godine gdje su dionice rasle na razvijenim tržištima, a još više na tržištima u razvoju. Relativno blaga zima ublažila je energetsku krizu u Europi i smanjila rizik od duboke zimske recesije. Krajem siječnja skladišta plina u EU bila su popunjena oko tri četvrtine, u usporedbi sa samo oko 35% u isto vrijeme prošle godine što je pratio i pad cijena plina. Nadalje, iznenađujuće brz završetak nulte COVID politike u Kini povećao je očekivanja da će kinesko gospodarstvo doživjeti snažan oporavak u prvoj polovici 2023., što bi trebalo koristiti i njezinim trgovinskim partnerima. Očitavanja inflacije u prosincu 2022. u SAD-u i eurozoni pokazala su usporavanje inflacije, što je ojačalo tržišne nade da bi središnje banke uskoro mogle okončati svoje cikluse stezanja monetarne politike. Snagu tržišta rada u SAD-u potvrdilo je i izvješće za prosinac koje je pokazalo povećanje broja radnih mjesta veće od očekivanog i pad stope nezaposlenosti na 3,5%, najnižu razinu u protekle 53 godine.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u siječnju rasla 5,31%. Fond InterCapital Global Equity je pak protekli mjesec rastao 3,31%. Iako smo u godinu krenuli s nešto pozitivnijim vijestima još preostaje vidjeti u kojoj mjeri će stezanje monetarne politike utjecati na gospodarstva s obzirom da se učinci uglavnom vide s određenim vremenskim odmakom. Također, vijesti poput otvaranja Kine bi ponovno mogle dovesti do rasta inflacije i novog kruga oštrije monetarne politike što bi dodatno naštetilo rastu.

Iz tih razloga i dalje se pozicioniramo nešto defanzivnije s povećanom razinom gotovine na računu i nižom investiranošću od 74% te izlažemo kompanijama koje manje ovise o gospodarskom ciklusu.

InterCapital SEE Equity fond

Dionička tržišta imala su snažan početak godine gdje su dionice rasle na razvijenim tržištima, a još više na tržištima u razvoju. Relativno blaga zima ublažila je energetsku krizu u Europi i smanjila rizik od duboke zimske recesije. Krajem siječnja skladišta plina u EU bila su popunjena oko tri četvrtine, u usporedbi sa samo oko 35% u isto vrijeme prošle godine što je pratio i pad cijena plina. Nadalje, iznenađujuće brz završetak nulte COVID politike u Kini povećao je očekivanja da će kinesko gospodarstvo doživjeti snažan oporavak u prvoj polovici 2023., što bi trebalo koristiti i njezinim trgovinskim partnerima. Očitavanja inflacije u prosincu 2022. u SAD-u i eurozoni pokazala su usporavanje inflacije, što je ojačalo tržišne nade da bi središnje banke uskoro mogle okončati svoje cikluse stezanja monetarne politike. Snagu tržišta rada u SAD-u potvrdilo je i izvješće za prosinac koje je pokazalo povećanje broja radnih mjesta veće od očekivanog i pad stope nezaposlenosti na 3,5%, najnižu razinu u protekle 53 godine.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u siječnju ostvario rast od 4,65%. Iako smo u godinu krenuli s nešto pozitivnijim vijestima još preostaje vidjeti u kojoj mjeri će stezanje monetarne politike utjecati na gospodarstva s obzirom da se učinci uglavnom vide s određenim vremenskim odmakom. Također, vijesti poput otvaranje Kine bi ponovno mogle dovesti do novog kruga oštrije monetarne politike što bi dodatno naštetilo rastu.

Iz tih razloga i dalje se pozicioniramo nešto defanzivnije s povećanom razinom gotovine na računu i nižom investiranošću od 76% te izlažemo kompanijama koje manje ovise o gospodarskom ciklusu.

InterCapital Global Technology fond

Dionička tržišta imala su snažan početak godine gdje su dionice rasle na razvijenim tržištima, a još više na tržištima u razvoju. Relativno blaga zima ublažila je energetsku krizu u Europi i smanjila rizik od duboke zimske recesije. Krajem siječnja skladišta plina u EU bila su popunjena oko tri četvrtine, u usporedbi sa samo oko 35% u isto vrijeme prošle godine što je pratio i pad cijena plina.

Nadalje, iznenađujuće brz završetak nulte COVID politike u Kini povećao je očekivanja da će kinesko gospodarstvo doživjeti snažan oporavak u prvoj polovici 2023., što bi trebalo koristiti i njezinim trgovinskim partnerima. Očitavanja inflacije u prosincu 2022. u SAD-u i eurozoni pokazala su usporavanje inflacije, što je ojačalo tržišne nade da bi središnje banke uskoro mogle okončati svoje cikluse stezanja monetarne politike. Posljedično, izgledi za manje restriktivnu monetarnu politiku potaknuli su potražnju za obveznicama i uzrokovali pad prinosa na obveznice SAD-a što je pružilo podršku brzorastućim dionicama tehnološkog sektora.

Tehnološki indeks „Nasdaq" rastao je 10,73% u siječnju, dok je fond protekli mjesec rastao 11,36%. Iako smo u godinu krenuli s nešto pozitivnijim vijestima još preostaje vidjeti u kojoj mjeri će stezanje monetarne politike utjecati na gospodarstva s obzirom da se učinci uglavnom vide s određenim vremenskim odmakom. Također, vijesti poput otvaranje Kine bi ponovno mogle dovesti do rasta inflacije i novog kruga oštrije monetarne politike izazivajući ponovni rast prinosa na obveznice i pritisak na valuacije tehnoloških kompanija.

Zbog toga i dalje ostavljamo nešto više razine gotovine na računu s investiranošću od 76% te se nastavljamo izlagati kompanijama za koje mislimo da imaju proizvode i usluge koje su trenutno neizostavan dio naše svakodnevnice.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08440 0,00
-0,20%
GBP
0,85685 0,00
-0,19%
CHF
0,98550 0,00
0,34%
JPY
168,96000 0,63
0,37%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,13 €
16.05.2024
-1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.05. 16:00  2825,63
3,29
0,12
CROBEX10* 17.05. 16:00  1703,34
-2,51
-0,15
CROBEX10tr* 17.05. 16:00  1879,24
-2,74
-0,15
ADRIAprime* 17.05. 16:00  1945,51
11,01
0,57
CROBISTR* 17.05. 16:31  174,1221
0,05
0,03
CROBIS* 17.05. 16:31  96,4749
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 17.05.2024)
(17:08:20 17.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DLKV
2,56 €
7,56%
394.942,66 €
ADRS2
61,00 €
0,33%
247.075,60 €
ERNT
208,00 €
0,48%
110.956,00 €
PODR
158,00 €
0,00%
95.883,00 €
RIVP
5,14 €
0,00%
67.624,90 €
HT
30,50 €
0,00%
56.707,00 €
ZABA
17,90 €
1,70%
45.850,45 €
7BET
14,45 €
1,33%
38.698,70 €
KODT
1.550,00 €
0,00%
29.570,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,65%
29.270,00 €
Redovni dionički promet:   
1.238.623,66 €
Redovni obveznički promet:   
4.997,68 €
Sveukupni promet:   
1.547.706,34 €