NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 17.01.2019
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - prosinac 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - prosinac 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

U posljednjem ovogodišnjem mjesečnom izvještaju osvrnut ćemo se na najbitnije događaje u 2018. godini te najaviti očekivanja za nadolazeću godinu. Monetarne politike globalnih bitnih centralnih banaka su ove godine imale nešto manji utjecaj na kretanja na obvezničkim tržištima od prijašnje godine iz razloga što su od iznimnog utjecaja bili geopolitički rizici. Spomenimo kako američki Fed nakon četiri dizanja referentne stope u 2018. godini planira dva dizanja u 2019. godini te jedno u 2020. S druge strane, tržišni sudionici ne očekuju niti jedno dizanje, štoviše očekuje se čak smanjenje referentne stope u 2019. godini. ECB je zadnjim danom 2018. godine zaključio program povećanja bilance međutim nastavlja se program reinvestiranja dospjelih vrijednosnica iz bilance ECB-a. Zaključujemo kako će ECB još izgledno vrijeme pružati potporu potražnji državnih obveznica država eurozone, poglavito obveznica dužeg dospijeća. Prvo dizanje referentne stope u eurozoni trenutno se očekuje početkom 2020. godine.

Rizici koji su kroz 2018. godini najviše utjecali na kretanja na obvezničkim tržištima su Brexit, Italija te trgovinski sukob između SAD-a i Kine. Rasplet Brexita očekujemo krajem ožujka, kad bi trebalo biti izvjesno da li će biti „soft" ili „hard" Brexit čime neizvjesnost i dalje postoji. Parlamentarni izbori u Italiju su na vlast doveli populističku Vladu koja se sukobljavala s Europskom Komisije oko poduzimanja mjera štednje i smanjenja suviše visokog talijanskog javnog duga. Posljednje vijesti upućuju kako će ipak doći do kompromisa, a očekujemo naznake razrješavanje situacije do europskih parlamentarnih izbora u svibnju. Saga o trgovinskom sukobu SAD/Kina se nastavlja i u naredna 2 mjeseca kada bi se moglo odlučiti da li će doći do uvođenja novih tarifa. Ovaj trgovinski sukobu imao je negativan utjecaj na obje strane na što ukazuje sva slabiji rast kineskog gospodarstva dok s druge strane vrlo slab performans američkog dioničkog tržišta.

Situacija u Hrvatskoj je je kroz godinu bivala sve bolja što ukazuje podizanje kreditnog rejtinga na domak do ulaska u investicijski razred. Napominjemo kako obvezničko tržište nije ostalo imuno na nestabilnosti u regiji te su obveznice od veljače bilježile širenje spread-a u odnosu na američke i njemačke benchmark obveznice. Spread se otprilike jednako širio na hrvatskim USD i EUR eurobondovima što otvara mogućnost za investitore u iščekivanju podizanja rejtinga u 2019. godini. Hrvatska Narodna Banka je kroz prosinac intervenirala na deviznom tržištu čak 3 puta. Ukupno je otkupila 1,083 milijardi EUR te pritom plasirala 8,019 milijardi novih HRK u sustav. Srednji tečaj HNB-a je na posljednji dan 2018. iznosio 7,417575. Ionako obilna HRK likvidnost je navedenim radnjama dodatno povećana do razine 33,23 milijarde koliko je iznosila na posljednji dan 2018. U narednom periodu očekujemo daljnje aprecijacijske pritiske na HRK.

InterCapital Bond pod-fond je zabilježio značajan rast prinosa od 0,20% u prosincu, dok je ostvareni prinos u 2018. godini 0,30%. U nadolazećoj godini planiramo aktivno upravljati valutnom izloženošću pod-fonda prije svega kroz valutni par EURHRK te u manjoj mjeri investiranjem u valute CEE regije. Nastavljamo pratiti i investirati u obveznička tržišta CEE regije u potrazi za atraktivnim prinosima. NAV pod-fonda je u 2018. narastao s 428,5 milijuna HRK (31.12.2017.) na 782,2 milijuna HRK (31.12.2018.). Duracija pod-fonda je na posljednji dan godine iznosila 5,52.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

U posljednjem ovogodišnjem mjesečnom izvještaju osvrnut ćemo se na najbitnije događaje u 2018. godini te najaviti očekivanja za nadolazeću godinu. Monetarne politike globalnih bitnih centralnih banaka su ove godine imale nešto manji utjecaj na kretanja na obvezničkim tržištima od prijašnje godine iz razloga što su od iznimnog utjecaja bili geopolitički rizici. Spomenimo kako američki Fed nakon četiri dizanja referentne stope u 2018. godini planira dva dizanja u 2019. godini te jedno u 2020. S druge strane, tržišni sudionici ne očekuju niti jedno dizanje, štoviše očekuje se čak smanjenje referentne stope u 2019. godini. ECB je zadnjim danom 2018. godine zaključio program povećanja bilance međutim nastavlja se program reinvestiranja dospjelih vrijednosnica iz bilance ECB-a. Zaključujemo kako će ECB još izgledno vrijeme pružati potporu potražnji državnih obveznica država eurozone, poglavito obveznica dužeg dospijeća. Prvo dizanje referentne stope u eurozoni trenutno se očekuje početkom 2020. godine.

Godina obilježena volatilnošću na dioničkim tržištima zaključena je upravo u takvom tonu. Investitore zabrinjava usporavanje globalnog gospodarskog rasta, ponajviše pod utjecajem trgovinskog rata između SAD-a i Kine, u kombinaciji s podizanjem kamatnih stopa američkog Fed-a. Osim toga, u 2019. će oslabiti utjecaj fiskalnog stimulansa u SAD-u koji je imao značajan utjecaj na rezultate kompanija kroz smanjenje poreznog opterećenja. U Europi su anketni pokazatelji cijelu godinu upućivali na usporavanje rasta, a u posljednjem tromjesečju su neki počeli signalizirati recesiju. Međutim, valja napomenuti da je negativnom sentimentu u poslovnim krugovima u 2018. godini zasigurno pridonijela neizvjesna politička situacija u Italiji i Velikoj Britaniji.

Situacija u Hrvatskoj je kroz godinu bivala sve bolja što ukazuje dolazak kreditnog rejtinga na pola koraka do ulaska u investicijski razred. Napominjemo kako obvezničko tržište nije ostalo imuno na nestabilnosti u regiji te su obveznice od početka godine zabilježile širenje spread-a u odnosu na američke i njemačke benchmark obveznice. Spread se otprilike jednako širio na hrvatskim USD i EUR eurobondovima što upućuje na dobru priliku za investitore u iščekivanju podizanja rejtinga u 2019. godini. Hrvatska Narodna Banka je kroz prosinac intervenirala na deviznom tržištu čak 3 puta. Ukupno je otkupila 1,083 milijardi EUR te pritom plasirala 8,019 milijardi novih HRK u sustav. Srednji tečaj HNB-a je na posljednji dan 2018. iznosio 7,417575. Ionako obilna HRK likvidnost je navedenim radnjama dodatno povećana do razine 33,23 milijarde koliko je iznosila na posljednji dan 2018. U narednom periodu očekujemo daljnje aprecijacijske pritiske na HRK.

InterCapital Income Plus pod-fond je imao slab performans u prosincu te je zabilježio pad prinosa od 0,64% dok je rezultat 2018. godine -1,10%. Slabom rezultatu najviše je doprinijela loša izvedba dioničkog dijela portfelja, odnosno korekcija na globalnim dioničkim indeksima njemačkom DAX i američkom S&P500. Na posljednji dan 2018. obveznički dio portfelja čini 96,4% NAV-a fonda dok je ukupna izloženost dionicama na razini 16,4% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 4,9% NAV-a te portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 5,1% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,4% u NAV-u. NAV pod-fonda je u 2018. narastao s 55,7 milijuna HRK (31.12.2017.) na 87,7 milijuna HRK (31.12.2018.). U nadolazećoj godini planiramo aktivno upravljati valutnom izloženošću pod-fonda prije svega kroz valutni par EURHRK te u manjoj mjeri investiranjem u valute CEE regije. Nastavljamo pratiti i investirati u obveznička tržišta CEE regije u potrazi za atraktivnim prinosima. U dioničkom dijelu portfelja planiramo postići višu stabilnost kroz snažniju diversifikaciju i nešto manju ukupnu izloženost, pri čemu ćemo eventualne skokove koristiti za realizaciju te strategije.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Godina obilježena volatilnošću na dioničkim tržištima zaključena je upravo u takvom tonu. Investitore zabrinjava usporavanje globalnog gospodarskog rasta, ponajviše pod utjecajem trgovinskog rata između SAD-a i Kine, u kombinaciji s podizanjem kamatnih stopa američkog Fed-a. Osim toga, u 2019. će oslabiti utjecaj fiskalnog stimulansa u SAD-u koji je imao značajan utjecaj na rezultate kompanija kroz smanjenje poreznog opterećenja. U Europi su anketni pokazatelji cijelu godinu upućivali na usporavanje rasta, a u posljednjem tromjesečju su neki počeli signalizirati recesiju. Međutim, valja napomenuti da je negativnom sentimentu u poslovnim krugovima zasigurno pridonijela neizvjesna politička situacija u Italiji i Velikoj Britaniji.

Najveći šok za portfelj u prosincu dogodio se u Rumunjskoj. Naime, Vlada je iznenada predstavila nekoliko mjera kojima planira smanjiti proračunski deficit u 2019. Te mjere su negativne za tržište kapitala jer direktno utječu na profitabilnost većine kompanija, a radi se o posebnim porezima na banke, energetske kompanije i telekome. Praktična primjena ovih mjera u dobrom dijelu je još uvijek nepoznata, a nejasan je utjecaj određenih promjena na funkcioniranje mirovinskih fondova, što također može imati utjecaj na tržište budući da su tamošnji mirovinski fondovi važni sudionici odnosno veliki dioničari pojedinih kompanija. Inicijalna reakcija investitora bila je vrlo snažna pa je tako BET indeks u prva tri dana nakon objave izgubio preko 16%. Nakon toga se tržište primirilo i gubici su se djelomično nadoknadili, posebice nakon što je Vlada ipak malo ublažila inicijalno predložene mjere. Nakon spomenutog pada valuacije izgledaju razumno čak i ukoliko se uključe negativni efekti, no konačan sud teško je donijeti prije nego svi detalji primjene postanu jasni. Među ovim negativnim promjenama skrivaju se i neke pozitivne, a one se primarno odnose na zahtjeve za isplatu izvanrednih dividendi većinski državnih kompanija, pri čemu bi neke mogle imati vrlo visoke dividendne prinose, a da pritom ne ugroze stabilnost poslovanja već da samo optimiziraju strukturu kapitala. Osim toga, važno je napomenuti da smo upravo zbog političkog rizika cijelu godinu imali ograničenu poziciju u Rumunjskoj, stoga smo ovo iznenađenje dočekali znatno spremniji od benchmark indeksa.

Prvenstveno uzrokovano spomenutim događanjima u Rumunjskoj, ali i globalnim kretanjima, InterCapital SEE Equity je u prosincu izgubio 5,20%, dok je benchmark indeks potonuo 8,24%. Na razini godine Fond je ponajviše zbog loših brojeva Hrvatske ostvario negativan prinos od -5,93%, a benchmark indeks je ipak uslijed snažne izvedbe Rumunjske u većem dijelu godine ojačao 3,17%. U 2019. očekujemo nastavak volatilnosti, ali uz znatno bolju startnu poziciju zbog puno povoljnijih valuacija koje će u određenim trenucima zasigurno stvoriti dobre prilike. Konačna izvedba u velikoj će mjeri ovisiti o prelijevanju globalnih kretanja na regiju, no valja napomenuti da regionalni fundamenti u ovom trenutku izgledaju atraktivno. Sukladno tome, kako bi ograničili volatilnost planiramo nastaviti s djelomičnom sektorskom rotacijom iz procikličkih ka defanzivnijim sektorima. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - novčani fond

Svjedočili smo brojnim aktivnostima na novčanom tržištu kroz prosinac. Ministarstvo financija je početkom mjeseca održala aukciju jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa na kojoj je izdano 1,872 milijardi HRK po prinosu 0,09%. Ukupno je kroz cijelu godinu izdano 18,07 milijardi HRK jednogodišnjih te 200 milijuna HRK polugodišnjih trezorskih zapisa. Prinos na jednogodišnji trezorac u HRK je praktički kroz cijelu godinu stagnirao na istoj razini od 0,09%. U narednom periodu ne očekujemo smanjenje ispod te razine. Kroz prosinac je Hrvatska Narodna Banka intervenirala na deviznom tržištu čak tri puta. Devizne intervencije su održane 04.12., 17.12. i 21.12. dok su iznosi EUR koje je HNB otkupljivala redom bili 494,7 milijuna, 457,7 milijuna i 130,5 milijuna po tečajevima 7,405906, 7,397965 i 7,424502. Otkupljivanjem 1,083 milijarde EUR s tržišta HNB-a je plasirala 8,019 milijardi HRK čime se dodatno povećala ionako obilna kunsku likvidnost na tržištu. Srednji tečaj HNB-a je na posljednji dan 2018. godine iznosio 7,417575. Kunska likvidnost u sustavu je povećana na 33,23 milijarde HRK koliko je iznosila 31.12.2018. u odnosu na 21,38 milijardi HRK od 31.12.2017. Prosjek kunske likvidnosti kroz 2018. godinu je iznosio 24,87 milijardi HRK. U narednoj godini očekujemo daljnje aprecijacijske pritiske na HRK te zadržavanje rekordno niskih kamatnih stopa podržano ekspanzivnom politikom HNB-a.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u 2018. godini ostvario rast prinosa od 0,0039%. Kroz godinu je pod-fond investitorima pružio stabilan rast prinosa uz održavanje vrlo niske volatilnosti i duracije te uz visoku razinu likvidnosti. Dva bitna događaja u 2018. godinu su bila pripajanje pod-fonda InterCapital Cash pod-fondu InterCapital Money na dan 23.01.2018. te promjena imena pod-fonda iz InterCapital Money u InterCapital Short Term Bond na dan 20.07.2018. kako bi se zadovoljili zahtjevi nove regulative. Na posljednji dan 2018. godine NAV pod-fonda je 378,6 milijuna HRK dok je duracija na isti dan 0,48. U narednom periodu planiramo zadržavanje dosadašnje strategije investiranja u vrijednosne papire kraće ročnosti izdane na lokalnom i međunarodnom tržištu uz korištenje tehnika zaštite od valutnog rizika.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Godina obilježena volatilnošću na dioničkim tržištima zaključena je upravo u takvom tonu. Investitore zabrinjava usporavanje globalnog gospodarskog rasta, ponajviše pod utjecajem trgovinskog rata između SAD-a i Kine, u kombinaciji s podizanjem kamatnih stopa američkog Fed-a. Osim toga, u 2019. će oslabiti utjecaj fiskalnog stimulansa u SAD-u koji je imao značajan utjecaj na rezultate kompanija kroz smanjenje poreznog opterećenja. U Europi su anketni pokazatelji cijelu godinu upućivali na usporavanje rasta, a u posljednjem tromjesečju su neki počeli signalizirati recesiju. Međutim, valja napomenuti da je negativnom sentimentu u poslovnim krugovima zasigurno pridonijela neizvjesna politička situacija u Italiji i Velikoj Britaniji.

U okruženju koje je u najmanju ruku bilo izazovno, pri čemu su globalna tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u prosincu u eurima izgubila 9,11%, InterCapital Global Equity se također suočio s pojačanom volatilnošću te pao za 8,17%. Težak prosinac ostavio je traga i na godišnji rezultat koji pokazuje gubitak od 6,85%. Dionička izloženost od oko 90% ipak odaje nešto konzervativniji pristup kojim je u manjoj mjeri amortiziran negativan efekt već spomenutih globalnih tržišnih kretanja, a značajnijih promjena u strukturi portfelja nije bilo.

Sličnim pristupom nastavljamo i dalje. Kako bi umanjili volatilnost portfelja ne planiramo biti potpuno investirani već u rasponu od 85-90%. Nadalje, struktura portfelja će naginjati defanzivnijim sektorima koji u uvjetima tržišnih nesigurnosti ipak osiguravaju nešto veću stabilnost kako samog poslovanja kompanija tako i portfelja. Mišljenja smo da je pred nama još jedna izazovna godina, no u nju krećemo sa znatno bolje startne pozicije nakon posljednje korekcije zbog puno povoljnijih valuacija koje će u određenim trenucima zasigurno stvoriti dobre prilike. Konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Globalna obveznička tržišta su kroz prosinac najviše bila pod utjecajem monetarnih politika vodećih centralnih banaka ECB-a i Fed-a. ECB je posljednjim danom 2018. godine završio proces povećavanja vlastite bilance kroz otkup vrijednosnica, te nastavlja samo s reinvestiranjem iznosa dospjelih vrijednosnica iz vlastite bilance. Smatramo kako ovo neće imati prevelike posljedice na prinose na obvezničkim tržištima eurozone iz razloga što je prvo dizanje referentne stope, a potom i smanjenje bilance ECB-a daleko. Prvo dizanje od strane ECB-a očekuje se početkom 2020. godine. Prinosi u eurozoni bi kroz cijelu 2019. godinu trebali ostati na sličnim razinama kao i u 2018. godini. FOMC je održao svoj posljednji sastanak u 2018. koji je već dugo očekivan zbog projekcija članova FOMC-a. Iako dizanje referentne stope na razinu raspona 2,25% do 2,50% u nijednom trenutku nije dovedeno u pitanje, fokus je bio usmjeren na projekcije čelnika FOMC-a o broju dizanja FFR stope. Broj dizanja blago je korigiran na niže, odnosno bliže tržišnim očekivanjima, te Čelnici FED-a predviđaju dva dizanja u 2019. te jedno dodatno u 2020. Napominjemo kako sudionici na tržištu ne očekuju niti jedno dizanje, štoviše očekuju smanjenje FFR stope.

Godina obilježena volatilnošću na dioničkim tržištima zaključena je upravo u takvom tonu. Investitore zabrinjava usporavanje globalnog gospodarskog rasta, ponajviše pod utjecajem trgovinskog rata između SAD-a i Kine, u kombinaciji s podizanjem kamatnih stopa američkog Fed-a. Osim toga, u 2019. će oslabiti utjecaj fiskalnog stimulansa u SAD-u koji je imao značajan utjecaj na rezultate kompanija kroz smanjenje poreznog opterećenja. U Europi su anketni pokazatelji cijelu godinu upućivali na usporavanje rasta, a u posljednjem tromjesečju su neki počeli signalizirati recesiju. Međutim, valja napomenuti da je negativnom sentimentu u poslovnim krugovima zasigurno pridonijela neizvjesna politička situacija u Italiji i Velikoj Britaniji.

Hrvatski EUR i USD eurobondovi su zabilježili vrlo pozitivan mjesec. Cijene su rasle po svim dospijećima, EUR eurobondove u rasponu od 0,2% do 1,1% te USD eurobondove do 0,75%. Najviše su se istaknule obveznice najduljeg dospijeća CROATIA 2030 EUR s 1,1% rasta cijene i CROATIA 2024 USD s 0,74% rasta cijene. Hrvatski EUR eurobondovi zabilježili su i sužavanje spread-a duž cijele krivulje u rasponu od 1 do 10 baznih poena. U narednom periodu očekujemo nastavak istog trenda.

InterCapital Balanced pod-fond je ostvario pad prinosa od 5,09% kroz prosinac dok je ostvareni prinos u 2018. godini -4,55%. Loš performans je rezultat snažne korekcije na globalnim dioničkim tržištima koja se dogodila u prosincu. Na posljednji dan 2018. godine obveznički dio portfelja čini 25,1% u NAV-u od čega su 18,8% državne obveznice dok su 6,3% korporativne obveznice. U narednom periodu planiramo smanjivati izloženost korporativnim obveznicama te povećavati izloženost državnim obveznicama. Dionički dio portfelja je na kraju 2018. obuhvaćao 53,4% NAV-a, a u narednoj godini je plan njegovu kontribuciju ograničiti na oko 50% kako bi fond imao još balansiraniju strukturu i veću stabilnost u volatilnom okruženju.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Globalna obveznička tržišta su kroz prosinac najviše bila pod utjecajem monetarnih politika vodećih centralnih banaka ECB-a i FED-a. ECB je posljednjim danom 2018. godine završio proces povećavanja vlastite bilance kroz otkup vrijednosnica, te nastavlja samo s reinvestiranjem iznosa dospjelih vrijednosnica iz vlastite bilance. Smatramo kako ovo neće imati prevelike posljedice na prinose na obvezničkim tržištima eurozone iz razloga što je prvo dizanje referentne stope, a potom i smanjenje bilance ECB-a daleko.

Prvo dizanje od strane ECB-a očekuje se početkom 2020. godine. Prinosi u eurozoni bi kroz cijelu 2019. godinu trebali ostati na sličnim razinama kao i u 2018. godini. FOMC je održao svoj posljednji sastanak u 2018. koji je već dugo očekivan zbog projekcija članova FOMC-a. Iako dizanje referentne stope na razinu raspona 2,25% do 2,50% u nijednom trenutku nije dovedeno u pitanje, fokus je bio usmjeren na projekcije čelnika FOMC-a o broju dizanja FFR stope. Broj dizanja blago je korigiran na niže, odnosno bliže tržišnim očekivanjima, te Čelnici FED-a predviđaju dva dizanja u 2019. te jedno dodatno u 2020. Napominjemo kako sudionici na tržištu ne očekuju niti jedno dizanje, štoviše očekuju smanjenje FFR stope.

Hrvatske obveznice izdane na međunarodnom tržištu u EUR i USD su u prosincu zabilježili vrlo dobar performans. Cijene su rasle po svim dospijećima, EUR eurobondove u rasponu od 0,2% do 1,1% te USD eurobondove do 0,75%. Najviše su se istaknule obveznice najduljeg dospijeća CROATIA 2030 EUR s 1,1% rasta cijene i CROATIA 2024 USD s 0,74% rasta cijene. Hrvatski EUR eurobondovi zabilježili su i sužavanje spread-a duž cijele krivulje u rasponu od 1 do 10 baznih poena. U narednom periodu očekujemo nastavak istog trenda.

InterCapital Global Bond pod-fond je ostvario rast prinosa u prosincu od 0,06% dok je ostvareni prinos u 2018. godini -2,25%. Za rast prinosa u prosincu najzaslužniji su hrvatski eurobondovi. Kroz prosinac smo za pod-fond smanjivali izloženost korporativnim obveznicama s 14,32% (30.11.2018.) na 8,12% (31.12.2018.). U narednom periodu planiramo dodatno smanjivati izloženost korporativnim obveznicama. Tijekom prosinca smo za pod-fond povećavali izloženost fonda valuti HRK, a isto namjeravamo nastaviti kroz siječanj.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Prema tržišnim očekivanjima u prosincu je na sastanku FOMC-a referentna stopa podignuta i četvrti put ove godine te se trenutno nalazi na razini raspona 2,25% do 2,50%. Međutim, fokus investitora je bio usmjeren na projekcije o broju dizanja za narednu godinu koje čelnici FOMC-a komuniciraju na svakom kvartalnom sastanku. Medijan FFR stopa uključuje dva dizanja u 2019. te jedno u 2020. dok su tržišna očekivanja znatno ispod te razine. Naime, tržište ne očekuje niti jedno dodatno dizanje u 2019. godini, štoviše vide se očekivanja spuštanja referentne stope. Razlog ovakvih tržišnih očekivanja je vidimo u slabom performansu američkog dioničkog tržišta kroz prosinac te neizvjesnosti oko potencijalnog trgovinskog rata između SAD-a i Kine. Podsjetimo kako se negdje od sredine 2018. godine provlačila priča o nametanju tarifa na uvoz iz Kine. O razmjeru tarifa na uvoz Kine ukazuju sljedeće brojke: 25% na 50 milijardi USD vrijednosti uvoza i 10% na 250 milijardi USD vrijednosti uvoza. Dodatno se govori o povećanju tarifa s 10% na 25% na spomenutih 250 milijardi USD te uvođenje novih tarifa na dodatnih 267 milijardi USD vrijednosti uvoza. Jasniju sliku o daljnjem raspletu trebali bi imati kroz naredna dva mjeseca. U slučaju uvođenja novih tarifa postoji vjerojatnost od jačanja inflacije što bi FED trebao uzeti u obzir pri provođenju monetarne politike. Uslijed svih događanja u 2018. godini velik broj investitora pronašao je sigurno utočište u američkim državnim obveznicama. Prinos na desetogodišnju američka obveznica, koju se promatra kao benchmark za sve dugoročne USD stope, zabilježila dosta širok raspon fluktuacija. Na prvi dan 2018. godine prinos na spomenuti benchmark iznosio je 2,40% te je postepeno rastao do maksimuma od 3,23% zabilježenog početkom listopada, da bi potom pao do razine 2,68% zabilježene na posljednji dan 2018. godine.

Hrvatski USD eurobondovi su kroz 2018. godini zabilježili slab performans. Pad cijena zabilježen je na svim dospijećima u rasponu od 4,4% do 5,4%, međutim pad cijena je nadoknađen izdašnim kuponima koje nude ova izdanja u rangu od 5,5% do 6,735% godišnje. U pad cijena, obveznice RH izdane na međunarodnom tržištu su zabilježili i širenje spread-a naspram usporedivih izdanja njemačkih i američkih državnih obveznica u rasponu 10 baznih poena do 70 baznih poena. Smatramo kako trenutne razine spread-a nisu u potpunosti opravdana te u narednom periodu očekujemo sužavanje, ponajprije zbog očekivanja o podizanju kreditnog rejtinga Hrvatske u drugoj polovici 2019. godine.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je kroz prosinac ostvario rast prinosa od 0,26%, dok je rast prinosa od početka godine 0,05%. Kroz 2018. godinu smo se fokusirali na stabiliziranje prinosa uvođenjem kratkoročnih USD eurobond pozicija u portfelj. U nastavku planiramo nastaviti s provođenjem iste strategije uz neutraliziranje valutne izloženosti. Smatramo kako su USD eurobondovi Hrvatske i regije vrlo dobra investicijska prilika u nadolazećoj godini.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,469618 -0,01
-0,14%
1 USD 6,333942 -0,04
-0,56%
1 GBP 8,271086 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,926575 -0,02
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,66 04.08.2020
0,60%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.08. 11:22  1585.69
4,56
0,29
CROBEX10* 06.08. 11:21  980.4
3,60
0,37
ADRIAprime* 06.08. 11:14  978.81
6,14
0,13
CROBISTR* 04.08. 16:31  184.4772
0,06
0,03
CROBIS* 04.08. 16:31  112.0224
0,03
0,03
CROBEX10TR* 06.08. 11:21  978.11
3,54
0,36
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:26:27 06.08.2020)
(11:26:27 06.08.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,20
4,56%
1.056.489,90
HT 163,00
-0,31%
313.786,00
ADRS2 363,00
-0,27%
236.676,00
ERNT 1.250,00
0,81%
201.380,00
PODR 418,00
0,00%
140.866,00
ATGR 1.210,00
-0,82%
121.000,00
SAPN 268,00
-3,60%
40.736,00
ATPL 200,00
-2,44%
40.160,00
IGH 116,00
0,87%
29.871,00
KRAS 622,00
0,00%
27.990,00
Redovni dionički promet:   2.248.611,05 kn
Redovni obveznički promet:   26.143,67 kn
Sveukupni promet:   2.274.754,72 kn