NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 19.11.2019
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2019.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2019.

InterCapital Bond - obveznički fond

Jedan od najvažnijih događaja proteklog mjeseca bio je sastanak Fed-a, koji je treći put ove godine smanjio kamatnu stopu za 25 baznih poena te je sada FFR stopa u rasponu od 1,50% do 1,75%. Ekonomski indikatori proizvodnje u SAD-u bilježe kontrakciju uz rizik da se negativni momentum preljeva na širu ekonomiju. Uslijed ovakvih indikatora Fed je smanjio kamatnu stopu u nadi da će danje popuštanje monetarne politike pružiti dovoljnu podršku tržištu rada te potrošačima. Nakon spuštanja FFR stope Fed je najavio da će uslijediti ′pauza′ danjeg smanjenja kamatnih stopa te da će djelovat prema potrebi kako bi potpomogao ekonomskom rastu.

U pogledu geopolitičkih rizika listopad je bio zanimljiv mjesec s obzirom na razvoj događaja oko dva glavna rizika; trgovinskog rata između Kine i SAD-a te Brexita-a. Trgovinski sukob na relaciji Kina - SAD u listopadu je zabilježio značajan napredak pri čemu za sada izgleda kao da su američke i kineske vlasti bliže sklapanju djelomičnog sporazuma o trgovini. ′Prva faza trgovinskog dogovora′ obvezuje Kinu da poveća dokupljivanje američkih poljoprivrednih proizvoda, ubrza otvaranje svog financijskog sektora te da poveća transparentnost na valutnim tržištima. Ovakav razvoj događaja pozitivno doprinosi smanjenju globalnog rizika, ali i dalje nije jamstvo da će trgovinski sukob u potpunosti primiriti te pomno pratimo razvoj događaja. Trgovinski rat ima značajan utjecaj u eurozoni, posebice u Njemačkoj s obzirom na orijentiranost ka izvozu. Indikatori eurozona nastavili su bilježiti slabije rezultate rasta, sektor proizvodnje ostao je na istim razinama dok je sektor usluge tek malo napredovao. Na sastanku ECB-a u listopadu, Mario Draghi posljednji je put prisustvovao kao predsjednik Europske centralne banke te na njegovu poziciju početkom studenog dolazi Christine Lagarde od koje možemo očekivati da će pratiti ekspanzivnu monetarnu politiku kakvu je zagovarao Draghi.

Tijekom listopada se rizik ′no-deal Brexita′ značajno smanjio. Premijer Boris Johnson uspio je dogovoriti novi plan Brexit-a s Europskom Unijom usuglasivši se oko problema granice sa Sjevernom Irskom. Unatoč dogovoru, članovi parlamenta nisu se usuglasili oko novog plana što je dovelo do produženog roka za napuštanje EU do 31.siječnja 2020. Novi izbori zakazani su za 12. prosinac, u nadi da bi se mogla osigurati parlamentarnu većina koja bi podržala novi ugovor.

InterCapital Bond pod-fond je u prvi put u ovoj godini zabilježio pad prinosa na mjesečnoj razini od 0,16%, dok je ostvareni prinos od početka godine 8,95%. Tijekom listopada je došlo do korekcije na obvezničkim tržištima uslijed pozitivnih vijesti povezanih s Brexitom i trgovinskim ratom. U skladu strategije prilikom korekcija cijena dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske izdane na međunarodnom tržištu kao i lokalnom tržištu koje pak bilježe znatno manje pomake u cijenama te daju stabilnost portfelju pod-fonda. Tijekom mjeseca smo uslijed aprecijacije valuta zatvorili ukupnu poziciju u mađarskoj forinti (HUF) te prepolovili poziciju u češkoj kruni (CZK). Također smo iskoristili deprecijaciju kune te smo krajem mjeseca povećali poziciju u HRK s 3,5% na 31,0% NAV-a. U narednom periodu vidimo mogućnost povećane volatilnosti s obzirom da će od značajnog utjecaja za kretanje obveznica biti informacije vezane uz trgovinske pregovore između Kine i SAD-a te objave o monetarnim indikatorima pri čemu bi uslijed pozitivnih vijesti cijene obveznica mogle bilježiti periode korekcija, međutim glavni geopolitički rizici daleko su od riješenog.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Jedan od najvažnijih događaja proteklog mjeseca bio je sastanak Fed-a, koji je treći put ove godine smanjio kamatnu stopu za 25 baznih poena te je sada FFR stopa u rasponu od 1,50% do 1,75%. Nakon spuštanja FFR stope Fed je najavio da će uslijediti ′pauza′ danjeg smanjenja kamatnih stopa te da će djelovat prema potrebi kako bi potpomogao ekonomskom rastu.

U pogledu geopolitičkih rizika listopad je bio zanimljiv mjesec s obzirom na razvoj događaja oko dva glavna rizika; trgovinskog rata između Kine i SAD-a te Brexita-a. Trgovinski sukob na relaciji Kina - SAD u listopadu je zabilježio značajan napredak pri čemu za sada izgleda kao da su američke i kineske vlasti bliže sklapanju djelomičnog sporazuma o trgovini. ′Prva faza trgovinskog dogovora′ obvezuje Kinu da poveća dokupljivanje američkih poljoprivrednih proizvoda, ubrza otvaranje svog financijskog sektora te da poveća transparentnost na valutnim tržištima. Ovakav razvoj događaja pozitivno doprinosi smanjenju globalnog rizika, ali i dalje nije jamstvo da će trgovinski sukob u potpunosti primiriti te pomno pratimo razvoj događaja. Na sastanku ECB-a u listopadu, Mario Draghi posljednji je put prisustvovao kao predsjednik Europske centralne banke te na njegovu poziciju početkom studenog dolazi Christine Lagarde od koje možemo očekivati da će pratiti ekspanzivnu monetarnu politiku kakvu je zagovarao Draghi.

Tijekom listopada se rizik ′no-deal Brexita′ značajno smanjio. Premijer Boris Johnson uspio je dogovoriti novi plan Brexit-a s Europskom Unijom usuglasivši se oko problema granice sa Sjevernom Irskom. Unatoč dogovoru, članovi parlamenta nisu se usuglasili oko novog plana što je dovelo do produženog roka za napuštanje EU do 31.siječnja 2020. Novi izbori zakazani su za 12. prosinac, u nadi da bi se mogla osigurati parlamentarnu većina koja bi podržala novi ugovor.

Slabljenje geopolitičkih tenzija je rezultiralo pozitivnim sentimentom investitora na dioničkim tržištima. Naravno, kod rizika geopolitičke prirode nova eskalacija može se dogoditi iznenadno i brzo, no valja napomenuti da se globalno gospodarstvo zasad pokazalo relativno otpornim na ovakve šokove, prvenstveno na krilima potrošnje kućanstava koja nije zabilježila značajno slabljenje.

InterCapital Income Plus pod-fond je u listopadu zabilježio rast prinosa od 0,05%, dok je ostvareni prinos od početka godine 11,33%. Balansirana strategija pod-fonda osigurala je rast prinosa tijekom listopada pri čemu je obveznička komponenta zabilježila korekciju i pad cijena dok je dionička komponenta ostvarila rast uslijed pozitivnih vijesti povezanih s Brexitom i trgovinskim ratom. Dokupljivali smo ETF-ove kojima se ostvaruje izloženost njemačkom indeksu DAX te smo dokupljivali obveznice Republike Hrvatske izdane na međunarodnom tržištu kao i lokalnom tržištu. Tijekom mjeseca smo uslijed aprecijacije valuta zatvorili ukupnu poziciju u mađarskoj forinti (HUF) te prepolovili poziciju u češkoj kruni (CZK). Također smo iskoristili deprecijaciju kune te smo krajem mjeseca povećali poziciju u HRK s -0,5% na 31,0% NAV-a.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

U listopadu su globalna dionička tržišta dočekala slabljenje geopolitičkih tenzija, što je rezultiralo pozitivnim sentimentom investitora. SAD i Kina su se približili djelomičnom dogovoru oko trgovinskih pitanja, dok je Velika Britanija ponovo izbjegla nagli izlazak iz EU bez dogovora. Vodeće centralne banke su istovremeno nastavile s ekspanzivnom monetarnom politikom, pri čemu je američki Fed spustio stope po treći puta ove godine. Naravno, kod rizika geopolitičke prirode nova eskalacija može se dogoditi iznenadno i brzo, no valja napomenuti da se globalno gospodarstvo zasad pokazalo relativno otpornim na ovakve šokove, prvenstveno na krilima potrošnje kućanstava koja nije zabilježila značajno slabljenje. Mjesec je obilježio i početak sezone kvartalnih rezultata, pri čemu kompanije u pravilu nadmašuju očekivanja, ali isto tako daju niža očekivanja za budućnost navodeći usporavanje globalnog gospodarstva kao uzrok.

U regiji su kompanije također krenule s objavama financijskih izvještaja za treći kvartal. Do kraja mjeseca je rezultate objavilo nešto manje od 50% portfelja, pri čemu je ostvarena agregirana stopa rasta prihoda od 2,9% i pad dobiti od 10,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Očekivali smo nešto bolju profitabilnost, no valja napomenuti da dosta kompanija s višim očekivanim stopama rasta još nije objavilo rezultate, kao i da su ovi brojevi djelomično pod utjecajem jednokratnih efekata ostvarenih u usporedivom razdoblju lani te promjenama računovodstvenih politika. Uzevši u obzir još uvijek dobru makroekonomsku sliku i trendove po pitanju rasta prihoda, vjerujemo da će se pozitivne stope rasta zarada vratiti do kraja godine te nastaviti u sljedećoj.

Hrvatska je u listopadu nastavila pozitivne pomake zabilježene u rujnu, čime je zaslužila titulu najbrže rastućeg regionalnog tržišta u posljednja dva mjeseca. Ostale zemlje ostale su gotovo nepromijenjene pa je tako i Fond u listopadu bio stabilan uz stopu prinosa od -0,22%. Na razini godine je InterCapital SEE Equity postigao rezultat od 15,92%, a tome su najveći doprinos dale dionice u Rumunjskoj i Hrvatskoj. Uzevši u obzir ranije spomenute rizike, u narednom razdoblju planiramo zadržati konzervativan pristup uz dioničku izloženost od 80-85%, dok jačanjem geografske diversifikacije umanjujemo rizik pojedine zemlje. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da možemo ostvarivati održivi prinos uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

U listopadu je Ministarstvo financija Republike Hrvatske održalo dvije aukcije trezorskih zapisa nakon dvomjesečne stanke. Na dan 22.10. izdano je 711 milijuna HRK jednogodišnjeg trezorskog zapisa pri čemu je zabilježen pad prinosa s 0,07% na 0,06%. Na aukciji nisu prihvaćene sve ponude koje su iznosile 1,261 milijardi HRK. Druga aukcija jednogodišnjih trezorskih zapisa denominiranih u EUR održana je također na dan 22.10. Zabilježeni prinos na navedeni papir zadržao se na -0,05%. Na aukciji je izdano 58 milijuna EUR novog kratkoročnog duga koliko je i bio iznos ukupnih ponuda. Višak kunske likvidnosti u sustavu tijekom kolovoza kretao se u rasponu od 29 do 35 milijardi HRK, a na posljednji dan u mjesecu višak kunske likvidnosti iznosio je 32 milijarde HRK.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u listopadu nastavio bilježiti stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od 0,0142% dok je ostvareni prinos od početka godine 0,10%. Početkom studenog, 05.11.2019., dospijeva dolarska obveznica CROATI 2019 koja čini značajni dio portfelja, 13,1% NAV-a, te u narednom periodu planiramo dokupljivati kunske obveznice Republike Hrvatske. S obzirom na pad prinosa na tržištu instrumenata s fiksnim prinosom upravljačka naknada pod-fonda InterCapital Short Term Bond će biti smanjena s razine 0,20% na 0,15% godišnje na početku studenog.

InterCapital Global Equity - dionički fond

U listopadu su globalna dionička tržišta dočekala slabljenje geopolitičkih tenzija, što je rezultiralo pozitivnim sentimentom investitora. SAD i Kina su se približili djelomičnom dogovoru oko trgovinskih pitanja, dok je Velika Britanija ponovo izbjegla nagli izlazak iz EU bez dogovora. Vodeće centralne banke su istovremeno nastavile s ekspanzivnom monetarnom politikom, pri čemu je američki Fed spustio stope po treći puta ove godine. Naravno, kod rizika geopolitičke prirode nova eskalacija može se dogoditi iznenadno i brzo, no valja napomenuti da se globalno gospodarstvo zasad pokazalo relativno otpornim na ovakve šokove, prvenstveno na krilima potrošnje kućanstava koja nije zabilježila značajno slabljenje. Mjesec je obilježio i početak sezone kvartalnih rezultata, pri čemu kompanije u pravilu nadmašuju očekivanja, ali isto tako daju niža očekivanja za budućnost navodeći usporavanje globalnog gospodarstva kao uzrok.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u listopadu u eurima porasla 0,4%, dok je Fond ostvario negativan prinos od 0,11%. Na razini godine spomenuti indeks je ostvario ukupan prinos u eurima od 22,3%, dok je Fond prvih deset mjeseci zaključio rastom od 18,18%. Blagi zaostatak prvenstveno je rezultat naše konzervativnije pozicije u vidu dioničke izloženosti i sektorske alokacije, no takvu strategiju smatramo primjerenom obzirom na stadij ekonomskog ciklusa. Dioničku izloženost držimo na oko 90%, a volatilnost dodatno ograničavamo usmjeravanjem portfelja više ka defanzivnim sektorima. Što se tiče konkretnih imena, značajnih promjena nije bilo izuzev aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Sličnim pristupom nastavljamo i dalje. Uzevši u obzir ranije spomenute rizike, ostajemo oprezni te ne planiramo biti potpuno investirani već na razini do 90%. Međutim, ukoliko dođe do dogovora SAD- a i Kine te politika centralnih banaka rezultira pozitivnim pomacima vodećih indikatora, otvoreni smo za blago jačanje cikličkih pozicija. Konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U listopadu smo svjedočili smirivanju situacije kada govorimo o geopolitičkim rizicima. Pristizale su dobre vijesti vezane za prvi krug trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine. Uvođenje novih tarifa je odgođeno te se očekivao susret dvaju predsjednika Donald Trump-a i Xi Jinpin-a u Čileu na APEC summitu koji je na posljetku odgođen zbog demonstracija koje se odvijaju u toj državi. Prema dostupnim informacijama daje se naslutiti kako će prvi krug pregovora biti uspješno zaključen, međutim i dalje ne možemo eliminirati neizvjesnost. Također, pozitivne vijesti pristizale su iz Velike Britanije. Britanski premijer Boris Johnson uspio je pronaći dogovor koji je prihvaćen od strane Europske Komisije, međutim budući da je dogovor postignut suprotno očekivanjima u posljednji trenutak ostalo je premalo vremena da ga britanski parlament odobri prije isteka roka kad premijer prema zakonu mora zatražiti prolongiranje datuma za izlazak Velike Britanije iz Europske Unije. Stoga je Brexit prolongiran do 31. siječnja 2020., a u međuvremenu će se održati prijevremeni parlamentarni izbori budući da je parlament podijeljen i teško je donositi odluke u toj situaciji. Podijeljenost se prije svega odnosi na pitanje oko Brexit-a gdje pojedini članovi parlamenta zahtijevaju što raniji izlazak Velike Britanije, drugi zahtijevaju ponovljeni referendum, dok treći ni ne žele da Velika Britanija napusti Europsku Uniju. Parlamentarni izbori bi se trebali održati u prosincu ove godine. Iako je raspletom situacije u posljednjih mjesec dana značajno umanjena šansa za „No-deal Brexit", neizvjesnost je i dalje prisutna. Američki FED je održao još jedan sastanak na kojem je, prema očekivanjima, smanjena referentna kamatna stopa za 25 baznih poena na razinu raspona 1,50% do 1,75%. Guverner FED-a Jerome Powell nije najavljivao nova smanjenja kamatne stope, štoviše iz njegovog se govora dalo naslutiti kako će stope ostati na trenutnoj razini bar do proljeća 2020. Listopad je bio značajno bolji za riskantniju imovinu od koje izdvajamo dionička tržišta i tržišta u razvoju. Američki dionički indeks je ostvario rast u iznosu 2,2% postižući, još jednom ove godine, rekordno visoku razinu. Na ruku dioničkom tržištu išlo je i ekspanzivno djelovanje FED-a.

InterCapital Balanced pod-fond je u listopadu ostvario negativan prinos u iznosu 0,37%. Razlog negativnog prinosa u listopadu je ponajprije korekcija obvezničke komponente u portfelju zbog povoljnog raspleta geopolitičkih rizika. Uslijed značajne deprecijacije HRK povećavali smo izloženost s 6,85% NAV-a na 21,76% NAV-a koliko je iznosila posljednjeg dana listopada. U narednom periodu očekujemo postepenu aprecijaciju HRK. Zadržali smo sličnu alokaciju u usporedbi s prethodnim mjesecom jer smatramo da je portfelj dobro balansiran u slučaju nepovoljnih informacija vezanih za prisutne rizike na tržištu.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

U listopadu smo svjedočili smirivanju situacije kada govorimo o geopolitičkim rizicima. Pristizale su dobre vijesti vezane za prvi krug trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine. Uvođenje novih tarifa je odgođeno te se očekivao susret dvaju predsjednika Donald Trump-a i Xi Jinpin-a u Čileu na APEC summitu koji je na posljetku odgođen zbog demonstracija koje se odvijaju u toj državi. Prema dostupnim informacijama daje se naslutiti kako će prvi krug pregovora biti uspješno zaključen, međutim i dalje ne možemo eliminirati neizvjesnost. Također, pozitivne vijesti pristizale su iz Velike Britanije. Britanski premijer Boris Johnson uspio je pronaći dogovor koji je prihvaćen od strane Europske Komisije, međutim budući da je dogovor postignut suprotno očekivanjima u posljednji trenutak ostalo je premalo vremena da ga britanski parlament odobri prije isteka roka kad premijer prema zakonu mora zatražiti prolongiranje datuma za izlazak Velike Britanije iz Europske Unije. Stoga je Brexit prolongiran do 31. siječnja 2020., a u međuvremenu će se održati prijevremeni parlamentarni izbori budući da je parlament podijeljen i teško je donositi odluke u toj situaciji. Podijeljenost se prije svega odnosi na pitanje oko Brexit-a gdje pojedini članovi parlamenta zahtijevaju što raniji izlazak Velike Britanije, drugi zahtijevaju ponovljeni referendum, dok treći ni ne žele da Velika Britanija napusti Europsku Uniju. Parlamentarni izbori bi se trebali održati u prosincu ove godine. Iako je raspletom situacije u posljednjih mjesec dana značajno umanjena šansa za „No-deal Brexit", neizvjesnost je i dalje prisutna. Američki FED je održao još jedan sastanak na kojem je, prema očekivanjima, smanjena referentna kamatna stopa za 25 baznih poena na razinu raspona 1,50% do 1,75%. Guverner FED-a Jerome Powell nije najavljivao nova smanjenja kamatne stope, štoviše iz njegovog se govora dalo naslutiti kako će stope ostati na trenutnoj razini bar do proljeća 2020.

InterCapital Global Bond pod-fond je u listopadu, nakon dugo vremena, ostvario negativan prinos u iznosu 0,56%. Glavni razlog tomu je korekcija obveznica jezgre eurozone u koje je portfelj investiran. Korekcija je rezultat povoljnog raspleta geopolitičkih rizika. Korekciju smo iskoristili za povećanje investiranosti s 83% na 92% NAV-a. Povećavali smo izloženost najsigurnijim obveznicama eurozone zbog prisutnosti neizvjesnosti za koju smatramo da će rezultirati priljevom sredstava u najsigurnije financijske instrumente. Uslijed značajne deprecijacije HRK povećavali smo izloženost s 8,30% NAV-a na 23,24% NAV-a koliko je iznosila posljednjeg dana listopada. U narednom periodu očekujemo postepenu aprecijaciju HRK.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Jedan od najvažnijih događaja proteklog mjeseca bio je sastanak Fed-a, koji je treći put ove godine smanjio kamatnu stopu za 25 baznih poena te je sada FFR stopa u rasponu od 1,50% do 1,75%. Ekonomski indikatori proizvodnje u SAD-u bilježe kontrakciju uz rizik da se negativni momentum preljeva na širu ekonomiju. Indikatori povjerenja te zaposlenosti su imali lošije očitovanje u rujnu. Uslijed ovakvih indikatora Fed je smanjio kamatnu stopu u nadi da će danje popuštanje monetarne politike pružiti dovoljnu podršku tržištu rada te potrošačima. Nakon spuštanja FFR stope Guverner FED-a Jerome Powell najavio je da će uslijediti ′pauza′ danjeg smanjenja kamatnih stopa te da će Fed djelovat prema potrebi kako bi potpomogao ekonomskom rastu. Unatoč poruci Fed-a da trenutno slijedi pauza smanjenja kamatnih stopa tržište i dalje očekuje smanjenje stope u 2020. godini, dok se na idućem sastanku u prosincu očekuje da će referentna stopa ostati na istim razinama.

U pogledu geopolitičkih rizika listopad je bio zanimljiv mjesec s obzirom na razvoj događaja oko dva glavna rizika; trgovinskog rata između Kine i SAD-a te Brexita-a. Trgovinski sukob na relaciji Kina - SAD u listopadu je zabilježio značajan napredak pri čemu za sada izgleda kao da su američke i kineske vlasti bliže sklapanju djelomičnog sporazuma o trgovini. ′Prva faza trgovinskog dogovora′ obvezuje Kinu da poveća dokupljivanje američkih poljoprivrednih proizvoda, ubrza otvaranje svog financijskog sektora te da poveća transparentnost na valutnim tržištima. Ovakav razvoj događaja pozitivno doprinosi smanjenju globalnog rizika, ali i dalje nije jamstvo da će trgovinski sukob u potpunosti primiriti te pomno pratimo razvoj događaja. Trgovinski rat ima značajan utjecaj u eurozoni, posebice u Njemačkoj s obzirom na orijentiranost ka izvozu. Indikatori eurozone nastavili su bilježiti slabije rezultate rasta, sektor proizvodnje ostao je na istim razinama dok je sektor usluge tek malo napredovao. Na sastanku ECB-a u listopadu, Mario Draghi posljednji je put prisustvovao kao predsjednik Europske centralne banke te na njegovu poziciju početkom studenog dolazi Christine Lagarde od koje možemo očekivati da će pratiti ekspanzivnu monetarnu politiku kakvu je zagovarao Draghi.

Tijekom listopada se rizik ′no-deal Brexita′ značajno smanjio. Premijer Boris Johnson uspio je dogovoriti novi plan Brexit-a s Europskom Unijom usuglasivši se oko problema granice sa Sjevernom Irskom. Unatoč dogovoru, članovi parlamenta nisu se usuglasili oko novog plana što je dovelo do produženog roka za napuštanje EU do 31.siječnja 2020. Novi izbori zakazani su za 12. prosinac, u nadi da bi se mogla osigurati parlamentarnu većina koja bi podržala novi ugovor.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je zabilježio rast prinosa od 0,11% tijekom listopada, dok je u ovoj godini zabilježeni rast prinosa 3,87%. Tijekom mjeseca smo smanjili udio lokalnih obveznica Republike Hrvatske prodajom ukupne pozicije obveznica dospijeća 2026. i 2028. godine uslijed pada prinosa navedenih obveznica te plana da se poveća udio dolarskih obveznica izdanih na međunarodnom tržištu.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,519819 0,00
-0,05%
1 USD 6,627727 0,02
0,33%
1 GBP 9,033901 0,04
0,45%
1 CHF 7,240342 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,08 18.01.2022
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.01. 16:00  2213.26
11,95
0,54
CROBEX10* 19.01. 16:00  1342.93
4,15
0,31
CROBEX10tr* 19.01. 16:00  1375.92
4,24
0,31
ADRIAprime* 19.01. 16:00  1501.88
7,33
0,49
CROBISTR* 19.01. 16:31  186.8291
-0,07
-0,04
CROBIS* 19.01. 16:31  109.614
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:02 19.01.2022)
(17:09:02 19.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 700,00
-0,85%
3.903.078,00
ERNT 2.030,00
3,05%
818.420,00
ATPL 377,00
0,53%
604.501,00
OPTE 5,08
-0,39%
499.397,52
HPB 845,00
1,81%
462.275,00
RIVP 35,10
0,86%
419.551,20
HT 185,50
0,54%
412.109,50
SPAN 226,00
-2,16%
409.718,00
INGR 13,05
1,95%
374.322,20
ADPL 178,00
0,85%
374.242,50
Redovni dionički promet:   10.441.218,56 kn
Redovni obveznički promet:   69.810,48 kn
Sveukupni promet:   10.511.029,04 kn