FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički

23.01.2020

-0,00%

106,53440 €
NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Raiffeisen euroCash u Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički.
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
19.09.2011.
Starost fonda
8,35 god (8g 4mj 6d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
1,18 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
203,605 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,05%
12 Mjeseci+0,38%
2020+0,02%
PGP 3 godine+0,18%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,18 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN FLEXI EURO KRATKOROCNI OBVEZNICKI 2019 05
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2020.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 90 dana = 0,50%
duže od 90 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
0,25 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,85 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,07 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,07 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Imovina je bez ograničenja i pretežito uložena u državne obveznice.

Udio instrumenata tržišta novca ograničenje na najviše 75% neto vrijednosti imovine Fonda.

Udio depozita kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU ograničen je na najviše 75% neto imovine Fonda. Iznimno i privremeno do 100% neto imovine Fonda može biti investirano u instrumente tržišta novca i/ili u depozite ako je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi osiguravanja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima.

Primjeri situacija u kojima struktura ulaganja može privremeno odstupati od ciljane strukture: prinosi na trezorske zapise viši su od prinosa na obveznice istog ili sličnog dospijeće i kreditnog rejtinga; kratkoročne kamatne stope više od oni duljeg dospijeća; Društvo procjenjuje da zbog nepovoljnih ili neizvjesnih ekonomskih, političkih i drugih tržišnih okolnosti postoji potreba za zaštitom imovine Fonda (primjerice: nestabilnost vlade, očekivanje pada kreditnog ratinga, vrlo visoka nelikvidnost financijskog sustava i sl.). Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale i za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države. Ulaganje u municipalne obveznice i instrument tržišta novca može biti najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda. Ulaganje u UCITS i ostale novčane i obvezničke otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ograničeno je na najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda.

Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od jedne (1) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

23.12.2019

106,51650

23.01.2020

106,53440
Datum Cijena
23.01.2020 106,53440
22.01.2020 106,53650
21.01.2020 106,52580
20.01.2020 106,50360
17.01.2020 106,50830
16.01.2020 106,51060
15.01.2020 106,51180
14.01.2020 106,51670
13.01.2020 106,50320
10.01.2020 106,51260
09.01.2020 106,51490
Datum Cijena
08.01.2020 106,51890
07.01.2020 106,51600
03.01.2020 106,51600
02.01.2020 106,50800
31.12.2019 106,51450
30.12.2019 106,52370
27.12.2019 106,52330
24.12.2019 106,52500
23.12.2019 106,51650
20.12.2019 106,51350
19.12.2019 106,52250
Datum Cijena
18.12.2019 106,52800
17.12.2019 106,52590
16.12.2019 106,53250
13.12.2019 106,52690
12.12.2019 106,52810
11.12.2019 106,53150
10.12.2019 106,52950
09.12.2019 106,53250
06.12.2019 106,53230
05.12.2019 108,70270
04.12.2019 106,53680

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,43 23.01.2020
0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,442324 0,01
0,14%
1 USD 6,744290 0,04
0,64%
1 GBP 8,834668 0,04
0,41%
1 CHF 6,950247 0,03
0,45%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 15:52  2.044,63
-10,69
-0,52
CROBEX10* 24.01. 15:52  1.219,35
-0,77
-0,06
ADRIAprime* 24.01. 15:52  1.138,33
-2,29
-0,20
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
2,34%
686.860,00
HT 186,00
0,81%
531.390,50
RIVP 37,80
-0,79%
316.761,10
ZABA 65,00
-2,26%
183.255,50
OPTE 8,20
-0,61%
172.602,30
ERNT 1.425,00
-0,70%
148.200,00
TPNG 42,40
-6,19%
109.833,20
SAPN 340,00
3,03%
104.372,00
LURA 620,00
0,81%
74.400,00
INA 3.160,00
-0,63%
56.880,00
Redovni dionički promet:   2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:   231.029,24 kn
Sveukupni promet:   3.036.012,54 kn
Osvježi