NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 18.08.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - srpanj 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - srpanj 2021.

PBZ START fond

Fond je u srpnju ostvario rast uz prinos 0,07% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,66.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od 62 milijarde kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene, a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U srpnju nije bilo aukcije trezorskih zapisa te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis na povijesno niskih 0,02%. Prvu sljedeću aukciju Ministarstvo financija održat će sredinom kolovoza. Obzirom na nedostatak čimbenika koji bi mogli utjecati na promjenu tržišnih kamatnih stopa, očekujemo da će se njihova stagnacija nastaviti u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond

Fond je u srpnju ostvario rast uz prinos 0,06% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,34.

Američka središnja banka (FED) je u srpnju, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00% - 0,25%, iako bolji od očekivanja podaci na tržištu rada te istovremeno inflatorni pritisci dovode do stvaranja preduvjeta za zaustavljanje njihove snažne financijske potpore američkom gospodarstvu. Fed za sad nastavlja svoj dosadašnji program otkupa obveznica uz prethodnu raniju najavu u slučaju izmjene programa. Tijekom kolovoza očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u srpnju porastao 0,06%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi blago je porastao u srpnju uz ostvareni mjesečni promet od 441 milijun kuna.

Najveći dio prometa obveznicama na domaćoj burzi ostvaren je naravno i ovaj mjesec kunskim izdanjima, a od kunskih izdanja najtrgovanija je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine kojom je ostvareno otprilike pola ukupnog mjesečnog prometa, uz prinos od 0,05%. Prema prometu slijedilo je kunsko izdanje Republike Hrvatske dospijeća 2024. godine, uz prinos također u jednoznamenkastim baznim poenima. Na domaćem tržištu i nadalje je primjetan povećan interes institucionalnih investitora za kupnjom obvezničkih izdanja te nesklonost imatelja obveznica na prodaju, što utječe na blagu ali zadnjih mjeseci konstantnu aprecijaciju cijene domaćih papira. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem srpnja iznosi 2,01.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u srpnju porastao 0,08%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi blago je porastao u srpnju uz ostvareni mjesečni promet od 441 milijun kuna. Značajan dio prometa, otprilike 40% ukupnog u srpnju, ostvaren je indeksiranim obveznicama Republike Hrvatske te onima denominiranima u valutnoj klauzuli. Najtrgovanije izdanje bila je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine uz prinos od 1,10% a pratilo ju je izdanje dospijeća 2024. godine. Euroobveznice Rumunjske kraćih do srednjih dospijeća kojima je fond izložen, u srpnju su zabilježile pozitivnu mjesečnu izvedbu te su doprinijele rastu cijene udjela. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem srpnja iznosi 2,08.

PBZ Bond fond

Fond je u srpnju porastao 0,01%. Porast zabrinutosti investitora zbog mogućeg novog jačeg rasta infekcija COVID-19 virusom, vezano uz nove varijante poput delta soja, utjecao je na sentiment na financijskim tržištima. Povjerenje investitora je umanjeno u odnosu na oporavak globalnog gospodarstva, na što su se nadovezala očekivanja da bi normalizacija monetarne politike globalno a posebice od strane FED-a, mogla ipak biti usporena. Nakon navedenih vijesti povećala se potražnja za najsigurnijim oblicima imovine poput dužničkih vrijednosnih papira, što je dovelo do pada prinosa i rasta cijena obvezničkih izdanja.

Hrvatske euroobveznice pratile su globalne trendove tijekom srpnja te su zabilježile pozitivnu mjesečnu izvedbu, a najveći doprinos rastu vrijednosti fonda imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. te 2031. godine. Početkom srpnja dospjela je domaća kunska obveznica u iznosu od 6 milijardi kuna koja je uspješno refinancirana. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem srpnja iznosi 6,12.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u srpnju porastao 0,36%, a obveznička komponenta fonda još jedan je mjesec imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih s pozitivnom mjesečnom izvedbom euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine. Modificirana duracija fonda krajem srpnja iznosi 5,05.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi blagi rast od 0,04% u srpnju. Iako je njemački DAX indeks uspio zadržati dobitke iz tekuće godine te ih i blago povećati na 13,31% do kraja srpnja, investitori su ipak bili oprezniji u srpnju zbog širenja zaraznije delta varijante virusa Covid-19, zbog koje bi put do normalizacije mogao biti teži nego što se ranije očekivalo. S druge strane, poslovni rezultati kompanija za drugi kvartal objavljeni do kraja srpnja, bili su većinom bolji od očekivanja. Što se tiče makroekonomskih pokazatelja, njemačka ekonomija bilježi rast od 1,5% u drugom kvartalu tekuće godine, u usporedbi s prethodnim kvartalom te rast od 9,6% na godišnjoj razini. To je bilo niže od očekivanja, no znatno bolje od revidiranog pada u prvom kvartalu od -2,1%, u odnosu na posljednji kvartal 2020. godine. Stopa inflacije u srpnju dosegnula je 3,8% na godišnjoj razini, najvišu razinu od 2008. godine, na što su utjecale snižene stope PDV-a u istom razdoblju prošle godine, kao ekonomska mjera pomoći gospodarstvu, a koje su ukinute krajem godine te porast cijena energenata. Europska komisija u svojim najnovijim prognozama očekuje rast njemačkog BDP-a od 3,6% u 2021. godini te 4,6% u 2022. godini. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda krajem srpnja je iznosio 4,85%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 0,18% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u srpnju su bilježila mješovite rezultate. Što se tiče razvijenih zemalja, odnosno dioničkih tržišta zemalja članica EU te SAD - a, prinosi su bili pozitivni, kako smo na to i navikli u ovoj godini. Ipak, možemo konstatirati da je rast usporio u odnosu na prethodne mjesece, za što postoji više razloga. Jedan od njih sigurno je zabrinutost oko povišene razine inflacije koja i dalje prisutna, a nitko sa sigurnošću ne može kazati kada i da li će se inflacija vratiti na takozvanu „zdravu" razinu na koju smo navikli iz prethodnih godina. Najlošija slika bila je na dioničkim tržištima zemalja u razvoju te regije Azija - Pacifik.

Dionički indeksi tih zemalja odnosno regije, u proteklih su mjesec dana bilježili negativne rezultate, za što također postoji više razloga. U tome se kontekstu ponajprije spominje regulatorni pritisak kineskih vlasti na tamošnje kompanije. Uz to, veliki broj zemalja koje pripadaju toj skupini, odnosno regiji, bore se s novim valovima pandemije, zbog kojih su lokalne vlasti primorane ponovno uvoditi stroge restriktivne mjere kako bi spriječile daljnje širenje zaraze, što naravno negativno utječe na oporavak gospodarstva. U srpnju je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 porastao za 2,27%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax ojačao za 0,09%, što potkrepljuje konstataciju s početka teksta o usporavanju rasta. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu u srpnju su porasli za 2,05% odnosno 2,36%. Među instrumentima koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda, u srpnju su uglavnom prevladavali pozitivni prinosi. Negativne rezultate uglavnom su bilježili oni instrumenti koji ulažu u obveznice zemalja u razvoju. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 4,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 0,34% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Tijekom mjeseca, globalna dionička tržišta bilježila su mješovite rezultate. Iako su prinosi bili pozitivni barem što se tiče razvijenih zemalja, valja napomenuti da je rast ipak malo usporio u odnosu na prethodne mjesece. Najviše prinose na mjesečnoj razini zabilježili su dionički indeksi zemalja članica EU te SAD - a. Tome se ne treba čuditi s obzirom na velika popuštanja restriktivnih mjera protiv COVID - 19 koje su prethodno bile implementirane od strane lokalnih vlada navedenih država, a mjere su jedan od razloga koji je donedavno kočio oporavak gospodarstva. S druge strane, dionička tržišta zemalja u razvoju te regije Azija - Pacifik u proteklih se mjesec dana nisu proslavila s prinosima. Osim što se dobar dio zemalja koje pripadaju navedenim regijama i dalje bori s novim valovima pandemije, pa su lokalne vlasti primorane držati restriktivne mjere na snazi, pojavio se i novi problem u vidu regulatornog pritiska kineskih vlasti na tamošnje kompanije, što se je naravno odrazilo i na prinose. U proteklom mjesecu, američki S&P 500 indeks porastao je za 2,27% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 ojačao za 0,62%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u srpnju su porasli za 2,33% odnosno 0,75%.

Obveznička komponenta fonda u srpnju je odradila vrlo dobar posao. Velika većina instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu, na mjesečnoj su razini ostvarili pozitivne prinose. Izuzetak u ovome slučaju su oni instrumenti koji ulažu u obveznice zemalja u razvoju, na koje je negativan učinak imao i prethodno spomenuti regulatorni pritisak kineskih vlasti. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 18,00%.

PBZ Moderate 30 fond

Vrijednost udjela fonda u srpnju uvećana je 0,41%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Euroobveznice Italije, Hrvatske i Rumunjske imale su pozitivnu mjesečnu izvedbu, a najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su talijanske euroobveznice dospijeća 2031. godine te euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Pomaci na globalnom tržištu obveznica bili su zamjetniji ovaj mjesec, s obzirom da su desetogodišnji prinosi na državne obveznice SAD-a nastavili svoj nedavni pad (cijene obveznica rast), spustivši se ispod razine 1,2% tijekom mjeseca. Pad prinosa, odnosno rast cijena bilježe i obveznice zemalja Europske unije pa tako i Republike Hrvatske. Tome su doprinijeli ublaženi strahovi vezani uz inflaciju te ustrajnost vodećih središnjih banaka u održavanju ekspanzivne monetarne politike. Europska središnja banka (ECB) na svom redovnom zasjedanju u srpnju promijenila je i strategiju prema inflaciji te sada cilja stopu inflacije od 2% u srednjem roku, uz simetrično toleriranje privremenih odstupanja, umjesto dosadašnjih „blizu ali ispod 2%". Time je potvrdila ekspanzivan smjer monetarne politike i toleriranje trenutno viših stopa inflacije, pruživši potporu stabilizaciji obvezničkog tržišta. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u srpnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 0,05% do 0,97%. Globalni ekonomski oporavak nastavio se u srpnju, s napretkom u procjepljivanju te ublažavanjem ekonomskih ograničenja na nekoliko velikih razvijenih tržišta. Sentiment je, međutim ipak bio djelomično narušen širenjem zaraznije delta varijante virusa Covid-19, izazivajući zabrinutost da bi put do normalizacije mogao biti teži nego što se ranije očekivalo.

Razvijena dionička tržišta imala su koristi i od pada prinosa na obveznice, a objavljeni su i poslovni rezultati brojnih kompanija, koji su uglavnom bili bolji od očekivanja te su pružili potporu dioničkom tržištu. Američki S&P 500 indeks tako u srpnju bilježi rast od 2,27%, njemački DAX 0,09%, francuski CAC40 1,61% a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 0,62%. Krajem srpnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je 28%.

PBZ Dollar Progressive fond

Obveznička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema dolarski denominiranim državnim obveznicama Republike Italije, Rumunjske i Hrvatske, bilježi pozitivan doprinos u srpnju, pri čemu su najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda imale državne obveznice Italije, dospijeća 2024. godine. Globalni ekonomski oporavak nastavio se u srpnju, s napretkom u procjepljivanju te ublažavanjem ekonomskih ograničenja na nekoliko velikih razvijenih tržišta.

Sentiment je, međutim, narušen širenjem zaraznije delta varijante virusa Covid-19, izazivajući zabrinutost da bi put do normalizacije mogao biti teži nego što se ranije očekivalo. Pomaci na globalnom tržištu obveznica bili su zamjetniji u srpnju, s obzirom da su desetogodišnji prinosi na državne obveznice SAD-a nastavili svoj nedavni pad (cijene obveznica rast), spustivši se ispod razine 1,2% tijekom mjeseca. Tome su doprinijeli ublaženi strahovi vezani uz inflaciju te ustrajnost vodećih središnjih banaka u održavanju ekspanzivne monetarne politike. Europska središnja banka (ECB) na svom redovnom zasjedanju u srpnju promijenila je i strategiju prema inflaciji te sada cilja stopu inflacije od 2% u srednjem roku, uz simetrično toleriranje privremenih odstupanja, umjesto dosadašnjih „blizu ali ispod 2%". Time je potvrdila ekspanzivan smjer monetarne politike i toleriranje trenutno viših stopa inflacije. Modificirana duracija fonda krajem mjeseca je iznosila 1,48.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi pozitivan doprinos u srpnju, uz mješovitu izvedbu, pri čemu pozitivan prinos bilježe fondovi Eurizon Fund Equity Planet (+2,11%) i Eurizon Fund Equity People (+0,42%), a negativan prinos Eurizon Fund Equity Innvation (-0,23%). Dionička tržišta imala su koristi od pada prinosa na obveznice, a objavljeni su i poslovni rezultati brojnih kompanija, koji su uglavnom bili bolji od očekivanja te su pružili potporu dioničkom tržištu. Jedino su azijska tržišta, posebice kinesko, bilježili minuse nakon pritiska kineskih regulatora na tamošnje velike tehnološke kompanije. Američki S&P 500 indeks tako u srpnju bilježi rast od 2,27%, njemački DAX 0,09%, francuski CAC40 1,61%, a kineski Shanghai Composite -5,4% te japanski Nikkei 225 -5,24%. Krajem srpnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Dollar Progressive fonda iznosio je 2,86%.

PBZ Global fond

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos u srpnju. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih sa pozitivnim doprinosom euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine te euroobveznice Makedonije dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda krajem srpnja iznosi 2,59. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u srpnju, uz pozitivan prinos financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih prema regijama Sjeverna Amerika i Europa, u rasponu od +1,86% do +3,55%, dok negativan prinos bilježe Japan, ostala azijska tržišta i tržišta u razvoju, u rasponu od -0,98% do -7,11%. Globalni ekonomski oporavak nastavio se u srpnju, s napretkom u procjepljivanju te ublažavanjem ekonomskih ograničenja na nekoliko velikih razvijenih tržišta. Iako je sentiment među investitorima ostao pozitivan, ipak je bio djelomično narušen širenjem zaraznije delta varijante virusa Covid-19, izazivajući zabrinutost da bi put do normalizacije mogao biti teži nego što se ranije očekivalo. Dionička tržišta imala su koristi od pada prinosa na obveznice, a objavljeni su i poslovni rezultati brojnih kompanija, koji su uglavnom bili bolji od očekivanja te su pružili potporu dioničkom tržištu. Jedino su azijska tržišta, posebice kinesko, bilježili minuse nakon pritiska kineskih regulatora na tamošnje velike tehnološke kompanije. Američki S&P 500 indeks tako u srpnju bilježi rast od 2,27%, njemački DAX 0,09%, francuski CAC40 1,61%, a kineski Shanghai Composite -5,4% te japanski Nikkei 225 -5,24%. Krajem srpnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 49%.

PBZ Equity fond

U srpnju je većina regionalnih tržišta zabilježila negativne prinose, dok je cijena udjela PBZ Equity fonda ipak porasla za 0,90%.

Jedini rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo je slovensko dioničko tržište, a indeks SBITOP je ojačao za 3,92%. Najveći porast od likvidnijih komponenti indeksa realizirala je dionica Podzavarovalnica Sava (+11,34%).

Domaći dionički indeks CROBEX je u srpnju je realizirao gubitak od 1,62%, što je najveći pad među regionalnim dioničkim tržištima. Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka su s kompanijom Telemach Hrvatska, potpisali ugovor o kupoprodaji dionica društva Optima Telekom. Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica kompanije. Od toga se 36,9% dionica nalazi u vlasništvu Zagrebačke banke, dok je 17,41% dionica u vlasništvu Hrvatskog Telekoma. Ugovorom je određena vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu u iznosu od 639 milijuna kuna.

U Srbiji je lokalni dionički indeks BELEX15 oslabio za 0,49%, a značajniji pad je realizirala dionica Energoprojekt holdinga (-15,00%) uz manji volumen trgovanja.

Rumunjsko dioničko tržište je realiziralo najmanji pad među regionalnim dioničkim tržištima, pa je tako lokalni dionički indeks BET-10 oslabio za 0,21%.
Mi smo u srpnju povećavali izloženost domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Svi fondovi društva PBZ Invest

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn