NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 29.05.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2020.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - travanj 2020.

InterCapital Bond - obveznički fond

Nakon turbulentnog prvog kvartala i povijesnih padova vrijednosti financijske imovine u ožujku, uslijed šoka uzrokovanog širenjem koronavirusa, u travnju je uslijedilo smirivanje situacije uslijed pada broja oboljelih i planovima postupnog otvaranja pojedinih gospodarstava. Snažan monetarni i fiskalni stimulans je unatoč objavama lošijih makroekonomskih pokazatelja djelovao na stabilizaciju tržišta obveznica u travnju te dao podršku investitorima. Centralne banke, među kojima prednjače globalno utjecajne ECB (eurozona) i Fed (SAD) jasno daju do znanja da podupiru te da da će i dalje podupirati gospodarstvo, međutim osvrnuli su se i na potrebu dodatnog fiskalnog djelovanja koji očekujemo u budućem periodu.

Veliki utjecaj ECB-a vidljiv je kroz podršku cijenama obveznica koje se kupuju unutar više programa otkupa vrijednosnih papira te kao izvor likvidnosti. Navedeno se osobito odnosi na obveznice virusom najpogađenijih država koje su od ranije imale slabiju financijsku sliku i visoku razinu duga; Italije i Španjolske. ECB kupnjama obveznica ograničava daljnji rast prinosa i trošak budućih financiranja izdanjima obveznica na financijskom tržištu.

Na lokalnom tržištu prošli mjesec niz je bitnih događaja. HNB je u travnju održao aukciju na kojoj je otkupljeno 9,53 milijarde kuna obveznica Republike Hrvatske. Ovo je treća aukcija HNB-a ove godine na kojima je ukupno otkupljeno 13,82 milijarde kuna državnih obveznica Republike Hrvatske te oslobođena likvidnost u susret najavljenom novom izdanju lokalnih obveznica idući mjesec. Također je uspostavljena valutna swap linije s ECB-om kojom je HNB u mogućnosti posuditi do 2 milijardere eura u zamjenu za kune. Navedeno omogućava izvor likvidnosti u eurima ukoliko bude potrebno te smanjenje kunske likvidnost, a sama informacija o uspostavi swap-a pozitivno je djelovala na jačanje lokalne valute.

Visoka ovisnost BDP-a Republike Hrvatske o direktnim i indirektnim prihodima iz turizma te činjenica da obveznice RH izdane na međunarodnom tržištu nisu u režimu kupnje od strane ECB-a utjecali su na značajne korekcije cijena RH obveznica tijekom ožujka, međutim situacija se prošli mjesec smirila. Na navedeno je utjecao i trenutno pozitivniji sentiment na tržištu povezan postepenim otvaranjima pojedinih sektora i ekonomija.

Iako se globalno očekuje pad BDP-a u 2020. godini te rast u 2021. godini, dubina pada te brzina i opseg rasta BDP-a u 2021. i narednim godinama razlikuje s među državama ne samo ovisno o strategiji popuštanja mjera već uvelike i provođenju dosadašnje fiskalne politike kao i djelovanju u ovom kriznom vremenu. Naš fokus kao upravitelja fonda je pravovremeno identificiranje država koje provode prudentne mjere održive na dulji rok te predstavljaju priliku za ulaganje. Navedeno smo provodili kroz travanj te se imovina fonda rebalansira s ciljem sve veće diverzifikacije, smanjujući duraciju i udio obveznica Republike Hrvatske te investirajući u obveznice država koje su dio eurozone, obveznice država periferije i regije. InterCapital Bond je u proteklom mjesecu zaustavio pad prinosa uslijed rebalansa portfelja te je prinos od početka godine -5,22%. U narednom periodu planiramo nastaviti diverzifikaciju fonda u obveznice država eurozone i regije uz očekivanje veće volatilnosti od ranijih godina s obzirom na novonastale okolnosti.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Nakon turbulentnog prvog kvartala i povijesnih padova vrijednosti financijske imovine u ožujku, uslijed šoka uzrokovanog širenjem koronavirusa, u travnju je uslijedilo smirivanje situacije uslijed pada broja oboljelih i planovima postupnog otvaranja pojedinih gospodarstava. Snažan monetarni i fiskalni stimulans je unatoč objavama lošijih makroekonomskih pokazatelja djelovao na stabilizaciju tržišta obveznica u travnju te dao podršku investitorima. Osim toga, krenula je sezona rezultata kompanija i prvo tromjesečje je pretežito nastavilo s pozitivnim trendovima, izuzev kraja ožujka, no glavni negativni efekti tek će biti vidljivi u drugom tromjesečju odnosno trećem za turističke kompanije.

Naravno, brzina oporavka još uvijek je nepoznata i postoje rizici koji bi ga mogli usporiti, ali vjerujemo da eksterna priroda ovog šoka znači da ipak ne gledamo reprizu Velike financijske krize 2008./2009. Ipak, pozicioniramo se konzervativno s dioničkom izloženošću od oko 10% neto imovine koja nam omogućava fleksibilnost povećanja pozicije na eventualnim padovima. Osim toga, važno je istaknuti diversifikaciju dioničke komponente na tržišta SAD-a, Njemačke, globalnih tržišta u razvoju i regiju. Takva struktura osigurava sudjelovanje u svim stadijima budućeg oporavka, bez obzira na teško predvidivi tajming. Osim toga, ograničavamo rizik dioničkog dijela portfelja aktivnim trgovanjem opcijskim strategijama.

Na lokalnom tržištu prošli mjesec niz je bitnih događaja. HNB je u travnju održao aukciju na kojoj je otkupljeno 9,53 milijarde kuna obveznica Republike Hrvatske. Ovo je treća aukcija HNB-a ove godine na kojima je ukupno otkupljeno 13,82 milijarde kuna državnih obveznica Republike Hrvatske te oslobođena likvidnost u susret najavljenom novom izdanju lokalnih obveznica idući mjesec. Također je uspostavljena valutna swap linije s ECB-om kojom je HNB u mogućnosti posuditi do 2 milijardere eura u zamjenu za kune. Navedeno omogućava izvor likvidnosti u eurima ukoliko bude potrebno te smanjenje kunske likvidnost, a sama informacija o uspostavi swap-a pozitivno je djelovala na jačanje lokalne valute.

Visoka ovisnost BDP-a Republike Hrvatske o direktnim i indirektnim prihodima iz turizma te činjenica da obveznice RH izdane na međunarodnom tržištu nisu u režimu kupnje od strane ECB-a utjecali su na značajne korekcije cijena RH obveznica tijekom ožujka, međutim situacija se prošli mjesec smirila. Na navedeno je utjecao i trenutno pozitivniji sentiment na tržištu povezan postepenim otvaranjima pojedinih sektora i ekonomija.

Iako se globalno očekuje pada BDP-a u 2020. godini te rast u 2021. godini, dubina pada te brzina i opseg rasta BDP-a u 2021. i narednim godinama razlikuje s među državama ne samo ovisno o strategiji popuštanja mjera već uvelike i provođenju dosadašnje fiskalne politike kao i djelovanju u ovom kriznom vremenu. Naš fokus kao upravitelja fonda je pravovremeno identificiranje država koje provode prudentne mjere održive na dulji rok te predstavljaju priliku za ulaganje. Navedeno smo provodili kroz travanj te se imovina fonda rebalansira s ciljem sve veće diverzifikacije, smanjujući duraciju i udio obveznica Republike Hrvatske te investirajući u obveznice država koje su dio eurozone, obveznice SAD-a, država periferije i regije. InterCapital Income Plus je u proteklom mjesecu ostvario rast prinosa od 0,75% te smanjio pad u ovoj godini na -6,32%. U narednom periodu planiramo nastaviti diverzifikaciju fonda u obveznice država eurozone i regije te trgovanje njemačkim obveznicama uz očekivanje veće volatilnosti od ranijih godina s obzirom na novonastale okolnosti. Nadalje, budući da je reakcija dioničkog tržišta na pozitivan razvoj oko širenja virusa i mogućnosti postepenog otvaranja gospodarstava bila snažna, a još uvijek postoje rizici koje je teško kvantificirati, i dalje planiramo zadržati smanjenu dioničku izloženost. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja i pokušati vrlo brzo reagirati na strani kupnje kada se za to stvore uvjeti.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Nakon snažnog šoka u ožujku, travanj je donio oporavak na dionička tržišta. Val likvidnosti centralnih banaka i fiskalnih vlasti te prve naznake slabljenja širenja zaraze, kao prvog preduvjeta postepenog otvaranja gospodarstava, skrenuli su pozornost investitora s razdoblja ekonomskog pada u 2020. na razdoblje očekivanog rasta u 2021. Istovremeno je došlo do pada broja novozaraženih u ključnim žarištima, što je dalo potvrdu da su mjere socijalne distance ograničile prvotni udar, nakon čega se može pristupiti djelomičnoj normalizaciji života i gospodarstva.

Slična dinamika viđena je i u regiji. Protutežu dobrim epidemiološkim indikatorima dalo je spuštanje procjena kretanja BDP-a u 2020. Trenutni konsenzus za zemlje regije predviđa padove u rasponu od oko 6% do 9%. Osim toga, krenula je sezona rezultata kompanija i prvo tromjesečje je pretežito nastavilo s pozitivnim trendovima, izuzev kraja ožujka, no glavni negativni efekti tek će biti vidljivi u drugom tromjesečju odnosno trećem za turističke kompanije.

InterCapital SEE Equity je pratio pozitivan razvoj regionalnih tržišta u travnju te ostvario skok od 5,01%. Od početka godine pak je oslabio 20,68%, čemu su najveći vagani doprinos dale dionice u Hrvatskoj, Sloveniji i Rumunjskoj. Brzina oporavka globalne ekonomije još uvijek je nepoznata i postoje rizici koji bi ga mogli usporiti, ali vjerujemo da eksterna priroda ovog šoka znači da ipak ne gledamo reprizu Velike financijske krize 2008./2009. Mala i otvorena gospodarstva mogla bi kratkoročno osjetiti teže posljedice, no s druge strane regionalna dionička tržišta zasigurno će ponuditi atraktivne prilike. Primjerice, kompanije u koje ulažemo prvenstveno su stabilne i kvalitetne sa snažnim bilancama, koje bi trebale moći prebroditi i težu krizu. Naime, ponderirani omjer neto duga i kapitala portfelja je na izuzetno niskih 19%. Istovremeno se portfelj trguje na omjeru cijena i zarada (P/E) od svega 9x, gledamo li zaradu posljednjih 12 mjeseci, odnosno također vrlo niskih 12x, promatramo li očekivanu zaradu u narednih 12 mjeseci. Novčana pozicija od oko 15-20% neto imovine, omogućava nam korištenje eventualnih novih tržišnih anomalija i dokupljivanje. Obzirom da je tržišna reakcija na pozitivan razvoj oko širenja virusa i mogućnosti postepenog otvaranja gospodarstava bila snažna, a još uvijek postoje rizici koje je teško kvantificirati, i dalje planiramo zadržati relativno konzervativnu strukturu portfelja i povećanu novčanu poziciju. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja i pokušati vrlo brzo reagirati na strani kupnje kada se za to stvore uvjeti. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

Nakon turbulentnog prvog kvartala i povijesnih padova vrijednosti financijske imovine u ožujku, uslijed šoka uzrokovanog širenjem koronavirusa, u travnju je uslijedilo smirivanje situacije uslijed pada broja oboljelih i planovima postupnog otvaranja pojedinih gospodarstava. Snažan monetarni i fiskalni stimulans je unatoč objavama lošijih makroekonomskih pokazatelja djelovao na stabilizaciju tržišta obveznica u travnju te dao podršku investitorima. Centralne banke, među kojima prednjače globalno utjecajne ECB (eurozona) i Fed (SAD) jasno daju do znanja da podupiru te da da će i dalje podupirati gospodarstvo, međutim osvrnuli su se i na potrebu dodatnog fiskalnog djelovanja koji očekujemo u budućem periodu.

Na lokalnom tržištu prošli mjesec niz je bitnih događaja. Ministarstvo financija održalo je dvije akcije kunskih jednogodišnjih trezorskih zapisa po nepromijenjenoj stopi od 0,06%. Ukupni planirani izdanja je bio 2 milijarde kuna dok je ukupni ostvareni iznos 2,75 milijardi kuna.

HNB je u travnju održao aukciju na kojoj je otkupljeno 9,53 milijarde kuna obveznica Republike Hrvatske. Ovo je treća aukcija HNB-a ove godine na kojima je ukupno otkupljeno 13,82 milijarde kuna državnih obveznica Republike Hrvatske te oslobođena likvidnost u susret najavljenom novom izdanju lokalnih obveznica idući mjesec. Također je uspostavljena valutna swap linije s ECB-om kojom je HNB u mogućnosti posuditi do 2 milijardere eura u zamjenu za kune. Navedeno omogućava izvor likvidnosti u eurima ukoliko bude potrebno te smanjenje kunske likvidnost, a sama informacija o uspostavi swap-a pozitivno je djelovala na jačanje lokalne valute.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u travnju bilježio stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od početka godine 0,062%. Tijekom travnja smo smanjivati duraciju fonda te smo početkom mjeseca osigurali dodatnu likvidnost prodajama dijela obveznica iz portfelja. U narednom periodu očekujemo nastavak rasta prinosa u skladu kratke duracije pod-fonda. Također s obzirom na stabilizaciju na tržištu planiramo investirati imovinu u vrijednosne papire kraćeg dospijeća.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Nakon snažnog šoka u ožujku, travanj je donio oporavak na dionička tržišta. Val likvidnosti centralnih banaka i fiskalnih vlasti te prve naznake slabljenja širenja zaraze, kao prvog preduvjeta postepenog otvaranja gospodarstava, skrenuli su pozornost investitora s razdoblja ekonomskog pada u 2020. na razdoblje očekivanog rasta u 2021. Istovremeno je došlo do pada broja novozaraženih u ključnim žarištima, što je dalo potvrdu da su mjere socijalne distance ograničile prvotni udar, nakon čega se može pristupiti djelomičnoj normalizaciji života i gospodarstva.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u travnju u eurima porasla 10,9%, dok je od početka godine još uvijek vidljiv pad od 10,8%. Fond je protekli mjesec ojačao za 9,30%, dok je od početka godine izgubio 6,60%. Brzina oporavka globalnog gospodarstva još uvijek je nepoznata i postoje rizici koji bi ga mogli usporiti, ali vjerujemo da eksterna priroda ovog šoka znači da ipak ne gledamo reprizu Velike financijske krize 2008./2009. Ipak, pozicioniramo se konzervativno s preko 40% portfelja u sektorima nediskrecijske potrošnje, IT-a i zdravstva, te novčanom pozicijom od oko 20% neto imovine koja nam omogućava dokupljivanje na eventualnim padovima. Specifične kompanije u koje ulažemo prvenstveno su stabilne i kvalitetne sa snažnim bilancama, pa je tako ponderirani omjer neto duga i kapitala portfelja na niskih 64%. Smatramo da će upravo te kompanije najlakše prebroditi krizu i nastaviti putevima rasta koje smo viđali i dosada. Za ilustraciju, sastavnice portfelja su u posljednjih 12 mjeseci ostvarile ponderirani rast prodaje od 10%, rast neto dobiti od 6% i povrat na kapital (ROE) od 16%. Paralelno nastavljamo i sa strategijom aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

S obzirom na to da je tržišna reakcija na pozitivan razvoj oko širenja virusa i mogućnosti postepenog otvaranja gospodarstava bila izrazito snažna, a još uvijek postoje rizici koje je teško kvantificirati, i dalje planiramo zadržati navedenu konzervativnu strukturu portfelja u vidu sektorske alokacije i dioničke izloženosti. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja i pokušati vrlo brzo reagirati na strani kupnje kada se za to stvore uvjeti. Osim toga, u ovako neizvjesnim vremenima ističemo važnost kvalitetne diversifikacije i fleksibilnog pristupa taktičkom pozicioniranju portfelja. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Travanj je donio oporavak financijskih tržišta nakon velikog pada svih klasa financijske imovine u ožujku. Oporavak je nastupio zbog opadajućeg prirasta novooboljelih od koronavirusa te postepenog popuštanja mjera izolacije u pojedinim državama. Dionička indeksi su predvodili oporavak u travnju pa je tako američki dionički indeks S&P500 rastao 10,88% (od početka godine -9,86%) dok je njemački dionički indeks DAX rastao 9,32% (od početka godine -18,02%). Unatoč snažnom oporavku prerano je govoriti o tome jesmo li vidjeli najniže razine spomenutih indeksa. Posljedice krize bit će jasne nakon što gospodarstva ponovno otvore. U travnju se većina financijske imovine oporavila međutim i dalje je upitno jesmo li već vidjeli najniže razine. Konačna šteta za globalno gospodarstvo bit će vidljiva tek nakon što se vratimo normalnim životnim navikama uz neometanu aktivnost. Rezultat realnog gospodarskog rasta eurozone za prvi kvartal tekuće godine u odnosu na isti kvartal prošle godine iznosio je -3,8%, međutim valja napomenuti kako je koronavirus prisutan u eurozoni tek posljednja dva tjedna prvog kvartala te se najveći pad očekuje u drugom kvartalu. Sa strane monetarne politike, ECB čini sve kako bi prinose održao na trenutnim razinama te kako bi spriječio značajno širenje razlike u prinosima između država jezgre i periferije. Na sastanku Upravnog Vijeća ECB-a, održanog krajem mjeseca, donesena je odluka o smanjenju kamatne stope na TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) - krediti ECB-a poslovnim bankama, s -0,50% na -1,00% s početkom u lipnju 2020. u trajanju od godine dana. Glavna ideja iza ove odluke je da banke taj novac što jeftinije proslijede krajnjim korisnicima, odnosno dodatno povećanje likvidnosti u sustavu. Još bi spomenuli kako je ECB u travnju kroz program APP (Asset Purchase Programme) i PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) kupio čak 142,2 milijarde dužničkih vrijednosnih papira od čega su preko 90% državne obveznice. U travnju smo svjedočili i sastanku Eurogrupe (vijeća ministara financija eurozone) na kojem se raspravljalo o mjerama pomoći gospodarstvima unutar eurozone koja su najviše pogođena krizom. Rasprava je rezultirala planom pokretanja fonda za oporavak u iznosu od tisuću milijardi EUR. Američko se gospodarstvo u prvom kvartalu smanjilo za 4,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Američka centralna banka - FED se obvezala kupovati neograničene količine državnih obveznica te proširila spektar imovine koji kupuje. Proširenje se odnosi na korporativne obveznice investicijskog kreditnog razreda i ETF-ove koji sadrže korporativne obveznice pod-investicijskog kreditnog razreda.

InterCapital Balanced pod-fond je u travnju ostvario snažan oporavak rastući 5,26%. Najveći doprinos rastu imala je dionička komponenta portfelja koja je na kraju mjeseca iznosila 41% NAV-a. Trenutno smo pozicionirani poprilično konzervativno s visokim udjelom novca u NAV-u od čak 25%. Likvidnost ćemo iskoristiti za povećavanje izloženosti dioničkoj komponenti na nižim razinama.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Travanj je donio oporavak financijskih tržišta nakon velikog pada svih klasa financijske imovine u ožujku. Oporavak je nastupio zbog opadajućeg prirasta novooboljelih od koronavirusa te postepenog popuštanja mjera izolacije u pojedinim državama. U travnju se većina financijske imovine oporavila međutim i dalje je upitno jesmo li već vidjeli najniže razine. Konačna šteta za globalno gospodarstvo bit će vidljiva tek nakon što se vratimo normalnim životnim navikama uz neometanu aktivnost. Rezultat realnog gospodarskog rasta eurozone za prvi kvartal tekuće godine u odnosu na isti kvartal prošle godine iznosio je -3,8%, međutim valja napomenuti kako je koronavirus prisutan u eurozoni tek posljednja dva tjedna prvog kvartala te se najveći pad očekuje u drugom kvartalu. Sa strane monetarne politike, ECB čini sve kako bi prinose održao na trenutnim razinama te kako bi spriječio značajno širenje razlike u prinosima između država jezgre i periferije. Na sastanku Upravnog Vijeća ECB-a, održanog krajem mjeseca, donesena je odluka o smanjenju kamatne stope na TLTRO (Targeted longer-term refinancing operations) - krediti ECB-a poslovnim bankama, s -0,50% na -1,00% s početkom u lipnju 2020. u trajanju od godine dana. Glavna ideja iza ove odluke je da banke taj novac što jeftinije proslijede krajnjim korisnicima, odnosno dodatno povećanje likvidnosti u sustavu. Još bi spomenuli kako je ECB u travnju kroz program APP (Asset Purchase Programme) i PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) kupio čak 142,2 milijarde dužničkih vrijednosnih papira od čega su preko 90% državne obveznice. U travnju smo svjedočili i sastanku Eurogrupe (vijeća ministara financija eurozone) na kojem se raspravljalo o mjerama pomoći gospodarstvima unutar eurozone koja su najviše pogođena krizom. Rasprava je rezultirala planom pokretanja fonda za oporavak u iznosu od tisuću milijardi EUR. Američko se gospodarstvo u prvom kvartalu smanjilo za 4,8% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Američka centralna banka - FED se obvezala kupovati neograničene količine državnih obveznica te proširila spektar imovine koji kupuje. Proširenje se odnosi na korporativne obveznice investicijskog kreditnog razreda i ETF-ove koji sadrže korporativne obveznice pod-investicijskog kreditnog razreda.

InterCapital Global Bond pod-fond je u travnju zabilježio snažan rast od 0,70%. Kroz travanj smo povećavali izloženost državama jezgre eurozone. Fokusirani smo na aktivno trgovanje najlikvidnijih državnih obveznica eurozone u utvrđenom rasponu. Kako bi ostvarili dodatnu vrijednost za naše klijente aktivno trgujemo EURUSD, EURHRK, EURHUF i EURGBP valutne parove.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Nakon turbulentnog prvog kvartala i povijesnih padova vrijednosti financijske imovine u ožujku, uslijed šoka uzrokovanog širenjem koronavirusa, u travnju je uslijedilo smirivanje situacije uslijed pada broja oboljelih i planovima postupnog otvaranja pojedinih gospodarstava. Snažan monetarni i fiskalni stimulans je unatoč objavama lošijih makroekonomskih pokazatelja djelovao na stabilizaciju tržišta obveznica u travnju te dao podršku investitorima.

Krajem travnja su održani sastanci američkog Sustava federalnih rezervi (Fed) i Europske središnje banke (ECB). Iako su u SAD-u referentne kamatne stope ostale nepromijenjene, 0,00-0,25%, očekuje se da će se kamatne stope još dugo zadržati na ovako niskim razinama, najmanje kroz 2021. godinu. Niske stope uz rekordno visok i fleksibilan program kupnje vrijednosnih papira jasan je znak da Fed-a podupire te da će i dalje podupirati gospodarstvo, međutim osvrnuli su se i na potrebu dodatnog fiskalnog djelovanja. Na potrebe za većim fiskalnim djelovanjem je upozorili su i iz ECB-a. Veliki utjecaj ECB-a vidljiv je kroz podršku cijenama obveznica koje se kupuju unutar više programa otkupa vrijednosnih papira te kao izvor likvidnosti. Navedeno se osobito odnosi na obveznice virusom najpogađenijih država koje su od ranije imale slabiju financijsku sliku i visoku razinu duga; Italije i Španjolske. ECB kupnjama obveznica ograničava daljnji rast prinosa i trošak budućih financiranja izdanjima obveznica na financijskom tržištu.

Visoka ovisnost BDP-a Republike Hrvatske o direktnim i indirektnim prihodima iz turizma te činjenica da obveznice RH izdane na međunarodnom tržištu nisu u režimu kupnje od strane ECB-a utjecali su na značajne korekcije cijena RH obveznica tijekom ožujka, međutim situacija se prošli mjesec smirila. Na navedeno je utjecao i trenutno pozitivniji sentiment na tržištu povezan postepenim otvaranjima pojedinih sektora i ekonomija.

Iako se globalno očekuje pada BDP-a u 2020. godini te rast u 2021. godini, dubina pada te brzina i opseg rasta BDP-a u 2021. i narednim godinama razlikuje s među državama ne samo ovisno o strategiji popuštanja mjera već uvelike i provođenju dosadašnje fiskalne politike kao i djelovanju u ovom kriznom vremenu. Naš fokus kao upravitelja fonda je pravovremeno identificiranje država koje provode prudentne mjere održive na dulji rok te predstavljaju priliku za ulaganje kao i upravljanje duracijom fonda ovisno o očekivanju performansa pojedinih pozicija. Tijekom mjeseca smo održavali manju duraciju imovine izloženu dolarskim obveznicama država regije, a navedenu strategiju planiramo provoditi i u narednom periodu uz očekivanje manje volatilnosti fonda s obzirom na strukturu imovine. InterCapital Dollar Bond je u proteklom mjesecu ostvarivo rast prinosa od 0,15% čime je smanjen pad prinosa u ovoj godini na -0,78%.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ komentar tržišta ~ fondovi

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3, 2021.)(na kraju Q3, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,10%  5
Generali Energija A +24,91%  6
Generali Nova Europa A +24,17%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531682 0,01
0,11%
1 USD 6,649905 0,03
0,42%
1 GBP 8,857676 0,01
0,16%
1 CHF 7,229489 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,94 30.11.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 15:52  1991.57
10,57
0,53
CROBEX10* 01.12. 15:52  1221.32
7,92
0,65
CROBEX10tr* 01.12. 15:52  1251.33
8,11
0,65
ADRIAprime* 01.12. 15:52  1371.77
3,09
0,23
CROBISTR* 01.12. 16:31  188.6011
-0,30
-0,16
CROBIS* 01.12. 16:31  110.9859
-0,18
-0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 01.12.2021)
(17:08:34 01.12.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN 238,00
1,28%
779.368,00
RIVP 30,80
0,00%
431.799,80
ZABA 62,00
0,00%
366.798,20
CROS 6.600,00
0,00%
356.400,00
HT 183,00
0,00%
336.211,00
HPB 610,00
0,00%
301.950,00
PODR 624,00
2,30%
292.036,00
ATPL 414,00
-0,72%
253.710,00
ATGR 1.620,00
1,25%
168.610,00
ERNT 1.800,00
0,84%
114.900,00
Redovni dionički promet:   4.025.316,96 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.439.932,50 kn
Sveukupni promet:   10.465.249,46 kn