NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 31.10.2017
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - rujan 2017.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - rujan 2017.

InterCapital Bond - obveznički fond

Rujan je bio iznimno aktivan mjesec u pogledu informacija bitnih za kretanja na obvezničkim tržištima koje su obilježile odluke monetarnih vlasti Eurozone i SAD-a. U Eurozoni je od strane ECB-a najavljeno smanjenje iznosa otkupa državnih vrijednosnica kroz QE program, počevši od siječnja 2018. Najava navedene restriktivne akcije te parlamentarni izbori u Njemačkoj koji su zakomplicirali situaciju oko sastavljanja većine utjecali su na rast prinosa njemačkih državnih obveznica. S druge strane Atlantika svjedočili smo poboljšanim inflacijskim očekivanjima što je poduprlo argumente članova FOMC-a o tranzicijskoj fazi niske inflacije. Američki indikator inflacije koji je pokazao vrijednost iznad očekivane, utjecao je na povećanje vjerojatnosti trećeg dizanja FFR stope ove godine previđenog za sastanak FOMC-a u prosincu. Također, zakazan je početak smanjenja bilance FED-a.

Svi navedeni događaji utjecali su na povećanje prinosa na desetogodišnji Treasury s rekordno niskog 2,04% zabilježenog 07.09.2017. na 2,33% zabilježenog zadnji dan rujna. U isto vrijeme, hrvatski eurobondovi nisu zabilježili povećanje prinosa u istoj mjeri što je rezultiralo značajnijim smanjenjem spread-a do rekordno niskih razina u odnosu na benchmark izdanja. Rekordno niski spread-ovi hrvatskih inozemnih izdanja rezultat su solidnih makroekonomskih pokazatelja i prije svega stabilne fiskalne pozicije kao vrlo bitne determinante pristupa Eurozoni. Jedan od poticaja smanjenju spread-a bio je i pozitivan sentiment vezan za reviziju kreditnog rejtinga RH od strane S&P rejting agencije koja je izglede sa stabilnih unaprijedila na pozitivne, a pri idućim revizijama kreditnog rejtinga za očekivati je povećanje na „investicijsku razinu". Na dan 30.09.2017 zabilježeni prinos na eurobondove najduljih dospijeća iznosio je 2,38% za CROATIA 2027 EUR i 3,44% za CROATIA 2024 USD.

InterCapital Bond fond je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,62% dok je zabilježeni prinos od početka 2017. godine 4,05%. Na dobar performanse fonda u rujnu najviše je utjecao rast cijena RH lokalnih izdanja, osobito obveznica najduljih dospijeća te rast cijena RH EUR eurobond izdanja koje smo u međuvremenu dodatno dokupljivali (eurske eurobondova s dospijećem 2025. i 2027.). Također smo tijekom mjeseca iskoristili korekciju cijena dolarskih RH eurobondova da bi se dodatno pozicionirali u tom dijelu portfelja. Ovim akcijama povećali smo duracija fonda s 4,0 na 4,2 koliko iznosi na kraju mjeseca rujna. Neutralizirali smo valutnu izloženost HRK što se pokazao kao dobra odluka uslijed snažne i za ovaj dio godine još preuranjene deprecijacije HRK. U narednom periodu ne isključujemo daljnje sužavanje spread-a hrvatskih, ali i eurobondova regije koji su nam u sferi interesa s obzirom na strategiju daljnje diverzifikacije portfelja.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Fond InterCapital Income Plus je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,95% dok je prinos od početka godine 4,94%. Za fond smo tijekom rujna dokupljivali RH eurobond izdanja preciznije CROATIA 2021 USD i CROATIA 2027 EUR. Nastavili smo s najavljenom strategijom povećanja izloženosti regionalnom dioničkom tržištu, prije svega hrvatskom i slovenskom tržištu, dokupljivanjem pozicija vodeći se kriterijem da se radilo o najlikvidnijim te dividendnim dionicama. Trenutna izloženost dioničkom tržištu iznosi 14,70% NAV-a od čega se 8,46% NAV-a odnosi na izloženost regionalnom dioničkom tržištu dok se 4,04% NAV-a i 2,19% NAV-a odnosi na izloženost globalnim dioničkim indeksima DAX i S&P500. Glavnina NAV-a uložena je u državne obveznice RH čak 87,83%.

Tijekom mjeseca smo pratili odluke centralnih banaka ECB-a i FED-a s obzirom da smo očekivali bitne vijesti vezano za daljnji tijek provođenja monetarnih politika. U Eurozoni je od strane ECB-a najavljeno smanjenje iznosa otkupa državnih vrijednosnica kroz QE program, počevši od siječnja 2018. S druge strane Atlantika svjedočili smo poboljšanim inflacijskim očekivanjima, pri čemu je američki indikator inflacije pokazao vrijednost iznad očekivane i time utjecao na povećanje vjerojatnosti trećeg dizanja FFR stope ove godine previđenog za sastanak FOMC-a u prosincu. Također, zakazan je početak smanjenja bilance FED-a. U isto vrijeme, hrvatski eurobondovi nisu zabilježili povećanje prinosa u istoj mjeri što je rezultiralo značajnijim smanjenjem spread-a do rekordno niskih razina u odnosu na benchmark izdanja. Rekordno niski spread-ovi hrvatskih inozemnih izdanja rezultat su solidnih makroekonomskih pokazatelja i prije svega stabilne fiskalne pozicije kao vrlo bitne determinante pristupa Eurozoni. Jedan od poticaja smanjenju spread-a bio je i pozitivan sentiment vezan za revizije kreditnog rejtinga RH od strane S&P rejting agencije koja je izglede sa stabilnih unaprijedila na pozitivne, a pri idućim revizijama kreditnog rejtinga za očekivati je povećanje na „investicijsku razinu".

U narednom periodu nastavljamo pažljivo pratiti odluke vezane uz monetarne politike FED-a i ECB-a kao smjernice za pozicioniranje portfelja.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Smanjena izloženost InterCapital SEE Equity fonda dioničkom tržištu tijekom rujna pokazala se povoljnom, budući da su na taj način ograničeni gubici u nepovoljnom okruženju. Naime, Fond je u proteklom mjesecu izgubio 2,57%, gotovo jednako kao i benchmark indeks (-2,48%) unatoč drugačijoj strukturi portfelja. Najveći uzrok ovakvoj izvedbi leži u Hrvatskoj, gdje je Crobex u eurima potonuo za 5,29%.

Moramo priznati da su nas ovakva kretanja pomalo iznenadila, budući da ne vidimo nikakve fundamentalne razloge koji bi opravdali ovako oštar pad cijene na pojedinim imenima. Naprotiv, od većine njih očekujemo iskazivanje vrlo dobrih rezultata za prvih devet mjeseci, a samim time vjerujemo u oporavak te smo upravo zato dio imovine preselili iz Rumunjske u Hrvatsku. U Rumunjskoj politička nesigurnost pritišće tržište, dok bi Hrvatskoj rezultati turističke sezone ipak trebali dati osjetan vjetar u leđa. Najveći dio imovine investiran u Hrvatsku upravo je u turističkom sektoru, a preliminarni podaci pokazuju da je u prvih 9 mjeseci zabilježeno 13% rasta dolazaka i 12% rasta noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. Usprkos, vjerujemo, privremenoj slabosti, Fond je u 2017. ostvario prinos od 9,02%, svega 1,55% manje od benchmark indeksa, ali uz nižu volatilnost odnosno rizik (4,95% Fonda u usporedbi s 6,23% indeksa).

Nakon prošlomjesečnog posjeta Rumunjskoj uvjerenja smo da bi tamošnja nesigurnost mogla potrajati još neko vrijeme stoga smo smanjili izloženost prvenstveno nauštrb bankovnog sektora, zadržavši značajnije pozicije samo u kompanijama za koje imamo čvrsto uvjerenje da su fundamentalno osjetno podcijenjene, pri čemu se ističe Romgaz. S druge strane, oslobođena smo sredstva na padovima koristili za jačanje pojedinih pozicija u Hrvatskoj i Sloveniji koje su došle pod nezasluženi pritisak obzirom na fundamente.

Unatoč tome što smo u nekim trenucima bili aktivni na strani kupnje u Hrvatskoj i Sloveniji, zasad ostajemo konzervativni u smislu izloženosti dioničkom tržištu s ciljanom razinom od oko 80-85%. U duljem pak razdoblju vidimo podršku na globalnoj razini, obzirom na vrlo dobre makroekonomske pokazatelje i rezultate kompanija, dok regija uz dobru gospodarsku sliku nudi i znatno povoljnije valuacije. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Money - novčani fond

Fond InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom rujna ostvarivši prinos od 0,01% u periodu od mjesec dana, dok je ostvareni prinos od početka 2017. godine 0,24%.

Na tržištu novca nismo svjedočili značajnijim događanjima i promjenama tijekom rujna. Naveli bi kako su stope i dalje na povijesno niskim razinama dok se dnevni višak likvidnosti u sustavu i dalje kreće oko vrlo visokih 15 milijardi HRK, koliko je iznosilo na kraju rujna. Sljedeća aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija održava se 24.10.2017. Kako je u tijeku dvomjesečna pauza od aukcija trezorskih zapisa te kada uzmemo u obzir obilnu likvidnost u sustavu, na idućoj aukciji očekujemo vrlo visoku potražnju. Također, na narednim aukcijama ne isključujemo mogućnost daljnjeg smanjenje prinosa, osobito na jednogodišnjim kunskim trezorcima koji bi mogli pasti na razinu od 0,35%. Do kraja godine je u kalendaru izdanja Ministarstva financija planirano još 5 aukcija trezorskih zapisa. Studeni će biti interesantan mjesec u kojem je osim aukcija trezorskih zapisa, na dospijeću 1,5 milijardi eura trezorskog zapisa RHMF-T-745X izraženog u eurima te 4 milijarde kuna obveznice H17BA.

U pogledu strukture i veličina imovine InterCapital Money fonda nije došlo do značajnijih promjena u proteklih mjesec dana. Glavnina portfelj od 38,2% NAV-a je uloženo u trezorske zapise Ministarstva financija, u državne obveznice je uloženo 36,0% NAV-a, ostatak imovine držimo za potrebe likvidnosti na računima kod banaka. Duracija fonda na zadnji dan rujna iznosila je 0,33 godina. U narednom periodu razmatramo sudjelovanje na aukcijama trezorskih zapisa, budući da obveznice kratkih dospijeća do godine dana trenutno nose niže prinose od trezorskih zapisa.

Addiko Growth - dionički fond

Nakon tri uzastopna mjeseca u crvenom, rujan je donio preokret na većini dioničkih tržišta. Tako je globalno tržište raslo za 2,5% (+4,6% u godini). S druge pak strane, domaće je tržište pretrpjelo ozbiljniju korekciju, padom od -5,3% (-5,8% u godini). Addiko Growth je pak u rujnu ostvario rast vrijednosti od 1,5% (+2,7% u godini).

Moglo bi se reći da su ljetni odmori dobrim dijelom obilježili i rujanske aktivnosti pa tako većih i važnijih promjena nije bilo. No, ipak neke stvari vrijedi spomenuti. Prije svega, tu je geopolitički rizik u vidu događanja na korejskom poluotoku. Premda isti ima potencijala da preraste u nešto puno ozbiljnije, dobro je da su se strasti smirile te da je sve ostalo na izmjenama riječi. Također, vrlo je pozitivno da tržišta nisu negativnije reagirala na tu potencijalno vrlo opasnu situaciju. To tumačimo kao pokazatelj da većina investitora ipak ima visoku dozu povjerenja u fundamente dioničkih tržišta. A tu su vijesti uistinu dobre. Tako su vodeći pokazatelji proizvodne aktivnosti u najznačajnijim gospodarstvima svijeta na rekordnim razinama (PMI EZ 58,1 te ISM US 60,8 za rujan).

Primjerice, ekspanzija proizvodnih aktivnosti u SAD nije bila viša od 2004. godine što je zaista respektabilan podatak. Budući da se radi o daleko najvećem gospodarstvu svijeta ta ekspanzija će se osjetiti i bitno šire. Dodatno, važno je imati na umu i poreznu reformu u SAD-u. Ista bi trebala osjetno smanjiti porez na dobit, dohodak te repatrijaciju sredstava zarađenih van SAD-a. Ako se najave pretoče u zakon, isto bi imalo jasan pozitivan utjecaj na čitavo gospodarstvo SAD-a te direktno i na profite tamošnjih firmi.

Što se rizika tiče, uvije postoji opasnost da se geopolitički rizici rasplamsaju pa je tu svakako potreban oprez. Dodatno, gospodarski oporavak, iako trenutno snažan, se uvijek može poljuljati i preokrenuti. Dakle, ni ovdje opreza nikada dosta, pri čemu bi posebnu pažnju skrenuli na potencijalan oštar skok inflacije.

Što se tiče strategije upravljanja fondom, istim pravcem nastavljamo i dalje tražeći i investirajući u firme koje imaju dugoročno održive konkurentske prednosti. Držimo da iste mogu uspješno prebroditi sve potencijalne krize te nastaviti povećavati svoju vrijednost, a time i vrijednost Vaših udjela.

Addiko Balanced - mješoviti fond

Rujan je donio priličnu divergenciju u kretanju prinosa domaćih i stranih obvezničkih tržišta. Globalna EUR izdanja zabilježila su tako pad od 0,4% (+0,1% u godini), dok je domaće tržište mjesec zabilježilo rastom od 0,5% (+5,4% u godini). Što se tiče dioničkih tržišta, rujan je donio preokret na većini dioničkih tržišta. Tako je globalno tržište raslo za 2,5% (+4,6% u godini).

S druge pak strane, domaće je tržište pretrpjelo ozbiljniju korekciju, padom od -5,3% (-5,8% u godini).

Udjeli Addiko Balanced fonda su ostvarili rast vrijednosti u rujnu od 1,4% (+2,5% u godini, u EUR).

Rujan je obilježen odlukama dvaju vodećih centralnih banaka, europskog ECBa i američkog FEDa. Europski ECB donio je odluku prema kojoj nema promjene u kamatnim stopama te se predviđa kako će se neto kupnje vrijednosnih papira u sadašnjem mjesečnom iznosu od 60 milijardi EUR provoditi do kraja prosinca 2017., ali i duže ako to bude potrebno. S druge strane Atlanika, američki FED je donio odluku o normalizaciji, odnosno smanjenju, bilance koja iznosi 4,5 bilijuna USD koja će započeti u listopadu ove godine. Tržište je na ove vijesti u „risk-off" scenariju reagiralo rastom prinosa državnih obveznica, odnosno padom njihovih cijena, dok su korporativni vrijednosni papiri kojima je fond u velikoj mjeri izložen zabilježili pozitivnu izvedbu.

Pozitivni su i vodeći pokazatelji proizvodne aktivnosti u najznačajnijim gospodarstvima svijeta na rekordnim razinama (PMI EZ 58,1 te ISM US 60,8 za rujan).

Primjerice, ekspanzija proizvodnih aktivnosti u SAD nije bila viša od 2004. godine što je zaista respektabilan podatak. Budući da se radi o daleko najvećem gospodarstvu svijeta ta ekspanzija će se osjetiti i bitno šire. Dodatno, važno je imati na umu i poreznu reformu u SAD-u. Ista bi trebala osjetno smanjiti porez na dobit, dohodak te repatrijaciju sredstava zarađenih van SAD-a. Ako se najave pretoče u zakon, isto bi imalo jasan pozitivan utjecaj na čitavo gospodarstvo SAD-a te direktno i na profite tamošnjih firmi.

Što se rizika tiče, uvije postoji opasnost da se geopolitički rizici rasplamsaju pa je tu svakako potreban oprez. Dodatno, gospodarski oporavak, iako trenutno snažan, se uvijek može poljuljati i preokrenuti. Dakle, ni ovdje opreza nikada dosta, pri čemu bi posebnu pažnju skrenuli na potencijalan oštar skok inflacije.

Investicijska politika Addiko Balanced fonda ostaje neutralna (oko 55% strukture imovine fonda čine dionice), reflektirajući tako nastavak globalnog gospodarskog rasta ali i opreznost. Što se tiče dioničkog portfelja, istim pravcem nastavljamo i dalje tražeći i investirajući u firme koje imaju dugoročno održive konkurentske prednosti. Držimo da iste mogu uspješno prebroditi sve potencijalne krize te nastaviti povećavati svoju vrijednost, a time i vrijednost Vaših udjela.

Što se tiče obvezničkog portfelja, ostajemo fokusirani na obveznice globalnih kompanija sa višim kreditnim rejtingom od onoga RH uz sasvim solidan prinos dok na domaćem tržištu koristimo trenutni pozitivni momentum.

Addiko Conservative - obveznički fond

Rujan je donio priličnu divergenciju u kretanju prinosa domaćih i stranih obvezničkih tržišta. Globalna EUR izdanja zabilježila su tako pad od 0,4% (+0,1% u godini), dok je domaće tržište mjesec zabilježilo rastom od 0,5% (+5,4% u godini). Addiko Conesrvative je mjesec završio rastom od 0,88% (+4,52% u godini).

Rujan je obilježen odlukama dvaju vodećih centralnih banaka, europskog ECBa i američkog FEDa. Europski ECB donio je odluku prema kojoj nema promjene u kamatnim stopama te se predviđa kako će se neto kupnje vrijednosnih papira u sadašnjem mjesečnom iznosu od 60 milijardi EUR provoditi do kraja prosinca 2017., ali i duže ako to bude potrebno. S druge strane Atlanika, američki FED je donio odluku o normalizaciji, odnosno smanjenju, bilance koja iznosi 4,5 bilijuna USD koja će započeti u listopadu ove godine. Tržište je na ove vijesti u „risk-off" scenariju reagiralo rastom prinosa državnih obveznica, odnosno padom njihovih cijena, dok su korporativni vrijednosni papiri kojima je fond u velikoj mjeri izložen zabilježili pozitivnu izvedbu.

Domaće tržište je pak na krilima poboljšanih izgleda kreditnog rejtinga iz stabilnih u pozitivne zabilježilo daljnji rast. Ova vijest je svakako pozitivna za gospodarstvo ali i domaće tržište posebice pred dospijeće domaće obveznice u studenom ove godine. Ipak, napominjemo kako uz pozitivan smijer, smatramo kako je potrebno dodatno ubrzati tempo strukturnim reformama kako bi se umanjili rizici vezani za preokret trenda.
Što se tiče investicijske politike Addiko Conservative fonda, ostajemo fokusirani na obveznice globalnih kompanija sa višim kreditnim rejtingom od onoga RH uz sasvim solidan prinos dok na domaćem tržištu koristimo trenutni pozitivni momentum.

Addiko Cash - novčani fond

Addiko Cash je tijekom rujna ostvario prinos od 0,01% dok je ostvareni prinos od početka godine iznosio 0,18%.

Što se tiče događanja na tržištu, tijekom rujna nije bilo održavanja aukcija TZ MFIN. Posljednja održana aukcija bila je ona krajem kolovoza kada je prinos na jednogodišnji zapis iznosio 0,4%. Podsjetnika radi, na toj aukciji je potražnja bila 2,8 puta veća od ostvarene emisije zbog čega je i prinos pao sa do tad uobičajenih 0,45%. Iduća aukcija održati će se tek krajem listopada te nas s obzirom na relativno dug period neodržavanja aukcija ne bi začudio i novi pad prinosa.

Što se tiče kamatnih stopa, značajnijih promjena niti ovaj mjesec nije bilo. Jednogodišnji ZIBOR se kretao na razinama od oko 0,55% dok se onaj prekonoćni kretao na razinama od oko 0,2%. S obzirom na visoke razine HRK likvidnosti, možemo reći kako u narednom razdoblju možemo očekivati nastavak trenda pada prinosa na TZ MFIN uz polagani pad kamatnih stopa u skladu sa kretanjem prinosa na TZ MFIN.

Investicijska politika Addiko Cash fonda će se i nadalje bazirati na ulaganjima u trezorske zapise RH i depozite kod poslovnih banaka u skladu sa strogim kriterijima fokusiranim na kvalitetu poslovanja izdavatelja. Na kraju rujna modificirana duracija fonda iznosila je 0,55.

Tečajnica svih fondova InterCapital Asset Managementa

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08640 0,00
0,03%
GBP
0,85440 0,00
-0,13%
CHF
0,98840 0,00
0,04%
JPY
169,86000 0,61
0,36%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,65 €
20.05.2024
1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 09:33  2827,47
-0,60
-0,02
CROBEX10* 22.05. 09:33  1699,31
-0,70
-0,04
CROBEX10tr* 22.05. 09:33  1874,86
-0,76
-0,04
ADRIAprime* 22.05. 09:31  1958,54
2,21
0,11
CROBISTR* 21.05. 16:31  174,1313
0,01
0,01
CROBIS* 21.05. 16:31  96,467
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:43:15 22.05.2024)
(09:43:15 22.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
102,08 €
0,02%
150.261,76 €
ERNT
205,00 €
-0,97%
32.403,00 €
DLKV
2,90 €
5,07%
28.983,18 €
ZABA
18,00 €
-0,28%
9.000,00 €
JDGT
286,00 €
0,70%
5.720,00 €
7BET
14,55 €
-0,27%
1.804,20 €
HT
31,00 €
0,00%
186,00 €
LKRI
8,00 €
0,00%
160,00 €
VART
0,12 €
-25,00%
60,00 €
Redovni dionički promet:   
228.578,14 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
228.578,14 €