NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 22.04.2022
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2022.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2022.

InterCapital Short Term Bond

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Premije rizika za regionalne obveznice su se nakon velikog povećanja s početkom rata u Ukrajini vratile na razine tek nešto veće od onih prije samog sukoba i osnovni rizik za iste je i dalje u eskalaciji spomenutog sukoba i daljnjem većem rastu inflacije vezanom za rast cijena osnovnih prehrambenih sirovina i energije. Ipak mislimo da će regionalne obveznice eurima imati relativno bolju izvedbu u odnosu na njihove benchmark obveznice odnosno na njemačke državne obveznice.

I dalje očekujemo da će u lipnju biti potvrđeno da Hrvatska zadovoljava sve kriterije za ulazak u euro. U tom smislu vjerujemo da će hrvatske obveznice ako se isto ostvari imati relativno puno bolju izvedbu u odnosu na druge regionalne obveznice, ali i u odnosu na njemačke obveznice.

InterCapital Short Term Bond je u ožujku zabilježio blagi porast cijene udjela. Konzervativan pristup ulaganju je omogućio da fond u vrijeme visoke volatilnosti i dalje ostvari pozitivne prinose. U narednom periodu planiramo nastaviti strategiju konzervativnog ulaganja primarno u hrvatske državne obveznice za koje smatramo da nose zadovoljavajući omjer prinosa i rizika.

InterCapital Bond

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Premije rizika za regionalne obveznice su se nakon velikog povećanja s početkom rata u Ukrajini vratile na razine tek nešto veće od onih prije samog sukoba i osnovni rizik za iste je i dalje u eskalaciji spomenutog sukoba i daljnjem većem rastu inflacije vezanom za rast cijena osnovnih prehrambenih sirovina i energije. Ipak mislimo da će regionalne obveznice eurima imati relativno bolju izvedbu u odnosu na njihove benchmark obveznice odnosno na njemačke državne obveznice.

I dalje očekujemo da će u lipnju biti potvrđeno da Hrvatska zadovoljava sve kriterije za ulazak u euro. U tom smislu vjerujemo da će hrvatske obveznice ako se isto ostvari imati relativno puno bolju izvedbu u odnosu na druge regionalne obveznice, ali i u odnosu na njemačke obveznice.

InterCapital Bond je u ožujku zabilježio pad cijene udjela. Korekcija obveznica na globalnom tržištu je doprinijela slabljenju dok je jačanje češke krune kojoj smo bili izloženi ublažilo pad. Kroz mjesec smo smanjili izloženost Hrvatskoj i Rumunjskoj kako bi postigli željenu razinu investiranosti, a u budućnosti i dalje planiramo pretežno biti investirani u hrvatske državne obveznice.

InterCapital Global Bond

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Premije rizika za regionalne obveznice su se nakon velikog povećanja s početkom rata u Ukrajini vratile na razine tek nešto veće od onih prije samog sukoba i osnovni rizik za iste je i dalje u eskalaciji spomenutog sukoba i daljnjem većem rastu inflacije vezanom za rast cijena osnovnih prehrambenih sirovina i energije. Ipak mislimo da će regionalne obveznice eurima imati relativno bolju izvedbu u odnosu na njihove benchmark obveznice odnosno na njemačke državne obveznice.

I dalje očekujemo da će u lipnju biti potvrđeno da Hrvatska zadovoljava sve kriterije za ulazak u euro. U tom smislu vjerujemo da će hrvatske obveznice ako se isto ostvari imati relativno puno bolju izvedbu u odnosu na druge regionalne obveznice, ali i u odnosu na njemačke obveznice.

InterCapital Global Bond je u ožujku zabilježio pad cijene udjela. Korekcija obveznica na globalnom tržištu je doprinijela slabljenju dok je jačanje češke krune kojoj smo bili izloženi ublažilo pad. Kroz mjesec smo smanjili izloženost Hrvatskoj kako bi postigli željenu razinu investiranosti, ali u narednom periodu i dalje namjeravamo biti geografski najviše izloženi Hrvatskoj.

InterCapital Dollar Bond

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Premije rizika za regionalne obveznice su se nakon velikog povećanja s početkom rata u Ukrajini vratile na razine tek nešto veće od onih prije samog sukoba i osnovni rizik za iste je i dalje u eskalaciji spomenutog sukoba i daljnjem većem rastu inflacije vezanom za rast cijena osnovnih prehrambenih sirovina i energije. Ipak mislimo da će regionalne obveznice eurima imati relativno bolju izvedbu u odnosu na njihove benchmark obveznice odnosno na njemačke državne obveznice.

I dalje očekujemo da će u lipnju biti potvrđeno da Hrvatska zadovoljava sve kriterije za ulazak u euro. U tom smislu vjerujemo da će hrvatske obveznice ako se isto ostvari imati relativno puno bolju izvedbu u odnosu na druge regionalne obveznice, ali i u odnosu na njemačke obveznice.

InterCapital Dollar Bond je u ožujku zabilježio blagi pad cijene udjela. Korekcija obveznica na globalnom tržištu je doprinijela slabljenju. Kroz mjesec smo smanjili izloženost Hrvatskoj kako bi postigli željenu razinu investiranosti, a u narednom periodu planiramo održavati trenutnu izloženost Hrvatskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj.

InterCapital Income Plus

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Premije rizika za regionalne obveznice su se nakon velikog povećanja s početkom rata u Ukrajini vratile na razine tek nešto veće od onih prije samog sukoba i osnovni rizik za iste je i dalje u eskalaciji spomenutog sukoba i daljnjem većem rastu inflacije vezanom za rast cijena osnovnih prehrambenih sirovina i energije. Ipak mislimo da će regionalne obveznice eurima imati relativno bolju izvedbu u odnosu na njihove benchmark obveznice odnosno na njemačke državne obveznice.

I dalje očekujemo da će u lipnju biti potvrđeno da Hrvatska zadovoljava sve kriterije za ulazak u euro. U tom smislu vjerujemo da će hrvatske obveznice ako se isto ostvari imati relativno puno bolju izvedbu u odnosu na druge regionalne obveznice, ali i u odnosu na njemačke obveznice.

Dionička tržišta također nisu imale sjajan kvartal i u smislu mješoviti portfelja također se može reći da je ovo jedan od rijetkih kvartala kad su i dionice i obveznice istovremeno padale. Vjerujemo da će globalna tržišta uz sve trenutne rizike (veće inflacije, dizanja kamatnih stopa i rata u Ukrajini) imati pozitivnu izvedbu u ostatku godine prije svega nošena gospodarskim rastom, velikom zaposlenošću, trenutno i dalje vrlo niskim kamatnim stopama i dobrim rastom zaradama kompanija.

U obvezničkom dijelu portfelja ostali smo dominantno investirani u hrvatske obveznice zbog spomenutih očekivanja bolje izvedbe hrvatskih obveznica od drugih obveznica u regiji.

Sukladno rizicima na dioničkim tržištima smanjivali smo investiranost regije i Europe te smo održavali i održavati ćemo maksimalnu investiranost u dionice. Konkretno, prodavali smo dionice NLB-a te udjele u njemačkom ETF-u

InterCapital Conservative Balanced

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Dionička tržišta također nisu imale sjajan kvartal i u smislu mješoviti portfelja također se može reći da je ovo jedan od rijetkih kvartala kad su i dionice i obveznice istovremeno padale. Vjerujemo da će globalna tržišta uz sve trenutne rizike (veće inflacije, dizanja kamatnih stopa i rata u Ukrajini) imati pozitivnu izvedbu u ostatku godine prije svega nošena gospodarskim rastom, velikom zaposlenošću, trenutno i dalje vrlo niskim kamatnim stopama i dobrim rastom zaradama kompanija.

U obvezničkom dijelu portfelja smo ostali taktički podinvestirani zbog već spomenutih rizika na obvezničkim tržištima. Planiramo u narednom periodu održavati razinu investiranosti na oko 46% NAV-a.

Uzimajući u obzir rizike na dioničkim tržištima održavali smo investiranost oko 37% NAV-a te smo smanjili izloženost Europi zbog negativnog utjecaja rusko-ukrajinske krize na Europu.

InterCapital Balanced

Povijesno je iza nas najgori kvartal za obveznice na globalnoj razini u posljednjih gotovo 30 godina. U kratkom opisu moglo bi se reći da su globalne centralne banke, a prije svih američki FED fokus svog djelovanja prebacili na borbu protiv inflacije i najavu puno restriktivnije monetarne politike od trenutne. Sada je već u tržišna očekivanja ugrađeno dizanje kamatnih stopa u Americi za oko 2,5%, i u Europi za oko 1,5% u 2022. i 2023. godini. Iako je u kratkom roku rizik i dalje veći da će u sljedećih nekoliko mjeseci očekivanja pomaknuti prema još većem rastu vjerujemo da smo blizu vrhunca očekivanja rasta kamatnih stopa i da će kvartali koji slijede biti redom pozitivni za globalne obveznice.

Dionička tržišta također nisu imale sjajan kvartal i u smislu mješoviti portfelja također se može reći da je ovo jedan od rijetkih kvartala kad su i dionice i obveznice istovremeno padale. Vjerujemo da će globalna tržišta uz sve trenutne rizike (veće inflacije, dizanja kamatnih stopa i rata u Ukrajini) imati pozitivnu izvedbu u ostatku godine prije svega nošena gospodarskim rastom, velikom zaposlenošću, trenutno i dalje vrlo niskim kamatnim stopama i dobrim rastom zaradama kompanija.

S obzirom na opisanu situaciju na obvezničkim tržištima i dalje smo podinvestirani u obvezničkom dijelu portelja te planiramo ostati na sadašnjoj izloženosti obvezničkom tržištu od 35.5% NAV-a.

Što se tiče dioničkog dijela portfelja smanjivali smo izloženost komunikacijskom sektoru, sektoru neesencijalnih proizvoda te u zdravstvenom sektoru sukladno planiranoj alokaciji i rotaciji prema sigurnijim sektorima. Geografski smo smanjili izloženost prema Europi zbog većeg utjecaja rusko-ukrajinske krize.

InterCapital SEE Equity

Iako je ova godina prilično turbulentna u usporedbi s 2021., ožujak je donio predah na tržišta. Investitori su dočekali barem djelomično razrješenje određenih neizvjesnosti, budući da smo ipak čuli naznake napretka pregovora Rusije i Ukrajine, a i namjera zaoštravanja monetarnih politika vodećih centralnih banaka je također postala jasnija. Regionalna tržišta su se oporavila prvenstveno pod utjecajem globalnih kretanja, no zasigurno je bilo doprinosa i od slabljenja straha od širenja sukoba na druge zemlje istočne Europe. Ipak, treba ostati oprezan jer je i dalje teško procijeniti koliki će utjecaj na globalno i regionalno gospodarstvo imati inflatorni pritisci vidljivi na nizu dobara, kao i koliko se tržište rada i povjerenje potrošača može oduprijeti efektu povećanja kamatnih stopa.

Obzirom da će regionalna tržišta buduće događaje u velikoj mjeri analizirati kroz prizmu utjecaja na globalno gospodarstvo, portfelj ostaje fokusiran na individualne kompanije gdje kroz analizu kontinuirano pokušavamo detektirati specifična imena koja su fundamentalno podcijenjena. Pogotovo su nam zanimljive dionice koje su kratkoročno žrtve prodajnih pritisaka u trenucima volatilnosti na tržištu, a s druge strane imaju robusne poslovne modele. Pritom fokus ostaje na sektorima financija i energije, no blago smo smanjivali rizik dodavanjem i defanzivnijih sektora poput komunalija.

InterCapital Global Equity

Iako je ova godina prilično turbulentna u usporedbi s 2021., ožujak je donio predah na tržišta. Investitori su dočekali barem djelomično razrješenje određenih neizvjesnosti, budući da smo ipak čuli naznake napretka pregovora Rusije i Ukrajine, a i namjera zaoštravanja monetarnih politika vodećih centralnih banaka je također postala jasnija, posebice kod američkog Feda. Određeni tehnički faktori su dodatno pojačali pozitivna kretanja, no treba ostati oprezan jer je i dalje teško procijeniti koliki će utjecaj na globalno gospodarstvo imati inflatorni pritisci vidljivi na nizu dobara, a prije svega energiji i hrani, kao i koliko se tržište rada i povjerenje potrošača može oduprijeti efektu povećanja kamatnih stopa.

Sukladno tome, nastavljamo se pozicionirati defanzivnije, kao i u sektore za koje vjerujemo da imaju moć prelijevanja rastućih troškova na kupce. Osim toga, i dalje držimo poziciju u energetskom sektoru koja nam služi kao određena zaštita kako od inflacije, tako i od eventualne nove runde sankcija za Rusiju. Pritom zadržavamo preferenciju za američko tržište, dok smo u Europi vrlo selektivni i preferiramo izloženost švicarskom franku u odnosu na euro.

InterCapital Global Technology

Iako je ova godina prilično turbulentna u usporedbi s 2021., ožujak je donio predah na tržišta. Investitori su dočekali barem djelomično razrješenje određenih neizvjesnosti, budući da smo ipak čuli naznake napretka pregovora Rusije i Ukrajine, a i namjera zaoštravanja monetarnih politika vodećih centralnih banaka je također postala jasnija, posebice kod američkog Feda. Upravo ta jasnoća oko monetarne politike omogućila je olakšanje tehnološkim dionicama, a to se vidjelo i na tržištu. Određeni tehnički faktori su dodatno pojačali pozitivna kretanja, no treba ostati oprezan jer je i dalje teško procijeniti koliki će utjecaj na globalno gospodarstvo imati inflatorni pritisci vidljivi na nizu dobara, kao i koliko se tržište rada i povjerenje potrošača može oduprijeti efektu povećanja kamatnih stopa.

Bez obzira na trenutno primirje, ponašanje centralnih banaka će i dalje ostati bitna tema koja pokreće tržišta, a one su se našle u nezavidnoj poziciji u kojoj balansiraju podršku gospodarstvu i borbu protiv inflacije. U vidu toga će kretanje dugoročnih kamatnih stopa i dalje imati kratkoročni utjecaj na tehnološki sektor, no normalizacija rasta gospodarstva će prije ili kasnije ponovo dovesti u fokus investitora jedinstveni potencijal održivog rasta tehnoloških kompanija. Samim time smatramo da kratkoročna previranja i rizici ne utječu na smislenost strategije dugoročnog izlaganja trendovima tehnološkog napretka i inovacija.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07650 0,00
0,33%
GBP
0,84365 0,00
0,20%
CHF
0,96410 0,00
0,20%
JPY
169,35000 0,89
0,53%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,61 €
11.06.2024
0,33%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.06. 16:00  2820,10
8,92
0,32
CROBEX10* 12.06. 16:00  1688,08
5,36
0,32
CROBEX10tr* 12.06. 16:00  1862,66
5,83
0,31
ADRIAprime* 12.06. 15:51  1980,73
12,34
0,63
CROBISTR* 12.06. 16:31  174,5446
0,01
0,01
CROBIS* 12.06. 16:31  96,5535
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 12.06.2024)
(17:08:22 12.06.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
157,00 €
0,32%
411.647,00 €
ERNT
211,00 €
0,48%
332.531,00 €
KODT
1.580,00 €
0,64%
240.750,00 €
7SLO
28,77 €
0,52%
150.571,86 €
KODT2
1.560,00 €
1,30%
100.010,00 €
ATGR
56,50 €
3,67%
74.873,00 €
HT
29,70 €
-0,34%
64.133,30 €
KOEI
260,00 €
0,00%
58.096,00 €
ADRS2
60,60 €
0,00%
49.858,20 €
ATPL
52,60 €
-0,38%
32.124,80 €
Redovni dionički promet:   
1.710.007,22 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.670.007,22 €