NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 19.09.2023
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2023.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2023.

InterCapital Short Term Bond fond

Smanjenje vrijednosti američkih obveznica i rast kamatnih stopa predstavljaju ključni događaj na financijskim tržištima, potaknut nizom važnih čimbenika.

Prvo, ekonomska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama ukazuje na iznadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i blagi pad inflacije, iako se inflacija u sektoru usluga i dalje održava na visokoj razini. Istodobno, snažno tržište rada dodatno potiče zabrinutost zbog moguće inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit je veći od očekivanja, a najava izdavanja novih obveznica premašuje prethodne prognoze. Ovaj je problem pojačan činjenicom da Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupnju američkog duga zbog promjena u njihovim unutarnjim ekonomskim uvjetima i promjena u njihovoj monetarnoj politici.

Europske obveznice su tijekom većeg dijela mjeseca slijedile američke obveznice i bilježile rast kamatnih stopa. Međutim, sredinom mjeseca su se pojavili negativni makroekonomski podaci za Europu, posebno za Njemačku, što je rezultiralo padom prinosa na europske obveznice. Dodatno, loši makroekonomski podaci iz Kine koji ukazuju na značajan pad uvoza i izvoza na godišnjoj razini dodatno su utjecali na europske kamatne stope.

InterCapital Bond fond

Smanjenje vrijednosti američkih obveznica i rast kamatnih stopa predstavljaju ključni događaj na financijskim tržištima, potaknut nizom važnih čimbenika.

Prvo, ekonomska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama ukazuje na iznadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i blagi pad inflacije, iako se inflacija u sektoru usluga i dalje održava na visokoj razini. Istodobno, snažno tržište rada dodatno potiče zabrinutost zbog moguće inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit je veći od očekivanja, a najava izdavanja novih obveznica premašuje prethodne prognoze. Ovaj je problem pojačan činjenicom da Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupnju američkog duga zbog promjena u njihovim unutarnjim ekonomskim uvjetima i promjena u njihovoj monetarnoj politici.

Europske obveznice su tijekom većeg dijela mjeseca slijedile američke obveznice i bilježile rast kamatnih stopa. Međutim, sredinom mjeseca su se pojavili negativni makroekonomski podaci za Europu, posebno za Njemačku, što je rezultiralo padom prinosa na europske obveznice. Dodatno, loši makroekonomski podaci iz Kine koji ukazuju na značajan pad uvoza i izvoza na godišnjoj razini dodatno su utjecali na europske kamatne stope.

InterCapital Dollar Bond fond

Smanjenje vrijednosti američkih obveznica i rast kamatnih stopa predstavljaju ključni događaj na financijskim tržištima, potaknut nizom važnih čimbenika.

Prvo, ekonomska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama ukazuje na iznadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i blagi pad inflacije, iako se inflacija u sektoru usluga i dalje održava na visokoj razini. Istodobno, snažno tržište rada dodatno potiče zabrinutost zbog moguće inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit je veći od očekivanja, a najava izdavanja novih obveznica premašuje prethodne prognoze. Ovaj je problem pojačan činjenicom da Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupnju američkog duga zbog promjena u njihovim unutarnjim ekonomskim uvjetima i promjena u njihovoj monetarnoj politici.

InterCapital Income Plus fond

Pad cijena američkih obveznica odnosno rast prinosa, predstavlja značajan razvoj na financijskim tržištima, potaknut nizom ključnih čimbenika.

Prvo, ekonomska slika Sjedinjenih Američkih Država pokazuje nadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i lagani pad inflacije, iako je inflacija usluga i dalje na visokim razinama. Također, snažno tržište rada dodatno potiče strah od inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit veći je od očekivanja i najavljena ponuda novih obveznica veća je od prethodnih očekivanja. To predstavlja problem zbog toga što Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupovinu američkog duga zbog svojih internih ekonomskih specifičnosti i promjena monetarne politike.

Europske obveznice su većinu mjeseca pratile američke te rasle u prinosu. Međutim, sredinom mjeseca dolaze negativni makroekonomski podaci za Europu, pogotovo za Njemačku, što dovodi do pada prinosa europskih obveznica. Također, loši makroekonomski podaci za Kinu koji pokazuju značajan pad uvoza i izvoza na godišnjoj razini su dodatno utjecali na europske prinose.

Na svjetskim dioničkim tržištima tokom kolovoza odvijala su se dinamična kretanja. Američki indeks S&P 500 je, nakon postizanja novih najviših razina u godini, do sredine mjeseca pao 5%. Sredinom mjeseca se okreće te završava mjesec u minusu od 1.4%. Suprotno američkom scenariju, europska tržišta nisu imala jednaki oporavak. Ponajviše zbog već spomenutih makroekonomskih problema u Europi i Kini. Primjerice, njemački dionički indeks DAX je završio mjesec u minusu od 3%.

U kolovozu smo održavali obvezničku izloženost te smo prodavali Belgijske trezorske zapise. U narednom periodu planiramo dodatno povećavati duraciju InterCapital Income Plus fonda ukoliko se prinos bude rastao i ujedno vidimo da trend tog rasta slabi. Što se tiče dioničkog dijela portfelja, na rastu rumunjskog ETF-a 7BET smanjivali smo izloženost Rumunjskoj zbog usklađivanja dioničke alokacije. U budućnosti planiramo odrađivati isto.

InterCapital Conservative Balanced fond

Pad cijena američkih obveznica odnosno rast prinosa, predstavlja značajan razvoj na financijskim tržištima, potaknut nizom ključnih čimbenika.

Prvo, ekonomska slika Sjedinjenih Američkih Država pokazuje nadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i lagani pad inflacije, iako je inflacija usluga i dalje na visokim razinama. Također, snažno tržište rada dodatno potiče strah od inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit veći je od očekivanja i najavljena ponuda novih obveznica veća je od prethodnih očekivanja. To predstavlja problem zbog toga što Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupovinu američkog duga zbog svojih internih ekonomskih specifičnosti i promjena monetarne politike.

Europske obveznice su većinu mjeseca pratile američke te rasle u prinosu. Međutim, sredinom mjeseca dolaze negativni makroekonomski podaci za Europu, pogotovo za Njemačku, što dovodi do pada prinosa europskih obveznica. Također, loši makroekonomski podaci za Kinu koji pokazuju značajan pad uvoza i izvoza na godišnjoj razini su dodatno utjecali na europske prinose.

Na svjetskim dioničkim tržištima tokom kolovoza odvijala su se dinamična kretanja. Američki indeks S&P 500 je, nakon postizanja novih najviših razina u godini, do sredine mjeseca pao 5%. Sredinom mjeseca se okreće te završava mjesec u minusu od 1.4%. Suprotno američkom scenariju, europska tržišta nisu imala jednaki oporavak. Ponajviše zbog već spomenutih makroekonomskih problema u Europi i Kini. Primjerice, njemački dionički indeks DAX je završio mjesec u minusu od 3%.

Sukladno događanjima u kolovozu odlučili smo da nema potrebe za velikim promjenama u portfelju InterCapital Conservative Balanced fonda te smo održavali sadašnju alokaciju. U narednim mjesecima planiramo održavati sadašnju izloženost.

InterCapital Balanced fond

Pad cijena američkih obveznica odnosno rast prinosa, predstavlja značajan razvoj na financijskim tržištima, potaknut nizom ključnih čimbenika.

Prvo, ekonomska slika Sjedinjenih Američkih Država pokazuje nadprosječan rast bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i lagani pad inflacije, iako je inflacija usluga i dalje na visokim razinama. Također, snažno tržište rada dodatno potiče strah od inflacije.

Drugo, američki fiskalni deficit veći je od očekivanja i najavljena ponuda novih obveznica veća je od prethodnih očekivanja. To predstavlja problem zbog toga što Kina i Japan više nisu toliko zainteresirani za kupovinu američkog duga zbog svojih internih ekonomskih specifičnosti i promjena monetarne politike.

Europske obveznice su većinu mjeseca pratile američke te rasle u prinosu. Međutim, sredinom mjeseca dolaze negativni makroekonomski podaci za Europu, pogotovo za Njemačku, što dovodi do pada prinosa europskih obveznica. Također, loši makroekonomski podaci za Kinu koji pokazuju značajan pad uvoza i izvoza na godišnjoj razini su dodatno utjecali na europske prinose.

Na svjetskim dioničkim tržištima tokom kolovoza odvijala su se dinamična kretanja. Američki indeks S&P 500 je, nakon postizanja novih najviših razina u godini, do sredine mjeseca pao 5%. Sredinom mjeseca se okreće te završava mjesec u minusu od 1.4%. Suprotno američkom scenariju, europska tržišta nisu imala jednaki oporavak. Ponajviše zbog već spomenutih makroekonomskih problema u Europi i Kini. Primjerice, njemački dionički indeks DAX je završio mjesec u minusu od 3%.

U obvezničkom dijelu portfelja InterCapital Balanced fonda smo smatrali da nema potrebe za promjenama u kolovozu. Međutim, dionički dio portfelja smo prilagođavali polugodišnjoj alokaciji. Odlučili smo povećati diverzifikaciju energetskog sektora odnosno proširili smo broj energetskih kompanija u alokaciji. Također smo odlučili smanjiti investiranost u financijski sektor te povećavati sektor materijala.

InterCapital Global Equity fond

U kolovozu smo dočekali objave rezultata za prvu polovicu godine od strane većine kompanija koje to nisu učinile u srpnju. Kada pogledamo američki S&P 500 možemo vidjeti da su brojke pozitivno iznenadile u odnosu na očekivanja. Prihodi su agregirano bili 2% veći od očekivanja, a dobit 7,5%.

Najveće pozitivno iznenađenje je došlo od kompanija u sektoru diskrecijske potrošnje koji se pokazao otpornijim nego što se to očekivalo s obzirom na inflaciju koja je stavila pritisak na potrošače. Unatoč tome što su rezultati pozitivno iznenadili, indeks je zabilježio pad dobiti od 5,5% uz jako slab rast prihoda od 1%. Indeks je u kolovozu zabilježio pad uslijed lošijih ekonomskih podataka i smanjenja kreditnog rejtinga SAD-a od strane Fitch agencije.

Pozitivne vijesti su došle u vidu daljnjeg usporavanja inflacije koja se približava ciljanoj razini središnje banke. Rezultati kompanija unutar europskog STOXX 600 indeksa su bili pozitivni gledajući dobit koja je rasla 7% u odnosu na prošlu godinu dok su padajući prihodi bili ispod očekivanja.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u kolovozu pala 1,25%, dok je od početka godine zabilježen rast od 12,89%. Fond je pak protekli mjesec pao 1,58%, dok je od početka godine ostvaren rast od 12,31%.

Kompanije u fondu InterCapital Global Equity su također objavile svoje rezultate i imale rezultate bolje od očekivanja uz rast prihoda od 1% i rast dobiti od 5,5%. U fondu se nastavljamo pozicionirati u kompanije za koje mislimo da mogu održati svoje marže na zadovoljavajućim razinama i u slučaju pogoršanja ekonomskih uvjeta.

InterCapital SEE Equity fond

U kolovozu smo dočekali objave rezultata za prvu polovicu godine od strane većine kompanija koje to nisu učinile u srpnju. Kada pogledamo američki S&P 500 možemo vidjeti da su brojke pozitivno iznenadile u odnosu na očekivanja. Prihodi su agregirano bili 2% veći od očekivanja, a dobit 7,5%. Indeks je u kolovozu zabilježio pad uslijed lošijih ekonomskih podataka i smanjenja kreditnog rejtinga SAD-a od strane Fitch agencije.

Pozitivne vijesti su došle u vidu daljnjeg usporavanja inflacije koja se približava ciljanoj razini središnje banke. Rezultati kompanija unutar europskog STOXX 600 indeksa su bili pozitivni gledajući dobit koja je rasla 7% u odnosu na prošlu godinu dok su padajući prihodi bili ispod očekivanja. U regiji smo imali negativne vijesti na početku mjeseca s nevremenom koje je zahvatilo velika područja Slovenije što se prelilo i na dioničko tržište koje je zabilježilo pad od gotovo 8%, primarno zbog osiguravatelja.

U fondu InterCapital SEE Equity se nastavljamo primarno izlagati velikim, kvalitetnim kompanijama koje su nerijetko predvodnice svojih industrija. Smatramo da u ovom neizvjesnom razdoblju koje je ispred nas takve kompanije mogu održati pregovaračku moć i zaštititi svoje marže bolje od konkurencije.

InterCapital Global Technology fond

U kolovozu smo dočekali objave rezultata za prvu polovicu godine od strane većine kompanija koje to nisu učinile u srpnju. Kada pogledamo američki tehnološki indeks NASDAQ možemo vidjeti da su brojke za dobit pozitivno iznenadile u odnosu na očekivanja dok su prihodi bili nešto ispod. Prihodi su agregirano bili 1% niže od očekivanja, a dobit gotovo 12% iznad. Indeks je zabilježio rast dobiti od 15% uz nešto sporiji rast prihoda od 3%. Indeks je u kolovozu zabilježio pad uslijed lošijih ekonomskih podataka i smanjenja kreditnog rejtinga SAD-a od strane Fitch agencije.

Pozitivne vijesti su došle u vidu daljnjeg usporavanja inflacije koja se približava ciljanoj razini središnje banke. Rezultati kompanija unutar europskog STOXX 600 indeksa su bili pozitivni gledajući dobit dok su padajući prihodi bili ispod očekivanja.

Kompanije u fondu InterCapital Global Technology su također objavile svoje rezultate i imale rezultate bolje od očekivanja uz rast prihoda od 9% i rast dobiti od čak 21%. Izvrsni rezultati pokazuju kako se pravilnim pozicioniranjem u fondu mogu ostvariti bolji rezultati nego na razini indeksa.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 16:00  2790,48
-13,01
-0,46
CROBEX10* 27.02. 15:52  1665,31
-8,46
-0,51
CROBEX10tr* 27.02. 15:52  1810,36
-9,18
-0,50
ADRIAprime* 27.02. 15:52  1850,28
-4,64
-0,25
CROBISTR* 26.02. 16:31  172,4901
0,02
0,01
CROBIS* 26.02. 16:31  96,1077
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:29:12 27.02.2024)
(16:29:12 27.02.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
242.508,80 €
7CRO
22,19 €
-0,09%
203.610,60 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
177.062,80 €
ERNT
199,00 €
0,00%
100.171,00 €
KOEI
256,00 €
-2,29%
97.878,00 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
ATGR
57,00 €
0,00%
87.553,50 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
87.513,67 €
RIVP
4,74 €
0,00%
69.724,21 €
KODT
1.260,00 €
0,00%
48.960,00 €
Redovni dionički promet:   
1.565.413,89 €
Redovni obveznički promet:   
639.210,50 €
Sveukupni promet:   
2.204.624,39 €