VIJESTI

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 27.09.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Najveći utjecaj na globalna obveznička tržišta imala su događanja u državama u razvoju (Emerging markets) kao i politička situacija u Italiji dodatno pogođena katastrofom urušavanja mosta kod Genove. Zemlje u razvoju aktualnim problemima su Turska i Argentina. Obje države zabilježile su značajne deprecijacije vlastitih valuta u jako kratkom roku te različite akcije poduzete od strane centralnih banaka kako bi obranile valutu. Uspoređujući s posljednjim danom srpnja, turska lira je zabilježila pad vrijednosti za čak 37% na dan 13.08.2018. dok je pad vrijednosti argentinskog pesosa bio i značajniji, čak 41% na dan 30.08.2018. Argentinska centralna banka reagirala je podizanjem referentne kratkoročne kamatne stope s 45% do razine 60%, što je ujedno najveće podizanje referente kamatne stope ikad zabilježeno. Turska centralna banka nije reagirala podizanjem referentne kamatne stope jer je predsjednik države Erdogan isključivi protivnik restriktivnih mjera te na taj način dovodi u pitanje neovisnost centralne banke u provođenju monetarne politike. Ovakvi događaji utjecali su na deprecijaciju većine valuta zemalja u razvoju zbog straha investitora, koji su pohrlili u sigurnije svjetske valute. Isti trend je zahvatio i valute centralne i jugoistočne Europe. Također, sve su brojniji odljevi iz fondova koji ulažu u obveznice zemalja u razvoju dok je sve veća potražnja za sigurnijim obveznicama SAD-a, Njemačke i obveznicama europske jezgre. Što se tiče monetarne politike najvažnijih kreatora globalne monetarne politike, ECB-a i FED-a, ne bilježimo nove momente u upravljanju. Valja spomenuti redovni godišnji simpozij u američkom Jackson Hole-u na kojem je guverner FED-a Jerome Powell dao nešto blaži ton oko podizanja FFR stope u odnosu na prethodne sastanke FOMC-a.

Bliže našoj regiji i s znatno većim utjecajem na hrvatsko tržište izdvajamo situaciju u Italiji. Tragedija koja se dogodila urušavanjem mosta pokraj Genove navela je novoizabrane talijanske vlasti da se još više usprotivi mjerama štednje koje im nameće Europska komisija. Vladajuća koalicija zahtjeva još veća infrastrukturna davanja kako se tragedija ne bi ponovila. Vrlo je izgledno kako će proračunski deficit Italije nadmašiti granicu od 3% BDP-a koju nameće Europska komisija. Krajem rujna očekuje se sastavljanje fiskalnog plana za naredne tri godine.

Na lokalnom tržištu obveznica nisu zabilježene veće promjene cijena s obzirom na ljetne mjesece i smanjeni volumen trgovanja. Kuna je deprecirala uslijed nešto slabijih priljeva deviza u sustav kako se turistička sezona bliži kraju te veće potražnje za eurima od strane korporativnog sektora i institucionalnih investitora.

InterCapital Bond pod-fond je u kolovozu zabilježio pad prinosa od 0,32%, dok je ostvareni prinos od početka godine 0,37%. Na pad prinosa u kolovozu utjecaj je imala i izloženost pod-fonda valuti HRK koja je zabilježila slabljenje zbog spomenutih razloga. Tijekom kolovoza smo za pod-fond smanjivali izloženost duljem kraju hrvatske EUR i USD eurobond krivulje zbog realizacije rasta cijena navedenih izdanja uslijed revizije izgleda kreditnog rejtinga. U narednom razdoblju planiramo u potpunosti neutralizirati valutnu izloženost te investirati raspoloživa sredstva u obveznice RH i regije, fokusirajući se više na srednji kraj krivulje.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Od događanja na obvezničkom tržištu izdvojili bi razvoj situacije u susjednoj nam Italiji. Nakon značajnih oscilacija u obvezničkim prinosima posljednjih mjeseci, neizvjesnost se nastavila u kolovozu. U iščekivanju kreacije novog fiskalnog plana od strane nove vladajuće koalicije i brojnih upozorenja Europske Komisije oko mjera štednje i eventualnog prekoračenja razine 3% proračunskog deficita u BDP-u, dogodila se tragedija u kojoj je život izgubio velik broj ljudi. Došlo je do urušavanja mosta kod Genove, što je potaknulo vladajuću koaliciju da planira viša izdvajanja za infrastrukturna ulaganja što bi u narednoj godini moglo utjecati na proračunski deficit koji će nadmašiti 3% BDP-a.

Hrvatski eurobondovi su također bili po utjecajem navedenih događanja. EUR izdanja su zabilježila blagi rast cijena na srednjem kraju krivulje dok je dulji kraj krivulje zabilježio suprotan učinak. Najslabiji performans zabilježila je obveznica najduljeg dospijeća CROATIA 2030 koja je u kolovozu izgubila 0,18% u cijeni. USD izdanje su zabilježila nešto značajniji pad cijena duž cijele krivulje, a najviše se istaknula CROATIA 2024 USD sa padom cijene 0,63%.

Lokalna izdanja država regije ostvarile su loš performans uslijed velikih odljeva iz fondova koji ulažu u zemlje u razvoju. Ovakva izvedba razlog je velikih problema u Turskoj i Argentini čije su valute izgubile 30% do 40% kroz kolovoz. Investitori su povlačili sredstva iz zemalja u razvoju premještajući ga u sigurnije valute i klase imovine. Krajem idućeg mjeseca očekujemo stabilizaciju u zemljama u razvoju, prije svega reakcijama centralnih banaka jednako kao i pomoći od strane MMF-a.

InterCapital Income Plus pod-fond je u kolovozu zabilježio pad prinosa od 0,36%. Tijekom mjeseca smo za pod-fond povećavali izloženost dioničkom tržištu kroz povećavanje pozicija indeksa DAX i S&P500 te kroz investiranje u hrvatske turističke kompanije u iščekivanju solidnih turističkih rezultata za treći kvartal. Obveznički dio portfelja čini 96,0% NAV-a fonda dok je ukupna izloženost dionicama na razini 14,2% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 3,8% NAV-a te portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 4,0% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,4% u NAV-u. Kroz kolovoz smo o smanjivali izloženost HRK uslijed iščezavanja deviznih priljeva kako se turistička sezona bliži kraju.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Vrhunac ljeta u kolovozu pokazao se izazovnim na globalnim dioničkim tržištima. Investitori su morali probaviti ponovno uvođenje američkih sankcija Iranu, nove tenzije između SAD-a i Turske, pogoršavanje trgovinskih pregovora SAD-a i Kine te novu volatilnost talijanskih državnih obveznica. U takvom okruženju većina je dioničkih tržišta zabilježila gubitke, pri čemu je važan izuzetak S&P 500 koji je ostvario pozitivna kretanja prvenstveno na krilima vrlo dobrih makroekonomskih podataka i inflacije koja je i dalje ispod zabrinjavajućih razina. Europa je također pokazala znakove oporavka, a indikatori sentimenta trenunutno upućuju na nastavak tog trenda. Međutim, kao što to nerijetko biva, politička nesigurnost s ishodištem u Italiji je nadjačala dobre pokazatelje. Fond je u takvom okruženju u kolovozu ostao gotovo nepromijenjen dok je benchmark indeks ostvario prinos od -0,11%. Zaostatak ponajviše objašnjava znatno niža izloženost Rumunjskoj koja je imala dobar mjesec s ukupnim eurskim prinosom od 3,36%. Unatoč tome, ostajemo kod stajališta da politički rizici prisutni na tom tržištu u srednjem roku ne opravdavaju značajniju poziciju od trenutne. Na razini godine InterCapital SEE Equity je ostvario povrat od 2,01%, dok je benchmark indeks na krilima Rumunjske u prvih osam mjeseci ojačao za 11,79%.

Kraj mjeseca obilježile su objave podataka o rastu BDP-a u drugom tromjesečju koje su potvrdile pozitivne trendove. Hrvatsko gospodarstvo je pritom ubrzalo do stope rasta od 2,9% s 2,5% iz prethodnog razdoblja. Najvažniju kontribuciju dao je neto izvoz, ali osobna potrošnja i investicije također rastu. Rumunjski BDP ostvario je rast od 4,1% čime je nadmašio očekivanja, no ekspanzija i dalje počiva na osobnoj potrošnji. U Sloveniji je zabilježena stopa rasta od 3,8%, iako dobra pomalo je negativno iznenadila tržišne sudionike, ponajviše uslijed usporavanja osobne potrošnje i investicija. Promatrajući regiju kao cjelinu, makroekonomska slika i dalje podržava dionička tržišta, ali istovremeno se kontinuirano pojavljuju prodajni pritisci pod utjecajem slabosti Europe i tržišta u razvoju.

Obzirom na ograničenu likvidnost u ljetnim mjesecima, portfelj u kolovozu nije doživio značajnije promjene. Unatoč tome, planiramo postepeno nastaviti sektorsku rotaciju iz procikličkih ka defanzivnijim sektorima. Time postižemo dioničku izloženost, budući da je okruženje i dalje povoljno te ostajemo pozitivni na globalna i regionalna dionička tržišta, ali istovremeno ograničavamo volatilnost. Ukupnu dioničku izloženost zadržali smo na razini od oko 80%. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - novčani fond

U kolovozu je, nakon ljetne stanke, Ministarstvo financija održalo dvije aukcije trezorskih zapisa. Na dan 21.08.2018. održana je aukcija jednogodišnjeg HRK trezorskog zapisa dok je tjedan dana kasnije održana aukcija jednogodišnjih HRK i EUR trezorskih zapisa. Prinosi izdanih trezorskih zapisa su ostali isti kao na prethodno održanim aukcijama (0,09% za HRK i 0,00% za EUR). Valja napomenuti kako je jednogodišnji HRK trezorski zapis izdan u manjem iznosu od planiranog dok je jednogodišnji EUR trezorski zapis izdan u znatno većem iznosu od planiranog. Kroz kolovoz je ukupno izdano 951 milijun HRK, a planirano je 1,3 milijardi HRK. Istovremeno, izdano je 50 milijuna EUR dok je planirani iznos bio 10 milijuna EUR. Potražnju za EUR trezorskim zapisima možemo gledati s aspekta da dio investitora mijenja valutnu poziciju fonda iz izloženosti u kunama u izloženost u eurima te isto radi kroz trezorske zapise s obzirom da su ponude na prodaju najkraćih obveznica s valutnom klauzulom (H19BA i H203E) negativnog prinosa. U rujnu, Ministarstvo financija ne planira održavati aukcije trezorskih zapisa. Dnevni višak kunske likvidnosti u sustavu je iznosio 21,8 milijardi HRK na dan 30.08.2018. Navedeni iznos je ispod prosjeka dnevne kunske likvidnosti u sustavu od početka godine koji iznosi 25,9 milijardi HRK.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u kolovozu ostvario rast prinosa od 0,0041% dok je od početka godine zabilježen rast prinosa od 0,089%. U narednom razdoblju planiramo povećavati investiranost pod-fonda uz održavanje duracije oko trenutne razine. Duracija je na dan 31.08.2018. iznosila 0,52 godine.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 1,4% (6,7% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo pad od 0,4% (1,0% u godini). InterCapital Global Equity mjesec je završio rastom od 0,48% (2,91% u godini).

Tijekom kolovoza američko tržište dionica ušlo je u jedan od najdužih bull marketa (period u kome od zadnje najviše točke indeksa nije viđena korekcija veća od 20%) u povijesti koji do sada traje više od 3 450 dana. Iako je ovaj bull market proglašen najdužim, to tehnički i nije točno budući da je u periodu 1990-2000 zabilježena korekcija od 19,9% (a ne 20%) što bi značilo da je taj bull market trajao gotovo 4.500 dana.

Zanimljivosti radi, podaci od 1918 godine do danas pokazuju kako je prosječan bear market (period u kome cijene dionica pretežito padaju) traje oko 600 dana. Od same dužine trajanja ovakvog pozitivnog okružja, za procjenu njegovog nastavka daleko su bitniji makroekonomski podaci te podaci poslovanja kompanija (o čemu smo pisali u zadnjem mjesečnom izvještaju). Američki FED tako je konstatirao kako američka ekonomija ne pokazuje znakove pregrijavanja, uz istodobno nisku razinu nezaposlenosti i snažnu potražnju u svim industrijama. Jedino što je kvarilo sliku proteklog mjeseca, bila su događanja na tržištima u razvoju gdje je puno pažnje uzimala Turska a potom i Argentina koje su doživjele snažan pad svojih valuta. Iako nemamo izloženosti ovim zemljama, imamo stratešku pasivnu poziciju od cca 8% koja se odnosi na tržišta u razvoju a pretežito se odnosi na Kinu, Južnu Koreju, Taiwan te Indiju. Iako je trenutno dosta negativnih vijesti vezano za tržišta u razvoju, vjerujemo kako dugoročno na tim tržištima postoji značajni potencijali rasta i to posebice onaj interni (Kina). Dio volatilnosti prouzročen ovim kretanjima na tržištima u razvoju, apsorbirala je izloženost američkom dolaru koji jača u slučajevima šokova na tim tržištima tako da ovdje imamo neku vrstu prirodne zaštite od volatilnosti.

Što se tiče samih pozicija, tijekom mjeseca smo značajno povećali izloženost kompaniji Anheuser-Busch koji je najveći svjetski proizvođač piva te stoji iza brandova kao što su Budweiser, Becks i Stella Artois. Kompanija je zadnje dvije godine u procesu integracije do tada najvećeg globalnog konkurenta kog su kupili pred dvije godine. Ovdje očekujemo značajne sinergijske efekte na troškovnoj strani ali i potencijal rasta cijena proizvoda koji proizlazi iz same tržišne pozicije. Također, trenutni dividendni prinos iznosi 4,5% dok se dividenda iz godine u godinu povećava.

Ovogodišnja visoka razina volatilnosti ujedno znači da se i povećao broj povoljnih prilika koje u srednjem i dugom roku mogu ostvariti konkurentan prinos, što ćemo svakako iskoristiti. Osnovni kriteriji za odabir dionica i dalje ostaje postojanje trajnih i održivih konkurentskih prednosti za svaku pojedinu kompaniju.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U mjesecu za nama, globalna obveznička izdanja zabilježila su pad od -0,3% (-0,2% u godini) dok je domaće obvezničko tržište mjesec završilo padom od 0,4% (+1,0% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 1,4% (6,7% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo pad od 0,4% (1,0% u godini). InterCapital Balanced mjesec je završio rastom od 0,17% (1,55% u godini).
Globalna dionička tržišta tijekom kolovoza obilježila je značajna divergencija. Razvijena tržišta, posebice ono američko mjesec su završila u pozitivnom tonu. Američki FED tako je konstatirao kako američka ekonomija ne pokazuje znakove pregrijavanja, uz istodobno nisku razinu nezaposlenosti i snažnu potražnju u svim industrijama.Pribrojimo li tu i fantastične PMI podatke, budućnost zaista izgleda dobro. Jedino što je kvarilo sliku proteklog mjeseca, bila su događanja na tržištima u razvoju gdje je puno pažnje uzimala Turska a potom i Argentina koje su doživjele snažan pad svojih valuta. Iako je trenutno dosta negativnih vijesti vezano za tržišta u razvoju, vjerujemo kako dugoročno na tim tržištima postoji značajni potencijali rasta i to posebice onaj interni (Kina). Dio volatilnosti prouzročen ovim kretanjima na tržištima u razvoju, apsorbirala je izloženost američkom dolaru koji jača u slučajevima šokova na tim tržištima tako da ovdje imamo neku vrstu prirodne zaštite od volatilnosti.

Što se tiče obvezničkog djela portfelja, smanjivali smo udio korporativnih obveznica te povećavali udio njemačkih državnih obveznica s obzirom na negativnu korelaciju sa tržištem dionica. U narednom razdoblju, nastaviti ćemo povećavati udio državnih obveznica zemalja najvišeg kreditnog rejtinga.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Najveći utjecaj na globalna obveznička tržišta imala su događanja u državama u razvoju (Emerging markets) kao i politička situacija u Italiji dodatno pogođena katastrofom urušavanja mosta kod Genove. Zemlje u razvoju koje su utjecale na globalna obveznička tržišta su Turska i Argentina. Obje države zabilježile su značajne deprecijacije vlastitih valuta u jako kratkom roku te različite akcije poduzete od strane centralnih banaka kako bi obranile valutu. Uspoređujući s posljednjim danom srpnja, turska lira je zabilježila pad vrijednosti za čak 37% na dan 13.08.2018 dok je pad vrijednosti argentinskog pesosa bio i značajniji, čak 41% na dan 30.08.2018. Argentinska centralna banka reagirala je podizanjem referentne kratkoročne kamatne stope s 45% do razine 60%, što je ujedno najveće podizanje referente kamatne stope ikad zabilježeno. Turska centralna banka nije reagirala podizanjem referentne kamatne stope jer je predsjednik države Erdogan isključivi protivnik restriktivnih mjera te na taj način dovodi u pitanje neovisnost centralne banke u provođenju monetarne politike. Ovakvi događaji utjecali su na deprecijaciju većine valuta zemalja u razvoju zbog straha investitora, koji su pohrlili u sigurnije svjetske valute. Isti trend je zahvatio i valute centralne i jugoistočne Europe. Također, sve su brojniji odljevi iz fondova koji ulažu u obveznice zemalja u razvoju dok je sve veća potražnja za sigurnijim obveznicama prije svega SAD-a i Njemačke. Što se tiče monetarne politike najvažnijih kreatora globalne monetarne politike, ECB-a i FED-a, ne bilježimo nove momente u upravljanju. Valja spomenuti redovni godišnji simpozij u američkom Jackson Hole-u na kojem je guverner FED-a Jerome Powell dao nešto blaži ton oko podizanja FFR stope u odnosu na prethodne sastanke FOMC-a.

InterCapital Global Bond pod-fond je u kolovozu zabilježio je pad prinosa od 0,36%. Glavni razlog slabijeg rezultata u kolovozu je slabiji performans korporativnih pozicija iz portfelja te deprecijacija kune. Tijekom kolovoza smo za pod-fond smanjivali izloženost korporativnom obvezničkom tržištu, istovremeno povećavajući izloženost državnim obveznicama RH poglavito duljem kraju EUR eurobond krivulje. U narednom periodu planiramo nastaviti s alternacijom iz korporativnih obveznica u državne obveznice RH i regije.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obvezničkom tržištu SAD-a nije bilo važnijih vijesti koje bi značajnije utjecale na performans InterCapital Dollar Bond pod-fonda. Istaknuli bi smo održani simpozij u Jackson Hole-u gdje je najviše u fokusu investitora bilo obraćanje guvernera FED-a Jerome Powell-a. Iako tržište već očekuje više od 1,5 dizanja FFR stope do kraja tekuće godine, govor guvernera je blago korigirao navedena očekivanja kroz blaži ton, prije svega vezano uz inflaciju. Reakcija govora guvernera najviše je vidljiva u kretanju prinosa na desetogodišnju američku državnu obveznicu. Početkom kolovoza prinos je došao do razine 3,00% da bi potom pao do razine 2,86% zabilježene posljednjeg dana kolovoza. Razlog pada prinosa u drugoj polovici mjeseca je korekcija očekivanja zbog najavljenog sporijeg dizanja referentne stope.

Nastavak scenarij naglog dizanja stopa uz slabiju inflaciju moglo bi dovesti do inverzije krivulje prinosa, odnosno do stanja u kojem su prinosi na kratkoročne obveznice veći od onih na dugoročne obveznice. U SAD-u i dalje očekujemo rasplet situacije s potencijalnim trgovinskim ratom koja je privremeno pala u drugi plan zbog događanja u zemljama u razvoju.

Hrvatski USD eurobondovi su zabilježili slabiji performans u kolovozu. Cijena obveznica svih ročnosti je padala u rasponu od 0,15% do 0,63% koliko je zabilježila obveznica najduljeg dospijeća CROATIA 2024 USD.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je u kolovozu zabilježio rast prinosa od 0,05%. S namjerom da smanjimo oscilacije u cijeni pod-fonda, tijekom mjeseca smo dokupljivali USD eurobond Srbije te smo istovremeno smanjivali izloženost duljem kraju hrvatske USD eurobond krivulje. Što se tiče strukture imovine, 51,6% NAV-a je uloženo u obveznice denominirane u USD, 23,9% NAV-a u obveznice denominirane u EUR i 29,8% NAV-a je investirano u hrvatske lokalne obveznice.

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,456909 -0,01
-0,09%
1 USD 6,758732 -0,06
-0,94%
1 GBP 8,708290 -0,07
-0,85%
1 CHF 7,012327 -0,01
-0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,15 27.02.2020
-0,57%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.02. 16:00  1863.4
-37,03
-1,95
CROBEX10* 28.02. 16:00  1118.14
-23,47
-2,06
ADRIAprime* 28.02. 16:00  1052.27
-24,06
-2,24
CROBISTR* 28.02. 16:31  187.1684
-0,40
-0,21
CROBIS* 28.02. 16:31  114.9918
-0,26
-0,22
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 28.02.2020)
(17:08:24 28.02.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 172,00
-2,82%
10.092.740,50
KRAS 705,00
-0,70%
4.952.280,00
RIVP 33,30
-1,48%
4.192.858,80
OPTE 6,20
-6,77%
3.132.282,35
ARNT 352,00
-1,68%
1.898.752,00
ZABA 57,00
-0,87%
1.492.941,50
ADPL 188,00
-1,83%
1.413.671,00
MAIS 288,00
-0,69%
1.235.528,00
ADRS2 469,00
-2,49%
1.157.482,00
ERNT 1.305,00
-4,04%
1.021.515,00
Redovni dionički promet:   37.602.794,42 kn
Redovni obveznički promet:   6.113.125,00 kn
Blok promet:   3.114.000,00 kn
Sveukupni promet:   46.829.919,42 kn