NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

HANFAObjavljeno: 24.09.2021
Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2021.

Pregled aktivnosti subjekata u sektoru financijskih usluga za kolovoz 2021.


MIROVINSKI FONDOVI

DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2021. godine 10.026 članova (0,48 %) više u odnosu na prethodni mjesec, čime se broj ukupnih članova popeo na 2.088.425. Pritom je ponovno najveći dio od ukupno 10.822 nova člana (98,2 %) automatizmom rasporedio Regos. Prosječna mjesečna stopa rasta broja članova tijekom posljednjih godinu dana za OMF-ove kategorije A iznosila je 6,6 %, za OMF-ove kategorije C 2,1 %, dok je za OMF-ove kategorije B i dalje bila blago negativna (-0,1 %). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu 2021. prestalo je članstvo za 991 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u istom mjesecu iznosili su 628,6 mil. HRK, dok je od početka godine u OMF-ove uplaćeno ukupno 4,9 mlrd. HRK, odnosno 403,2 mil. HRK (10,5 %) više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova u kolovozu su iznosili 150,7 mil. HRK. Od početka godine isplaćeno je ukupno 1,2 mlrd. HRK, što je za 284,7 mil. HRK ili 31,1 % više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2021. povećala se za 0,9 % na mjesečnoj razini te je iznosila 128,7 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,97 % za kategoriju A, 0,55 % za kategoriju B i 0,20 % za kategoriju C, čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 9,50 % za kategoriju A, 5,32 % za kategoriju B i 0,54 % za kategoriju C, dok anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznose 7,6 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,7 % za Mirex C*.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,9 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,7 p.b. te su ona krajem kolovoza iznosila 26,5 mlrd. HRK, odnosno 20,6 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova. Promatrano po kategorijama, OMF-ovi kategorije A imaju 37,2 % imovine uloženo u dionice, OMF-ovi kategorije B imaju 21,8 % imovine uloženo u dionice, dok OMF-ovi kategorije C zbog strategije ulaganja s najmanje rizika ne ulažu u dionice. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,8 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je udio tih ulaganja u imovini neznatno povećan u odnosu na prethodni mjesec (za 2,0 p.b.). Novac i depoziti činili su u kolovozu 4,2 % imovine, odnosno 5,4 mlrd. HRK.

TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE

U kolovozu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 %, dok je istovremeno broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) stagnirao, čime su spomenuti fondovi brojali 345.229 odnosno 45.415 članova. Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 53,1 mil. HRK, što je za 5,1 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 20,6 mil. HRK, što je za 14,6 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 67,4 % bilo je zbog umirovljenja, 25,2 % zbog promjene fonda, 6,7 % zbog smrti, a ostatak od 0,6 % isplata bio je zbog ostalih razloga. Najveći dio isplata zbog umirovljenja, koji je iznosio 5,5 mil. HRK, isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 4,7 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,7 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u kolovozu je porasla za 69 mil. HRK (0,95 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,33 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od 0,11 % do 1,03 %. Znatno širi je raspon godišnjih prinosa, koji je iznosio od 0,85 % do 14,46 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od 0,11 % do 9,57 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,7 % neto imovine, zatim dionice s 25,4 % te investicijski fondovi s 10,8 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,43 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,59 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,27 p.b.

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

U kolovozu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2021. iznosila je 8,1 mlrd. HRK, od čega se 1,98 mlrd. HRK (24,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,15 mlrd. HRK (75,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 12,1 %, pri čemu je premija neživotnih osiguranja porasla za 12,7 %, a premija životnih osiguranja za 10,3 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,4 %), a zatim osiguranje cestovnih vozila (15,4 %) te ostala osiguranja imovine (12,1 %). Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 4,6 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,3 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,9 mlrd. HRK (pad od 0,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,7 mlrd. HRK (rast od 15,4 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,1 %), osiguranje cestovnih vozila (18,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (15,4 %) i ostala osiguranja imovine (10,4 %).

TRŽIŠTE KAPITALA

Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u kolovozu 2021. blago je porastao u odnosu na prethodni mjesec (0,7 %) i iznosio je 126,6 mil. HRK. Redovni promet obveznicama, kojeg u prethodnom mjesecu nije bilo, iznosio je 7,98 mil. HRK, dok je redovni promet dionicama zabilježio mjesečni pad od 8,0 %, a redovni promet ETF-ovima mjesečni pad od 16,5 %. Promet unutar knjige ponuda zabilježio je mjesečni pad od 1,6 %, a pad od 37,6 % zabilježio je i promet na OTC tržištu. Tržišna kapitalizacija rasla je na mjesečnoj razini za 0,5 % te je na kraju kolovoza iznosila 268,7 mlrd. HRK, od čega su dionice činile 49,4 %, a obveznice 50,6 %. Kod dioničkih indeksa najizraženiji mjesečni rast zabilježili su CROBEXtransport (2,0 %) i CROBEXturist (1,8 %), dok je najveći mjesečni pad zabilježio CROBEXkonstrukt (-4,4 %). Najistaknutiji porast vrijednosti od početka godine zabilježili su prehrambeni indeks CROBEXnutris (16,44 %) i industrijski indeks CROBEXindustrija (11,67 %). Dionica kojom se u kolovozu najviše trgovalo na uređenom tržištu bila je ona Atlantske plovidbe d.d., kojom je ostvaren promet od 13,99 mil. HRK (12,8 % vrijednosti ukupnog trgovanja dionicama), a koja je zabilježila mjesečni rast cijene od 11,9 %.

INVESTICIJSKI FONDOVI

U kolovozu 2021. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, koja su upravljala neto imovinom u vrijednosti od 21,1 mlrd. HRK, što je porast od 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec. Tome su, uz nastavljeni trend pozitivnih tržišnih kretanja, doprinijele i pozitivne ukupne neto uplate od 355,2 mil. HRK. Neto uplate zadržale su pozitivan predznak u svim kategorijama fondova (dionički fondovi 43,5 mil. HRK, mješoviti fondovi 29,4 mil. HRK, obveznički fondovi 181,8 mil. HRK, napajajući fondovi 24,6 mil. HRK te kategorija ostali fondovi 75,8 mil. HRK). U kolovozu 2021. najviši imovinom ponderirani prosječni mjesečni prinos od 1,98 % imali su napajajući fondovi, a zatim dionički (1,79 %) i mješoviti fondovi (0,92 %). Fondovi iz kategorije ostali ostvarili su prosječni mjesečni prinos od 0,51 %, a obveznički fondovi 0,15 %. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza 2021. činila je 72,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 10,6 %, odnosno 6,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1,02 mlrd. HRK, što je mjesečni pad od 0,5 %, pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -0,3 %.

Cjelovito izvješće dostupno je na internetskoj stranici Hanfe u izborniku: Publikacije/Mjesečna izvješća.

*Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.
Izvor: hanfa.hr
Ključne riječi:
Hanfa ~ OMF ~ Mirexi ~ tržište kapitala ~ fondovi

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,509130 0,00
-0,04%
1 USD 6,484008 0,01
0,14%
1 GBP 8,902347 0,01
0,15%
1 CHF 6,999562 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,32 15.10.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.10. 16:00  2042.4
-5,41
-0,26
CROBEX10* 18.10. 16:00  1244.38
-1,70
-0,14
CROBEX10tr* 18.10. 16:00  1274.95
-1,75
-0,14
ADRIAprime* 18.10. 15:43  1356.11
2,32
0,17
CROBISTR* 18.10. 16:31  189.0495
-0,02
-0,01
CROBIS* 18.10. 16:31  111.5385
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:21 18.10.2021)
(17:07:21 18.10.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TPNG 42,00
-1,41%
2.347.061,20
ERNT 1.760,00
0,00%
1.314.145,00
HT 185,00
0,00%
1.273.762,50
ATPL 538,00
-1,47%
831.622,00
PODR 648,00
-0,61%
629.306,00
RIVP 32,00
0,95%
596.446,90
ATGR 1.550,00
0,65%
465.000,00
ARNT 316,00
-0,63%
379.240,00
ADRS2 427,00
0,23%
266.949,00
HPB 585,00
-0,85%
191.095,00
Redovni dionički promet:   9.632.275,90 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.632.275,90 kn