NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 16.06.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2020.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2020.

InterCapital Bond - obveznički fond

Na lokalnom obvezničkom tržištu u svibnju bitan događaj je održana kupnja obveznica Republike Hrvatske dospijeće 2023. i 2025. godine od strane OTP Fonda za stabilnost. Iznos otkupa je u konačnici iznosio 330 milijuna kuna naspram planiranih 300 milijuna kuna. Iskoristili smo priliku za osiguranje dodatne likvidnosti te smo za fond InterCapital Bond sudjelovali na aukciji Fonda za stabilnost. Osim navedenog početkom mjeseca je Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo nove sedmogodišnje obveznice denominirane u EUR uz valutnu klauzulu po prinosu do dospijeća te kuponom od 0,75%, nominalnog iznosa 1.445.000 EUR.

Na međunarodna obveznička tržišta u svibnju najveći su utjecaj imale pozitivne vijesti oko otvaranje gospodarstava i dodatnih smanjenja restrikcija, a osobito ja veliki odjek na europska tržišta imao plan druge faze pomoći državama članicama Europske Unije. Europska komisija je objavila prijedlog raspodijele sredstva u okviru „Fonda za oporavak" vrijednog 750 milijardi eura od čega 500 milijardi EUR u vidu bespovratnih sredstava te 250 milijardi EUR povoljnih zajmova. S obzirom da se radi o zaduženju na razini svih, mjesto pojedinačnih članica Europske Unije, zaduživanjem Europske komisije na tržištu kapitala, za provedbu predloženog plana se moraju usuglasiti sve države članice. Sredstva bi bila usmjerena na države članice EU i sektore koji su najpogođeniji krizom uslijed koronavirusa. S obzirom na značajan udio uslužne djelatnosti odnosno turizma u Hrvatskom BDP-u kao i veliku važnost malog i srednjeg poduzetništva koje je osobito pogođeno krizom, predloženi iznos pomoći Republici Hrvatskoj je više od 10 milijardi EUR. Osim izvan očekivane visine pomoći važno je naglasiti i strukturu sredstava od čega se glavnina, 7,3 milijarde EUR, odnosi na bespovratna sredstva.

Spomenute vijesti su utjecale pozitivno na obveznička tržišta koja su okosnica investiranja portfelja InterCapital Bond fonda; SEE i CEE regija te periferije Europske Unije, a eurobondovi svih navedenih država bilježili su rast cijene. Uslijed navedenog InterCapital Bonda fond je u proteklom mjesecu ostvario rast prinosa od 0,06%. Kroz mjesec svibanj smo nastavili provoditi ciljani rebalans portfelja te smo u skladu povećanja diverzifikacije imovinu investirali u obveznice Republike Hrvatske, Slovačke, Rumunjske, Makedonije i Irske. Obveznice su dijelom kupljene na sekundarnom tržištu, a dijelom se radi o novim izdanjima na kojima se obveznice mogu kupiti uz određeni diskont u odnosu na ranije izdane obveznice pojedine države. Navedeno se pokazalo dobrim s obzirom na rast cijena obveznica uslijed smanjenja neizvjesnosti i promijene sentimenta na tržištu povećanjem potražnje za prinosima. Kroz lipanj također očekujemo nekoliko primarnih izdanja, među kojima i međunarodno izdanje Republike Hrvatske. Trend potrage za prinosom očekujemo i u budućem periodu te se planiramo nastaviti pozicionirati u skladu strategije te povećavati investiranost preko 90% NAV-a fonda.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Na lokalnom obvezničkom tržištu u svibnju bitan događaj je održana kupnja obveznica Republike Hrvatske dospijeće 2023. i 2025. godine od strane OTP Fonda za stabilnost. Iznos otkupa je u konačnici iznosio 330 milijuna kuna naspram planiranih 300 milijuna kuna. Iskoristili smo priliku za osiguranje dodatne likvidnosti te smo za fond InterCapital Income Plus sudjelovali na aukciji Fonda za stabilnost. Osim navedenog početkom mjeseca je Ministarstvo financija Republike Hrvatske izdalo nove sedmogodišnje obveznice denominirane u EUR uz valutnu klauzulu po prinosu do dospijeća te kuponom od 0,75%, nominalnog iznosa 1.445.000 EUR.

Oporavak dioničkih tržišta nastavio se u svibnju, pri čemu je američki indeks S&P 500 porastao za 4,8%. Utjecaj COVID-19 pandemije na život i gospodarstvo ostala je dominantna tema, no fokus se preselio na postepeno ublažavanje epidemioloških mjera i otvaranje globalnog gospodarstva. Volatilnost se istovremeno smanjila, a oporavak se počeo širiti s primarno tehnoloških i defanzivnih dionica na snažnije pogođene cikličke sektore. Nada u brzu normalizaciju dobila je dodatan vjetar u leđa sa strane pozitivnih naznaka oko razvoja cjepiva. Regija je također krenula u proces otvaranja koji je dodatno olakšan vrlo dobrom epidemiološkom situacijom. Što se tiče dioničkog dijela portfelja fonda, iako vidimo nastavak gospodarskog oporavka, uslijed spomenutih rizika ostajemo pozicionirani umjereno agresivno s oko 11% dioničke izloženosti, a nastavljamo i s kratkoročnim prilagodbama putem opcijskih strategija.

Na obveznička tržišta u svibnju najveći su utjecaj imale pozitivne vijesti oko otvaranje gospodarstava i dodatnih smanjenja restrikcija, a osobito ja veliki odjek na europska tržišta imao plan druge faze pomoći državama članicama Europske Unije. Europska komisija je objavila prijedlog raspodijele sredstva u okviru „Fonda za oporavak" vrijednog 750 milijardi eura od čega 500 milijardi EUR u vidu bespovratnih sredstava te 250 milijardi EUR povoljnih zajmova. S obzirom da se radi o zaduženju na razini svih, mjesto pojedinačnih članica Europske Unije, zaduživanjem Europske komisije na tržištu kapitala, za provedbu predloženog plana se moraju usuglasiti sve države članice. Sredstva bi bila usmjerena na države članice EU i sektore koji su najpogođeniji krizom uslijed koronavirusa. S obzirom na značajan udio uslužne djelatnosti odnosno turizma u Hrvatskom BDP-u kao i veliku važnost malog i srednjeg poduzetništva koje je osobito pogođeno krizom, predloženi iznos pomoći Republici Hrvatskoj je više od 10 milijardi EUR. Osim izvan očekivane visine pomoći važno je naglasiti i strukturu sredstava od čega se glavnina, 7,3 milijarde EUR, odnosi na bespovratna sredstva.

Spomenute vijesti su utjecale pozitivno na obveznička tržišta koja su okosnica investiranja portfelja InterCapital Income Plus fonda; SEE i CEE regija te periferije Europske Unije, a eurobondovi svih navedenih država bilježili su rast cijene. Uslijed navedenog InterCapital Income Plus fond je u proteklom mjesecu ostvario rast prinosa od 0,66%. Kroz mjesec svibanj smo nastavili provoditi ciljani rebalans portfelja te smo u skladu povećanja diverzifikacije imovinu investirali u obveznice Republike Hrvatske, Rumunjske, Makedonije i Irske. Obveznice su dijelom kupljene na sekundarnom tržištu, a dijelom se radi o novim izdanjima na kojima se obveznice mogu kupiti uz određeni diskont u odnosu na ranije izdane obveznice pojedine države. Navedeno se pokazalo dobrim s obzirom na rast cijena obveznica uslijed smanjenja neizvjesnosti i promijene sentimenta na tržištu povećanjem potražnje za prinosima. Kroz lipanj također očekujemo nekoliko primarnih izdanja, među kojima i međunarodno izdanje Republike Hrvatske. Trend potrage za prinosom očekujemo i u budućem periodu te se planiramo nastaviti pozicionirati u skladu strategije te povećavati investiranost prema 70% NAV-a fonda.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Oporavak dioničkih tržišta nastavio se u svibnju. Američki indeks S&P 500 je tokom mjeseca ostvario rast od 4,8%, čime je dosegao razinu od svega 10% ispod vrhunca iz veljače. Utjecaj COVID-19 pandemije na život i gospodarstvo ostala je dominantna tema, no fokus se preselio na postepeno ublažavanje epidemioloških mjera i otvaranje globalnog gospodarstva. Volatilnost se istovremeno smanjila, a oporavak se počeo širiti s primarno tehnoloških i defanzivnih dionica na snažnije pogođene cikličke sektore. Nada u brzu normalizaciju dobila je dodatan vjetar u leđa sa strane pozitivnih naznaka oko razvoja cjepiva. Osim toga, val likvidnosti se nastavlja pa je tako Europska komisija izašla s planom osiguravanja 750 milijardi eura pozajmica i bespovratnih sredstava za zemlje članice. S druge strane, trenutna makroekonomska slika ne izgleda dobro, pri čemu je američka nezaposlenost u travnju dosegla 14,7% , što je najviše u poslijeratnoj povijesti.

Iako objave rasta BDP-a regionalnih zemalja u prvom tromjesečju još uvijek ni izbliza ne pokazuju konačne efekte krize, vodeći indikatori sugeriraju teže drugo tromjesečje, dok primjerice Hrvatska u konačnici dosta ovisi o turističkoj sezoni koja je još uvijek neizvjesna. Ipak, vrlo pozitivan znak je činjenica da je regija također krenula u proces otvaranja koji je dodatno olakšan vrlo dobrom epidemiološkom situacijom. Uzmemo li dodatno u obzir povoljne valuacijske razine s omjerom cijena i zarada (P/E) portfelja od svega 10x, gledamo li zaradu posljednjih 12 mjeseci, odnosno također vrlo niskih 12x, promatramo li očekivanu zaradu u narednih 12 mjeseci, otvara se prostor za držanje i postepeno dodavanje cikličkih sektora poput banaka, energetskih kompanija te čak i turizma. Novčana pozicija od oko 15-20% neto imovine, omogućava nam dokupljivanje na eventualnim padovima.

InterCapital SEE Equity je pratio pozitivan razvoj regionalnih tržišta u svibnju te ostvario skok od 4,32%. Od početka godine pak je oslabio 17,25%, čemu su najveći vagani doprinos dale dionice u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

Na tržišta u svibnju su najveći utjecaj imale pozitivne vijesti oko otvaranje gospodarstava i dodatnih smanjenja restrikcija, a osobito ja veliki odjek na europska tržišta imao plan druge faze pomoći državama članicama Europske Unije. Europska komisija je objavila prijedlog raspodijele sredstva u okviru „Fonda za oporavak" vrijednog 750 milijardi eura od čega 500 milijardi EUR u vidu bespovratnih sredstava te 250 milijardi EUR povoljnih zajmova. S obzirom da se radi o zaduženju na razini svih, mjesto pojedinačnih članica Europske Unije, zaduživanjem Europske komisije na tržištu kapitala, za provedbu predloženog plana se moraju usuglasiti sve države članice. Sredstva bi bila usmjerena na države članice EU i sektore koji su najpogođeniji krizom uslijed koronavirusa. S obzirom na značajan udio uslužne djelatnosti odnosno turizma u Hrvatskom BDP-u kao i veliku važnost malog i srednjeg poduzetništva koje je osobito pogođeno krizom, predloženi iznos pomoći Republici Hrvatskoj je više od 10 milijardi EUR. Osim izvan očekivane visine pomoći važno je naglasiti i strukturu sredstava od čega se glavnina, 7,3 milijarde EUR, odnosi na bespovratna sredstva.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je u svibnju održalo aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa po 0,06%, prinosu koji se nije mijenjao od aukcije 22.10.2019. Na dvije aukcije su prihvaćene sve pristigle ponude te je ukupno izdano 580 milijuna kuna trezorskih zapisa, 180 milijuna kuna više od planiranog iznosa. Održana je i aukcija jednogodišnjih eurskih trezorskih zapisa, malog izdanja od 12 milijuna eura, a zanimljivo je da je prinos porastao na 0,00% sa -0,05% koliko je iznosio na zadnjoj aukciji u listopadu.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u svibnju zabilježio stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od početka godine 0,055%. Tijekom svibnja je dospio posljednji trezorski zapis RH u imovini fonda te smo dokupljivali Grčke trezorske zapise koji nose adekvatne prinose nakon valutne zaštite. S obzirom na smirivanje situacije u narednom periodu planiramo investirati imovinu u vrijednosne papire kraćeg dospijeća.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Oporavak dioničkih tržišta nastavio se u svibnju. Američki indeks S&P 500 je tokom mjeseca ostvario rast od 4,8%, čime je dosegao razinu od svega 10% ispod vrhunca iz veljače. Utjecaj COVID-19 pandemije na život i gospodarstvo ostala je dominantna tema, no fokus se preselio na postepeno ublažavanje epidemioloških mjera i otvaranje globalnog gospodarstva. Volatilnost se istovremeno smanjila, a oporavak se počeo širiti s primarno tehnoloških i defanzivnih dionica na snažnije pogođene cikličke sektore. Nada u brzu normalizaciju dobila je dodatan vjetar u leđa sa strane pozitivnih naznaka oko razvoja cjepiva. Osim toga, val likvidnosti se nastavlja pa je tako Europska komisija izašla s planom osiguravanja 750 milijardi eura pozajmica i bespovratnih sredstava za zemlje članice. S druge strane, trenutna makroekonomska slika ne izgleda dobro, pri čemu je američka nezaposlenost u travnju dosegla 14,7%, što je najviše u poslijeratnoj povijesti.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u svibnju u eurima porasla 2,75%, dok je od početka godine još uvijek vidljiv pad od 8,33%. Fond je protekli mjesec ojačao za 1,69%, dok je od početka godine izgubio 5,02%. Iako tržištima vlada optimizam, brzina oporavka globalnog gospodarstva još uvijek je nepoznata i postoje rizici koji bi ga mogli usporiti stoga smo se pozicionirali konzervativno s preko 40% portfelja u sektorima nediskrecijske potrošnje, IT-a i zdravstva, te novčanom pozicijom od oko 20% neto imovine koja nam omogućava dokupljivanje na eventualnim padovima, što smo i radili tokom mjeseca. Vrlo nam je važno da specifične kompanije u koje ulažemo imaju kapacitet isporučivanja snažnog i stabilnog novčanog toka, pa je tako omjer slobodnog novčanog toka u posljednjih 12 mjeseci (nakon svih troškova i ulaganja) u odnosu na tržišnu kapitalizaciju portfelja premašio 4%. Paralelno nastavljamo i sa strategijom aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Obzirom da je tržišna reakcija na pozitivan razvoj oko širenja virusa i mogućnosti postepenog otvaranja gospodarstava bila izrazito snažna, a još uvijek postoje rizici koje je teško kvantificirati, i dalje planiramo zadržati navedenu konzervativnu strukturu portfelja u vidu sektorske alokacije i dioničke izloženosti. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja i reagirati na strani kupnje u slučaju korekcije. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U svibnju je došlo do smanjenja neizvjesnosti i postepenog popuštanja mjera i otvaranja gospodarstava. Većinu država u Europi su uspjele staviti širenje virusa po kontrolu. Sukladno tome vidjeli smo vrlo pozitivnu reakciju na financijskim tržištima. Rizičnija imovina je ostvarila bolji rezultat relativno u odnosu na sigurniju imovinu. Najvjerniji pokazatelj toga je snažan performans dioničkih indeksa njemačkog DAX-a i američkog S&P500 koji su povećali svoju vrijednost redom za 6,68% i 4,53%. Snažniji performans europskog indeksa je rezultat snažnijeg rasta snažnije pogođenih sektora poput automobilske i financijske industrije. Najvažnija vijest u Europi je prijedlog Europske Komisije oko pokretanja fonda za oporavak (engl. Recovery Fund). Naime, nakon njemačko-francusko prijedloga za osnivanje fonda u iznosu 500 milijardi EUR bespovratnih sredstava za države najviše pogođene pandemijom, Europska Komisija je podebljala taj iznos s dodatnih 250 milijardi EUR jeftinih kredita. Ukupan iznos pomoći kroz fond za oporavak je 750 milijardi EUR od kojeg će najveće koristi imati periferne države eurozone poput Italije i Španjolske. Što se tiče dodatnih detalja, sredstva bi trebala biti dostupna tek od sljedeće godine a financirat će se budućim kontribucijama država članica Europske Unije. Vrlo je bitno napomenuti kako primljena sredstava, bespovratno ili kreditiranjem, neće ulaziti u izračun duga pojedine države već će gledati kao zajednički dug Europske Unije. Ovakav rasplet je veliki korak ka fiskalnoj uniji. Početkom idućeg mjeseca održat će se sastanak Upravnog Vijeća ECB-a na kojem bi trebali vidjeti novo povećanje PEPP programa za dodatnih 500 milijardi EUR. U tom slučaju očekujemo nastavak snažnog performansa državnih obveznica periferije eurozone. S druge strane Atlantika, prvi smo put čuli za mogućnost smanjenja referentne kamatne stope ispod nulte razine od strane guvernera američkog FED-a. Kretanja na financijskim tržištima također upućuju da bi do toga moglo dođi što i ne čudi s obzirom na makroekonomske pokazatelje koji su izuzetno negativni. Izdvajamo povećanje stope nezaposlenosti u travnju do razine 14,7%.

InterCapital Balanced pod-fond je stagnirao u svibnju. Unatoč popuštanju epidemioloških mjera i smirivanju situacije s pandemijom, smatramo kako još uvijek postoje značajni rizici koji bi mogli usporiti oporavak stoga ostajemo pozicionirani konzervativno s preko 40% dioničkog dijela portfelja u sektorima nediskrecijske potrošnje, IT-a i zdravstva, te novčanom pozicijom od oko 20% neto imovine koja nam omogućava dokupljivanje na eventualnim padovima. Obveznički dio portfelja ostat će investiran u najkvalitetnije državne obveznice kao protuteža dioničkoj komponenti.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

U svibnju je došlo do smanjenja neizvjesnosti te postepenog popuštanja mjera i otvaranja gospodarstava. Većinu europskih država su uspjele iskontrolirati širenje zaraze. Sukladno tome vidjeli smo vrlo pozitivnu reakciju na financijskim tržištima. Rizičnija imovina je ostvarila relativno bolji rezultat u odnosu na sigurniju imovinu. Najvjerniji pokazatelj toga je sužavanje kamatne razlike između njemačke desetogodišnje državne obveznice i talijanske desetogodišnje državne obveznice. Razlika se u svibnju smanjila čak za 42 baznih poena, čemu je najviše doprinijelo smanjenje prinosa na talijanski dug s razine 1,76% na 1,47%. Najvažnija vijest u Europi je prijedlog Europske Komisije oko pokretanja fonda za oporavak (engl. Recovery Fund). Naime, nakon njemačko-francuskog prijedloga za osnivanje fonda u iznosu od 500 milijardi EUR bespovratnih sredstava za države najviše pogođene pandemijom, Europska Komisija je podebljala taj iznos s dodatnih 250 milijardi EUR jeftinih kredita. Ukupan iznos pomoći kroz fond za oporavak je 750 milijardi EUR od kojeg će najveće koristi imati periferne države eurozone poput Italije i Španjolske. Što se tiče dodatnih detalja, sredstva bi trebala biti dostupna tek od sljedeće godine a financirat će se budućim kontribucijama država članica Europske Unije. Vrlo je bitno napomenuti kako primljena sredstava, bespovratno ili kreditiranjem, neće ulaziti u izračun duga pojedine države već će gledati kao zajednički dug Europske Unije. Ovakav rasplet je veliki korak ka fiskalnoj uniji. Početkom idućeg mjeseca održat će se sastanak Upravnog Vijeća ECB-a na kojem bi trebali vidjeti novo povećanje PEPP programa za dodatnih 500 milijardi EUR. U tom slučaju očekujemo nastavak snažnog performansa državnih obveznica periferije eurozone. S druge strane Atlantika, prvi smo put čuli za mogućnost smanjenja referentne kamatne stope ispod nulte razine od strane guvernera američkog FED-a. Kretanja na financijskim tržištima također upućuju da bi do toga moglo doći što i ne čudi s obzirom na makroekonomske pokazatelje koji su izuzetno negativni. Izdvajamo povećanje stope nezaposlenosti u travnju do razine 14,7%.

InterCapital Global Bond pod-fond je u svibnju ostvario pad prinosa od 0,27%. Pod-fond je u najvećoj mjeri izložen državnom dugu najvišeg kreditnog razreda koji zabilježio blago negativan mjesec. U narednom periodu povećavat ćemo duraciju pod-fonda kroz investiranje u rizičniju imovinu, prije svega u državne obveznice periferije eurozone i državne obveznice tržišta u razvoju koje.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obveznička tržišta u svibnju najveći su utjecaj imale pozitivne vijesti oko otvaranje gospodarstava i dodatnih smanjenja restrikcija, a osobito ja veliki odjek na europska tržišta imao plan druge faze pomoći državama članicama Europske Unije. Europska komisija je objavila prijedlog raspodijele sredstva u okviru „Fonda za oporavak" vrijednog 750 milijardi eura od čega 500 milijardi EUR u vidu bespovratnih sredstava te 250 milijardi EUR povoljnih zajmova. S obzirom da se radi o zaduženju na razini svih, mjesto pojedinačnih članica Europske Unije, zaduživanjem Europske komisije na tržištu kapitala, za provedbu predloženog plana se moraju usuglasiti sve države članice. Sredstva bi bila usmjerena na države članice EU i sektore koji su najpogođeniji krizom uslijed koronavirusa. S obzirom na značajan udio uslužne djelatnosti odnosno turizma u Hrvatskom BDP-u kao i veliku važnost malog i srednjeg poduzetništva koje je osobito pogođeno krizom, predloženi iznos pomoći Republici Hrvatskoj je više od 10 milijardi EUR. Osim izvan očekivane visine pomoći važno je naglasiti i strukturu sredstava od čega se glavnina, 7,3 milijarde EUR, odnosi na bespovratna sredstva.

Navedene vijesti utjecale su pozitivno na obveznička tržišta SEE i CEE pri čemu su eurobondovi svih navedenih država bilježile rast cijene. Navedeno se pozitivno odrazilo na performans fonda u svibnju te je ostvareni rast prinosa u svibnju 0,35%, dok je prinos od početka godine -0,43%. S obzirom da ovakav trend na tržištu očekujemo i dalje planiramo dodatno povećavati investiranost fonda.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ komentar tržišta ~ fondovi

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3, 2021.)(na kraju Q3, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,10%  5
Generali Energija A +24,91%  6
Generali Nova Europa A +24,17%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531682 0,01
0,11%
1 USD 6,649905 0,03
0,42%
1 GBP 8,857676 0,01
0,16%
1 CHF 7,229489 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,94 30.11.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 15:52  1991.57
10,57
0,53
CROBEX10* 01.12. 15:52  1221.32
7,92
0,65
CROBEX10tr* 01.12. 15:52  1251.33
8,11
0,65
ADRIAprime* 01.12. 15:52  1371.77
3,09
0,23
CROBISTR* 01.12. 16:31  188.6011
-0,30
-0,16
CROBIS* 01.12. 16:31  110.9859
-0,18
-0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 01.12.2021)
(17:08:34 01.12.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN 238,00
1,28%
779.368,00
RIVP 30,80
0,00%
431.799,80
ZABA 62,00
0,00%
366.798,20
CROS 6.600,00
0,00%
356.400,00
HT 183,00
0,00%
336.211,00
HPB 610,00
0,00%
301.950,00
PODR 624,00
2,30%
292.036,00
ATPL 414,00
-0,72%
253.710,00
ATGR 1.620,00
1,25%
168.610,00
ERNT 1.800,00
0,84%
114.900,00
Redovni dionički promet:   4.025.316,96 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.439.932,50 kn
Sveukupni promet:   10.465.249,46 kn