NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 17.04.2023
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2023.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2023.

InterCapital Bond fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika.

Znatno bitniji događaj koji je obilježio mjesec ožujak je propadanje američke srednje-velike banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi. Međutim nakon brzog odgovora FDIC-a koji je osigurao sve depozite u SVB banci i FED-a koji je napravio novi mehanizam kroz koji banke mogu posuđivati novac se stanje u bankarskom sektoru počelo smirivati.

U Europi smo također imali propast banke nakon komentara Saudijske centralne banke da neće moći povećati svoj udio u Credit Suisseu što je uzrokovalo značajan pad cijene dionice. U dogovoru sa Švicarskom centralnom bankom, UBS kao Švicarska najveća banka preuzela je Credit Suisse te s time smirila situaciju u bankarskom sektoru.

Unatoč problemima u bankarskom sektoru, ECB i FED odlučili su nastaviti s dizanjem kamatnih stopa te je ECB digao za 0.5%, a FED za 0.25%. U svojim govorima potvrdili su da su svjesni problema u bankarskom sektoru. Također su u Europi potvrdili da je bankarski sektor snažan i dobro kapitaliziran odnosno da nema straha za banke.

Sukladno navedenim događajima, obveznička tržišta bila su poprilično volatilna u ožujku. Početkom mjeseca obveznička su tržišta značajno rasla u cijeni da bi na kraju mjeseca vratila pola svog rasta kada su se tržišta smirila.

Prodajom EU core obveznica dugog kraja krivulje prinosa (10 godina) smanjena je duracija portfelja. Za iznos prodaje, po atraktivnim prinosima kupovani su trezorski zapisi EU core država sa dospijećem manjim od 13 mjeseci, što je doprinijelo smanjenju rizičnosti i volatilnosti portfelja.

InterCapital Dollar Bond fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika.

Znatno bitniji događaj koji je obilježio mjesec ožujak je propadanje američke srednje-velike banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi. Međutim nakon brzog odgovora FDIC-a koji je osigurao sve depozite u SVB banci i FED-a koji je napravio novi mehanizam kroz koji banke mogu posuđivati novac se stanje u bankarskom sektoru počelo smirivati.

Unatoč problemima u bankarskom sektoru, FED je odlučio nastaviti s zaoštravanjem financijskih uvjeta te je referentnu kamatnu stopu podigao za 0.25%. U svojim govorima potvrdili su da su svjesni problema u bankarskom sektoru.

Sukladno navedenim događajima, obveznička tržišta bila su poprilično volatilna u ožujku. Početkom mjeseca obveznička su tržišta značajno rasla u cijeni da bi na kraju mjeseca vratila pola svog rasta kada su se tržišta smirila.

Na portfelju nije bilo značajnih promjena.

InterCapital Short Term Bond fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika.

Puno bitniji događaj koji je obilježio mjesec ožujak je propadanje američke srednje-velike banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi. Međutim nakon brzog odgovora FDIC-a koji je osigurao sve depozite u SVB banci i FED-a koji je napravio novi mehanizam kroz koji banke mogu posuđivati novac se stanje u bankarskom sektoru počelo smirivati.

U Europi smo također imali propast banke nakon komentara Saudijske centralne banke da neće moći povećati svoj udio u Credit Suisseu što je uzrokovalo značajan pad cijene dionice. U dogovoru sa Švicarskom centralnom bankom, UBS kao Švicarska najveća banka preuzela je Credit Suisse te s time smirila situaciju u bankarskom sektoru.

Unatoč problemima u bankarskom sektoru, ECB i FED odlučili su nastaviti s dizanjem kamatnih stopa te je ECB digao za 0.5%, a FED za 0.25%. U svojim govorima potvrdili su da su svjesni problema u bankarskom sektoru. Također su u Europi potvrdili da je bankarski sektor snažan i dobro kapitaliziran odnosno da nema straha za banke.

Sukladno navedenim događajima, obveznička tržišta bila su poprilično volatilna u ožujku. Početkom mjeseca obveznička su tržišta značajno rasla u cijeni da bi na kraju mjeseca vratila pola svog rasta kada su se tržišta smirila.

Na portfelju je nastavljena strategija kupovanja kratkoročnih vrijednosnih papira po atraktivnim prinosima. Kupovani su EU core trezorski zapisi sa dospijećem manjim od 13 mjeseci. Prodajom lokalnih obveznica smanjena je izloženost hrvatskoj.

InterCapital Balanced fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obije strane Atlantika.

Puno bitniji događaj koji je obilježio mjesec ožujak je propadanje američke srednje-velike banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi. Međutim nakon brzog odgovora FDIC-a koji je osigurao sve depozite u SVB banci i FED-a koji je napravio novi mehanizam kroz koji banke mogu posuđivati novac se stanje u bankarskom sektoru počelo smirivati.

U Europi smo također imali propast banke nakon komentara Saudijske centralne banke da neće moći povećati svoj udio u Credit Suisseu što je uzrokovalo značajan pad cijene dionice. U dogovoru sa Švicarskom centralnom bankom, UBS kao Švicarska najveća banka preuzela je Credit Suisse te s time smirila situaciju u bankarskom sektoru.

Unatoč problemima u bankarskom sektoru, ECB i FED su odlučili nastaviti s dizanjem kamatnih stopu te je ECB digao za 0.5%, a FED za 0.25%. U svojim govorima su potvrdili da su svjesni problema u bankarskom sektoru. Također su u Europi potvrdili da je bankarski sektor u Europi snažan i dobro kapitaliziran odnosno da nema straha za banke.

Sukladno navedenim događajima, obveznička tržišta su bila poprilično volatilna u ožujku. Početkom mjeseca su obveznička tržišta značajno rasla u cijeni da bi na kraju mjeseca vratila pola svog rasta kada su se tržišta smirila. Dionička tržišta su nakon dugo vremena bila negativno korelirana s obvezničkim tržištem.

U obvezničkom dijelu smo kroz opcijske strategije iskorištavali volatilnost tržišta.

U dioničkom dijelu održavamo izloženost prema 40% NAV-a te ćemo potencijalno povećati izloženost energetskom sektoru.

InterCapital Global Equity fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika. Što se tiče inflacije, ona se nastavila smanjivati tijekom tromjesečja zahvaljujući niskim cijenama energije, ali promatrajući brojke bez energije i hrane općenito je ostala na istim razinama. To je potaknulo globalne središnje banke da dodatno pooštre monetarnu politiku. Događaj koji je obilježio mjesec je propadanje američke banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi.

Međutim, nakon brzog odgovora vlade SAD-a i FED-a stanje u bankarskom sektoru počelo se smirivati. U Europi smo imali probleme s švicarskom bankom Credit Suisse, no i tu je situacija brzo sanirana kroz prodaju najvećoj švicarskoj banci UBS-u. Unatoč udaru na dionice banaka, S&P 500 je porastao u ožujku, potpomognut snažnim prinosima tehnoloških dionica koje su bile potaknute padom prinosa na obveznice.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u ožujku rasla 0,62%, dok je od početka godine zabilježen rast od 5,41%. Fond InterCapital Global Equity je pak protekli mjesec rastao 2,59%, dok je od početka godine ostvaren rast od 5,68%.

U fondu smo nastavili biti defanzivnije izloženi uz povišenu razinu gotovine na računu. Razlog je taj da u komunikaciji kompanija s investitorima i dalje nastavljamo uočavati sve otežanije prebacivanje troškova na kupce što dodatno ugrožava marže. Također, kroz mjesec smo povećavali izloženost energetskom sektoru uslijed značajnije korekcije te je fond ovdje izložen gotovo 9% neto imovine fonda. U nastavku godine bi mogli vidjeti nove epizode volatilnosti uslijed neizvjesnosti kretanja inflacije i kamatnih stopa.

InterCapital SEE Equity fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika. Što se tiče inflacije, ona se nastavila smanjivati tijekom tromjesečja zahvaljujući niskim cijenama energije, ali promatrajući brojke bez energije i hrane općenito je ostala na istim razinama. To je potaknulo globalne središnje banke da dodatno pooštre monetarnu politiku. Događaj koji je obilježio mjesec je propadanje američke banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi.

Međutim, nakon brzog odgovora vlade SAD-a i FED-a stanje u bankarskom sektoru počelo se smirivati. U Europi smo imali probleme s švicarskom bankom Credit Suisse, no i tu je situacija brzo sanirana kroz prodaju najvećoj švicarskoj banci UBS-u. Gledajući regionalni bankarski sektor, možemo zaključiti da je dobro kapitaliziran te da je sa svojom prudentnom politikom znatno otporniji nego što je to bio slučaj kod propalih banaka.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u ožujku ostvario pad od -1,33%. Od početka godine pak je ostvaren rast od 6,60%.

Kroz mjesec smo zadržali defanzivnije pozicioniranje uz povišenu razinu gotovine na računu s investiranošću od 78% neto imovine fonda jer i dalje u komunikaciji kompanija s investitorima nastavljamo uočavati sve otežanije prebacivanje troškova na kupce što dodatno ugrožava marže. Također, u nastavku godine bi mogli nastaviti vidjeti epizode volatilnosti uslijed neizvjesnosti kretanja inflacije i kamatnih stopa.

InterCapital Global Technology fond

U ožujku se nastavio trend snažnih makroekonomskih podataka koji ukazuju na solidan rast ekonomija s obje strane Atlantika. Niže cijene energije i nafte vjerojatno su odigrale važnu ulogu u poboljšanju poslovnog raspoloženja, zajedno s ponovnim otvaranjem Kine. Što se tiče inflacije, ona se nastavila smanjivati tijekom tromjesečja zahvaljujući niskim cijenama energije, ali promatrajući brojke bez energije i hrane općenito je ostala na istim razinama. To je potaknulo globalne središnje banke da dodatno pooštre monetarnu politiku.

Događaj koji je obilježio mjesec je propadanje američke banke SVB (Silicon Valley Bank), čime se povećala bojaznost da će se čitavi financijski sektor pronaći u krizi. Međutim nakon brzog odgovora vlade SAD-a i FED-a stanje u bankarskom sektoru počelo se smirivati. Unatoč udaru na dionice banaka, S&P 500 je porastao u ožujku, potpomognut snažnim prinosima tehnoloških dionica koje su bile potaknute padom prinosa na obveznice.

Tehnološki indeks „Nasdaq" rasao je 6,78% u ožujku, dok je od početka godine zabilježen rast od 17,05%. Fond InterCapital Global Technology je pak protekli mjesec imao rast od 6,83%, dok je od početka godine ostvaren rast od 20,01%.

Dokaz osjetljivosti tehnološkog sektora na promjene kamatnih stopa smo vidjeli i u ovom mjesecu. Međutim, u komunikaciji kompanija s investitorima nastavljamo uočavati sve otežanije prebacivanje troškova na kupce što dodatno ugrožava marže. Zbog toga i dalje ostavljamo nešto više razine gotovine na računu s investiranošću od 75% neto imovine fonda. Vjerujemo da bi u nastavku godine mogli vidjeti nove epizode volatilnosti uslijed neizvjesnosti kretanja inflacije i kamatnih stopa.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08820 0,00
0,36%
GBP
0,85080 0,00
0,01%
CHF
0,99080 0,00
-0,14%
JPY
170,54000 0,47
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,10 €
27.05.2024
-0,95%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.05. 16:00  2821,47
-2,33
-0,08
CROBEX10* 28.05. 15:47  1692,59
1,44
0,09
CROBEX10tr* 28.05. 15:47  1867,57
1,57
0,08
ADRIAprime* 28.05. 16:00  1949,52
4,79
0,25
CROBISTR* 28.05. 16:31  174,3577
0,02
0,01
CROBIS* 28.05. 16:31  96,5411
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 28.05.2024)
(17:08:34 28.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
JDOS
420,00 €
-2,33%
157.854,00 €
ERNT
208,00 €
0,48%
101.827,00 €
ZABA
17,90 €
-1,10%
78.645,65 €
PODR
157,00 €
0,00%
77.287,00 €
KOEI
254,00 €
0,00%
54.414,00 €
HT
30,80 €
0,65%
50.135,00 €
ADRS
80,00 €
0,00%
48.000,00 €
RIVP
5,14 €
-1,15%
46.375,64 €
HPB
230,00 €
0,00%
41.416,00 €
ADRS2
60,00 €
0,33%
40.020,00 €
Redovni dionički promet:   
941.724,56 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
941.724,56 €