NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 16.11.2022
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2022.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2022.

InterCapital Bond fond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 75 baznih poena. Komunicirano je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblju.

U Ujedinjenom Kraljevstvu je nakon samo 44 dana na vlasti došlo do ostavke premijerke Liz Truss. Nakon što se, sa dolaskom novog premijera, odustalo od najavljenih poreznih rasterećenja i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do svojevrsne stabilizacije na obvezničkim tržištima.

20. kongres Komunističke partije Kine nije donio nikakva iznenađenja niti vijesti o otvaranju ekonomije. Kina i dalje zadržava tzv. „zero COVID policy", što znači produljenje lockdown-a u pojedinim dijelovima zemlje..

Na domaćim tržištima, zbog rasta cijena obveznica, suzio se spread u odnosu na referentni njemački Bund. Na regionalnim obvezničkim tržištima je bila slična situacija.

Tijekom proteklog mjeseca provođena je strategija investiranja u kraći kraj obvezničke krivulje.  Prodavane su obveznice dužeg kraja Hrvatske te core država Eurozone. Prodane obveznice zamijenjene su kratkoročnim obveznicama (do godine dana) core zemalja. Cilj je na dugom kraju obvezničke krivulje biti investiran samo u Njemački Bund. Na ovaj se način iskorištavaju solidni prinosi kratkoročnih obveznica kako bi se umanjila duracija te posredno i volatilnost. Fond InterCapital Bond je skratio duraciju u odnosu na kraj rujna sa 4,76 na 3,52.

InterCapital Dollar Bond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 75 baznih poena. Komunicirano je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblju.

U proteklom mjesecu nije bilo značajnih promjena na portfelju InterCapital Dollar Bond fonda.

InterCapital Short Term Bond fond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 75 baznih poena. Komunicirano je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblju. U Ujedinjenom Kraljevstvu je nakon samo 44 dana na vlasti došlo do ostavke premijerke Liz Truss. Nakon što se, sa dolaskom novog premijera, odustalo od najavljenih poreznih rasterećenja i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do svojevrsne stabilizacije na obvezničkim tržištima.

20. kongres Komunističke partije Kine nije donio nikakva iznenađenja niti vijesti o otvaranju ekonomije. Kina i dalje zadržava tzv. „zero COVID policy", što znači produljenje lockdown-a u pojedinim dijelovima zemlje.

Na domaćim tržištima, zbog rasta cijena obveznica, suzio se spread u odnosu na referentni njemački Bund. Na regionalnim obvezničkim tržištima je bila slična situacija.

U proteklom mjesecu dodatno su smanjene pozicije u obveznicama koje se vrednuju po tržišnim cijenama. Na taj je način dodatno smanjena volatilnost fonda. Izvršene su kupnje kratkoročnih vrijednosnih papira perifernih obveznica (dospijeće manje od godine dana). Kupljeni vrijednosni papiri će zbog metode vrednovanja podići prinos fonda bez veće volatilnosti.  U usporedbi sa proteklom 2021. godinom, fond InterCapital Short Term Bond je više investiran, uz blago veću duraciju te prosječan prinos do dospijeća koji se povećao s 0,34% na 0,73%.

InterCapital Balanced fond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 0.75 postotnih poena. Potvrđeno je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblje

U Ujedinjenom Kraljevstvu je nakon samo 44 dana na vlasti došlo do ostavke premijerke Liz Truss. Nakon što se, sa dolaskom novog premijera, odustalo od najavljenih poreznih rasterećenja i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do svojevrsne stabilizacije na obvezničkim tržištima.

Dionička tržišta u SAD-u su vidjela nove najniže razine u listopadu te nakon objave inflacije u SAD-u se okreću i završavaju oko 8% u plusu. U Europi su se dionička tržišta okrenula na istu objavu inflacije, no imala su značajniji rast u ostatku mjeseca te su završila u plusu od oko 11%. Ponajviše zbog dobrih rezultata banaka.

U obvezničkom dijelu smo smanjili izloženost na oko 37,5% dospijećem dolarske obveznice HEP-a. U narednom periodu planiramo tako i ostati.

U dioničkom dijelu portfelja odobreno nam je povećanje dioničkog dijela portfelja za 10% te sada maksimalno možemo biti investirani do 70% u dionice. S odobrenjem smo povećali izloženost tržištu Europe te smo sada investirani u dionice oko 50% NAV-a.

InterCapital  Income Plus fond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 0.75 postotnih poena. Potvrđeno je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblje

U Ujedinjenom Kraljevstvu je nakon samo 44 dana na vlasti došlo do ostavke premijerke Liz Truss. Nakon što se, sa dolaskom novog premijera, odustalo od najavljenih poreznih rasterećenja i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do svojevrsne stabilizacije na obvezničkim tržištima.

Dionička tržišta u SAD-u su vidjeli nove najniže razine  u listopadu te nakon objave inflacije u SAD-u se okreću i završavaju oko 8% u plusu. U Europi su se dionička tržišta okrenula na istu objavu inflacije, no imali su značajniji rast u ostatku mjeseca te su završili u plusu od oko 11%. Ponajviše zbog dobrih rezultata banaka.

U obvezničkom dijelu portfelja smo krajem mjeseca smanjivali izloženost hrvatskim obveznicama zbog smanjenja razlike između prinosa na hrvatske obveznice i prinosa na njemačke obveznice odnosno realizirali smo dio dobitaka koji su nastali zbog relativno bolje izvedbe hrvatskih obveznica u odnosu na njemačke obveznice.

U dioničkom dijelu portfelja odobreno nam je povećanje dioničkog dijela portfelja za 10% te sada možemo biti maksimalno investiran do 30% u dionice. Sukladno tome povećali smo izloženost dioničkim tržištima SAD-a i Europe, no i dalje držimo nisku investiranost.

InterCapital Conservative Balanced fond

U mjesecu iza nas svjedočili smo nastavku inflacijskih pritisaka u SAD-u i Europi. U SAD-u je stopa inflacije mjerene na godišnjoj razini nadmašila očekivanja analitičara. Europa se i dalje bori sa  rastom cijena hrane i energenata, pa je inflacija mjerena na godišnjoj razini još jednom bila viša od očekivane. U Europi posebno treba obratiti pozornost na daljnji porast temeljne inflacije (stopa inflacije koja isključuje hranu i energente)  u odnosu na protekli mjesec.

Zbog svega navedenog, ECB je odlučio podići referentnu kamatnu stopu za očekivanih 0.75 postotnih poena. Potvrđeno je daljnje dizanje kamatnih stopa, bez da su konkretnih naznaka razine terminalne stope. Sve će i dalje ovisiti o makroekonomskim indikatorima koji će izlaziti u narednom razdoblje

U Ujedinjenom Kraljevstvu je nakon samo 44 dana na vlasti došlo do ostavke premijerke Liz Truss. Nakon što se, sa dolaskom novog premijera, odustalo od najavljenih poreznih rasterećenja i ekspanzivne fiskalne politike, došlo je do svojevrsne stabilizacije na obvezničkim tržištima.

Dionička tržišta u SAD-u su vidjeli nove najniže razine  u listopadu te nakon objave inflacije u SAD-u se okreću i završavaju oko 8% u plusu. U Europi su se dionička tržišta okrenula na istu objavu inflacije, no imali su značajniji rast u ostatku mjeseca te su završili u plusu od oko 11%. Ponajviše zbog dobrih rezultata banaka.

U obvezničkom dijelu portfelja planiramo dodavati najsigurnije europske obveznice s dužim dospijećem na rastu prinosa.

U dioničkom dijelu portfelja odobreno nam je povećanje dioničkog dijela portfelja za 10% te sada maksimalno možemo biti investirani do 50% u dionice. Poslije odobrenja dodavali smo izloženost tehnološkom sektoru kroz kupovinu Applea te i izloženost prema Japanu i Europi kroz indeksne ETF fondove.

InterCapital Global Equity fond

Listopad je obilježio nešto pozitivniji sentiment gdje su dionička tržišta razvijenih zemalja bilježila rast. Geopolitički rizici ostali su u prvom planu ulagača, a napetosti između Rusije i Ukrajine dodatno su eskalirale. Ipak, bilo je razloga za optimizam. Ograničenja globalnih opskrbnih lanaca nastavila su popuštati, a europske su vlade poduzele daljnje korake kako bi ublažile utjecaj energetske krize i rizike oštre recesije. S druge strane, kombinacija visoke inflacije i snažnog tržišta rada dala je daljnji poticaj centralnim bankarima da nastave sa zaoštravanjem monetarne politike. U listopadu su također počele i objave rezultata kompanija za treći kvartal. S jedne strane pozitivno su se istaknule banke potpomognute „otpornim" potrošačima dok su s druge strane velike tehnološke kompanije poput Amazona i Microsofta upozorile na slabosti u poslovanju ključnih poslovnih segmenata za koje su investitori očekivali otpornost na gospodarsko usporavanje.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u listopadu rasla 5,10%, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 9,26%. Fond je pak protekli mjesec rastao 2,05%, dok je od početka godine ostvaren pad od -8,72%. Inflacija, potezi središnjih banaka i razvoj geopolitičke situacije nastavljaju biti glavni pokretači na tržištima te ćemo tu najviše obratiti pozornost pri pozicioniranju InterCapital Global Equity fonda u nastavku godine.

U fondu se nastavljamo pozicionirati defanzivno uz održavanje više razine gotovine na računu. Također, portfelj dodatno štitimo kroz opcijske strategije primarno na europsku izloženost što nam daje trenutnu dioničku izloženost od 76% (fond mora biti minimalno 70% investiran u dionice). Kroz mjesec smo dodatno povećali izloženost energetskim kompanijama za koje mislimo da su  u izvrsnoj poziciji za iskorištavanje visokih cijena energenata kojem svjedočimo. I dalje ostajemo pod investirani u dionice dok ne dođe do nešto značajnije korekcije u očekivanjima za maržu i dobit u sljedećoj godini.

InterCapital SEE Equity fond

Listopad je označio nešto pozitivniji sentiment gdje su dionička tržišta razvijenih zemalja bilježila rast. Geopolitički rizici ostali su u prvom planu ulagača, a napetosti između Rusije i Ukrajine dodatno su eskalirale. Ipak, bilo je razloga za optimizam. Ograničenja globalnih opskrbnih lanaca nastavila su popuštati, a europske su vlade poduzele daljnje korake kako bi ublažile utjecaj energetske krize i rizike oštre recesije. S druge strane, kombinacija visoke inflacije i snažnog tržišta rada dala je daljnji poticaj centralnim bankarima da nastave sa zaoštravanjem monetarne politike. U listopadu su također počele i objave rezultata kompanija za treći kvartal. Posebno su se istaknule energetske kompanije koje su nastavile profitirati od viših cijena energenata.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u listopadu ostvario rast od 3,80%. Od početka godine pak je ostvaren gubitak od -8,25%. Razvoj situacije na razvijenim tržištima te uspješnost borbe s inflacijom ostat će bitni faktori daljnjeg kretanja na regionalnim tržištima te ćemo se u skladu s tim pozicionirati za ostatak godine.

U listopadu smo zadržali povećane razine gotovine na računu te i dalje planiramo biti manje investirani, odnosno zadržati se na trenutnim razinama od 82% investiranosti (fond mora biti minimalno 70% investiran u dionice). Fokus i dalje ostaju kvalitetna poduzeća s atraktivnim valuacijama i sposobnošću da inflatorne pritiske prenesu na krajnje kupce.

InterCapital Global Technology fond

Listopad je označio nešto pozitivniji sentiment gdje su dionička tržišta razvijenih zemalja bilježila rast. Geopolitički rizici ostali su u prvom planu ulagača, a napetosti između Rusije i Ukrajine dodatno su eskalirale. Ipak, bilo je razloga za optimizam. Ograničenja globalnih opskrbnih lanaca nastavila su popuštati, a europske su vlade poduzele daljnje korake kako bi ublažile utjecaj energetske krize i rizike oštre recesije.

S druge strane, kombinacija visoke inflacije i snažnog tržišta rada dala je daljnji poticaj centralnim bankarima da nastave sa zaoštravanjem monetarne politike. U listopadu su također počele i objave rezultata kompanija za treći kvartal. S jedne strane pozitivno su se istaknule banke potpomognute „otpornim" potrošačima dok su s druge strane velike tehnološke kompanije poput Amazona i Microsofta upozorile na slabosti u poslovanju ključnih poslovnih segmenata za koje su investitori očekivali otpornost na gospodarsko usporavanje. Također, na rezultate je negativno utjecalo i jačanje dolara s obzirom da značajan dio prihoda dolazi iz inozemstva.

Tehnološki indeks „Nasdaq" rasao je 3,94% u listopadu, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 29,31%. Fond je pak protekli mjesec ostvario rast od 0,63%, dok je od početka godine ostvaren pad od -41,05%. Inflacija, potezi središnjih banaka i razvoj geopolitičke situacije nastavljaju biti glavni pokretači na tržištima te ćemo tu najviše obratiti pozornost pri pozicioniranju fonda u nastavku godine.

Također, na rezultate je negativno utjecalo i jačanje dolara s obzirom da značajan dio prihoda dolazi iz inozemstva. I dalje ostajemo pod investirani u dionice dok ne dođe do nešto značajnije korekcije u očekivanjima za maržu i dobit u sljedećoj godini. S trenutno povišenom razinom gotovine na računu, investiranost u dionice je trenutno na 79% (fond mora biti minimalno 70% investiran u dionice).

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 16:00  2790,48
-13,01
-0,46
CROBEX10* 27.02. 15:52  1665,31
-8,46
-0,51
CROBEX10tr* 27.02. 15:52  1810,36
-9,18
-0,50
ADRIAprime* 27.02. 15:52  1850,28
-4,64
-0,25
CROBISTR* 27.02. 16:31  172,5019
0,01
0,01
CROBIS* 27.02. 16:31  96,1077
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:30 27.02.2024)
(17:06:30 27.02.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
242.508,80 €
7CRO
22,19 €
-0,09%
203.610,60 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
177.062,80 €
ERNT
199,00 €
0,00%
100.171,00 €
KOEI
256,00 €
-2,29%
97.878,00 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
ATGR
57,00 €
0,00%
87.553,50 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
87.513,67 €
RIVP
4,74 €
0,00%
69.724,21 €
KODT
1.260,00 €
0,00%
48.960,00 €
Redovni dionički promet:   
1.565.413,89 €
Redovni obveznički promet:   
639.210,50 €
Sveukupni promet:   
2.204.624,39 €