NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EKONOMIJAObjavljeno: 13.12.2010

Koliko su banke u Hrvatskoj odgovorne prema društvu

Svjetske banke označene su kao glavni pokretači globalne financijske krize koja je snažno pogodila svijet, prelijevajući se naposljetku u realni sektor koji je u gotovo svim zemljama Europe i Sjeverne Amerike proizveo dramatičan pad proizvodnje i zaposlenosti. Hrvatske banke nisu krive za svjetsku krizu, ali više su puta napadane i iz parlamentarnih klupa da nisu dovoljno osjetljive na gospodarsku krizu i probleme običnih ljudi koji zbog nezaposlenosti sve teže vraćaju kredite s jednim od najviših kamata u Europi. Stoga se prilično malo zna o društveno odgovornom poslovanju (DOP) domaćih banaka. Gotovo sve banke spremno su odgovorile na upite o vlastitim viđenjima i provođenjima DOP-a.

Banco Popolare Croatia jedna je od banaka u Hrvatskoj koja je izdala Izvješće o održivosti. Članovi smo HRPSOR-a gotovo od dolaska na hrvatsko tržište, sustavno radimo na uvođenju sustava DOP-a u Banci, što uključuje donošenje odgovarajućih internih akata, plana aktivnosti, edukaciju djelatnika, sudjelovanje u radu i aktivnostima HRPSOR-a u svojstvu člana Upravnog vijeća te, prije svega, sustavnu nadogradnju i praćenje svih navedenih aktivnosti, kazali su iz Banco Popolarea.

U jeku iznimne nelikvidnosti u društvu pozornost posvećuju odnosu s dobavljačima - poslovni odnosi s dobavljačima regulirani su odgovarajućim aktima te se strogo poštuju rokovi isporuke i plaćanja, a primjena DOP-a dobavljača važan je kriterij za izbor određenog dobavljača. Kao banka okrenuti smo ponajprije financiranju djelatnosti koje stvaraju novu vrijednost (proizvodnja, izvoz). Prioritet imaju projekti koji osiguravaju novo zapošljavanje, intenzivno surađujemo s HBOR-om u projektima za malo i srednje poduzetništvo, studija o utjecaju na okoliš obvezan je dio kreditne dokumentacije i važan kriterij za odobravanje kreditnog plasmana.

U Splitskoj banci kažu da se njihova banka nalazi u u stopostotnom vlasništvu francuske bankarske grupacije Societe Generale koja cijelo poslovanje temelji na pet postavki DOP-a. Prvi se odnosi na visokokvalitetan pristup usmjeren na potrebe klijenata i konstantnu brigu o njihovu zadovoljstvu. Drugi se odnosi na čvrst sustav korporativnog upravljanja, koji se konstantno prilagođava potrebama i zahtjevima društva u kojem posluje, a treće se načelo odnosi na konstantno jačanje sustava upravljanja rizika i procesa interne kontrole. Četvrto je načelo stroga politika usklađenosti kako bi se osigurala trajna uspješnost grupe, a peto njegovanje kulture inovativnosti, koja nastoji svakog zaposlenika uključiti u napredak i razvoj grupe. Posebno ističu segment mladih i studenata, u kojem Splitska banka mlade klijente želi naučiti kako da odgovorno upravljaju novcem.

Ta banka svojom politikom rizika i poslovanja potiče financiranje projekata koji su danas poznati kao zeleno gospodarstvo. Jedan od primjera jest financiranje projekata za gradnju postrojenja koja se bave proizvodnjom ekološki prihvatljivih izvora energije, kao što je financiranje vjetroelektrana. Također ističu Program poticanja zelenog poduzetništva (PPZP), koji je usredotočen na kreditiranje projekata usmjerenih na očuvanje bioraznolikosti, odnosno koji ne narušavaju okolinu.

Kao poslodavac Grupacija Societe Generale poznata je po tome što se ponosi promicanjem nacionalnih i etničkih vrijednosti i raznolikosti, jer u ukupnom broju svojih zaposlenika Grupa zapošljava pripadnike 122 nacionalnosti, od čega je 60 posto žena, a više od 50 posto visokog menadžmenta te banke čine žene. Banka je aktivna i u razgovorima sa Sindikatom bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske, koji djeluje u Banci, te kao rezultat dobroga socijalnog dijaloga kao poslodavac Banka je potpisala kolektivni ugovor koji zaposlenicima jamči znatno viša prava od zakonom predviđenih.

Društvena odgovornost Erste banke jasna je ne samo u odnosu prema zaposlenicima nego prema svim interesnim skupinama s kojima je u odnosu. Zaposlenici su svakako u našem fokusu jer njihov rad i odnos utječu na naše klijente i društvenu zajednicu u kojoj radimo i živimo. Naš je cilj stvaranje odnosa sa zaposlenicima koji se temelji na povjerenju i stvaranju vrijednosti i tako postaje dugoročan. To činimo ulaganjem u edukaciju, radnim uvjetima, prevencijom zdravlja zaposlenika i nizom drugih aktivnosti u dnevnom poslovanju banke, poručili su iz Erste banke. Erste banka već je prepoznala i važnost društveno korisnog rada pa je, primjerice, još unatrag dvije godine u suradnji s Centrom za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju slijepih i slabovidnih osoba Vinko Bek organizirala aktivnosti za pripravnike, kojima se potiče timski rad i osjećaj pomaganja drugima.

U Ersteu smatraju da različitim aktivnostima mogu pripomoći zajednici. Kažu i da su svjesni da u ovom trenutku njihovi klijenti žive teže nego u počecima krize. Naš prvi korak stoga su potkraj 2008., kao odgovor na otežane gospodarske uvjete, bile pogodnosti za trudnice/rodilje i osobe koje ostanu bez posla u vidu omogućavanja ugovaranja počeka otplate kredita na rok do 12 mjeseci, uz istodobno smanjenje kamatne stope za 25 posto, objasnili su u Ersteu. Erste banka razvila je i posebne modele tzv. ekokredita u oba segmenta poslovanja, za građane i tvrtke. Uz navedeno ta banka aktivno pridonosi poboljšanju kvalitete života zajednice u kojoj posluje i putem mnogobrojnih donacijskih i sponzorskih projekata. Tako je dosad tijekom 2010. godine za te namjene odvojila oko 6,4 milijuna kuna.

Načela DOP-a prihvaćena su u OTP banci, pa već niz godina uz odgovorno i transparentno svakodnevno poslovanje ta banka održava niz aktivnosti kojima provodi DOP. Uz odobravanje kredita i upravljanje štednjom Banka stalno nastoji podići usluge na višu razinu, posebno uzimajući u obzir upravljanje rizikom, zaštitu uloga klijenata i odgovorno kreditiranje. Naše razumijevanje društvene odgovornosti sadrži stalnu obvezu promicanja održivoga ekonomskog rasta. Banka namjerava ostvariti taj cilj suradnjom sa svojim zaposlenicima, njihovim obiteljima, lokalnim zajednicama i društvom u cijelosti kako bi poboljšala standard života na način koji odgovora i uspjehu Banke i općem razvoju, kazali su iz OTP banke.

Zaposlenici su uključeni u redovite programe edukacije kao i razne vrste sustava nagrađivanja čime, kako kažu, razvijaju natjecateljski duh, kako na dobrobit poslodavca tako i samih zaposlenika. Godišnje provode ankete među zaposlenicima kako bi ispitali razinu njihova zadovoljstva te utvrdili ključne točke nužnih korektivnih aktivnosti. Tijekom odabira donacija i sponzorstava ponajprije se vodimo načelom da je Banka dužna sudjelovati u razvoju regija i lokalnih zajednica u kojima djeluje, kazali su u OTP-u. Ističu da donacije i sponzorstva često odobravaju nakon savjetovanja s tijelima lokalne uprave. Program ulaganja u zajednicu OTP banka provodi pod imenom Zeleno svjetlo za..., a najnoviji je projekt stipendiranje učenika i studenata slabijeg imovinskog stanja na području Zadarske i Istarske županije te na području Dubrovnika i Siska.

Kad je riječ o sponzorstvima i donacijama, Raiffeisen banka je ponajprije usmjerena na ulaganje i podupiranje projekata koji se odnose na djecu i mlade u sljedećim područjima: obrazovanje i natjecanja u znanju, slobodno vrijeme i amaterski sport u lokalnoj zajednici, kultura, ekologija te djeca i mladi s posebnim potrebama. Većina projekata i programa koje podupire jesu, kako kažu u toj banci, humanitarni i socijalno konotirani programi koji koriste članovima zajednice i primjer su društveno odgovornog ponašanja na razini lokalnih zajednica te društva u cjelini. U toj banci kažu da je RBA bila prva banka koja je smanjila kamatne stope na stambene kredite u švicarskim francima za građane. Budući se primici kućanstava ove godine ne povećavaju, raspoloživi dohodak kućanstava zaduženih u švicarskim francima smanjuje se zbog povećanja tereta otplate zaduženja.

Banka je donijela odluku da se smanjivanjem kamatnih stopa na stambene kredite u švicarskim francima klijentima omogući nastavak uredne otplate bez znatnije promjene raspoloživog dohotka. U RBA kažu da se ta banka s istom pozornošću brine i za djelatnike kojima omogućuje određene povoljnije uvjete. U skladu s poslovnom politikom i pripadajućim procedurama, Banka reagira na društveno i socijalno osjetljiv način u životno teškim situacijama svojih djelatnika. Ovisno o težini pojedinih situacija, spremna je reagirati i dodatnom financijskom pomoći, kako same Banke i članica Raiffeisen grupe tako i samoorganiziranjem svih djelatnika u Grupi, kazali su iz RBA.

U Hrvatskoj poštanskoj banci društveno odgovorno poslovanje promatraju u kontekstu smjernica UNDP Global Compacta, o čemu izvještavaju putem našeg Izvještaja o napretku, koji su ove godine izdali drugi put. DOP se iskazuje u nekoliko područja: odnos prema zaposlenicima i uvjetima rada, odnos prema okolišu, antikorupcija te doprinos zajednici. HPB svoje ciljeve vezane uz DOP ostvaruje postupno, uza stalni napredak u svim područjima, a svake godine preispitujemo što smo ostvarili te na osnovi toga donosimo nove smjernice, objasnili su u HPB-u. Tako su kazali da su zaposlenicima osigurali zaštitu od bilo kakvih diskriminacijskih ponašanja i to regulirali Pravilnikom o postupku i mjerama zaštite dostojanstva zaposlenika i zaštite od diskriminacije.

HPB radi i na njihovoj edukaciji, i to ne samo stručnoj nego i onoj koja im omogućuje stjecanje dodatnih znanja iz područja koja ih zanimaju. Na raspolaganju je zaposlenicima i e-learning modul koji se odnosi na pojedina područja poslovanja, a Banka ima i knjižnicu koja je zaposlenicima na raspolaganju. Osigurano im je i dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, a svim zainteresiranima omogućuje se bavljenje sportom i rekreativnim sadržajima putem kluba HPB Sport. Putem tog kluba zaposlenici sudjeluju u raznim humanitarnim akcijama, i to ne samo donacijama dječjim domovima, koje se redovito organiziraju, nego i druženjem s tom djecom, zajedničkim odlascima u kazalište, na koncerte i slično. Banka vodi računa o okolišu tako da odlaže ekološki otpad - papir, ali i elektronički otpad. Smanjuje potrošnju papira i potrebu za ispisivanjem, a svake godine sve više smanjuje potrošnju energije. Na planu borbe protiv korupcije ta je banka usvojila Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Praksa društveno odgovornog poslovanja već je godinama dio ukupne poslovne politike Zagrebačke banke. Obveza je Zagrebačke banke čuvati i povećavati vrijednost imovine klijenata. Važno je to načelo ostvarivati prema najboljim profesionalnim standardima, uz kontinuiran razvoj bankara kao nositelja svih usluga i savjeta za potrebe klijenata. Važno je profesionalno ponuditi uslugu i proizvod koji klijentu život čini jednostavnijim i koji mu pomažu u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu. Važno je podržati klijenta i u rastu i u restrukturiranju njegovih kreditnih obveza zbog recesije, opisali su filozofiju DOP-a u Zabi. Među ostalim, surađujući s lokalnim jedinicama i nadležnim ministarstvima, Europskom investicijskom bankom te Europskom bankom za obnovu i razvoj i HBOR-om Zaba kontinuirano nudi povoljnije financiranje dugoročnih investicijskih projekata.

U uvjetima trenutačne likvidnosti Banka još intenzivnije traži individualna rješenja olakšanja daljnjeg poslovanja tvrtki - posebno malih i srednjih poduzetnika. S lokanim samoupravama - županijama i gradovima - posebno je uključena u individualne modele subvencioniranja kreditnih linija koje potiču zapošljavanje, a posebno razvoj edukacije mladih, kazali su u Zabi, Tvrde da su prva banka koja je dodatno fokusirana na kreditiranje povećanja energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije posebnom linijom zelenih kredita i za građane i za poduzetnike.

Grupa UniCredit, čija je članica Zagrebačka banka, prošle je godine donijela program ekološke održivosti postavivši cilj smanjenja emisije CO2 za 30 posto do 2020., koji uključuje i poticanje kreditne ponude prema građanima i tvrtkama okrenutima upravo energetskoj učinkovitosti. Zagrebačka banka godinama je aktivno uključena u razvoj zajednice donacijama društvenoj zajednici. Prvi u Hrvatskoj uveli smo Natječaj za dodjelu donacija. Natječaj raspisujemo u kategorijama djeca i mladi, humanitarno djelovanje i kulturna baština, a za svaku od navedenih kategorija osniva se komisija čiji su članovi društveno priznate osobe i stručnjaci iz određenog područja djelovanja, pa isključivo oni odabiru projekte kojima Banka dodjeljuje donacije. To je prava pozitivna svrha Natječaja jer o donaciji ne odlučuju bankari, nego osobe koje na osnovi svog iskustva jedine mogu procijeniti komu je i s koliko novca pomoć najpotrebnija. Do sada su u sklopu Natječaja podržana 1124 projekta, s 19,5 milijuna kuna, objasnili su u Zagrebačkoj banci. Ujedno, humanitarnim projektima koji se od 2005. godine provode pod nazivom Donacija godine, Banka nastoji podići svijest javnosti o problemima s kojima se osobe s posebnim potrebama susreću u svakodnevnom životu.

Zagrebačka banka glavnu ovogodišnju donaciju od 300.000 kuna namijenila je Udruzi SVE za NJU! za potrebe opremanja i početka rada Centra za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka. Dodatno, svake godine u ovo predblagdansko doba zaposlenici Zagrebačke banke iskazuju svoju odgovornost i predanost u pomaganju udruga i inicijativa u okolini. Naime, od 2003. godine u Zabi se provodi Program zajedničkog doniranja. Taj program donacija pokrenut je radi širenja ideje humanitarnog rada među 4500 zaposlenika Zagrebačke banke te promicanja kulture sudjelovanja pojedinaca u neprofitnim i volonterskim akcijama. Putem tog programa UniCreditova zaklada UniCredit Foundation pridružuje se donacijama grupa zaposlenika uplaćenim u korist neprofitnih inicijativa na način da zaklada u istom iznosu koji su donirale grupe zaposlenika dodatno uplaćuje donacije u korist projekata ili organizacija. Ove su godine zaposlenici Zagrebačke banke odabrali i donirali novac za 11 udruga diljem Hrvatske, a sredstva će udrugama biti udvostručena početkom sljedeće godine.

Iz Privredne banke Zagreb poručili su da je PBZ svjestan svoje uloge i ukupnog utjecaja na hrvatsko društvo. Brojni su primjeri u kojima je PBZ aktivno sudjelovao u poboljšanju kvalitete života zajednice u kojoj djeluje putem razvijenog programa društvene odgovornosti PBZ Prijatelj. Sponzorskim i donacijskim aktivnostima PBZ potpomaže mnoge humanitarne i socijalne ustanove, s posebnim naglaskom na djecu, socijalno ugrožene obitelji te bolnice i institucije koje se brinu za bolesne i nemoćne, kazali su iz PBZ-a. Tako je, primjerice, za svakog otvorenja nove poslovnice (PBZ u Hrvatskoj ima mrežu više od 220 poslovnica i ispostava) PBZ donirao novčana sredstva lokalnim humanitarnim udrugama i programima koji su usredotočeni na područja gdje mogu najviše koristiti lokalnoj zajednici. Iz te banke naglasili su da je to je samo manji dio projekata jer kažu da kontinuirano financijski potpomažu mnoge obrazovne programe, sportska udruženja i kulturne ustanove.

Uz Privrednu banku Zagreb, PBZ Grupu čine Međimurska banka, PBZ Card, PBZ Leasing, PBZ Invest, PBZ Stambena štedionica, PBZ Nekretnine te PBZ Croatia osiguranje, društvo za upravljanje mirovinskim fondom. Sva su ta društva podjednako aktivno uključena u program društvene odgovornosti. Prošle je godine tako PBZ Card lansirao novi proizvod - American express kartica sa srcem, putem koje od svake kupnje, bez obzira na iznos i bez dodatnih troškova za korisnika, PBZ Card donira 35 lipa u korist projekta Praćenje djece s neurorizicima. Glavni je cilj projekta organizirati praćenje djece s neurorizicima u cijeloj Hrvatskoj, ranu dijagnostičku obradu i, prema potrebi, što brže uključenje u rehabilitaciju. U sklopu programa društvene odgovornosti PBZ Prijatelj i projekta Sirimo dobrotu Banka je tijekom 2010. godine donirala oko 11 milijuna kuna različitim humanitarnim projektima i organizacijama, zaključili su u PBZ-u.

Izvor: limun.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn