NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 17.03.2021
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2021.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2021.

InterCapital Bond

Tijekom veljače je optimizam oko oporavka gospodarstva i cjepiva prevagnuo strah od pooštravanja mjera suzbijanja virusa te sporiju dinamiku procijepljenosti. Uz to su dodatni fiskalni poticaj u SAD-u te očekivanje bržeg rasta utjecali na rast inflatornih očekivanja. Posljedica ovoga je pritisak na cijene američkih državnih obveznica. Povezanost među obvezničkim tržištima utjecala je i na prelijevanje pritiska na obveznice u eurozoni. Navedeni smjer kretanja cijena obveznica smo očekivali, međutim iznenadila je brzina kretanja. Otvaranja i oporavak gospodarstava, a time i rast inflacije utječu na rast prinosa odnosno pad cijena obveznica. Međutim, za razliku od SAD-a, gospodarski rast je u eurozoni i dalje usporen. Također, viša inflacija koja se očekuje u narednom periodu vjerojatno je tranzitorna odnosno očekujemo da će slabiti prema kraju godine.

U proteklom periodu zbog navedenih razloga su centralne banke Fed i ECB i dalje isticale kako će biti strpljive i neće žuriti s podizanjem stopa. Fed naglašava kako je gospodarstvo još daleko od ciljeva koje je potrebno zadovoljiti kako bi zaoštrili monetarnu politiku i počeli dizati kamatne stope.

ECB je dodatno verbalno intervenirao komentarom da prate razinu prinosa obveznica. Oprezni su s obzirom da visoke razine kamata mogle utjecati na brzinu oporavka eurozone.

Iz navedenog razloga očekujemo bolju izvedbu obveznica u Eurozoni nego u SAD-u. Također, u narednom periodu očekujemo da će ECB povećati kupnju obveznica s obzirom na manje volumene otkupa u proteklim periodima. Ovo će dati podršku obveznicama u narednom periodu.

InterCapital Bond je u veljači zabilježio pad cijene uslijed korekcije na tržištu. U narednom periodu očekujemo stabilizaciju cijena obveznica. Nastaviti ćemo provoditi opcijske strategije zaštite portfelja te ćemo pri rastu cijena kratiti duraciju.

InterCapital Global Bond

Tijekom veljače je optimizam oko oporavka gospodarstva i cjepiva prevagnuo strah od pooštravanja mjera suzbijanja virusa te sporiju dinamiku procijepljenosti. Uz to su dodatni fiskalni poticaj u SAD-u te očekivanje bržeg rasta utjecali na rast inflatornih očekivanja. Posljedica ovoga je pritisak na cijene američkih državnih obveznica. Povezanost među obvezničkim tržištima utjecala je i na prelijevanje pritiska na obveznice u eurozoni. Navedeni smjer kretanja cijena obveznica smo očekivali, međutim iznenadila je brzina kretanja.

Otvaranja i oporavak gospodarstava, a time i rast inflacije utječu na rast prinosa odnosno pad cijena obveznica. Međutim, za razliku od SAD-a, gospodarski rast je u eurozoni i dalje usporen. Također, viša inflacija koja se očekuje u narednom periodu vjerojatno je tranzitorna odnosno očekujemo da će slabiti prema kraju godine.

U proteklom periodu zbog navedenih razloga su centralne banke Fed i ECB i dalje isticale kako će biti strpljive i neće žuriti s podizanjem stopa. Fed naglašava kako je gospodarstvo još daleko od ciljeva koje je potrebno zadovoljiti kako bi zaoštrili monetarnu politiku i počeli dizati kamatne stope.

ECB je dodatno verbalno intervenirao komentarom da prate razinu prinosa obveznica. Oprezni su s obzirom da visoke razine kamata mogle utjecati na brzinu oporavka eurozone.

Iz navedenog razloga očekujemo bolju izvedbu obveznica u Eurozoni nego u SAD-u. Također, u narednom periodu očekujemo da će ECB povećati kupnju obveznica s obzirom na manje volumene otkupa u proteklim periodima. Ovo će te dati podršku obveznicama u narednom periodu.

InterCapital Global Bond je u veljači zabilježio pad cijene uslijed korekcije na tržištu. U narednom periodu očekujemo stabilizaciju cijena obveznica. Za portfelj ćemo nastaviti provoditi opcijske strategije zaštite portfelja te ćemo pri rastu cijena kratiti duraciju, prije svega prodajom obveznica najrazvijenijih država eurozone.

InterCapital Dollar Bond

Tijekom veljače je optimizam oko oporavka gospodarstva i cjepiva prevagnuo strah od pooštravanja mjera suzbijanja virusa te sporiju dinamiku procijepljenosti. Uz to su dodatni fiskalni poticaj u SAD-u te očekivanje bržeg rasta utjecali na rast inflatornih očekivanja. Posljedica ovoga je pritisak na cijene američkih državnih obveznica. Povezanost među obvezničkim tržištima utjecala je i na prelijevanje pritiska na obveznice u eurozoni. Navedeni smjer kretanja cijena obveznica smo očekivali, međutim iznenadila je brzina kretanja.

Otvaranja i oporavak gospodarstava, a time i rast inflacije utječu na rast prinosa odnosno pad cijena obveznica. Međutim, za razliku od SAD-a, gospodarski rast je u eurozoni i dalje usporen. Također, viša inflacija koja se očekuje u narednom periodu vjerojatno je tranzitorna odnosno očekujemo da će slabiti prema kraju godine.

U proteklom periodu zbog navedenih razloga su centralne banke Fed i ECB i dalje isticale kako će biti strpljive i neće žuriti s podizanjem stopa. Fed naglašava kako je gospodarstvo još daleko od ciljeva koje je potrebno zadovoljiti kako bi zaoštrili monetarnu politiku i počeli dizati kamatne stope.

ECB je dodatno verbalno intervenirao komentarom da prate razinu prinosa obveznica. Oprezni su s obzirom da visoke razine kamata mogle utjecati na brzinu oporavka eurozone.

Iz navedenog razloga očekujemo bolju izvedbu obveznica u Eurozoni nego u SAD-u. Također, u narednom periodu očekujemo da će ECB povećati kupnju obveznica s obzirom na manje volumene otkupa u proteklim periodima. Ovo će te dati podršku obveznicama u narednom periodu.

InterCapital Dollar Bond je u uslijed korekcije na obvezničkim tržištima zabilježio pad prinosa. Ipak, radi se o blažem padu s obzirom da su obveznice u portfelju kraćeg dospijeća te su manje osjetljive na promjeno cijene. U narednom periodu planiramo zadržati kraću duraciju fonda.

InterCapital Income Plus

Težak mjesec za sve fondove koje dominantno imaju obveznice u svom portfelju kao što je to slučaj kod fonda Income Plus. Fond je u veljači upravo zbog toga doživio pad od -1,19%.

Cijene obveznica su naglo pale odnosno dugoročne kamatne stope su rasle. Pad obveznica predvodio je SAD gdje je kombinacija većeg optimizma oko svladavanja pandemije, bržeg oporavka gospodarske aktivnosti i vrlo velikog fiskalnog stimulansa dovela do podizanja inflacijskih očekivanja, a onda i rasta zahtijevani prinosa na obveznice. Povezanost među obvezničkim tržištima utjecala je i na rast prinosa obveznica njemačke i ostalih europskih država.

Obveznički portfelj fonda sastoji se prije svega od obveznica država u regiji i država manje razvijenih članica eurozone. I te su obveznice padale ne toliko zbog očekivanih inflatornih pritisaka u tim zemljama koliko zbog velike neizvjesnosti i volatilnosti kretanja na tržištima najmanje rizičnih obveznica u SAD-u i Njemačkoj.

Mi smo se branili manjom izloženošću pa samo tako smanjili udio investiranosti sa 80% na oko 71% portfelja. Osim toga počeli smo kroz opcijska tržišta štititi od daljnjeg rasta spomenutih najmanje rizičnih stopa.

U sljedećem razdoblju očekujemo smirivanje tj. zaustavljanje daljnjeg pada cijena obveznica iako za sada vidimo tek slabe naznake istog. Vjerujemo da će zbog razlike u brzini oporavka i moguće inflacije između SAD-a i EU doći do djelomičnog razilaženja obvezničkog tržišta i isto tako da će Europska centralna banka u sljedećim mjesecima ako bude potrebno puno jače intervenirati na obvezničkom tržištu ne dopuštajući daljnji veći pad cijena obveznica eurozone. Isto tako mislimo da će kroz godinu regionalne obveznice imati bolju izvedbu od njemačkih obveznica.

Osim toga pošto je do pada cijena obveznica došlo zbog pozitivnih očekivanja oko bržeg ekonomskog rasta vjerujemo da će dionička tržišta u ovom scenariju imati relativno dobru izvedbu i da veće kamatne stope neće biti prepreka daljnjem rastu istih.

InterCapital Balanced

Težak mjesec za sve fondove koji imaju obveznice u svom portfelju.

Cijene obveznica su naglo pale odnosno dugoročne kamatne stope su rasle. Pad obveznica predvodio je SAD gdje je kombinacija većeg optimizma oko svladavanja pandemije, bržeg oporavka gospodarske aktivnosti i vrlo velikog fiskalnog stimulansa dovela do podizanja inflacijskih očekivanja, a onda i rasta zahtijevani prinosa na obveznice. Takva kretanja su se prelila i na europska obvezničkim tržišta.

Ipak u fondu InterCapital Balanced strateški smo već počekom godine smanjili ciljanu izloženost fonda obveznicama na 40% portfelja, a od početka godine smo imamo stvarnu izloženost od oko 35%. Osim toga obveznice koje imamo u portfelju dospijevaju za oko 6 godinu u prosjeku i njihove su cijene padale puno manje od onih na koje dospijevaju za 10 ili više godina.

Nagli rast dugoročnih kamatnih stopa generalno nije dobro okružje niti za dionička tržišta. Opet iako je skok kamatnih stopa u veljači bio relativno velik kamatne stope su i dalje na povijesno niskim razinama i ne očekujemo da će značajno utjecati na raspoloženje investitora koji investiraju u dionice. Konkretno pad obvezničkog dijela portfelja u veljači je bio otprilike dvostruko manji od rasta dionica u istom razdoblju.

Konkretno, prinos fonda se u veljači zbog pada obveznica smanjio oko 0,65% , a zbog rasta dionica porastao nešto preko 1%, što je u veljači donijelo blagi porast prinosa od 0,50%.

U sljedećem razdoblju očekujemo smirivanje odnosno zaustavljanje daljnjeg pada cijena obveznica. Osim toga pošto je do pada cijena obveznica došlo zbog pozitivnih očekivanja oko bržeg ekonomskog rasta vjerujemo da će dionička tržišta u ovom scenariju imati relativno dobru izvedbu i da veće kamatne stope neće biti prepreka daljnjem rastu istih.

InterCapital SEE Equity

Pad broja zaraženih i sve brža dinamika cijepljenja osigurali su optimizam globalnim dioničkim tržištima koja su veljaču zaključila mjesečnim rastom od preko 2%. Slična kretanja pratila su i regionalna tržišta. Naime, unatoč epidemiološkim mjerama koje su još uvijek na snazi, proizvodni pokazatelji bilježe snažan trend, a postepenim otvaranjem gospodarstva očekuje se priključivanje i uslužnih sektora. Iako još uvijek postoji rizik nepovoljnog razvoja pandemije, poglavito u vidu novih sojeva u trenucima kada EU zaostaje brzinom cijepljenja za SAD-om ili Velikom Britanijom, sve bolji izgledi skrenuli su pozornost na jedan zaboravljeni rizik, inflaciju. To je dovelo do brzog skoka dugoročnih kamatnih stopa, no ipak zasad nedovoljnog da značajnije naruši sentiment na dioničkim tržištima.

Okruženje snažnog gospodarskog oporavka, blago rastućih kamatnih stopa i postepenog jačanja inflacije povijesno je više pogodovalo cikličkim sektorima u odnosu na defanzivne, kao i kompanijama niže tržišne kapitalizacije te onima koje karakteriziraju relativno povoljnije valuacijske razine. Upravo te karakteristike u velikoj mjeri zadovoljavaju regionalna tržišta, a posebice portfelj koji je usklađen s takvim očekivanjima. Uspješnost trenutne strategije potvrdili su i rezultati poslovanja kompanija u posljednjem tromjesečju 2020., gdje je preko 50% kompanija iz portfelja koje su do kraja mjeseca objavile financijske izvještaje ostvarilo rast zarade u odnosu na isto razdoblje lani, prije pandemije. U skladu s navedenim trendovima, koristimo korekcije za dodavanje dioničke izloženosti koja je krajem mjeseca dosegla oko 85% neto imovine fonda.

InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u veljači ostvario rast od 2,80%. Od početka godine pak je ostvaren prinos od 4,19%. Tome su najveći vagani doprinos dale odabrane dionice u Sloveniji, Austriji i Hrvatskoj. Uz zadovoljstvo dobrog starta godine i dalje vjerujemo u dugoročni potencijal ovih tržišta na putu konvergencije stupnja razvoja EU prosjeku. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Global Equity

Pad broja zaraženih i sve brža dinamika cijepljenja osigurali su optimizam globalnim dioničkim tržištima. Naime, unatoč epidemiološkim mjerama koje su još uvijek na snazi, proizvodni pokazatelji bilježe snažan trend, a postepenim otvaranjem gospodarstva očekuje se priključivanje i uslužnih sektora. Dodatno, izdašan fiskalni stimulans kojeg sprema američka administracija mogao bi podići očekivanja rasta u SAD-u, ali i ostatku svijeta. Iako još uvijek postoji rizik nepovoljnog razvoja pandemije, poglavito u vidu novih sojeva, sve veća procijepljenost skrenula je pozornost na jedan zaboravljeni rizik, inflaciju. To je dovelo do brzog skoka dugoročnih kamatnih stopa, no ipak zasad nedovoljnog da značajnije naruši sentiment na dioničkim tržištima.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u veljači ojačala 2,4%, dok je od početka godine zabilježen prinos od 2,7%. InterCapital Global Equity pak je protekli mjesec dodao 2,21%, dok je od početka godine ostvaren rast od 1,95%. Snažan gospodarski oporavak, blago rastuće kamatne stope i postepeno jačanje inflacije povijesno su više pogodovali cikličkim sektorima u odnosu na defanzivne, kao i kompanijama niže tržišne kapitalizacije te onima koje karakteriziraju relativno povoljnije valuacijske razine. Takvom trendu svjedočili smo i u veljači, a on je u skladu s našom već najavljenom strategijom sektorske rotacije koju smo nastavili provoditi. Uspješnost dosadašnje strategije potvrdili su i rezultati poslovanja kompanija u posljednjem tromjesečju 2020., gdje je 80% kompanija iz portfelja koje su do kraja mjeseca objavile financijske izvještaje nadmašilo negativna tržišna očekivanja i ostvarilo agregirani rast zarada od preko 10% u odnosu na isto razdoblje lani, prije pandemije. Paralelno nastavljamo i sa strategijom aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Iako smo optimistični, naravno da postoje i rizici s kojima se takav scenarij suočava, stoga zadržavamo dozu opreza u planovima dodavanja cikličkih sektora i radimo to u kombinaciji sa zadržavanjem značajne izloženosti tehnološkom sektoru koji još uvijek ima perspektivu održivog dugoročnog rasta. Ipak, vjerujemo da će se svijet najkasnije u drugoj polovici godine velikim dijelom vratiti u normalu. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o.
Ključne riječi:
InterCapital ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3, 2021.)(na kraju Q3, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,10%  5
Generali Energija A +24,91%  6
Generali Nova Europa A +24,17%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531682 0,01
0,11%
1 USD 6,649905 0,03
0,42%
1 GBP 8,857676 0,01
0,16%
1 CHF 7,229489 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,94 30.11.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 15:52  1991.57
10,57
0,53
CROBEX10* 01.12. 15:52  1221.32
7,92
0,65
CROBEX10tr* 01.12. 15:52  1251.33
8,11
0,65
ADRIAprime* 01.12. 15:52  1371.77
3,09
0,23
CROBISTR* 01.12. 16:31  188.6011
-0,30
-0,16
CROBIS* 01.12. 16:31  110.9859
-0,18
-0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 01.12.2021)
(17:08:34 01.12.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN 238,00
1,28%
779.368,00
RIVP 30,80
0,00%
431.799,80
ZABA 62,00
0,00%
366.798,20
CROS 6.600,00
0,00%
356.400,00
HT 183,00
0,00%
336.211,00
HPB 610,00
0,00%
301.950,00
PODR 624,00
2,30%
292.036,00
ATPL 414,00
-0,72%
253.710,00
ATGR 1.620,00
1,25%
168.610,00
ERNT 1.800,00
0,84%
114.900,00
Redovni dionički promet:   4.025.316,96 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.439.932,50 kn
Sveukupni promet:   10.465.249,46 kn