NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 27.03.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2020.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2020.

InterCapital Bond - obveznički fond

U veljači je glavna tema u fokusu uvjerljivo bila koronavirus COVID-19. Tržište je pratilo statistike broja zaraženi, situaciju u pojedinim zemljama te napore suzbijanja virusa. Usporavanje rasta zaraženih u Kini tijekom mjeseca donijelo je kratkotrajni optimizam koji je zasjenilo širenje virusa u drugim državama, ponajviše u Južnoj Koreji, Iranu te Italiji. Krajem veljače broj zaraženih popeo se preko 87.000 zabilježeno u 50 država. Strah investitora od negativnih učinaka virusa na kinesko gospodarstvo podržavaju slabiji pokazatelji aktivnosti kao što su potrošnja ugljena te zagađenje zraka koji bilježe značajno niže razine uslijed mjera suzbijanja virusa koje uključuju restrikcije kretanja i obustave proizvodnje. Važnost Kine u gospodarskim tokovima utjecala je na zabrinutost oko globalnog rasta te su analitičari razvojem događaja mijenjali projekcije globalnog rasta na niže. Razvoj situacije te potencijalni utjecaj širenja zaraze pomno su pratile centralne banke od kojih tržišta očekuju podršku gospodarstvima. Osim utjecaja monetarne politike sve više se očekuju i fiskalni stimulansi, ovog puta i od Njemačke koja bi u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je epidemija mogle djelovati aktivnije po pitanju fiskalne ekspanzije.

Tijekom mjeseca, uslijed averzije investitora prema rizike, negativan performans bilježila su dionička tržišta te je naknadno došlo i do rasta prinosa obveznica Italije, ali i „periferije" eurozone. Dobar performans su bilježile obveznice država koje se percipirao kao sigurnija ulaganja; prije svega obveznice SAD-a i Njemačke te obveznice „jezgre" eurozone.

Od značajnih događaja u narednom mjesecu valja istaknuti dospijeća dviju obveznice Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, 5 milijardi kuna obveznice H203A te 1 milijarda obveznica denominiranih u EUR uz valutnu klauzulu H203E. Ususret dospijeću obveznica Ministarstvo financija Republike Hrvatske je krajem veljače izdalo dvije nove obveznice dospijeća 2025. godine denominirane u HRK po prinosu do dospijeća od 0,37% i obveznice dospijeća 2040. godine denominirane u EUR uz valutnu klauzulu po prinosu do dospijeća od 1,12%. Izdana je i druga tranša obveznica denominiranih u HRK indeksiranih na kretanje tečaja kune prema euru dospijeća 2034. godine po prinosu od 1,28%.

U veljači je uslijed utjecaja događanja povezanih s koronavirusom COVID-19 na tržišta InterCapital Bond pod-fond zabilježio pad prinosa od 0,44% te je prinos u 2020. godini 0,13%. Obveznice u portfelju fonda koje su bilježile najveći pad cijena su obveznice Portugala, dio obveznica Grčke te obveznice Republike Hrvatske izdane na međunarodnom tržištu (eurobondovi). Tijekom mjeseca smo rebalansirali portfelj na način da smo djelovali na smanjenje volatilnosti portfelja; prodajom eurobondova te kupnjom lokalnih obveznica. Izloženost državnim obveznicama na kraju mjeseca nešto je manja od prethodnog mjeseca. Prodavali smo dio pozicije eurobondova Republike Hrvatske dospijeća 2027, 2029 i 2030 te ukupnu poziciju CROATI 2022. Također smo se pozicionirali u lokalnu RH krivulju sudjelovanjem na izdanju obveznica H253A, H34BA te H403E. U narednom periodu pratiti ćemo prije svega reakcije i odluke centralnih banaka na razvoj situacije povezane s koronavirusom te se pozicionirati sukladno očekivanju tržišnih kretanja.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

U veljači je glavna tema u fokusu uvjerljivo bila koronavirus COVID-19. Tržište je pratilo statistike broja zaraženi, situaciju u pojedinim zemljama te napore suzbijanja virusa. Usporavanje rasta zaraženih u Kini tijekom mjeseca donijelo je kratkotrajni optimizam koji je zasjenilo širenje virusa u drugim državama, ponajviše u Južnoj Koreji, Iranu te Italiji. Krajem veljače broj zaraženih popeo se preko 87.000 zabilježeno u 50 država. Strah investitora od negativnih učinaka virusa na kinesko gospodarstvo podržavaju slabiji pokazatelji aktivnosti kao što su potrošnja ugljena te zagađenje zraka koji bilježe značajno niže razine uslijed mjera suzbijanja virusa koje uključuju restrikcije kretanja i obustave proizvodnje. Važnost Kine u gospodarskim tokovima utjecala je na zabrinutost oko globalnog rasta te su analitičari razvojem događaja mijenjali projekcije globalnog rasta na niže. Razvoj situacije te potencijalni utjecaj širenja zaraze pomno su pratile centralne banke od kojih tržišta očekuju podršku gospodarstvima. Osim utjecaja monetarne politike sve više se očekuju i fiskalni stimulansi, ovog puta i od Njemačke koja bi u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je epidemija mogle djelovati aktivnije po pitanju fiskalne ekspanzije.

Tijekom mjeseca, uslijed averzije investitora prema rizike, negativan performans bilježila su dionička tržišta, pri čemu je američki indeks S&P 500 veljaču završio s gubitkom od 8,2%. Nakon što je virus pogodio Italiju te se postepeno počeo širiti u ostale zemlje regije, lokalne vijesti također su se počele dominantno baviti tom tematikom., a nervoza se osjetila i na regionalnim tržištima. Istovremeno je došlo i do rasta prinosa obveznica Italije, ali i „periferije" eurozone. Dobar performans su bilježile obveznice država koje se percipirao kao sigurnija ulaganja; prije svega obveznice SAD-a i Njemačke te obveznice „jezgre" eurozone.

Od značajnih događaja u narednom mjesecu valja istaknuti dospijeća dviju obveznice Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, 5 milijardi kuna obveznice H203A te 1 milijarda obveznica denominiranih u EUR uz valutnu klauzulu H203E. Ususret dospijeću obveznica Ministarstvo financija Republike Hrvatske je krajem veljače izdalo dvije nove obveznice dospijeća 2025. godine denominirane u HRK po prinosu do dospijeća od 0,37% i obveznice dospijeća 2040. godine denominirane u EUR uz valutnu klauzulu po prinosu do dospijeća od 1,12%. Izdana je i druga tranša obveznica denominiranih u HRK indeksiranih na kretanje tečaja kune prema euru dospijeća 2034. godine po prinosu od 1,28%.

U veljači je uslijed utjecaja događanja povezanih s koronavirusom COVID-19 na tržišta InterCapital Income Plus pod-fond zabilježio pad prinosa od 1,36% te je prinos u 2020. godini 1,03%. Obveznice u portfelju fonda koje su bilježile najveći pad cijena su obveznice Portugala, dio obveznica Grčke te obveznice Republike Hrvatske izdane na međunarodnom tržištu (eurobondovi). U dioničkom dijelu su padu najviše pridonijeli indeksi S&P 500 i DAX, no pad je umanjila konzervativna pozicioniranost s dioničkom komponentom od oko 12% NAV-a. Udio imovine pod-fonda u državnim obveznicama je kroz veljaču bio na razini od 72% NAV-a. Tijekom mjeseca smo prodavali ukupnu poziciju CROATI 2022 te smo povećavali udio lokalnih izdanja Republike Hrvatske kupnjom obveznica dospijeća 2028. godine kao i sudjelovanjem na izdanju obveznica H253A, H34BA te H403E. U narednom periodu pratiti ćemo prije svega reakcije i odluke centralnih banaka na razvoj situacije povezane s koronavirusom te se pozicionirati sukladno očekivanju tržišnih kretanja.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

U veljači je globalno širenje koronavirusa COVID-19 smijenilo trgovinski rat kao najznačajnija tema koja pokreće tržišta. Bojazan oko kratkoročnih negativnih utjecaja na kineski i posljedično svjetski rast, kao i očekivana reakcija centralnih banaka rezultirali su padom kamatnih stopa na razvijenim tržištima. S druge strane, dionička tržišta su početkom mjeseca ignorirala ozbiljnost širenja virusa uslijed objave korporativnih rezultata i sve boljih makroekonomskih pokazatelja. Međutim, sve veći broj pojava virusa izvan Kine doveo je do oštre korekcije krajem mjeseca, pri čemu je američki indeks S&P 500 veljaču završio s gubitkom od 8,2%. Zanimljivo, tržišta u razvoju ostvarila su nešto bolji rezultat, unatoč činjenici da je i dalje najveći broj zaraženih upravo u Aziji. To je najvjerojatnije posljedica padajućeg broja novih pacijenata u Kini. Averzija prema riziku proširila se i na cijene nafte koje su pale preko 10% u veljači i gotovo 30% od početka godine, ostavivši ozbiljan trag i na dionice proizvođača nafte i plina. Gledajući iz perspektive centralnih banaka, takav razvoj negativno utječe na inflatorna očekivanja i time stvara uvjete za nove intervencije u vidu spuštanja kamatnih stopa, koje pak bi ipak trebale dati određenu podršku gospodarstvu i dioničkim tržištima.

Nakon što je koronavirus pogodio Italiju te se postepeno počeo širiti u ostale zemlje regije, lokalne vijesti također su se počele dominantno baviti tom tematikom. Nervoza se osjetila i na tržištima, pri čemu je najviše stradala Grčka, prvenstveno iz razloga što je prethodno najviše rasla te zato što je to najlikvidnije regionalno tržište. Srećom, značajne epidemije još uvijek nema što istovremeno znači da gospodarstvo funkcionira gotovo normalno u cijeloj regiji. Osim već spomenutih proizvođača nafte i plina, najviše utjecaja trenutno trpe turističke kompanije, no zbog sezonalnosti to zasad ne utječe značajno na godišnje planove, a tako bi moglo i ostati u slučaju da se širenje virusa uspori dolaskom toplijeg vremena.

InterCapital SEE Equity je pratio negativan razvoj regionalnih tržišta te ostvario mjesečni gubitak od 7,63%. Od početka godine pak je Fond oslabio 6,47%, čemu su najveći vagani doprinos dale dionice u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Grčkoj. U narednom razdoblju planiramo smanjiti profil rizika Fonda na način da portfelj dodatno usmjerimo defanzivnijim sektorima i držimo dioničku izloženost oko 80-85%. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja oko koronavirusa i eventualne naznake smirivanja te se pokušati pravovremeno uključiti snažnije na strani kupnje. Osim toga, u ovako neizvjesnim vremenima ističemo važnost kvalitetne diversifikacije i umjereno agresivnog do konzervativnog pristupa sektorskoj alokaciji te dioničkoj izloženosti. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je u veljači nastavilo održavati aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa po 0,06%, prinosu koji se nije mijenjao od aukcije 22.10.2019. Na tri aukcije su prihvaćene sve pristigle ponude te je ukupno izdano 3,505 milijardi kuna trezorskih zapisa.

Dnevni višak kunske likvidnosti na kraju veljače je iznosio 38,8 milijarde kuna. Novčano tržište u veljači je obilježila stagnacija kamatnih stopa na kraćem kraju kunske krivulje te manja potražnja za kunama.

Od značajnih događaja u narednom mjesecu valja istaknuti dospijeća dviju obveznice Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, 5 milijardi kuna obveznice H203A te 1 milijarda obveznica denominiranih u EUR uz valutnu klauzulu H203E. Ususret dospijeću obveznica Ministarstvo financija je krajem veljače izdalo dvije nove obveznice dospijeća 2025. godine denominirane u HRK i obveznice dospijeća 2040. godine denominirane u EUR uz valutnu klauzulu kao i drugu tranšu obveznica denominiranih u HRK indeksiranih na kretanje tečaja kune prema euru dospijeća 2034. godine.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u veljači nastavio bilježiti stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od početka godine 0,040%. Tijekom veljače je uslijed straha od posljedica koronavirusa COVID-19 te rasta nestabilnosti na tržištima zabilježen rast imovine kratkoročnog obvezničkog pod-fonda za 19% te je imovina na kraju mjeseca iznosila 249 milijuna kuna. Promjenom imovine pod-fonda, smanjila se izloženost obvezničkom dijelu portfelja s 82,7% NAV-a na 69,5% NAV-a, koliko je iznosila na kraju veljače te kako smo očekivali prijašnji mjesec. U narednih mjesec dana u portfelju pod-fonda dospijeva obveznica H203A. Za pod-fond nismo sudjelovali na novim izdanjima obveznica Republike Hrvatske krajem mjeseca s obzirom da smo zadovoljni duracijom pod-fonda koja iznosi 2,27 na kraju veljače.

InterCapital Global Equity - dionički fond

U veljači je globalno širenje koronavirusa COVID-19 smijenilo trgovinski rat kao najznačajniju temu koja pokreće tržišta. Bojazan oko kratkoročnih negativnih utjecaja na kineski i posljedično svjetski rast, kao i očekivana reakcija centralnih banaka rezultirali su padom kamatnih stopa na razvijenim tržištima. S druge strane, dionička tržišta su početkom mjeseca ignorirala ozbiljnost širenja virusa uslijed objave korporativnih rezultata i sve boljih makroekonomskih pokazatelja. Međutim, sve veći broj pojava virusa izvan Kine doveo je do oštre korekcije krajem mjeseca, pri čemu je američki indeks S&P 500 veljaču završio s gubitkom od 8,2%. Zanimljivo, tržišta u razvoju ostvarila su nešto bolji rezultat, unatoč činjenici da je i dalje najveći broj zaraženih upravo u Aziji. To je najvjerojatnije posljedica padajućeg broja novih pacijenata u Kini. Averzija prema riziku proširila se i na cijene nafte koje su pale preko 10% u veljači i gotovo 30% od početka godine, ostavivši ozbiljan trag i na dionice proizvođača nafte i plina. Gledajući iz perspektive centralnih banaka, takav razvoj negativno utječe na inflatorna očekivanja i time stvara uvjete za nove intervencije u vidu spuštanja kamatnih stopa, koje pak bi ipak trebale dati određenu podršku gospodarstvu i dioničkim tržištima.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u veljači u eurima pala 7,3%, dok je Fond izgubio 7,78%. Od početka godine pak je InterCapital Global Equity oslabio 6,92%. Portfelj je u proteklom razdoblju bio pozicioniran balansirano u pogledu sektorske alokacije, dok je dionička izloženost zadržana između 90% i 95% što je bilo u skladu s našim umjereno pozitivnim očekivanjima za 2020. Značajnih promjena u sastavu portfelja nije bilo izuzev aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

U narednom razdoblju planiramo smanjiti profil rizika Fonda na način da portfelj dodatno usmjerimo defanzivnijim sektorima i smanjimo dioničku izloženost na razinu 80-85%. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja oko koronavirusa i eventualne naznake smirivanja te se pokušati pravovremeno uključiti snažnije na strani kupnje. Osim toga, u ovako neizvjesnim vremenima ističemo važnost kvalitetne diversifikacije i umjereno agresivnog do konzervativnog pristupa sektorskoj alokaciji te dioničkoj izloženosti. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U fokusu investitora kroz veljaču bio je korona virus. Zabrinutost investitora ne čudi budući da se radi o virusu koji se vrlo brzo proširio globalno. Uz Kinu koja je epicentar, virus se vrlo brzo proširio u Japanu, Sjevernoj Koreji, Iranu i Italiji uzrokujući eksponencijalni rast broja zaraženih. Kako bi se spriječilo širenje virusa države otkazuju veliki broj javnih događanja na kojima se okuplja veliki broj ljudi. Korona virus već sad ima značajan utjecaj na globalno gospodarstvo budući da veliki broj potrošača i kompanija odgađa potrošnju uslijed velike neizvjesnosti. To je svakako utjecalo na vrijednost najpoznatijih dioničkih indeksa, američkog S&P500 i njemačkog DAX indeksa. Oba indeksa su u veljači izgubila 9,18% svoje vrijednosti u mjesecu kad su i dosegnuli svoj povijesni maksimum. TO se dogodilo 19. veljače. Deset dana nakon oba su doživjela značajne korekcije, S&P500 indeks je s povijesnog vrha do kraja mjeseca izgubio 16,4% dok je DAX s povijesnog vrha pao za 16,0%. U narednom razdoblju očekujemo značajnu volatilnost na dioničkim tržištu, ali jednako tako i intervenciju centralnih banaka koje bi trebale omogućiti dioničkim indeksima da odskoče. Pretpostavljamo kako će doći do smanjenja očekivanja mnogih kompanija, prije svega onih čije je poslovanje izloženo Kini. Svaka druga vijest pada u sijenu svakodnevnih objava novog broja kontaminiranih i umrlih diljem svijeta. Gotovo svi analitičari i institucije korigiraju globalni rast na značajno niže razine, dok kompanije smanjuju projekcije prihoda. Očekivanje korekcije globalnog rasta upućuje na to da će opet doći do reakcije centralnih banaka kroz smanjivanje ionako vrlo niskih razina kamatnjaka. Ovakva očekivanja su utjecala na dodatno smanjenje prinosa na najsigurnije državne obveznice. Prinos na njemačku desetogodišnju obveznicu je kroz veljaču pao za 18 baznih poena (razina -0,61%), dok je prinos na američku desetogodišnju obveznicu pao za čak 36 baznih poena (razina 1,15%). Slijedom negativnih događaja za financijska tržišta i uvidom u očekivanja investitora očekuju se više od dva smanjenja referentne stope u SAD-u od 25 baznih poena do lipnja. Valja napomenuti kako smo u veljači imali negativnu korelaciju kretanja prinosa država jezgre i periferije eurozone što je dovelo do značajnog širenja spread-a. U usporedbi s krajem siječnja, razlika prinosa u odnosu na desetogodišnju njemačku obveznicu (benchmark) se proširila diljem periferije. U Italiji za 35 bp-a , u Grčkoj za 32 bp-a, u Portugalu za 27 bp-a i u Španjolskoj za 23 bp-a. Prodaja državnih obveznica periferije eurozone je pokazatelj kako „glad" za višim prinosom iščezava u trenutku iznimne neizvjesnosti. U narednom razdoblju, kao što smo već spomenuli, očekujemo reakcije centralnih banaka diljem svijeta dok u eurozoni očekujemo uključivanje fiskalne politike prije svega u Njemačkoj.

InterCapital Balanced pod-fond je u veljači zabilježio značajan pad od 3,68%. Negativan performans rezultat je spomenute korekcije na dioničkom tržištu. U narednom periodu očekujemo bolji performans dioničke komponente uslijed monetarnih i fiskalnih intervencija vlasti.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

U fokusu investitora kroz veljaču bio je korona virus. Zabrinutost investitora ne čudi budući da se radi o virusu koji se vrlo brzo proširio globalno. Uz Kinu koja je epicentar, virus se vrlo brzo proširio u Japanu, Sjevernoj Koreji, Iranu i Italiji uzrokujući eksponencijalni rast broja zaraženih. Kako bi se spriječilo širenje virusa države otkazuju veliki broj javnih događanja na kojima se okuplja veliki broj ljudi. Korona virus već sad ima značajan utjecaj na globalno gospodarstvo budući da veliki broj potrošača i kompanija odgađa potrošnju uslijed velike neizvjesnosti. Sektori koji su najviše pogođeni širenjem virusa su putnički i turistički. Svaka druga vijest pada u sijenu svakodnevnih objava novog broja kontaminiranih i umrlih diljem svijeta. Gotovo svi analitičari i institucije korigiraju globalni rast na značajno niže razine, dok kompanije smanjuju projekcije prihoda. Očekivanje korekcije globalnog rasta upućuje na to da će opet doći do reakcije centralnih banaka kroz smanjivanje ionako vrlo niskih razina kamatnjaka. Ovakva očekivanja su utjecala na dodatno smanjenje prinosa na najsigurnije državne obveznice. Prinos na njemačku desetogodišnju obveznicu je kroz veljaču pao za 18 baznih poena (razina -0,61%), dok je prinos na američku desetogodišnju obveznicu pao za čak 36 baznih poena (razina 1,15%). Slijedom negativnih događaja za financijska tržišta i uvidom u očekivanja investitora očekuju se više od dva smanjenja referentne stope u SAD-u od 25 baznih poena do lipnja. Valja napomenuti kako smo u veljači imali negativnu korelaciju kretanja prinosa država jezgre i periferije eurozone što je dovelo do značajnog širenja spread-a. U usporedbi s krajem siječnja, razlika prinosa u odnosu na desetogodišnju njemačku obveznicu (benchmark) se proširila diljem periferije. U Italiji za 35 bp-a , u Grčkoj za 32 bp-a, u Portugalu za 27 bp-a i u Španjolskoj za 23 bp-a. Prodaja državnih obveznica periferije eurozone je pokazatelj kako „glad" za višim prinosom iščezava u trenutku iznimne neizvjesnosti. U narednom razdoblju, kao što smo već spomenuli, očekujemo reakcije centralnih banaka diljem svijeta dok u eurozoni očekujemo uključivanje fiskalne politike prije svega u Njemačkoj.

InterCapital Global Bond pod-fond je ostvario mali pad prinosa od 0,36% u veljači s obzirom na tržišne neprilike. Iako je veliki dio imovine plasiran u dug najmanje rizičnih država, dio imovine investiran u dulji kraj periferije je imao negativni efekt na performans portfelja. Uslijed povećane neizvjesnosti smanjivali smo izloženost duljem kraju periferije prodavajući grčke i portugalske obveznice. Također, u velikoj smo mjeri smanjili izloženost dugu tržišta u razvoju. Istovremeno smo povećavali izloženost sigurnijim obveznicama, između ostalog kroz kupovinu slovenskog državnog duga koji ima snažnu pozitivnu korelaciju s njemačkim državnim dugom. Povećanu neizvjesnost koju vidimo i u narednom periodu smo dodatno zaštitili povećanjem izloženosti japanskom jenu.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

U veljači je glavna tema u fokusu uvjerljivo bila koronavirus COVID-19. Tržište je pratilo statistike broja zaraženi, situaciju u pojedinim zemljama te napore suzbijanja virusa. Usporavanje rasta zaraženih u Kini tijekom mjeseca donijelo je kratkotrajni optimizam koji je zasjenilo širenje virusa u drugim državama, ponajviše u Južnoj Koreji, Iranu te Italiji. Krajem veljače broj zaraženih popeo se preko 87.000 zabilježeno u 50 država. Strah investitora od negativnih učinaka virusa na kinesko gospodarstvo podržavaju slabiji pokazatelji aktivnosti kao što su potrošnja ugljena te zagađenje zraka koji bilježe značajno niže razine uslijed mjera suzbijanja virusa koje uključuju restrikcije kretanja i obustave proizvodnje. Važnost Kine u gospodarskim tokovima utjecala je na zabrinutost oko globalnog rasta te su analitičari razvojem događaja mijenjali projekcije globalnog rasta na niže. Razvoj situacije te potencijalni utjecaj širenja zaraze pomno su pratile centralne banke od kojih tržišta očekuju podršku gospodarstvima. Osim utjecaja monetarne politike sve više se očekuju i fiskalni stimulansi, ovog puta i od Njemačke koja bi u slučaju izvanrednih okolnosti kao što je epidemija mogle djelovati aktivnije po pitanju fiskalne ekspanzije.

Tijekom mjeseca ,uslijed averzije investitora prema rizike, negativan performans bilježila su dionička tržišta te je naknadno došlo i do rasta prinosa obveznica Italije, ali i „periferije" eurozone. Dobar performans su bilježile obveznice država koje se percipirao kao sigurnija ulaganja; prije svega obveznice SAD-a i Njemačke te obveznice „jezgre" eurozone. Do kraja mjeseca, prinos na američku desetogodišnju obveznicu došao je do razine od 1,1%.

Od značajnih događaja u narednom mjesecu valja istaknuti dospijeća dviju obveznice Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, 5 milijardi kuna obveznice H203A te 1 milijarda obveznica denominiranih u EUR uz valutnu klauzulu H203E. Ususret dospijeću obveznica Ministarstvo financija Republike Hrvatske je krajem veljače izdalo dvije nove obveznice dospijeća 2025. godine denominirane u HRK i obveznice dospijeća 2040. godine denominirane u EUR uz valutnu klauzulu. Izdana je i druga tranša obveznica denominiranih u HRK indeksiranih na kretanje tečaja kune prema euru dospijeća 2034. godine.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je zabilježio rast od 0,03% u odnosu na kraj siječnja dok je ostvareni prinos u 2020. godini 0,11%. U veljači je u imovini pod-fonda bilo dospijeće obveznice Srbije 2020 USD, a investiranost smo održali kupnjom obveznice Republike Hrvatske najkraće ročnosti CROATI 2020. U narednom periodu planiramo dokupljivati dolarske obveznice izdavatelja u CEE i SEE regiji kao i obveznice tržišta u razvoju (EM) kratke ročnosti.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,550833 0,00
0,01%
1 USD 6,698752 0,01
0,19%
1 GBP 8,358239 0,00
0,02%
1 CHF 7,093981 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
506,77 06.07.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.07. 16:00  1616.07
-5,26
-0,32
CROBEX10* 07.07. 16:00  1013.21
-0,69
-0,07
ADRIAprime* 07.07. 16:00  966.66
-0,16
-0,02
CROBISTR* 07.07. 16:31  182.9743
0,14
0,07
CROBIS* 07.07. 16:31  111.3206
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:45 07.07.2020)
(17:08:45 07.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.250,00
0,81%
390.120,00
OPTE 5,66
-1,05%
383.426,82
RIVP 26,20
0,38%
377.228,30
IGH 100,00
-0,99%
293.542,50
ATPL 217,00
-5,65%
266.005,00
DLKV 4,90
0,62%
237.563,87
PODR 414,00
-0,24%
158.988,00
ADPL 137,50
-0,72%
155.193,00
ZABA 49,80
-0,80%
141.183,00
ADRS 442,00
0,00%
114.036,00
Redovni dionički promet:   2.972.752,79 kn
Redovni obveznički promet:   14.156,72 kn
Sveukupni promet:   2.986.909,51 kn