NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 19.12.2019
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2019.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2019.

InterCapital Bond - obveznički fond

Naspram prethodnih mjeseci glavne centralne banke, posebice ECB i Fed nisu značajno promijenile svoj stav o danjem smjeru monetarne politike te nisu dodatno smanjivale referentne kamatne stope. Fed je naglasio kako smatra da trenutna razina FFR stope u rasponu od 1,50% do 1,75% odgovara makroekonomskim indikatorima SAD-a i stanja u ekonomiji te da će i dalje djelovati po potrebi kako bi potpomogli globalnom rastu. U SAD-u te Europi makroekonomski indikatori proteklog su mjeseca zabilježili blagi rast. U SAD-u je sektor proizvodnje i usluga bilježio napredak naspram niskih razina proteklih mjeseci te je zaposlenost također blago napredovala. U Europi se aktivnost također poboljšala, a najvažnije je istaknuti veći realni rast BDP-a Njemačke u trećem kvartalu te bolje indikatore sektora proizvodnje. Iz ECB-a je komunicirano kako bi se države članice trebale okrenuti ka fiskalnoj politici s obzirom da monetarna politika ima svoja ograničenja. Predstavnici ECB-a smatraju da danje smanjenje kamatne stope ne bi imalo značajan utjecaj na postizanje željene stope inflacije. U studenome je Christine Lagarde imala svoj prvi govor kao predsjednica Europske središnje banke (ECB) te je započet novi program kvantitativnog popuštanja (QE) otkupa državnih obveznica.

Iako se čini da ima napretka, pregovori između SAD-a i Kine o „Prvoj fazi trgovinskog sporazuma" još nisu privedeni kraju. Povećanje tarifa predviđeno je za 15. prosinca, ukoliko trgovinski dogovor ne bude postignut ili ako rok ne bude produžen. Trenutno je sentiment na tržištu u vezi sklapanja dogovora pozitivan. Važno je i napomenuti da se tijekom studenog fokus s Brexita prebacio na parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji koji se održavaju 12. prosinca te da će fokus i dalje ostati na političkim zbivanjima. Trenutno vodstvo ima Konzervativna stranka premijera Boris Johnson koji zagovara izlazak iz Europske Unije te se nada da će na novim izborima osigurati parlamentarnu većinu koja će ga u tome podržati.

U studenom su dospjele dvije obveznice Republike Hrvatske, jedna obveznica izdana na lokalnom s valutnom klauzulom 19BA te dolarska obveznica Republike Hrvatske, CROATI 2021 izdana na međunarodnom tržištu. Ministarstvo financija je 21.11. izdalo dvije nove kunske obveznice, 5-godišnje i 15-godišnje obveznice. Obveznice dospijeća 2024. godine (H24BA) izdane su u iznosu od 3,5 milijardi kuna, prinosa 0,36% uz kupon 0,25%. Izdano je i 7,5 milijardi kuna obveznica indeksiranih prema kretanju tečaja eura, dospijeća 2034. godine (H34BA), kupona 1,0% uz prinos do dospijeća 1,20%.

InterCapital Bond pod-fond je od početka godine ostvario rast prinosa od 8,04%, dok je u studenom zabilježen pad prinosa od 0,84% uslijed korekcije cijena na obvezničkim tržištima nakon informacija o poboljšanju makroekonomskih indikatora te optimizma oko razvoj situacije s trgovinskim ratom Kina - SAD. Za pod-fond smo sudjelovali smo na izdanju novih obveznica Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, H24BA i H34BA. Također smo otvorili novu poziciju kojom se izlažemo mađarskoj forinti (HUF) u očekivanju aprecijacije iste. Uzevši u obzir prisutne rizike te niz događaja koji nas očekuju u prosincu; sastanke Fed-a i ECB-a, parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji te trenutni rok za uvođenje dodatnih tarifa Kini od strane SAD-a, u narednom periodu biti ćemo oprezni u pogledu trgovanja na obvezničkom tržištu uz mogućnost smanjenja duracije pod-fonda.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Naspram prethodnih mjeseci glavne centralne banke, posebice ECB i Fed nisu značajno promijenile svoj stav o danjem smjeru monetarne politike te nisu dodatno smanjivale referentne kamatne stope. Fed je naglasio kako smatra da trenutna razina FFR stope u rasponu od 1,50% do 1,75% odgovara makroekonomskim indikatorima SAD-a i stanja u ekonomiji te da će i dalje djelovati po potrebi kako bi potpomogli globalnom rastu. U SAD-u te Europi makroekonomski indikatori proteklog su mjeseca zabilježili blagi rast. Iz ECB-a je komunicirano kako bi se države članice trebale okrenuti ka fiskalnoj politici s obzirom da monetarna politika ima svoja ograničenja. Predstavnici ECB-a smatraju da daljnje smanjenje kamatne stope ne bi imalo značajan utjecaj na postizanje željene stope inflacije. U studenome je Christine Lagarde imala svoj prvi govor kao predsjednica Europske središnje banke (ECB) te je započet novi program kvantitativnog popuštanja (QE) otkupa državnih obveznica.

Iako se čini da ima napretka, pregovori između SAD-a i Kine o „Prvoj fazi trgovinskog sporazuma" još nisu privedeni kraju. Povećanje tarifa predviđeno je za 15. prosinca, ukoliko trgovinski dogovor ne bude postignut ili ako rok ne bude produžen. Trenutno je sentiment na tržištu u vezi sklapanja dogovora pozitivan. Važno je i napomenuti da se tijekom studenog fokus s Brexita prebacio na parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji koji se održavaju 12. prosinca te da će fokus i dalje ostati na političkim zbivanjima.

U studenom su dospjele dvije obveznice Republike Hrvatske, jedna obveznica izdana na lokalnom s valutnom klauzulom 19BA te dolarska obveznica Republike Hrvatske, CROATI 2021 izdana na međunarodnom tržištu. Ministarstvo financija je 21.11. izdalo dvije nove kunske obveznice, 5-godišnje i 15-godišnje obveznice. Obveznice dospijeća 2024. (H24BA) izdane su u iznosu od 3,5 milijardi kuna, prinosa 0,36% uz kupon 0,25%. Izdano je i 7,5 milijardi kuna obveznica indeksiranih prema kretanju tečaja eura, dospijeća 2034. godine (H34BA), kupona 1,0% uz prinos do dospijeća 1,20%.

U studenom su dionička tržišta nastavila rasti, unatoč stalnoj prisutnosti geopolitičkih rizika. U SAD-u je došlo do prvih znakova oporavka poslovnog povjerenja, a završila je i sezona kvartalnih rezultata pri čemu je oko 80% kompanija iz indeksa S&P 500 nadmašilo očekivanja. Europa također bilježi nešto bolje anketne pokazatelje, no razine su još uvijek niske i promjena trenda nije sasvim sigurna. U regiji pak je najvažnija vijest bila potvrda i dalje vrlo dobrih stopa gospodarskog rasta u trećem tromjesečju.

InterCapital Income Plus pod-fond je od početka godine ostvario rast prinosa od 10,89%, dok je u studenom zabilježen pad prinosa od 0,40% uslijed korekcije cijena na obvezničkim tržištima nakon informacija o poboljšanja makroekonomskih indikatora te optimizma oko razvoja situacije s trgovinskim ratom Kina - SAD. Za pod-fond smo sudjelovali na izdanju novih obveznica Republike Hrvatske na lokalnom tržištu, H24BA i H34BA. Također smo dokupljivali pozicije u dioničkom dijelu portfelja povećanjem izloženosti indeksima S&P 500 i DAX, kao i državama u razvoju (Emerging Markets). U odnosu na prethodni mjesec povećali smo izloženost dioničkom dijelu te smo smanjili izloženost obvezničkom dijelu portfelja. U pogledu upravljanja valutnih pozicijama otvorili smo novu poziciju kojom se izlažemo mađarskoj forinti (HUF) u očekivanju aprecijacije iste.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

U studenom su dionička tržišta nastavila rasti, unatoč stalnoj prisutnosti geopolitičkih rizika. Pregovori između SAD-a i Kine o prvoj fazi trgovinskog sporazuma još nisu dovršeni, no jednako tako nije bilo ni novih eskalacija.

Ukoliko ne dođe do dogovora, nove carine po ranije najavljenom rasporedu stupaju na snagu 15. prosinca. Međutim, čini se da su investitori dosta optimistični oko pozitivnog ishoda. Centralne banke ovog mjeseca nisu imale značajan utjecaj na tržišta, no među tržišnim sudionicama prevladava mišljenje da se nastavlja blaga politika te da je njihova podrška i dalje tu. U SAD-u je istovremeno došlo do prvih znakova oporavka poslovnog povjerenja, a završila je i sezona kvartalnih rezultata pri čemu je oko 80% kompanija iz indeksa S&P 500 nadmašilo očekivanja. Europa također bilježi nešto bolje anketne pokazatelje, no razine su još uvijek niske i promjena trenda nije sasvim sigurna.

U regiji je najvažnija vijest bila potvrda i dalje vrlo dobrih stopa gospodarskog rasta. Naime, Hrvatska je u trećem tromjesečju zabilježila rast BDP-a od 2,9% u odnosu na isto razdoblje godinu ranije, primarno na krilima domaće i strane potražnje. Slovenija je uslijed slabljenja investicija i smanjenog neto izvoza malo usporila na stopu rasta od 2,3%. Rumunjska je usporila još značajnije nakon što je oslabio rast domaće potražnje, no i dalje bilježi jednu od najviših stopa rasta u regiji od 3,0%. Dobre vijesti dolaze i iz Grčke koja održava stopu rasta iznad 2%, točnije 2,3% u trećem tromjesečju.

Najbolje regionalno tržište u studenom bila je Slovenija, dok se Hrvatska nakon dva snažna mjeseca primirila. Grčka također nastavlja rasti uslijed dobrih vijesti na makroekonomskog strani, a u pozitivi je mjesec završila i Rumunjska. InterCapital SEE Equity je pratio ovako pozitivan razvoj te ostvario mjesečni prinos od 18,44%. Na razini godine je Fond postigao rezultat od 19,51%, a tome su najveći doprinos dale dionice u Rumunjskoj i Hrvatskoj. Uzevši u obzir spomenute rizike, u narednom razdoblju planiramo zadržati konzervativan pristup uz dioničku izloženost od 80-85%, dok jačanjem geografske diversifikacije umanjujemo rizik pojedine zemlje. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da možemo ostvarivati održivi i konkurentan prinos uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

U studenome je Ministarstvo financija Republike Hrvatske održalo jednu aukciju trezorskih zapisa. Na aukciji 19.11. izdano je 1,486 milijardi HRK jednogodišnjeg trezorskog zapisa po prinosu 0,06%. Na aukciji su prihvaćene sve pristigle ponude. Prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis isti je kao i prinos na prethodnoj aukciji. Prinos na jednogodišnje kunske trezorske zapise i mogao bi bilježiti još niže vrijednosti uzmemo li u obzir obilnu likvidnost u sustavu. Dnevni višak kunske likvidnosti u sustavu tijekom studenog kretao se u rasponu od 29 do 36 milijardi HRK, a na posljednji dan u mjesecu dnevni višak kunske likvidnosti iznosio je 30 milijardi HRK.

U studenom su dospjele dvije obveznice Republike Hrvatske, jedna obveznica izdana na lokalnom s valutnom klauzulom 19BA te dolarska obveznica Republike Hrvatske, CROATI 2021 izdana na međunarodnom tržištu. Ministarstvo financija je 21.11. izdalo dvije nove kunske obveznice, 5-godišnje i 15-godišnje obveznice za kojima je knjiga upisa premašila 23 milijarde kuna. Obveznice dospijeća 2024. godine (H24BA) izdane su u iznosu od 3,5 milijardi kuna, prinosa 0,36% uz kupon 0,25% te cijenom 99,455. Izdano je i 7,5 milijardi kuna obveznica indeksiranih prema kretanju tečaja eura, dospijeća 2034. godine (H34BA), kupona 1,0% uz prinos do dospijeća 1,20% (cijena 97,262).

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u studenom nastavio bilježiti stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od 0,0122% dok je ostvareni prinos od početka godine 0,11%. U portfelju pod-fonda u studenom je dospjela dolarska obveznica Republike Hrvatske, CROATI 2021 USD koja je činila oko 13% neto imovine. Tijekom studenog smo dokupljivali obveznice Republike Hrvatske izdane na lokalnom tržištu duljeg dospijeća u kunama, H297A te smo sudjelovali na izdanju nove obveznice H24BA. U narednom periodu razmatrati ćemo dokupljivanje obveznica Republike Hrvatske izdane na lokalnom tržištu.

InterCapital Global Equity - dionički fond

U studenom su dionička tržišta nastavila rasti, unatoč stalnoj prisutnosti geopolitičkih rizika. Pregovori između SAD-a i Kine o prvoj fazi trgovinskog sporazuma još nisu dovršeni, no jednako tako nije bilo ni novih eskalacija. Ukoliko ne dođe do dogovora, nove carine po ranije najavljenom rasporedu stupaju na snagu 15. prosinca. Međutim, čini se da su investitori dosta optimistični oko pozitivnog ishoda. Centralne banke ovog mjeseca nisu imale značajan utjecaj na tržišta, no među tržišnim sudionicama prevladava mišljenje da se nastavlja blaga politika te da je njihova podrška i dalje tu. U SAD-u je istovremeno došlo do prvih znakova oporavka poslovnog povjerenja, a završila je i sezona kvartalnih rezultata pri čemu je oko 80% kompanija iz indeksa S&P 500 nadmašilo očekivanja. Europa također bilježi nešto bolje anketne pokazatelje, no razine su još uvijek niske i promjena trenda nije sasvim sigurna.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u studenom u eurima porasla 3,7%, dok je Fond ojačao 2,29%. Na razini godine spomenuti indeks je ostvario ukupan prinos u eurima od 26,8%, dok je Fond prvih jedanaest mjeseci zaključio rastom od 20,88%. Blagi zaostatak prvenstveno je rezultat naše konzervativnije pozicije u vidu dioničke izloženosti i sektorske alokacije, no takvu strategiju smatramo primjerenom obzirom na stadij ekonomskog ciklusa. Dioničku izloženost držimo na oko 90%, a volatilnost dodatno ograničavamo usmjeravanjem portfelja više ka defanzivnim sektorima. Što se tiče konkretnih imena, značajnih promjena nije bilo izuzev aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Sličnim pristupom nastavljamo i dalje. Uzevši u obzir spomenute rizike, ostajemo oprezni te ne planiramo biti potpuno investirani već na razini do 90%. Međutim, ukoliko dođe do dogovora SAD-a i Kine te politika centralnih banaka rezultira pozitivnim pomacima vodećih indikatora, otvoreni smo za blago jačanje cikličkih pozicija. Konačna će izvedba fonda InterCapital Global Equity u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Uslijed smanjenja neizvjesnosti vezanih za trgovinski sukob između SAD-a i Kine i pristizanja pozitivnijih vijesti koje nagovještavaju potpisivanje prve faze dogovora, sentiment na globalnom financijskom tržištu se značajno oporavio. Glasine kako bi prva faza pregovora trebala biti zaključena povlačenjem dijela tarifa nametnutih u rujnu svakako je utjecala na oporavak pokazatelja. U SAD-u je pokazatelj realnog rasta BDP-a ugodno iznenadio na razini od 2,1% naspram očekivanih 1,9%. Navedene vijesti pozitivno su utjecale na američki dionički indeks S&P500 koji je u studenom ostvario ukupni rast od 3,6%. Od početka godine indeks je narastao u vrijednosti preko 25% što je najbolji rezultat još od 2013. godine. Pod većim povećalom bili su makroekonomski pokazatelji u eurozoni s obzirom na značajno manji realni rast u odnosu na SAD. Novi momenti vezani za trgovinski sukob poboljšali su sentiment i u eurozoni što je bilo vidljivo na gotovo svim bitnijim makroekonomskim pokazateljima. Izdvajamo rast iznad očekivanja uslužnog i proizvodnog PMI indeksa, rast industrijske proizvodnje iznad očekivanja te realni rast BDP-a od 1,2% u usporedbi s 1,1% očekivanih. Glavni predvodnik rasta bila je Njemačka koja je nakon pada gospodarske aktivnosti u drugom kvartalu od -0,2%, rasla 0,1% u trećem kvartalu i tako izbjegla tehničku recesiju. U narednom periodu očekujemo nastavak blagog oporavka te ulazak fiskalne politike u fokus koja bi trebala biti glavni razlog budućeg rasta. Također, u prosincu nam slijede dva vrlo bitna događaja koja će uvelike odrediti smjer kretanja prinosa na globalnom obvezničkom tržištu.

U prvom redu izdvajamo parlamentarne izbore koji se održavaju 12. prosinca u Velikoj Britaniji na kojima se prema anketama očekuje pobjeda Konzervativne stranke (Conservatives) premijera Boris Johnson-a. Još je bitnije vidjeti razliku kojom bi Konzervativna stranka (Conservatives) eventualno odnijela pobjedu pred Strankom Rada (Labour Party) Jeremy Corbyn-a jer o tome ovisi izglasavanje dogovora oko Brexit-a 31. siječnja 2020. Drugi događaj vezan je za najavljeno uvođenje novih tarifa 15. prosinca. 2019., čije bi se uvođenje prema trenutno dostupnim informacijama trebalo odgoditi. Posljednji mjesec godine će svakako imati značajan utjecaj na tržišta kapitala.

InterCapital Balanced pod-fond je kroz studeni ostvario rast prinosa od 1,03%, dok rast od početka godine iznosi 15,03%. Najzaslužniji za dobar performans fonda bila je dionička komponenta. U narednom periodu smatramo kako je portfelj dobro balansiran u odnosu na prisutne rizike i trenutno okruženje smanjenja neizvjesnosti. Na posljednji dan mjeseca obveznička komponenta činila je 43,49% NAV-a dok je dionička komponenta činila 46,62% u portfelju.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Uslijed smanjenja neizvjesnosti vezanih za trgovinski sukob između SAD-a i Kine i pristizanja pozitivnijih vijesti koje nagovještavaju potpisivanje prve faze dogovora, sentiment na globalnom financijskom tržištu se značajno oporavio. Glasine kako bi prva faza pregovora trebala biti zaključena povlačenjem dijela tarifa nametnutih u rujnu svakako je utjecala na oporavak pokazatelja. U SAD-u je pokazatelj realnog rasta BDP-a ugodno iznenadio na razini od 2,1% naspram očekivanih 1,9%. Navedene vijesti pozitivno su utjecale na američki dionički indeks S&P500 koji je u studenom ostvario ukupni rast od 3,6%. Od početka godine indeks je narastao u vrijednosti preko 25% što je najbolji rezultat još od 2013. godine. Pod većim povećalom bili su makroekonomski pokazatelji u eurozoni s obzirom na značajno manji realni rast u odnosu na SAD. Novi momenti vezani za trgovinski sukob poboljšali su sentiment i u eurozoni što je bilo vidljivo na gotovo svim bitnijim makroekonomskim pokazateljima. Izdvajamo rast iznad očekivanja uslužnog i proizvodnog PMI indeksa, rast industrijske proizvodnje iznad očekivanja te realni rast BDP-a od 1,2% u usporedbi s 1,1% očekivanih. Glavni predvodnik rasta bila je Njemačka koja je nakon pada gospodarske aktivnosti u drugom kvartalu od -0,2%, rasla 0,1% u trećem kvartalu i tako izbjegla tehničku recesiju. U narednom periodu očekujemo nastavak blagog oporavka te ulazak fiskalne politike u fokus koja bi trebala biti glavni razlog budućeg rasta. Također, u prosincu nam slijede dva vrlo bitna događaja koja će uvelike odrediti smjer kretanja prinosa na globalnom obvezničkom tržištu.

U prvom redu izdvajamo parlamentarne izbore koji se održavaju 12. prosinca u Velikoj Britaniji na kojima se prema anketama očekuje pobjeda Konzervativne stranke (Conservatives) premijera Boris Johnson-a. Još je bitnije vidjeti razliku kojom bi Konzervativna stranka (Conservatives) eventualno odnijela pobjedu pred Strankom Rada (Labour Party) Jeremy Corbyn-a jer o tome ovisi izglasavanje dogovora oko Brexit-a 31. siječnja 2020. Drugi događaj vezan je za najavljeno uvođenje novih tarifa 15. prosinca. 2019., čije bi se uvođenje prema trenutno dostupnim informacijama trebalo odgoditi. Posljednji mjesec godine će svakako imati značajan utjecaj na tržišta kapitala.

InterCapital Global Bond pod-fond je kroz studeni ostvario negativan prinos od 0,90%. Razlog tomu je korekcija na obvezničkim tržištima uslijed pristizanja pozitivnih vijesti i smanjenja neizvjesnosti. U takvom okruženju značajno je bolji performans ostvarila rizičnija imovina poput dionica. Valja napomenuti kako su rizici i dalje prisutni te ih je vrlo teško predvidjeti. Očekujemo kretanje obveznica u rasponu pri čemu vidimo i povrataka na razine viđene prije dva mjeseca.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Naspram prethodnih mjeseci glavne centralne banke, posebice ECB i Fed nisu značajno promijenile svoj stav o danjem smjeru monetarne politike te nisu dodatno smanjivale referentne kamatne stope. Fed je naglasio kako smatra da trenutna razina FFR stope u rasponu od 1,50% do 1,75% odgovara makroekonomskim indikatorima SAD-a i stanja u ekonomiji te da će i dalje djelovati po potrebi kako bi potpomogli globalnom rastu. U SAD-u te Europi makroekonomski indikatori proteklog su mjeseca zabilježili blagi rast. Iz ECB-a je komunicirano kako bi se države članice trebale okrenuti ka fiskalnoj politici s obzirom da monetarna politika ima svoja ograničenja. Predstavnici ECB-a smatraju da danje smanjenje kamatne stope ne bi imalo značajan utjecaj na postizanje željene stope inflacije.
Iako se čini da ima napretka, pregovori između SAD-a i Kine o „Prvoj fazi trgovinskog sporazuma" još nisu privedeni kraju. Povećanje tarifa predviđeno je za 15. prosinca, ukoliko trgovinski dogovor ne bude postignut ili ako rok ne bude produžen. Proteklog mjeseca Predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao je akt o poštivanju ljudskih prava kojim je podržao protestante Hong Kong-a, te zanemario upozorenje Kine. Međutim, čini se da je sentiment na tržištu u vezi sklapanja dogovora i dalje pozitivan. Trenutno je sentiment na tržištu u vezi sklapanja dogovora pozitivan. Važno je i napomenuti da se tijekom studenog fokus s Brexita prebacio na parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji koji se održavaju 12. prosinca te da će fokus i dalje ostati na političkim zbivanjima.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je zabilježio rast prinosa od 0,06% tijekom studenog, dok je u ovoj godini zabilježeni rast prinosa 3,93%. Tijekom mjeseca smo povećali izloženost državnim obveznicama Mađarske i Rumunjske kraćeg dospijeća.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 06.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 06.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,624487 0,01
0,15%
1 USD 7,053179 0,09
1,30%
1 GBP 8,670101 0,00
-0,05%
1 CHF 7,229743 0,03
0,36%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
466,91 02.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.04. 16:00  1504.98
13,58
0,91
CROBEX10* 03.04. 16:00  939.01
13,15
1,42
ADRIAprime* 03.04. 16:00  834.33
6,65
0,80
CROBISTR* 03.04. 16:31  181.9237
0,59
0,32
CROBIS* 03.04. 16:31  111.4523
0,35
0,32
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:52 03.04.2020)
(17:06:52 03.04.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,20
4,56%
2.595.278,90
ADRS2 368,00
2,22%
2.473.218,00
ADPL 128,00
4,92%
2.155.199,50
OPTE 6,14
2,33%
1.481.170,48
HT 160,50
0,31%
1.459.044,00
ERNT 1.110,00
-0,89%
1.169.430,00
ATPL 164,00
5,81%
942.307,50
ARNT 226,00
0,89%
905.650,00
ZABA 49,00
1,03%
875.312,50
ATGR 1.100,00
-0,90%
526.940,00
Redovni dionički promet:   16.583.878,07 kn
Redovni obveznički promet:   83.300,00 kn
Sveukupni promet:   16.667.178,07 kn