NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 27.12.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Svjedočili smo velikom broju događanja na globalnim obvezničkim tržištima; u fokusu investitora našla se Italija, zaokret u komunikacija guvernera FED-a Jerome Powell-a te slabljenje inflacije u Eurozoni. Najveću pozornost privukao je guverner FED-a Jerome Powell izjavivši kako je referentna kamatna stopa u SAD-u blizu razine neutralne stope (koja monetarnu politiku ne čini niti ekspanzivnom ni restriktivnom). Utjecaj njegove izjave se odrazio na prinose obveznica diljem svijeta. Desetogodišnja američka obveznica, mjerilo za dugoročnije obveznice u USD valuti, bilježila je pad prinosa ispod razine 3% što je posljednji put zabilježene sredinom rujna. Valja napomenuti kako investitori očekuju još dva dizanja stopa od strane FED-a u 2019. godini, dok će u fokusu biti komunikacija čelnika FED-a o broju dizanja na posljednji sastanak FOMC-a u ovoj godini, 13.12.2018.

U studenom uz Italiju vežemo pozitivnije vijesti. Populistička talijanska Vlada pokazuje naznake popuštanja pod pritiskom Europske Komisije te mogućnost revidiranja izdataka u planu za iduću fiskalnu godinu kako proračunski deficit bio bliže razinama 2,0% BDP-a. Reakcija na vijesti bila je vidljiva na razlici prinosa između talijanske desetgodišnje državne obveznice i njemačke desetogodišnje državne obveznice koja se smanjila s razine 313 baznih poena do razine 290 baznih poena zabilježenih posljednjeg dana studenog. U Eurozoni se s najviše pozornosti pratila temeljna stopa inflacije s obzirom da se radi o jednom od bitnih indikatora prilikom odabira smjera monetarne politike i dizanja referentne kamatne stope. Pokazalo se da je temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini rasla 1,0% što je ispod očekivanih 1,1%, a daleko ispod ciljane razine ECB-a od 2%.
U Hrvatskoj bi izdvojili objavu rasta realnog BDP-a za treći kvartal tekuće godine. Gospodarstvo Hrvatske je u odnosu na treći kvartal prethodne godine raslo za 2,8% te je prosječni realni rast Hrvatske za 2018. godinu 2,7%. Rezultat je bio u skladu s očekivanjima. Kroz studeni su hrvatski USD i EUR eurobondovi zabilježili pad cijena, međutim blaži od proteklih par mjeseci. Spread u odnosu na benchmark obveznice SAD-a i Njemačke se proširio zbog značajnijeg pada prinosa u SAD-u i Njemačkoj. Budući da se spread-ovi hrvatskih eurobond izdanja trenutno nalaze razinama višim od prosjeka ostvarenog u tekućoj godini, u prosincu očekujemo sužavanje spread-ova.

InterCapital Bond pod-fond je u studenom zabilježio blagi pad prinosa od -0,10%, dok je ostvareni prinos od početka godine 0,10%. Dio pada prinosa posljedica je pada cijena CRO eurobondova koje su u sastavu portfelja, dok je dio pada proizašao uslijed, za ovo doba godine netipične, aprecijacije kune naspram eura. Za pod-fond smo u studenom dokupljivali srednji i dulji kraj lokalne hrvatske krivulje. Na posljednji dan u mjesecu studenom duracija pod-fonda je iznosila 5,60 godina.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Dionički burzovni indeksi njemački DAX i američki S&P500 su kroz studeni zabilježili suprotne performanse. Njemački indeks zabilježio je pad vrijednosti od 1,66% dok je američki indeks zabilježio rast od 1,79%. Posljednjeg dana u mjesecu održana je konferencija G20 u Buenos Airesu na kojoj su američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping raspravljali o daljnjem razvoju trgovinskog sukoba između dviju zemalja. Zaključeno je kako se odluka o daljnjem uvođenju carina odgađa za tri mjeseca tijekom kojih bi dvije strane trebale postići dogovor oko trgovinskih odnosa. Vijest je imala pozitivan odaziv na dionička tržišta.

Što se tiče obvezničkog tržišta svjedočili smo smanjenju globalnih prinosa uslijed rezultata nižih stopa inflacije u Eurozoni i SAD-u te očekivanja sporijeg rasta u 2019. godini. Jednako tako ublažavanje tona od strane FED-a oko zatezanja monetarne politike u SAD-u imala je utjecaj na očekivanja o broju dizanja kamatnih stopa. Investitori na tržištu očekuju samo dva dizanja u 2019. godini što bi referentnu kamatnu stopu FFR podiglo do razine raspona 2,75% do 3,00%. Kretanje prinosa obveznica u Europi bilo je pod utjecajem komunikacije između talijanske Vlade da popusti pod pritiskom europskih institucija te pristane revidirati ciljanu razinu proračunskog deficita s 2,4% prema 2,0% u 2019. godini. Rezultat ovih vijesti bilo je smanjenje prinosa na talijanske obveznice, ali jednako tako i na prinose obveznica periferije.

Kroz studeni su hrvatski USD i EUR eurobondovi zabilježili pad cijena, međutim blaži od proteklih par mjeseci. Spread u odnosu na benchmark obveznice SAD-a i Njemačke se proširio zbog značajnijeg pada prinosa u SAD-u i Njemačkoj. Budući da se spread-ovi hrvatskih eurobond izdanja trenutno nalaze razinama višim od prosjeka ostvarenog u tekućoj godini, u prosincu očekujemo sužavanje spread-ova.

InterCapital Income Plus pod-fond je u studenom zabilježio pad prinosa od 0,29%. Tijekom studenog smo za pod-fond povećavali izloženost srednjem kraju hrvatske lokalne krivulje. Obveznički dio portfelja čini 97,4% NAV-a fonda dok je ukupna izloženost dionicama na razini 16,8% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 5,0% NAV-a te portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 5,5% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,3% u NAV-u. Na posljednji dan u mjesecu studeni duracija pod-fonda je iznosila 5,90 godina.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Kao i u proteklih nekoliko mjeseci, globalnim tržištima je u studenom dominirala geopolitika. Rezultati američkih izbora bili su velikim dijelom u skladu s tržišnim očekivanjima, pri čemu su demokrati slavili barem djelomični povratak na scenu. Uz takvu podjelu snaga čini se izgledno da će se fiskalni stimulans barem donekle nastaviti što je poticajno za gospodarski rast, no stvara rizike na strani inflacije i javnog duga. S druge strane, svjedočili smo novim napetostima na relaciji Kina-SAD čime sve više raste zabrinutost oko potencijalnih utjecaja trgovinskog rata na stope rasta gospodarstava SAD-a, ali i ostatka svijeta. Osim toga, trajne izvore nesigurnosti u Europi možemo pronaći u odnosima Velike Britanije i Italije s EU.

Pozitivne i konkretne vijesti pak dolaze na makroekonomskom polju regije. Hrvatski BDP je u trećem kvartalu ojačao za 2,8% godišnje, pri čemu je najveće iznenadio skok državne potrošnje. Slovenija je ostvarila još višu stopu rasta gospodarstva od 4,8% uz snažnu kontribuciju investicija. Rumunjska i dalje raste na krilima osobne potrošnje, a BDP je u trećem kvartalu skočio za 4,3% čime je nadmašio očekivanja. Mađarska nastavlja s ekspanzijom po stopi od 4,9%, a ubrzala je i Grčka na 2,2% godišnje. Dobro makroekonomsko okruženje reflektira se i na rezultate kompanija pa je tako većina kompanija u trećem kvartalu nastavila pozitivne trendove i najmanje izjednačila očekivanja po pitanju rasta.

InterCapital SEE Equity je u studenom ostao gotovo nepromijenjen s rastom od 0,17%, dok je benchmark indeks u istom razdoblju dodao 1,65%. Razlika prvenstveno proizlazi iz dobre izvedbe Rumunjske i loše Hrvatske. Na razini godine Fond je ostvario negativan prinos od 0,78%, a benchmark indeks je na krilima Rumunjske u prvih jedanaest mjeseci ojačao za 12,44%. Dioničku izloženost Fonda smo zadržali na oko 86% u iščekivanju oporavka tržišta potaknutog snažnim fundamentima. Eventualne skokove prema kraju godine planiramo iskoristiti za nastavak sektorske rotacije iz procikličkih ka defanzivnijim sektorima. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - novčani fond

Nije bilo značajnih novosti na novčanom tržištu kroz studeni. Ministarstvo financija održalo je jednu aukcija trezorskih zapisa na dan 20.11.2018. Na aukciji je izdan jednogodišnji trezorski zapis po prinosu 0,09% te je ostvareni iznos emisije bio na razini planiranog iznosa emisije. Već 17. aukciju za redom prinos se zadržava na istim razinama. Do kraja godine predviđena je još jedna aukcija koja će se održati početkom prosinca. Od alternativa trezorskom zapisu, možemo usporediti prinose jednogodišnjih trezorskih zapisa s lokalnim obveznice najkraćeg dospijeća, H19BA i H203E. Navedene obveznice su bilježile nešto blaži rast prinosa te su se kretale na razini 0,15% na zadnji dan mjeseca studenog, međutim treba uzeti u obzir da se radi o obveznicama s valutnom klauzulom te se za izračun prinosa gleda i razlika tržišnog i srednjeg tečaja EURHRK pri čemu možemo reći da se prinosi ovih obveznice kreću oko 0%. U narednom periodu, obzirom na moguće intervencije HNB-a u slučaju nastavka slabljenja kune, ne bi isključili dodatno povećanje likvidnosti u sustavu.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u listopadu ostvario rast prinosa od 0,0043% dok je od početka godine ostvaren rast od 0,10%. Do kraja godine planiramo zadržati trenutnu strukturu portfelja te razine duracije koje su bile na kraju studenog; 0,50 godina.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 3,2% (3,3% u godini u EUR). InterCapital Global Equity mjesec je završio rastom od 2,67% (1,44% u godini).

Nevjerojatnom se brzinom tokom ove godine izmjenjuju dobre i loše vijesti. Optimizam i pesimizam. Početkom godine, svi su smatrali kako se nalazimo u zlatnoj zoni gdje nema velike inflacije te kako je rast globalno ujednačen. Onda je došao g. Trump i ukrao ne samo Božić već i cijelu ovu godinu.

Politička nesigurnost postala je tako zajednički nazivnik za sve što se događalo tijekom ove godine. Dogovor između US i Kine o tome da će se dogovoriti (u biti zaista je tako) pogurnuo je tržišta prema gore prošloga mjeseca. Investitori su tako postali vrlo laki na obaraču u strahu od daljeg pada ili strahu da propuste oporavak tržišta. Strah je danas izgleda prisutan svuda.

Što se tiče same makroekonomske globalne slike situacija i dalje izgleda prilično dobro za većinu svijeta osim za EU i Kinu. Prema posljednjim PMI podacima, gospodarska aktivnost kontinuirano usporava. Međutim, usporavanje je ovdje primarno rezultat usporavanja u industrijskoj potrošnji i autosektoru što je direktna posljedica trenutnog trgovinskog rata. Stopa nezaposlenosti još je uvijek posvuda na rekordno niskim razinama. Plaće bilježe rast a potrošači troše i dalje.

Budući da su 2020 predjednički izbori u US, očekujemo kako bi iduće godine trebao biti postignut neki trgovinski dogovor na razini US-Kina budući da nikome nije u interesu otjerati svijet u recesiju samo zbog „dišpeta" a time i izgubiti izbore. Micanjem ovog faktora iz jednadžbe, očekujemo kako bi se gospodarstvo ponovo oslobodilo rizika te bi se gospodarska aktivnost nastavila povećavati.

S obzirom na sve napisano u ranijim mjesečnim izvještajima, tijekom mjeseca nije bilo značajnih promjena u strukturi Fonda.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Tijekom studenog, globalna obveznička izdanja zabilježila su rast od 0,3% (-0,2% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 3,2% (+0,3% u godini u EUR). InterCapital Balanced mjesec je završio s rastom od 1,24%.

Nevjerojatnom se brzinom tokom ove godine izmjenjuju dobre i loše vijesti. Optimizam i pesimizam. Početkom godine, svi su smatrali kako se nalazimo u zlatnoj zoni gdje nema velike inflacije te kako je rast globalno ujednačen. Onda je došao g. Trump i ukrao ne samo Božić već i cijelu ovu godinu.

Politička nesigurnost postala je tako zajednički nazivnik za sve što se događalo tijekom ove godine. Dogovor između US i Kine o tome da će se dogovoriti (u biti zaista je tako) pogurnuo je tržišta prema gore prošloga mjeseca. Investitori su tako postali vrlo laki na obaraču u strahu od daljeg pada ili strahu da propuste oporavak tržišta. Strah je danas izgleda prisutan svuda.

Što se tiče same makroekonomske globalne slike situacija i dalje izgleda prilično dobro za većinu svijeta osim za EU i Kinu. Prema posljednjim PMI podacima, gospodarska aktivnost kontinuirano usporava. Međutim, usporavanje je ovdje primarno rezultat usporavanja u industrijskoj potrošnji i autosektoru što je direktna posljedica trenutnog trgovinskog rata. Stopa nezaposlenosti još je uvijek posvuda na rekordno niskim razinama. Plaće bilježe rast a potrošači troše i dalje.

Budući da su 2020. predjednički izbori u US, očekujemo kako bi iduće godine trebao biti postignut neki trgovinski dogovor na razini US-Kina budući da nikome nije u interesu otjerati svijet u recesiju samo zbog „dišpeta" a time i izgubiti izbore. Micanjem ovog faktora iz jednadžbe, očekujemo kako bi se gospodarstvo ponovo oslobodilo rizika te bi se gospodarska aktivnost nastavila povećavati.

S obzirom na fazu ekonomskog ciklusa, oportunistički smanjujemo izloženost korporativnim obveznicama te nastavljamo povećavati izloženost državnim obveznicama.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Svjedočili smo velikom broju događanja na globalnim obvezničkim tržištima; u fokusu investitora našla se Italija, zaokret u komunikacija guvernera FED-a Jerome Powell-a te slabljenje inflacije u Eurozoni. Najveću pozornost privukao je guverner FED-a Jerome Powell izjavivši kako je referentna kamatna stopa u SAD-u blizu razine neutralne stope (koja monetarnu politiku ne čini niti ekspanzivnom ni restriktivnom). Utjecaj njegove izjave se odrazio na prinose obveznica diljem svijeta. Desetogodišnja američka obveznica, mjerilo za dugoročnije obveznice u USD valuti, bilježila je pad prinosa ispod razine 3% što je posljednji put zabilježene sredinom rujna. Valja napomenuti kako investitori očekuju još dva dizanja stopa od strane FED-a u 2019. godini, dok će u fokusu biti komunikacija čelnika FED-a o broju dizanja na posljednji sastanak FOMC-a u ovoj godini, 13.12.2018.

U studenom uz Italiju vežemo pozitivnije vijesti. Populistička talijanska Vlada pokazuje naznake popuštanja pod pritiskom Europske Komisije te mogućnost revidiranja izdataka u planu za iduću fiskalnu godinu kako proračunski deficit bio bliže razinama 2,0% BDP-a. Reakcija na vijesti bila je vidljiva na razlici prinosa između talijanske desetgodišnje državne obveznice i njemačke desetogodišnje državne obveznice koja se smanjila s razine 313 baznih poena do razine 290 baznih poena zabilježenih posljednjeg dana studenog. U Eurozoni se s najviše pozornosti pratila temeljna stopa inflacije s obzirom da se radi o jednom od bitnih indikatora prilikom odabira smjera monetarne politike i dizanja referentne kamatne stope. Pokazalo se da je temeljna stopa inflacije na godišnjoj razini rasla 1,0% što je ispod očekivanih 1,1%, a daleko ispod ciljane razine ECB-a od 2%.
U Hrvatskoj bi izdvojili objavu rasta realnog BDP-a za treći kvartal tekuće godine. Gospodarstvo Hrvatske je u odnosu na treći kvartal prethodne godine raslo za 2,8% te je prosječni realni rast Hrvatske za 2018. godinu 2,7%. Rezultat je bio u skladu s očekivanjima. Kroz studeni su hrvatski USD i EUR eurobondovi zabilježili pad cijena, međutim blaži od proteklih par mjeseci. Spread u odnosu na benchmark obveznice SAD-a i Njemačke se proširio zbog značajnijeg pada prinosa u SAD-u i Njemačkoj. Budući da se spread-ovi hrvatskih eurobond izdanja trenutno nalaze razinama višim od prosjeka ostvarenog u tekućoj godini, u prosincu očekujemo sužavanje spread-ova.

InterCapital Global Bond pod-fond je u studenom zabilježio pad prinosa od 0,31%. Dio pada prinosa posljedica je pada cijena CRO eurobondova te korporativnih obveznica koje su u sastavu portfelja, dok je dio pada proizašao uslijed, za ovo doba godine netipične, aprecijacije kune naspram eura. Za pod-fond smo kroz studeni nastavili smanjivali izloženost korporativnim obveznicama. Udio korporativnih obveznica u NAV-u portfelja na kraju mjeseca iznosio je 15,30% dok je izloženost državnih obveznica 77,2%. U narednom periodu namjeravamo nastaviti sa smanjenjem udjela korporativnih obveznica.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obvezničkom tržištu SAD-a svjedočili smo značajnoj volatilnosti koju je prouzročio pad američkih dioničkih indeksa. Jedan od najpoznatijih US indeksa S&P500 je kroz listopad izgubio 6,94% svoje vrijednosti. Prinos indeksa od početka godine je na kraju listopada bio 1,43% dok je kroz listopad bio zašao i u negativan teritorij. Sigurnije klase imovine, poput američkog Treasury-a, profitirale su zbog nestabilnosti na dioničkim tržištima. Prinos na desetogodišnju američku obveznicu najprije je početkom mjeseca narastao do razine 3,23% zbog najava o većem broju dizanja FED-a. Uslijed takvih najava predsjednik SAD-a Donald Trump je otvoreno kritizirao provođenje monetarne politike FED-a govoreći kako rade protiv gospodarstva te usporavaju rast pretjeranim dizanjem referentne stope. U drugoj polovici listopada došlo je do korekcije na dioničkom tržištu što je utjecalo na pad prinosa desetogodišnje američke obveznice do razine 3,07% krajem mjeseca. Uslijed komentara predsjednika Trump-a i snažnog pad vrijednosti dioničkih indeksa subjekti na tržištu su korigirali prema dolje očekivanja o vjerojatnosti podizanja FFR stope na posljednjem sastanku FOMC-a u 2018. godini. Vjerojatnost dizanja na posljednji dan listopada je iznosila 73,1%.

Hrvatska USD eurobond krivulja prinosa je zabilježila značajan pomak sjeverno. Duž cijele krivulje zabilježen je rast prinosa i širenje razlike prinosa u usporedbi s američkim benchmark obveznicama. Najslabiju izvedbu imala je CROATIA 2021 USD s padom cijene od 0,92% te širenjem spread-a od 30 baznih poena.

InterCapital Dollar Bond pod-fond imao je slabiji mjesec te je u listopadu zabilježen pad prinosa od -0,11% dok je ostvareni prinos od početka godine -0,41%. Kroz listopad smo i dalje radili stabilnosti i smanjenju volatilnosti portfelja. Za pod-fond smo dokupljivali CROATIA 2019 USD koja do dospijeća ima manje od 397 dana te se amortizira do dospijeća. Što se tiče strukture imovine, 62,4% NAV-a je uloženo u obveznice denominirane u USD, 14,3% NAV-a u obveznice denominirane u EUR i 28,45% NAV-a je investirano u hrvatske lokalne obveznice. Valutna izloženost fonda je 99% NAV-a izloženosti prema USD.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,578806 0,00
0,06%
1 USD 6,872954 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,488806 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,090949 -0,05
-0,64%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
481,77 26.05.2020
0,62%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.05. 09:35  1623.05
2,32
0,14
CROBEX10* 28.05. 09:35  1006.14
-0,39
-0,04
ADRIAprime* 28.05. 09:33  945.52
-0,78
-0,08
CROBISTR* 27.05. 16:31  181.2326
-0,01
0,00
CROBIS* 27.05. 16:31  110.5633
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:35:27 28.05.2020)
(09:35:27 28.05.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT 266,00
0,00%
163.058,00
PODR 413,00
-1,90%
146.768,00
ADRS2 377,00
1,34%
107.395,00
ERNT 1.220,00
0,83%
81.740,00
OPTE 6,02
0,67%
58.460,22
ZABA 53,60
1,13%
33.032,80
KOEI 456,00
0,88%
11.400,00
ADPL 145,50
0,69%
10.621,50
IGH 91,00
2,82%
9.100,00
DDJH 2,91
0,00%
1.161,09
Redovni dionički promet:   622.736,61 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   622.736,61 kn