NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 28.08.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - srpanj 2020.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - srpanj 2020.

InterCapital Bond - obveznički fond

Makroekonomski podaci su kroz mjesec srpanj pokazali znakove poboljšanja gospodarske aktivnosti dok je, na žalost, bilježen i rast broja zaraženih koronavirusom. S obzirom na razvoj situacije i daljnju neizvjesnost koju predstavlja situacija s koronavirusom, američki Sustav federalnih rezervi (Fed) kao i Europska centralna banka (ECB) su na sastancima potvrdili oprezan stav te se obvezali i dalje biti podrška gospodarstvima. Iz ECB-a je došla potvrda očekivanja potrošnje ukupnog pandemijskog programa otkupa obveznica (PEPP) što se pokazalo kao dobra vijest za obveznička tržišta. Uz niz bitnih vijesti proteklog mjeseca, kao najbitniju bi svakako istaknuli konačni postignuti dogovoru o planu oporavka od posljedica pandemije koronavirusa „Next generation EU" te usvajanju sedmogodišnjeg proračuna. „Fond za oporavak" EU u visini od 750 milijardi eura rasporedio bi se između bespovratnih sredstava te povoljnih zajmova u omjeru 390 naspram 360 milijardi eura. Za Hrvatsku se dogovor pokazao boljim od očekivanja s obzirom na veći alocirani iznos od ranijeg, u visino od 22 milijarde eura. Obveznička tržišta su reagirala na navedene vijesti snažnim rastom cijena, a osobit rast su bilježili eurobondovi Republike Hrvatske, CEE regije i periferije EU. Dodatni razlog rasta cijena obveznica Republike Hrvatske vidimo i u vijesti o ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) kao svojevrsnoj „čekaonici" za usvajanje valute eura. Tečaj po kojem je fiksirana hrvatska kuna za euro je 7,53450 te je ovo tečaj po kojem bi se trebala izvršiti konverzija najranije u 2023 godine. Fluktuacija tečaja je prema proceduri moguća unutar ranga od ±15% oko središnjeg pariteta, međutim očekujemo da će rang kretanja tečaja biti puno uži s obzirom da je i do sada kretanje tečaja bilo u užem rangu kontrolirano o strane HNB-a.

S obzirom na pozicioniranost portfelja za ovakav ishod, a što podrazumijeva veću investiranost i dužu duraciju, pod-fond InterCapital Bond prošli mjesec je zabilježio mjesečni rast prinosa od 2,17%. Početkom srpnja smo povećavali izloženost portfelja periferiji Europske unije kupnjom obveznica Portugala kao izloženost CEE regiji dokupljivanjem obveznica Litve i Rumunjske. Također smo, u susret dospijeću dolarske obveznice CROATI 2020, kupovali kratke dolarske obveznice Republike Hrvatske, ali i Mađarske. U narednom periodu nastavljamo pratiti objave makroekonomskih pokazatelja te planiramo zadržati trenutnu strukturu portfelja. Očekujemo mirniji period na obvezničkim tržištima, uz mali broj primarnih izdanja obveznica od interesa te smanjenu likvidnost na tržištu s obzirom na ljetni period. Tijekom srpnja i kolovoza u fokusu je valutna pozicija EURHRK uz plan smanjenja duge kunske pozicije s obzirom na aprecijaciju kune u odnosu na euro uslijed povećanja deviznih priljeva s obzirom na turističku sezonu, koja bi mogla biti bolja od prvotnih projekcija.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Makroekonomski podaci su kroz mjesec srpanj pokazali znakove poboljšanja gospodarske aktivnosti dok je, na žalost, bilježen i rast broja zaraženih koronavirusom. S obzirom na razvoj situacije i daljnju neizvjesnost koju predstavlja situacija s koronavirusom, američki Sustav federalnih rezervi (Fed) kao i Europska centralna banka (ECB) su na sastancima potvrdili oprezan stav te se obvezali i dalje biti podrška gospodarstvima. Iz ECB-a je došla potvrda očekivanja potrošnje ukupnog pandemijskog programa otkupa obveznica (PEPP) što se pokazalo kao dobra vijest za obveznička tržišta. Uz niz bitnih vijesti proteklog mjeseca, kao najbitniju bi svakako istaknuli konačni postignuti dogovoru o planu oporavka od posljedica pandemije koronavirusa „Next generation EU" te usvajanju sedmogodišnjeg proračuna. „Fond za oporavak" EU u visini od 750 milijardi eura rasporedio bi se između bespovratnih sredstava te povoljnih zajmova u omjeru 390 naspram 360 milijardi eura. Za Hrvatsku se dogovor pokazao boljim od očekivanja s obzirom na veći alocirani iznos od ranijeg, u visino od 22 milijarde eura. Obveznička tržišta su reagirala na navedene vijesti snažnim rastom cijena, a osobit rast su bilježili eurobondovi Republike Hrvatske, CEE regije i periferije EU. Dodatni razlog rasta cijena obveznica Republike Hrvatske vidimo i u vijesti o ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) kao svojevrsnoj „čekaonici" za usvajanje valute eura. Tečaj po kojem je fiksirana hrvatska kuna za euro je 7,53450 te je ovo tečaj po kojem bi se trebala izvršiti konverzija najranije u 2023 godine. Fluktuacija tečaja je prema proceduri moguća unutar ranga od ±15% oko središnjeg pariteta, međutim očekujemo da će rang kretanja tečaja biti puno uži s obzirom da je i do sada kretanje tečaja bilo u užem rangu kontrolirano o strane HNB-a.

Dionička tržišta protekli tjedan nisu previše obilježila makroekonomska kretanja niti geopolitičke novosti, već kvartalni rezultati. Naime, rezultate je objavilo 60% kompanija iz indeksa S&P 500 koje su agregirano nadmašile očekivanja zarade za preko 20%. S druge strane dosta kompanija i dalje ne želi dati vlastita očekivanja za naredno razdoblje zbog prevelike nesigurnosti. Uzevši to u obzir, pozicioniramo se umjereno agresivno s dioničkom izloženošću od oko 12%, pri čemu koristimo trenutke slabosti tržišta za dodavanje izloženosti.

S obzirom na pozicioniranost portfelja za ranije navedena događanja, a što podrazumijeva veću investiranost i dužu duraciju obvezničkog dijela portfelja, pod-fond InterCapital Income Plus prošli mjesec je zabilježili mjesečni rast prinosa od 1,92%. Početkom srpnja smo povećavali izloženost portfelja periferiji Europske unije kupnjom obveznica Portugala kao izloženost CEE regiji dokupljivanjem obveznica Litve i Rumunjske. Također smo, u susret dospijeću dolarske obveznice CROATI 2020, kupovali kratke dolarske obveznice Republike Hrvatske, ali i Mađarske. U narednom periodu nastavljamo pratiti objave makroekonomskih pokazatelja te planiramo zadržati trenutnu strukturu portfelja. Očekujemo mirniji period na obvezničkim tržištima, uz mali broj primarnih izdanja obveznica od interesa te smanjenu likvidnost na tržištu s obzirom na ljetni period. Za dionički dio portfelja dokupljivali smo SPY US kojim se postiže izloženost američkom indeksu S&P 500. Osim toga, aktivno radimo i na opcijskim strategijama koje omogućavaju ostvarivanje dodatne izloženosti ili zaštitu uz ograničeni rizik.

Tijekom srpnja i kolovoza u fokusu je valutna pozicija EURHRK uz plan smanjenja duge kunske pozicije s obzirom na aprecijaciju kune u odnosu na euro uslijed povećanja deviznih priljeva s obzirom na turističku sezonu, koja bi mogla biti bolja od prvotnih projekcija.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Srpanj je ponudio nove dokaze oporavka gospodarske aktivnosti u vidu vodećih makroekonomskih indikatora koji su nadmašili očekivanja. S druge strane je istovremeno ponovo ubrzalo širenje virusa u nizu zemalja. Međutim, sve je više optimizma da će cjepivo biti dostupno do kraja godine. Centralne banke su protekli mjesec zauzele stražnje sjedalo, no efekti enormne količine likvidnosti koja je unesena u sustav još uvijek se osjete. Veći pritisak je na fiskalnim vlastima koje dolaze u fazu odlučivanja o produljenju izvanrednih mjera ili eventualnim novim mjerama. Pri tome je važno napomenuti da velika razvijena gospodarstva ipak imaju znatno više fiskalne kapacitete od zemalja regije. Osim toga, do kraja mjeseca je rezultate objavilo oko 60% kompanija iz američkog indeksa S&P 500 koje su agregirano nadmašile očekivanja zarade za preko 20%, a najviše pozornosti su privukle tehnološke kompanije koje su ponovo nadmašile sve prognoze. Unatoč rezultatu boljem od procjena, to ipak i dalje znači pad dobiti po dionici od preko 10% u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine.

U usporedbi s američkim tržištem, regionalni kvartalni rezultati zasad iskazuju veći pad. Međutim, to je djelomično posljedica sektorske distribucije s velikim težištem na financijski i energetski sektor, kao i nediskrecijsku potrošnju, a u upravo ti sektori su bili najviše pogođeni nametnutim gospodarskim zatvaranjem u drugom tromjesečju. Ipak, pozitivna strana je zapravo da je u vodećim indikatorima vidljiv trend oporavka, da su rezultati negativno iskrivljeni sezonalnošću, kao i da se financijski sektor postavio konzervativno te su mnoge institucije unaprijed rezervirale sredstva za potencijalne buduće gubitke na teret trenutnih rezultata. To nam daje optimizam da je najgore iza nas, a posebice ukoliko se uzme u obzir da se portfelj trguje na P/E omjeru od oko 10x, gledajući očekivanu zaradu u sljedećih 12 mjeseci, dok je primjerice američki indeks S&P 500 na razini od oko 22x. Dodatno je važno napomenuti da nam novčana pozicija od oko 20% neto imovine omogućava dokupljivanje na eventualnim padovima.

InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju pratio blago negativan razvoj regionalnih tržišta u srpnju te ostvario pad od -1,92 %. Od početka godine pak je oslabio -18,15%, čemu su najveći vagani doprinos dale dionice u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

Makroekonomski podaci su kroz mjesec srpanj pokazali znakove poboljšanja gospodarske aktivnosti dok je bilježen i rast broja zaraženih koronavirusom. S obzirom na razvoj situacije i daljnju neizvjesnost koju predstavlja situacija s koronavirusom, američki Sustav federalnih rezervi (Fed) kao i Europska centralna banka (ECB) su na sastancima potvrdili oprezan stav te se obvezali i dalje biti podrška gospodarstvima. Uz niz bitnih vijesti proteklog mjeseca, kao najbitniju bi svakako istaknuli konačni postignuti dogovoru o planu oporavka od posljedica pandemije koronavirusa „Next generation EU" te usvajanju sedmogodišnjeg proračuna. „Fond za oporavak" EU u visini od 750 milijardi eura rasporedio bi se između bespovratnih sredstava te povoljnih zajmova u omjeru 390 naspram 360 milijardi eura.

Uz niz bitnih vijesti proteklog mjeseca, kao najbitniju bi svakako istaknuli konačni postignuti dogovoru o planu oporavka od posljedica pandemije koronavirusa „Next generation EU" te usvajanju sedmogodišnjeg proračuna. „Fond za oporavak" EU u visini od 750 milijardi eura rasporedio bi se između bespovratnih sredstava te povoljnih zajmova u omjeru 390 naspram 360 milijardi eura. Za Hrvatsku se dogovor pokazao boljim od očekivanja s obzirom na veći alocirani iznos od ranijeg, u visino od 22 milijarde eura.

Osim navedenog prošli mjesec je objavljena i vijesti o ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) kao svojevrsnoj „čekaonici" za usvajanje valute eura. Tečaj po kojem je fiksirana hrvatska kuna za euro je 7,53450 te je ovo tečaj po kojem bi se trebala izvršiti konverzija najranije u 2023 godine. Fluktuacija tečaja je prema proceduri moguća unutar ranga od ±15% oko središnjeg pariteta, međutim očekujemo da će rang kretanja tečaja biti puno uži s obzirom da je i do sada kretanje tečaja bilo u užem rangu kontrolirano o strane HNB-a.
InterCapital Short Term Bond pod-fond je srpnju zabilježio rast prinosa od 0,0121%. Investiranost je krajem mjeseca bila na razini 87% NAV-a. Sredinom mjeseca smo kupili veću poziciju dolarske obveznice CROATI 2021 čiju valutnu izloženost hedge-iramo. Ovom kupnjom je duracija bilježila blaži rast te na kraju mjeseca iznosi 1,67. U narednom periodu dospijevaju Grčki trezorski zapisi koje imamo u portfelju te planiramo nastaviti investirati imovinu u vrijednosne papire kraćeg dospijeća.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Srpanj je ponudio nove dokaze oporavka gospodarske aktivnosti u vidu vodećih makroekonomskih indikatora koji su nadmašili očekivanja. S druge strane je istovremeno ponovo ubrzalo širenje virusa u nizu zemalja. Međutim, sve je više optimizma da će cjepivo biti dostupno do kraja godine. Osim toga, do kraja mjeseca je rezultate objavilo oko 60% kompanija iz indeksa S&P 500 koje su agregirano nadmašile očekivanja zarade za preko 20%, a najviše pozornosti su privukle tehnološke kompanije koje su ponovo nadmašile sve prognoze, unatoč činjenici da su upravo drugo tromjesečje najviše obilježile epidemiološke mjere vezane uz virus COVID-19. Unatoč rezultatu boljem od procjena, to ipak i dalje znači pad dobiti po dionici od preko 10% u odnosu na drugo tromjesečje prošle godine. Također, dosta kompanija ne želi dati vlastita očekivanja za naredno razdoblje zbog prevelike nesigurnosti, što potvrđuje ozbiljnost situacije i zahtijeva dozu opreza.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u srpnju u eurima ostala nepromijenjena, prvenstveno uslijed slabljenja američkog dolara, dok je od početka godine još uvijek vidljiv pad od 6,3%. Fond je protekli mjesec ojačao za 1,00%, dok je od početka godine izgubio -4,01%. Sukladno spomenutim pozitivnim vijestima, ali i vidljivim rizicima, zadržavamo snažnu izloženost upravo u sektorima koji ostvaruju sekularan trend rasta i relativno su otporni na smanjenu mobilnost. Pri tome mislimo ponajviše na sektore tehnologije i telekomunikacija gdje je pozicionirano oko 25% portfelja. Upravo tehnološki sektor je predvodio rezultate i na razini portfelja, pri čemu je nadmašio očekivanja za 14%. Ovakvi rezultati ključan su vjetar u leđa ovom sektoru koji je od početka godine imao značajan doprinos portfelju ostvarenim prinosom od gotovo 27%. Dodatno je važno napomenuti da nam novčana pozicija od oko 20% neto imovine omogućava dokupljivanje na eventualnim padovima. Paralelno nastavljamo i sa strategijom aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Obzirom da je tržišna reakcija na postepeno otvaranje gospodarstava diljem svijeta i posljedičnu nadu u brzi oporavak bila izrazito snažna, a još uvijek postoje rizici koje je teško kvantificirati, i dalje planiramo zadržati umjereno agresivnu strukturu portfelja u vidu sektorske alokacije i dioničke izloženosti. Pri tome ćemo pomno pratiti razvoj događanja i reagirati na strani kupnje u slučaju korekcije. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Prema očekivanjima u srpnju je uslijedilo smanjenje aktivnosti na financijskim tržištima. Najviše iščekivani događaj bio je sastanak Vijeća EU na kojemu se trebala donijeti odluka o novom proračunu Europske Unije za naredno sedmogodišnje razdoblje. Sastanak se održavao za vikend od 17. do 19. srpnja, a u sklopu proračuna najviše je upitnika bilo oko fonda za oporavak. S obzirom na najave nekako smo imali dojam kako će pregovori biti nastavljeni u nekom drugom, kasnijem terminu jer su štedljive članice EU iskazale nespremnost oko prihvaćanja dotadašnjeg prijedloga većine ostalih članica. Odgoda pregovora bi za obveznička tržišta, a ponajviše za države periferije eurozone, bila izrazito nepovoljna. Nakon iscrpna tri dana pregovora postignut je dogovor. Odlučeno je kako će fond iznositi 750 milijardi EUR od kojih će 390 milijardi EUR biti plasirano kao bespovratna sredstva, dok će preostalih 360 milijardi biti plasirano kroz jeftine zajmove.

Također, donesena je odluka kako će čak 70% bespovratnih sredstava biti plasirano u prve dvije godine, odnosno u 2021. i 2022. zbog važnosti brzog odgovora na krizu. Obveznička tržišta su pozitivno primila ovu vijest te su prinosi na državne obveznice eurozone dodatno pali. Najveće pobjednice ovog dogovora bile su države periferije eurozone kojima pripada najveći udio fonda za oporavak. U ostatku svijeta, snažniji rast broja novo zaraženih nije posebno utjecao na financijska tržišta. Fokus investitora je usmjeren cjepivu, odnosno svaki pomak prema pronalasku cjepiva koje bi bilo djelotvorno tržište nagradi rastom. Prema srpanjskim makroekonomskim pokazateljima vidimo kako su monetarne i fiskalne vlasti odradile odličan posao u suzbijanju krize. Većinu pokazatelja realnog sektora bilježi snažan oporavak poput maloprodaje, industrijske proizvodnje i proizvodnog PMI indeksa koji je u eurozoni i SAD-u ponovno iznad razine 50 u srpnju (eurozona 51,1 i SAD 52,6). Napomenimo samo kako je u srpnju u SAD-u čak 6,9 milijuna ljudi izgubilo posao. Američki dionički indeks S&P500 je ostvario snažan rast od 5,51% u srpnju, dok je njemački indeks DAX stagnirao ostvarivši rast od 0,02% u istom razdoblju. U narednom razdoblju važniji događaji bit će povezani s pronalaskom cjepiva. Očekujemo vrlo nisku volatilnost, smanjeni volumen trgovanja, smanjeni broj primarnih izdanja na obvezničkim tržištima i smanjenu količinu kupovine od strane centralnih banaka.

InterCapital Balanced pod-fond je u srpnju ostvario rast od 0,81%. Najveći doprinos rastu imala je dionička komponenta, točnije dio investiran na američkom dioničkom tržištu koji je na posljednji dan srpnja iznosio 27,5% NAV-a. Obveznička komponenta portfelja je na posljednji dan srpnja iznosila 46,0% NAV-a. Investiranost portfelja iznosi 88,3%.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Prema očekivanjima u srpnju je uslijedilo smanjenje aktivnosti na financijskim tržištima. Najviše iščekivani događaj bio je sastanak Vijeća EU na kojemu se trebala donijeti odluka o novom proračunu Europske Unije za naredno sedmogodišnje razdoblje. Sastanak se održavao za vikend od 17. do 19. srpnja, a u sklopu proračuna najviše je upitnika bilo oko fonda za oporavak. S obzirom na najave nekako smo imali dojam kako će pregovori biti nastavljeni u nekom drugom, kasnijem terminu jer su štedljive članice EU iskazale nespremnost oko prihvaćanja dotadašnjeg prijedloga većine ostalih članica. Odgoda pregovora bi za obveznička tržišta, a ponajviše za države periferije eurozone, bila izrazito nepovoljna. Nakon iscrpna tri dana pregovora postignut je dogovor. Odlučeno je kako će fond iznositi 750 milijardi EUR od kojih će 390 milijardi EUR biti plasirano kao bespovratna sredstva, dok će preostalih 360 milijardi biti plasirano kroz jeftine zajmove.

Također, donesena je odluka kako će čak 70% bespovratnih sredstava biti plasirano u prve dvije godine, odnosno u 2021. i 2022. zbog važnosti brzog odgovora na krizu. Obveznička tržišta su pozitivno primila ovu vijest te su prinosi na državne obveznice eurozone dodatno pali. Najveće pobjednice ovog dogovora bile su države periferije eurozone kojima pripada najveći udio fonda za oporavak. U ostatku svijeta, snažniji rast broja novo zaraženih nije posebno utjecao na financijska tržišta. Fokus investitora je usmjeren cjepivu, odnosno svaki pomak prema pronalasku cjepiva koje bi bilo djelotvorno tržište nagradi rastom. Prema srpanjskim makroekonomskim pokazateljima vidimo kako su monetarne i fiskalne vlasti odradile odličan posao u suzbijanju krize. Većinu pokazatelja realnog sektora bilježi snažan oporavak poput maloprodaje, industrijske proizvodnje i proizvodnog PMI indeksa koji je u eurozoni i SAD-u ponovno iznad razine 50 u srpnju (eurozona 51,1 i SAD 52,6). U narednom razdoblju važniji događaji bit će povezani s pronalaskom cjepiva. Očekujemo vrlo nisku volatilnost, smanjeni volumen trgovanja, smanjeni broj primarnih izdanja na obvezničkim tržištima i smanjenu količinu kupovine od strane centralnih banaka.

InterCapital Global Bond pod-fond je u srpnju zabilježio rast od 0,51% dok je ostvareni rast od početka godine -0,22%. Najveći doprinos rastu imale su državne obveznice periferije eurozone. Investiranost fonda je na posljednji dan mjeseca iznosila 86% dok je duracija fonda 7,27.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Makroekonomski podaci su kroz mjesec srpanj pokazali znakove poboljšanja gospodarske aktivnosti dok je tijekom mjeseca bilježen i rast broja zaraženih koronavirusom. S obzirom na razvoj situacije i daljnju neizvjesnost koju predstavlja situacija s koronavirusom, američki Sustav federalnih rezervi (Fed) kao i Europska centralna banka (ECB) su na sastancima potvrdili oprezan stav te se obvezali i dalje biti podrška gospodarstvima. Iz ECB-a je došla potvrda očekivanja potrošnje ukupnog pandemijskog programa otkupa obveznica (PEPP) što se pokazalo kao dobra vijest za obveznička tržišta.

Tijekom mjeseca je sve više riječi bilo o kraju tzv. CARES programa u SAD-u koji je nezaposlenima osiguravao dodatna primanja povrh naknade za nezaposlene, a ističe krajem mjeseca. Taj program zadržao je određenu razinu osobne potrošnje te time umanjio negativan utjecaj na BDP, stoga ostaje vidjeti na koji način će se s tim pitanjem suočiti Trumpova administracija, odnosno kako će izgledati prijedlog novog stimulansa.

Uz niz bitnih vijesti proteklog mjeseca, kao najbitniju bi svakako istaknuli konačni postignuti dogovoru o planu oporavka od posljedica pandemije koronavirusa „Next generation EU" te usvajanju sedmogodišnjeg proračuna. „Fond za oporavak" EU u visini od 750 milijardi eura rasporedio bi se između bespovratnih sredstava te povoljnih zajmova u omjeru 390 naspram 360 milijardi eura. Za Hrvatsku se dogovor pokazao boljim od očekivanja s obzirom na veći alocirani iznos od ranijeg, u visino od 22 milijarde eura.

Osim navedenog prošli mjesec je objavljena i vijesti o ulasku Hrvatske u Europski tečajni mehanizam II (ERM II) kao svojevrsnoj „čekaonici" za usvajanje valute eura. Tečaj po kojem je fiksirana hrvatska kuna za euro je 7,53450 te je ovo tečaj po kojem bi se trebala izvršiti konverzija najranije u 2023 godine. Fluktuacija tečaja je prema proceduri moguća unutar ranga od ±15% oko središnjeg pariteta, međutim očekujemo da će rang kretanja tečaja biti puno uži s obzirom da je i do sada kretanje tečaja bilo u užem rangu kontrolirano o strane HNB-a.
Ovakva događanja na tržištu pozitivno su utjecala na cijene obveznica koje su bilježile snažni rast cijena, a osobit rast su bilježili eurobondovi Republike Hrvatske, CEE regije i periferije EU. Navedeno je utjecalo na rast prinosa fonda od 0,69% u srpnju. U narednom periodu planiramo povećati investiranost pod-fonda dokupljivanjem obveznica država CEE regije.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ komentar fondova ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn