NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 25.02.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2020.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - siječanj 2020.

InterCapital Bond - obveznički fond

Nova 2020. godina započela je nizom događaja koji su imali značajan odraz na tržišta, a kako to obično biva, dogodila su se iznenadno i neočekivano. Početak godine obilježio je sukob između SAD-a i Irana koji je bio kratkog vijeka, ali je uzdrmao tržišta. Najavljivani oporavak ekonomija počeo se potvrđivati u siječnju te je došlo do optimizma i rasta na dioničkim tržištima. Tijekom prvog mjeseca globalna je tržišta uzdrmala vijest o novom tipu koronavirusa nazvan 2019-nCoV ili Wuhan koronavirus po kineskom gradu u pokrajini Hubei iz kojeg je započela epidemija. Novi virus se do kraja siječnja proširio po svim kineskim pokrajinama te se broj oboljelih popeo na više od 17 tisuća, uz evidentiranih 360 smrtnih slučajeva. Mjere prevencije širenja koronavirusa obuhvaćaju karantene u pokrajini Hubei, ali i nizu drugih gradova, privremena zatvaranja tvornica, obustava javnog prometa kao i restrikcije kretanja. Slučajevi zaraženih osoba, većinom osoba koje su došle iz pokrajine Hubei, počeli su se evidentirati i nekoliko država svijeta te je dio aviokompanija otkazao sve zračne veze s Kinom, a čak je i nekoliko država „zatvorilo granice" prema Kini. Razvoj događaja utjecao je na globalnu zabrinutost oko moguće pandemije, a sve se odrazilo i na kretanja na financijskim tržištima. Uslijed privremenog zatvaranja tvornica u Kini te obustave gospodarskih aktivnosti, došlo je do pada cijene nafte zbog manje potražnje, kao i pada na dioničkim tržištima. Zabrinutost oko usporavanja gospodarske aktivnosti u Kini utjecala je na pad na dioničkim tržištima. S obzirom na značajniji utjecaj Kine u globalnim gospodarskim tokovima sada u odnosu na 2009. godinu u vrijeme epidemije SARS-a, s kojim uspoređuju novi koronavirus, i utjecaj novog virusa na tržišna kretanja je veći. Događanja u siječnju koja su se pokazala negativno za performans dioničkih tržišta, pozitivno se odrazilo na obvezničkim tržištima, prije svega rastom cijena imovine koju investitori percipiraju sigurnom; obveznice SAD-a i Njemačke, kao i valute japanski jen i američki dolar.

Od ostalih događanja istaknuli bi formalni dan izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije 31.01.2020. nakon kojeg slijedi period pregovora oko trgovinskih sporazuma predviđeno do kraja 2020. godine. Sredinom mjeseca potpisana je „Prva faza trgovinskog sporazuma" između Kine i SAD-a koja je privremeno smanjila tenzije između dvije trgovinske sile, međutim nije se riješilo pitanje nametnutih tarifa.

Godina je dobro započela u kontekstu performansa InterCapital Bond pod-fonda uz zabilježen rast prinosa od 0,58%. Najveći doprinos prinosu došao je od rasta cijena obveznice periferija; Portugala i Španjolske, a značajan rast su zabilježile i obveznice Grčke koje smo kupili na primarnom izdanju krajem mjeseca.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Prvi mjesec nove godine protekao je turbulentno, obilježen događajima koji su imali značajan utjecaj na tržišna kretanja, a dogodila su se iznenadno i neočekivano. Na samom početku godine tržište je uzdrmala tenzija između SAD-a i Irana koja je bio kratkog vijeka. Očekivani oporavak ekonomija počeo se potvrđivati kroz ekonomske pokazatelje, a optimizam se prelio na dionička tržišta. Kretanju je doprinijela i vijest potpisivanja „Prve faze trgovinskog sporazuma" između Kine i SAD-a koja je privremeno smanjila tenzije između dvije trgovinske sile, međutim nije se riješilo pitanje nametnutih tarifa. Tijekom prvog mjeseca globalna je tržišta uzdrmala vijest o novom koronavirusa nazvan 2019-nCoV ili Wuhan koronavirus po kineskom gradu u pokrajini Hubei iz kojeg je započela epidemija. Virus do tada nepoznat medicinskoj znanosti, inicijalno zabilježen među posjetiteljima tržnice u Wuhanu do kraja siječnja proširio se po svim kineskim pokrajinama, a oboljeli su evidentirani i u dvadesetak država svijeta. Krajem mjeseca broj evidentiranih slučajeva se popeo na 12 tisuća, uz gotovo 300 smrtnih slučajeva, isključivo u Kini. Mjere prevencije širenja koronavirusa obuhvaćaju karantene u pojedinim kineskim gradovima, obustave javnog prometa, restrikcije kretanja, a došlo je i do privremene obustave rada pojedinih tvornica, restorana, trgovina. Prevencija pandemije pojedinih država, uključuje „zatvaranje granica" prema Kini, a veliki broj aviokompanija privremeno je suspendirao sve zračne veze s Kinom.

Strah od moguće pandemije te utjecaja na Kinesko kao i globalna gospodarstva odrazio se na kretanja na financijskim tržištima; došlo je do pada cijene nafte kao i pada na dioničkim tržištima. Iako se širenje novog virusa uspoređuje s epidemijom SARS-a 2003, godine, važnost Kine u globalnim gospodarskim tokovima sada je višestruko veća te se samim time očekuje i veći utjecaj tržišta. Događanja u siječnju koja su se pokazala negativno za izvedbu globalni dioničkih tržišta, pozitivno se odrazilo na obvezničkim tržištima, prije svega rastom cijena imovine koju investitori percipiraju sigurnom; obveznice SAD-a i Njemačke, kao i valute japanski jen i američki dolar. Od ostalih događanja istaknuli bi formalni dan izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije 31.01.2020. nakon kojeg slijedi period pregovora oko trgovinskih sporazuma predviđeno do kraja 2020. godine.

U regiji su dionička tržišta godinu započela bez značajnih vijesti na korporativnoj strani. Regionalne naslovnice su također bile pune vijesti o širenju virusa, iako niti jedna zemlja zasad nije pogođena.

InterCapital Income Plus pod-fond je kroz siječanj ostvario rast prinosa od 0,34% te rast neto imovine od 34%. Obveznički dio portfelja zabilježio je rast prinosa u usporedbi na kraj godine, a najviše su doprinijele obveznice periferija; Portugala i Španjolske. Za pod-fond smo sudjelovali na primarnom izdanju grčkih obveznica u drugoj polovici mjeseca, a iste su su bilježile rast cijene nakon izdanja. Dionički dio portfelja je ostvario miješanu i ukupno relativno neutralnu izvedbu, obzirom na raznoliku reakciju tržišta na vijest o virusu, pri čemu su najviše stradala tržišta u razvoju, a najmanje regija. Tijekom mjeseca se uslijed rasta imovine fonda izloženost državnim obveznicama smanjila sa 86,4% na 72,0% te u narednom periodu planiramo povećati udio obveznica u portfelju.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Nakon sjajne 2019., dionička tržišta su novo desetljeće započela nastavkom dobrog raspoloženja. Međutim, kraj mjeseca je donio novu volatilnost uzrokovanu širenjem koronavirusa. S druge strane, tenzije između SAD-a i Irana su među tržišnim sudionicima prošle gotovo nezapaženo. Istovremeno su gospodarski pokazatelji diljem svijeta bilježili znakove poboljšanja, nakon što je potpisana prva faza trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine, dok su vodeće centralne banke nastavile s ekspanzivnom monetarnom politikom. Također, prvi rezultati poslovanja kompanija za posljednje tromjesečje 2019. u SAD-u sugeriraju rast prihoda i zarada. Obzirom da je ishodište spomenutog koronavirusa u Kini, tamo se osjećaju i najznačajniji utjecaji na gospodarstvo, budući da je domaća potrošnja otežana, a niz tvornica je prisiljeno zaustaviti proizvodnju. Naravno, svako dugotrajnije usporavanje u Kini reflektiralo bi se i na ostatak svijeta. Ipak, još je rana faza širenja virusa i prerano je za procjene ozbiljnosti i eventualnih šteta po gospodarska očekivanja.

U regiji je godina započela bez značajnih vijesti, kako na makroekonomskoj tako i na korporativnoj strani. Regionalne naslovnice su također bile pune vijesti o širenju virusa, iako niti jedna zemlja zasad nije pogođena. Najbolju izvedbu iskazala je Slovenija s rastom od preko 4%, a značajnu kontribuciju imala je dionica Krke koja se oporavila nakon pada uzrokovanog viješću o potencijalnoj istrazi nelegalnih poslovnih praksi u Rumunjskoj. Dodatan vjetar u leđa dionici dali su izvrsni preliminarni rezultati za 2019. Od ostalih vijesti valja istaknuti da su Hrvatski Telekom i Zagrebačka banka pokrenuli zajednički proces prodaje udjela u Optima Telekomu.

InterCapital SEE Equity je pratio umjereno pozitivan razvoj regionalnih tržišta te ostvario mjesečni prinos od 1,26%, a tome su najveći vagani doprinos dale dionice u Sloveniji i Hrvatskoj. Uzevši u obzir spomenute rizike, u narednom razdoblju planiramo zadržati umjerenu agresivnost uz dioničku izloženost od 80-85%, dok jačanjem geografske diversifikacije umanjujemo rizik pojedine zemlje. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da možemo ostvarivati održivi i konkurentan prinos uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

U novoj godini nije bilo značajnijih promjena na novčanom tržištu. Obilje likvidnosti u sustavu i dalje je glavna tema koja je obilježila početak 2020. godine. Dnevni višak kunske likvidnosti na kraju siječnja je iznosio 35,2 milijarde kuna, za 1,1 milijardu kuna više u odnosu na kraj 2019. godine.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske je u siječnju nastavilo izdavati jednogodišnje kunske trezorske zapise po nepromijenjenom prinosu od 0,06%. Na obje aukcije su prihvaćene sve pristigle ponude te je ukupno izdano 1,576 milijardi kuna trezorskih zapisa.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u siječnju bilježio stabilan rast prinosa te je ostvareni prinosa od početka godine 0,021%. Krajem siječnja se, uslijed promijene imovine pod-fonda, povećala izloženost obvezničkom dijelu portfelja s 62,7% NAV-a na 82,7% NAV-a, koliko je iznosila na kraju 2019. godine. Vjerujemo da je promjena u strukturi imovine kratkotrajna te kroz veljaču očekujemo povrat izloženosti obveznicama na razinu od 63,0% NAV-a. U narednih mjesec dana u portfelju pod-fonda nema dospijeća obveznica kao ni trezorskih zapisa te ćemo dokupljivanje obveznica Republike Hrvatske izdane na lokalnom tržištu kao i obveznice izdavatelja iz Europske Unije kraćih dospijeća u slučaju rasta imovine pod-fonda.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Nakon sjajne 2019., dionička tržišta su novo desetljeće započela nastavkom dobrog raspoloženja. Međutim, kraj mjeseca je donio novu volatilnost uzrokovanu širenjem koronavirusa. S druge strane, tenzije između SAD-a i Irana su među tržišnim sudionicima prošle gotovo nezapaženo. Istovremeno su gospodarski pokazatelji diljem svijeta bilježili znakove poboljšanja, nakon što je potpisana prva faza trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine, dok su vodeće centralne banke nastavile s ekspanzivnom monetarnom politikom. Također, prvi rezultati poslovanja kompanija za posljednje tromjesečje 2019. u SAD-u sugeriraju rast prihoda i zarada. Obzirom da je ishodište spomenutog koronavirusa u Kini, tamo se osjećaju i najznačajniji utjecaji na gospodarstvo, budući da je domaća potrošnja otežana, a niz tvornica je prisiljeno zaustaviti proizvodnju. Naravno, svako dugotrajnije usporavanje u Kini reflektiralo bi se i na ostatak svijeta. Ipak, još je rana faza širenja virusa i prerano je za procjene ozbiljnosti i eventualnih šteta po gospodarska očekivanja.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u siječnju u eurima porasla 0,2%, dok je InterCapital Global Equity ojačao za 0,94%. Fond je u proteklom razdoblju bio pozicioniran balansirano u pogledu sektorske alokacije, dok je dionička izloženost zadržana između 90 i 95%, što je u skladu s našim umjereno pozitivnim očekivanjima za 2020. Značajnih promjena u sastavu portfelja nije bilo izuzev aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Sličnim pristupom nastavljamo i dalje. Međutim, pojava koronavirusa te tenzije između SAD-a i Irana dobar su podsjetnik prisutnih rizika i nepoznanica, unatoč generalno pozitivnim gospodarskim očekivanjima. Upravo iz tog razloga je izuzetno važna kvalitetna diversifikacija i umjereno agresivan pristup sektorskoj alokaciji te dioničkoj izloženosti. Naravno, konačna će izvedba u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Prvi mjesec u novoj godini bio je poprilično uzbudljiv. Novu godinu smo načeli sukobom na relaciji SAD - Iran koji se vrlo brzo utišao unatoč smrti vrhovnog zapovjednika iranske vojske i jednog od idola puka Qasem Soleimani-ja. U prvom trenutku cijena nafte je značajno skočila da bi potom pala ispod razine na kojoj je bila prije američkog napada. Predviđanjima analitičara su se ostvarila te smo vidjeli oporavak globalnog sentimenta te snažan rast dioničkih tržišta sredinom mjeseca. Oporavak je zaustavljen korona virusom - novim virusom koji se razvio u kineskoj pokrajini Hubei. Broj zaraženih osoba snažno je rastao dok se simptomi uspoređuju s onima viđenim u 2003. godini prilikom pojave virusa SARS-a. Glavna razlika u odnosu na SARS, koja korona virus čini značajno opasnijim, je kasna manifestacija simptoma zaraze. Posljednjeg dana siječnja broj zaraženih osoba iznosio je 9 692 dok je broj umrlih osoba iznosio 213. Virus je prouzročio veliku neizvjesnost na financijskim tržištima te se očekuje značajno usporavanje kineskog gospodarstva, a posredno i globalnog.

Najsigurnija imovina reagirala je snažnim rastom, izdvajamo aprecijaciju JPY i USD te američkih i njemačkih državnih obveznica. Također bitne vijesti za siječanj su potpisivanje prve faze trgovinskog ugovora između SAD-a i Kine te izlazak Velike Britanije iz Europske Unije posljednjeg dana u mjesecu. Velika Britanija će u narednih 11 mjeseci tranzicijskog perioda morati ispregovarati uvjete izlaska. Za očekivati je da će doći do neslaganja koja mogu povećati vjerojatnost „Hard Brexit-a". U eurozoni smo svjedočili drugom sastanku ECB-a kojim je predsjedala Christine Lagarde. Iako nije bilo nikakvih promjena monetarne politike, predsjednica ECB-a istaknula je preispitivanje monetarne strategije ECB-a. Također, spomenula je potrebu za fiskalnim stimulansom kao potporu monetarnoj politici za čime je vapio i bivši predsjednik ECB-a Mario Draghi.

Dionička tržišta su zabilježila izrazito volatilan mjesec te je većina dioničkih tržišta završila u crvenom. Američki dionički indeks S&P500 je mjesec završio u blagom minusu od 0,16%, dok je na zatvaranju 17.01.2020. bilježio rast od 3,06%. U narednom periodu, dionička tržišta će uvelike biti po utjecajem pristizanja novih vijesti oko korona virusa te njegovog utjecaja na makroekonomske pokazatelje.

InterCapital Balanced pod-fond je u siječnju ostvario rast od 1,33%. Snažan rast je rezultat sjajnog performansa državnih obveznica eurozone poglavito periferije koje su smanjile razliku u prinosu u odnosu na njemačke državne obveznice. Izdvojili bi sudjelovanje na primarnom tržištu za pod-fond u dva navrata. Kupovali smo irsku i grčku petnaestogodišnju državnu obveznicu. Smatramo kako je portfelj dobro izbalansiran za nastavak dobrog performansa tijekom godine u kojoj očekujemo oporavak globalnog sentimenta uz pojavu vijesti o već prisutnim rizicima te pojavi novih rizika po uzoru na korona virus.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Prvi mjesec u novoj godini bio je poprilično uzbudljiv. Novu godinu smo načeli sukobom na relaciji SAD - Iran koji se vrlo brzo utišao unatoč smrti vrhovnog zapovjednika iranske vojske i jednog od idola puka Qasem Soleimani-ja. U prvom trenutku cijena nafte je značajno skočila da bi potom pala ispod razine na kojoj je bila prije američkog napada. Predviđanjima analitičara su se ostvarila te smo vidjeli oporavak globalnog sentimenta te snažan rast dioničkih tržišta sredinom mjeseca. Oporavak je zaustavljen korona virusom - novim virusom koji se razvio u kineskoj pokrajini Hubei. Broj zaraženih osoba snažno je rastao dok se simptomi uspoređuju s onima viđenim u 2003. godini prilikom pojave virusa SARS-a. Glavna razlika u odnosu na SARS, koja korona virus čini značajno opasnijim, je kasna manifestacija simptoma zaraze. Posljednjeg dana siječnja broj zaraženih osoba iznosio je 9 692 dok je broj umrlih osoba iznosio 213. Virus je prouzročio veliku neizvjesnost na financijskim tržištima te se očekuje značajno usporavanje kineskog gospodarstva, a posredno i globalnog.

Najsigurnija imovina reagirala je snažnim rastom, izdvajamo aprecijaciju JPY i USD te američkih i njemačkih državnih obveznica. Također bitne vijesti za siječanj su potpisivanje prve faze trgovinskog ugovora između SAD-a i Kine te izlazak Velike Britanije iz Europske Unije posljednjeg dana u mjesecu. Velika Britanija će u narednih 11 mjeseci tranzicijskog perioda morati ispregovarati uvjete izlaska. Za očekivati je da će doći do neslaganja koja mogu povećati vjerojatnost „Hard Brexit-a". U eurozoni smo svjedočili drugom sastanku ECB-a kojim je predsjedala Christine Lagarde. Iako nije bilo nikakvih promjena monetarne politike, predsjednica ECB-a istaknula je preispitivanje monetarne strategije ECB-a. Također, spomenula je potrebu za fiskalnim stimulansom kao potporu monetarnoj politici za čime je vapio i bivši predsjednik ECB-a Mario Draghi.

InterCapital Global Bond pod-fond je ostvario snažan rast od 1,77% u siječnju. Snažan rast je rezultat sjajnog performansa državnih obveznica eurozone poglavito periferije koje su smanjile razliku u prinosu u odnosu na njemačke državne obveznice. Pojava korona virusa i smanjenje prinosa učinilo je periferiju zanimljivom u potrazi za prinosom. Izdvojili bi sudjelovanje na primarnom tržištu za pod-fond u dva navrata. Kupovali smo irsku i grčku petnaestogodišnju državnu obveznicu. Navedenim transakcijama te odljevom jednog dijela imovine, duracija je povećana do razine 8,66 godina. U narednom periodu planiramo smanjenje izloženosti duljem kraju lokalne hrvatske krivulje te hedgiranje snažnog performansa državnih obveznica eurozone kroz smanjenje duracije te veću izloženost tržištima u razvoju.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Prvi mjesec nove godine protekao je turbulentno, obilježen događajima koji su imali značajan utjecaj na tržišna kretanja, a dogodila su se iznenadno i neočekivano. Na samom početku godine tržište je uzdrmala tenzija između SAD-a i Irana koja je bio kratkog vijeka. Očekivani oporavak ekonomija počeo se potvrđivati kroz ekonomske pokazatelje, a optimizam se prelio na dionička tržišta. Kretanju je doprinijela i vijest potpisivanja „Prve faze trgovinskog sporazuma" između Kine i SAD-a koja je privremeno smanjila tenzije između dvije trgovinske sile, međutim nije se riješilo pitanje nametnutih tarifa. Tijekom prvog mjeseca globalna je tržišta uzdrmala vijest o novom koronavirusa nazvan 2019-nCoV ili Wuhan koronavirus po kineskom gradu u pokrajini Hubei iz kojeg je započela epidemija. Virus do tada nepoznat medicinskoj znanosti, inicijalno zabilježen među posjetiteljima tržnice u Wuhanu do kraja siječnja proširio se po svim kineskim pokrajinama, a oboljeli su evidentirani i u dvadesetak država svijeta. Krajem mjeseca broj evidentiranih slučajeva se popeo na 12 tisuća, uz gotovo 300 smrtnih slučajeva, isključivo u Kini. Mjere prevencije širenja koronavirusa obuhvaćaju karantene u pojedinim kineskim gradovima, obustave javnog prometa, restrikcije kretanja, a došlo je i do privremene obustave rada pojedinih tvornica, restorana, trgovina. Prevencija pandemije pojedinih država, uključuje „zatvaranje granica" prema Kini, a veliki broj aviokompanija privremeno je suspendirao sve zračne veze s Kinom. Strah od moguće pandemije te utjecaja na Kinesko kao i globalna gospodarstva odrazio se na kretanja na financijskim tržištima; došlo je do pada cijene nafte kao i pada na dioničkim tržištima. Iako se širenje novog virusa uspoređuje s epidemijom SARS-a 2003, godine, važnost Kine u globalnim gospodarskim tokovima sada je višestruko veća te se samim time očekuje i veći utjecaj tržišta. Događanja u siječnju koja su se pokazala negativno za performans dioničkih tržišta, pozitivno se odrazilo na obvezničkim tržištima, prije svega rastom cijena imovine koju investitori percipiraju sigurnom; obveznice SAD-a i Njemačke, kao i valute japanski jen i američki dolar.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je zabilježio rast od 0,08% tijekom siječnja. Imovina pod-fonda je rasta kroz mjesec za 12% te je na kraju siječnja iznosila 31,8 milijuna kuna. U narednom periodu planiramo dokupljivati dolarske obveznice izdavatelja u CEE i SEE regiji kao i obveznice tržišta u razvoju (EM).

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ ICAM ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn