NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 29.10.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - rujan 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - rujan 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Dva glavna događaja vezana za obveznička tržišta u rujnu bila su intervju guvernera ECB-a Maria Draghija te propozicija plana stabilnosti Italije za naredno razdoblja koji se sastojao od projekcija javnog duga, rasta gospodarstva i proračunskog deficita. Navedeni događaji su najviše utjecali na kretanje prinosa na obvezničkim tržištu. Ne treba zaboraviti i održavanje kvartalnog sastanka FED-a na kojem je prema očekivanjima FFR stopa podignuta na razinu raspona 2,00% do 2,25%.

Na obraćanju guvernera ECB-a izrečeno je kako postoje naznake rasta temeljne inflacije u narednom periodu što su tržišta protumačila ozbiljno pomičući termin prvog dizanja referentne stope u eurozoni prije kraja ljeta 2019. Rezultat ovakvih komentara je značajni rast prinosa na njemačke državne obveznice, čije kretanje utječe i na kretanje Hrvatskih EUR obveznica. Prinos na desetogodišnju njemačku državna obveznicu je u rujnu dosegao razinu od 0,54% dok je prinos na posljednji dan kolovoza bio 0,33%. Pred kraj mjeseca rujna prinos na desetogodišnju obveznicu je pao do razine 0,47% zbog bijega investitora u sigurnije klase imovine uslijed izdavanja plana stabilnosti Italije. Naime, unatoč očekivanjima brojnih analitičara kako će plan otkriti projekcije proračunskog deficita ispod razine 2% BDP-a, to se nije dogodilo te vladajuća koalicija prognozira razinu od 2,4% BDP-a. Također, ustanovljeno je kako je projicirani rast od strane vladajuće koalicije suviše optimističan što upućuje na veliku vjerojatnost probijanja granice od 3% proračunskog deficita u BDP-u. S izlaskom plana u javnost, prinos na desetogodišnju talijansku obveznicu je porastao s razine 2,88% do razine 3,14% zabilježenih na posljednji dan rujna. Valja napomenuti kako se u narednom periodu nije isključen daljnji rast prinosa zbog mogućnosti degradacije kreditnog rejtinga Italije na pod investicijsku razinu.

Hrvatski EUR eurobondovi iza sebe imaju izvanredan mjesec, posebice dulji kraj krivulje koji je rastao u cijeni u rasponu od 0,53% do 0,86% uspoređujući kraj mjeseca rujna s krajem. Spread u odnosu na benchmark njemačke državne obveznice se suzio duž cijele krivulje u rasponu od 15 do 23 baznih poena, što pokazuje smanjenje percepcije rizika obveznica RH. Najbolji performans zabilježila je obveznica najduljeg dospijeća CROATIA 2030 EUR. Dio rasta cijena hrvatskih eurobond izdanja možemo protumačiti revizijom hrvatskih izgleda s neutralnih na pozitivne od strane S&P kreditne rejting agencije. Nakon Fitch-a, S&P je druga agencija koja pozicionira Hrvatsku nadomak investicijske razine.

InterCapital Bond pod-fond je imao dobar mjesec te je u rujnu zabilježen rast prinosa od 0,27%, dok je ostvareni prinos od početka godine 0,64%. Za pozitivan performans su najzaslužniji hrvatske EUR eurobond obveznice duljeg dospijeća. Za pod-fond smo u rujnu smanjivali izloženost duljem kraju EUR eurobond krivulje uslijed značajnog rasta cijena te povećavali izloženost srednjem kraju EUR eurobond krivulje što je u skladu s najavljenom strategijom smanjenja duracije fonda. Također, kroz rujan smo potpuno neutralizirali izloženost HRK te ušli u obrnutu poziciju povećavajući izloženost fonda valuti EUR. Na posljednji dan u mjesecu rujnu duracija pod-fonda je iznosila 5,54 godine.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Događanja koja su ponajviše utjecala na globalne kamatne stope su sastanak FOMC-a u SAD-u, obraćanje Maria Draghija te politička situacija u Italiji. Najizvjesniji bio je sastanak FOMC-a na kojem je prema očekivanjima svih analitičara podignuta referentna kamatna stopa na razinu raspona 2,00% do 2,25% te se prvu puta nakon dugo vremena prekonoćna međubankarska stopa nalazi iznad razine inflacije. Do kraja godine očekuje se još jedno dizanje stope na sastanku FOMC-a u prosincu. S naše strane Atlantika, kamatne stope su zabilježile najveći pomak uslijed komentara guvernera ECB-a o značajnom rastu temeljnih inflacijskih očekivanja na koja ne utječu promjenjive cijene energenata. Obveznička tržišta su reagirala snažnim rastom dugoročnih stopa zbog zahtjeva investitora za višom vremenskom premijom jer snažnija inflacija smanjuje realne stope. U Italiji su već po običaju uslijedili novi šokovi pri izdavanju plana stabilnosti u kojem je vladajuća koalicija navela projekcije proračunskog deficita, javnog duga i rasta gospodarstva. Brojak koje se očekivala je udio proračunskog deficita u BDP-u koji je sa 2,4% značajno nadmašio očekivanja analitičara. Također, suviše optimistične projekcije gospodarskog rasta upućuju kako će proračunski deficiti biti i viši.

Na dioničkim tržištima u Europi i SAD-u zabilježili smo suprotne izvedbe najpoznatijih dioničkih indeksa njemačkog DAX-a i američkog S&P500.

DAX je na mjesečnoj razini ostvario pad vrijednosti od 0,88% dok je S&P500 ostvario rast vrijednosti od 0,43%. Od početka godine američki indeks također bilježi značajno bolje rezultate, s rastom od 8,99% dok je njemački indeks u istom periodu rastao naglašeno slabijih 2,55%.

Ovomjesečnom izvedbom možemo zaključiti kako je američko tržište potpuno svjesno monetarne politike koju provodi FED dok su šokovi vezani uz trgovinski sukob SAD-a i Kine sve manje učestali. Slabiju izvedbu europskih dionica tumačimo čestim političkim sukobima od kojih u rujnu ističemo sve slabiju popularnost njemačke kancelarke Angela Merkel. Treba napomenuti kako u Europi još nije provedena fiskalna ekspanzija kao što je slučaju u SAD-u.

Vezano uz domaće tržište izdvajamo podizanje izgleda kreditnog rejtinga s neutralnih na pozitivne od strane S&P kreditne rejting agencije. Kod dviju agencija nas sad samo pola koraka dijeli do prelaska u investicijski razred. Sva recentna poboljšanja izgleda ili kreditnog rejtinga su rezultirali dobrom izvedbom hrvatskih eurobondova, što je bio i slučaj u rujnu. Najviše se isticao dulji kraj EUR eurobond krivulje. Smatramo kako u narednom periodu postoji još prostora za sužavanje spread-a hrvatskih međunarodnih izdanja u odnosu na benhcmark njemačka i američka izdanja.

InterCapital Income Plus pod-fond je u kolovozu zabilježio rast prinosa od 0,10%. Tijekom rujna smo za pod-fond smanjivali izloženost duljem kraju EUR eurobond krivulje dok smo istovremeno dokupljivali srednji kraj EUR eurobond krivulje što je u skladu strategije skraćivanja duracije. Također, kroz rujan smo potpuno neutralizirali izloženost HRK te ušli u obrnutu poziciju povećavajući izloženost fonda valuti EUR. Obveznički dio portfelja čini 93,8% NAV-a fonda dok je ukupna izloženost dionicama na razini 13,8% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 3,7% NAV-a te portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 3,9% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,2% u NAV-u. Na posljednji dan u mjesecu rujnu duracija pod-fonda je iznosila 5,54 godine.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Rujan je obilježila određena divergencija američkog tržišta od ostatka svijeta. Europsko tržište pod pritiskom je naznaka usporavanja gospodarstva, dok tržišta u razvoju pogađa trgovinski rat SAD-a i Kine, rast kamatnih stopa u SAD-u, a osjeća se i efekt prelijevanja neizvjesnosti vezanih za Tursku i Italiju. U SAD-u pak je povjerenje potrošača doseglo najvišu razinu od 2000., dok je prosječni mjesečni broj inicijalnih prijava na zavod za nezaposlene pao na najnižu razinu od 1969. U takvom okruženju regija se suočava s kontinuiranim odljevima sredstava, što obzirom na ograničenu likvidnost ima snažan utjecaj na tržišta. Upravo zbog faktora likvidnosti su Hrvatska i Slovenija zabilježile značajnije gubitke, dok Rumunjska nastavlja sa snažnom izvedbom unatoč kontinuiranim političkim rizicima. Sa strogo fundamentalnog gledišta, regionalne kompanije i dalje izgledaju dobro, a većina u posljednjim kvartalima ostvaruje rast prihoda i dobiti te posljedično valuacijski izgledaju sve atraktivnije. Upravo iz tih razloga vjerujemo da je portfelj dugoročno dobro pozicioniran.

InterCapital See Equity je u rujnu zabilježio mali pad od 0,83%, dok je benchmark indeks u istom razdoblju izgubio 0,57%. Na razini godine Fond je ostvario povrat od 1,17%, a benchmark indeks je na krilima Rumunjske u prvih devet mjeseci ojačao za 11,15%. Značajnih promjena u strukturi portfelja nije bilo, osim što smo uslijed tržišnih pritisaka blago povećavali izloženost fundamentalno najatraktivnijim imenima. Pritom je dionička izloženost Fonda povećana s oko 80% na oko 85% gdje je zasad planiramo i zadržati. Geografski je u portfelju najviše zastupljena Hrvatska, a zatim Rumunjska i Slovenija, dok su najznačajniji sektori turizam i energija.

Po objavi rezultata za prvih devet mjeseci planiramo postepeno nastaviti sektorsku rotaciju iz procikličkih ka defanzivnijim sektorima. Time postižemo dioničku izloženost, budući da je okruženje i dalje povoljno te ostajemo pozitivni na globalna i regionalna dionička tržišta, ali istovremeno ograničavamo volatilnost. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - novčani fond

U rujnu Ministarstvo financija RH nije održalo niti jednu aukciju trezorskih zapisa nakon dvije održane u kolovozu. Do kraja godine planirane su tri aukcije od kojih je jedna zakazana u listopadu. U narednom periodu očekujemo održavanje prinosa jednogodišnjeg trezorskog zapisa denominiranog u EUR i HRK na postojećim razinama (0,09% i 0,00%). Razine prinosa jednogodišnjeg trezorskog zapisa su trenutno atraktivnije rješenje od investiranja u državni dug kraćeg dospijeća. Za usporedbu smo uzeli prinose na hrvatske državne obveznice s valutnom klauzulom H19BA i H203E koje do dospijeća imaju 13 i 17 mjeseci. Prodajne kotacije većih banaka koje kotiraju držane obveznice ukazuju kako obveznice H19BA i H203E nose negativne prinose, dok najkraća kunska obveznica dospijeća 2020, H203A, nosi prinos do dospijeća oko 0,10% U InterCapital Short Term Bond pod-fondu viši prinos od prethodno navedenog ostvarujemo sintetički pomoći financijskih izvedenica uzimajući pri tom u obzir nisku volatilnost pod-fonda i valutnu izloženost.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je nastavio ostvarivati stabilan rast prinosa te je kroz rujan ostvaren rast od 0,0039% dok je od početka godine zabilježen rast prinosa od 0,09%. Duracija je na posljednji radni dan rujna iznosila 0,53 godine. Kroz naredni period planiramo povećati investiranost fonda kroz povećanje udjela obveznica u portfelju.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 0,6% (7,3%u godini u EUR). InterCapital Global Equity mjesec je završio padom od 0,46% (rast od 2,44% u godini).Povećana volatilnost na globalnim tržištima obilježila je i protekli mjesec. Budući da je fond do prve polovice godine u nešto većoj mjeri bio izložen regionalnom tržištu (što je sada gotovo u potpunosti eliminirano), ostvaren je zaostanak za globalnim tržištima. Također, budući da se vrijednost udjelaobračunava po posljednjem tečaju HNB-a a ne tržišnom tečaju (često postoji značajna razlika između ova dva tečaja koja traje i po nekoliko dana ) rezultat tijekom godine na određeni umjetan način znatno više oscilira zbog ovih razlika. Vijesti koje su od posljednjeg mjesečnog izvještaja obilježile tržišta bile su primarno vezane za populističku proračun talijanske vlade te za rastuće prinose primarno američkih državnih obveznica.

I dok u prvoj vijesti vidimo potencijalne ali ograničene negativne implikacije (budući da je fond geografski i valutno znčajno disperziran), druga vijest nas ne zabrinjava do te mjere. Naime, u mjesečnom izvještaju za ožujak ove godine napisali smo kako očekivani povrat na kapital (ROE) za američki S&P 500 iznosi 17,8% u ovoj godini u odnosu na prosječnih 12% tijekom posljednih 10 godina. Model pokazuje kako je uz ove povrate realno očekivati rast dobiti indeksa na razinama od 5 do 6% godišnje. Uz prinos od 4% na američku desetogodišnju obveznicu (trenutno 3,2%) fer razina P/E pokazatelja za S&P 500 je na razinama između 19 i 20.

Što se tiče samih kompanija u koje ulažemo, u idućem mjesečnom izvještaju ćemo puno podrobnije komentirati njihove rezultate poslovanja i očekivanja za ovu i iduću godinu. Naime, ovoga mjeseca počinje objava rezultata za treći kvartal te očekujemo kako će do 50% kompanija iz portfelja objaviti svoje izvještaje.

Strategija InterCapital Global Equity fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U mjesecu za nama, globalna obveznička izdanja zabilježila su pad od -0,3% (-0,5% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 0,6% (+7,3% u godini u EUR). InterCapital Balanced mjesec je završio padom od 0,34% (rast 1,21% u godini).

Povećana volatilnost na globalnim tržištima obilježila je i protekli mjesec. Budući da je fond do prve polovice godine u nešto većoj mjeri bio izložen regionalnom tržištu (što je sada gotovo u potpunosti eliminirano), ostvaren je zaostanak za globalnim tržištima. Također, budući da se vrijednost udjela obračunava po posljednjem tečaju HNB-a a ne tržišnom tečaju (često postoji značajna razlika između ova dva tečaja koja traje i po nekoliko dana ) rezultat tijekom godine na određeni umjetan način znatno više oscilira zbog ovih razlika.

Vijesti koje su od posljednjeg mjesečnog izvještaja obilježile tržišta bile su primarno vezane za populističku proračun talijanske vlade te za rastuće prinose primarno američkih državnih obveznica. I dok u prvoj vijesti vidimo potencijalne ali ograničene negativne implikacije (budući da je fond geografski i valutno znčajno disperziran), druga vijest nas ne zabrinjava do te mjere. Naime, u mjesečnom izvještaju za ožujak ove godine napisali smo kako očekivani povrat na kapital (ROE) za američki S&P 500 iznosi 17,8% u ovoj godini u odnosu na prosječnih 12% tijekom posljednih 10 godina. Model pokazuje kako je uz ove povrate realno očekivati rast dobiti indeksa na razinama od 5-6% godišnje. Uz prinos od 4% na američku desetogodišnju obveznicu (trenutno 3,2%) fer razina P/E pokazatelja za S&P 500 je na razinama između 19 i 20.

Što se tiče obvezničkog portfelja, sukladno ranijim najavama povećavali smo udio državnih obveznica najvišeg kreditnog rejtinga. Stoga smo temeljem kretanja krivulja prinosa dodali američku dvogodišnju obveznicu.

Strategija InterCapital Balanced fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Dva glavna događaja vezana za obveznička tržišta u rujnu bila su intervju guvernera ECB-a Mario Draghi-ja i propozicija plana stabilnosti Italije za naredno razdoblja koji se sastojao od projekcija javnog duga, rasta gospodarstva i proračunskog deficita. Navedeni događaji su najviše utjecali na
kretanje kamatnih stopa na obvezničkom tržištu. Ne treba zaboraviti i održavanje kvartalnog sastanka FED-a na kojem je prema očekivanjima FFR stopa podignuta na razinu raspona 2,00% do 2,25%. Na spomenutom obraćanju guvernera ECB-a izrečeno je kako postoje naznake rasta temeljne inflacije u narednom periodu što su tržišta protumačila ozbiljno pomičući termin prvog dizanja referentne stope u eurozoni prije kraja ljeta 2019. Rezultat ovakvih komentara je značajni rast prinosa na benchmark njemačke državne obveznice. Pred kraj mjeseca rujna prinos nadesetogodišnju obveznicu je pao do razine 0,47% zbog bijega investitora u sigurnije klase imovine uslijed izdavanja plana stabilnosti Italije.

Naime, unatoč očekivanjima brojnih analitičara kako će plan otkriti projekcije proračunskog deficita ispod razine 2% BDP-a, to se nije dogodilo te vladajuća koalicija prognozira razinu od 2,4% BDP-a. Također, ustanovljeno je kako je projicirani rast od strane vladajuće koalicije suviše  optimističan što upućuje na veliku vjerojatnost probijanja granice od 3% proračunskog deficita u BDP-u. U narednom periodu moguć je rast prinosa zbog mogućnosti degradacije kreditnog rejtinga Italije na pod investicijsku razinu (Dvije razine ispod postojećeg rejtinga Italije). U slučaju takvog razvoja situacije talijanske obveznice bi izgubile pravo sudjelovanja u programu otkupa vrijednosnica provođenog od strane ECB-a.

Hrvatski EUR eurobondovi iza sebe imaju izvanredan mjesec, posebice dulji kraj krivulje koji je rastao u cijeni u rasponu od 0,53% do 0,86%. Spread u odnosu na benchmark njemačke državne obveznice se suzio duž cijele krivulje u rasponu od 15 do 23 baznih poena. Dio rasta cijena  hrvatskih eurobond izdanja možemo protumačiti revizijom hrvatskih izgleda s neutralnih na pozitivne od strane S&P kreditne rejting agencije.  Nakon Fitch-a, S&P je druga agencija koja pozicionira Hrvatsku nadomak investicijske razine.

Prinos InterCapital Global Bond pod-fond je u rujnu osta gotovo nepromijenjen, -0,01%. Za podfond smo kroz rujan nastavili smanjivati izloženost korporativnim obveznicama dok smo povećavali izloženost državnim obveznicama, prije svega hrvatskim EUR eurobondovima. Udio korporativnih
obveznica u NAV-u portfelja u na kraju mjeseca iznosio je 18,1% naspram 30,2% s očetka mjeseca, dok je udio državnih obveznica povećan s 49,0% na 65,3% u istom periodu. U narednom periodu namjeravamo nastaviti sa smanjenjem korporativnih obveznica.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Obvezničko tržište SAD-a je bilo poprilično aktivno u rujnu. Najzapaženiji događaj bio je kvartalni sastanak FOMC-a na kojem je FFR stopa podignuta i treći put ove godine za 25 baznih poena na razinu raspona 2,00% do 2,25%. Dizanje stope bilo je uvelike očekivano dok vjerojatnost dodatnog, četvrtog dizanja, ove godine iznosi 71,6%. FOMC je na sastanku izložio vlastite projekcije FFR stope. Zanimljivo je kako FED u 2019. godini projicira 3 dizanja te jedno u 2020. dok tržište očekuje samo dva dizanja u 2019. i nijedno u 2020. U narednom periodu očekujemo korekciju očekivanja FOMC-a prema očekivanjima tržišta. Neutralna stopa, prema kojoj FED ne provodi niti ekspanzivnu niti restriktivnu monetarnu politiku, bi trebala biti na razini 3,00%. Prinos na desetogodišnju američku državnu obveznicu je u rujnu dosegao razinu od 3,10% što je poprilično visoko u usporedbi s kretanjem prinosa posljednjih par mjeseci.

Sva hrvatska eurobond izdanja denominirana u USD izuzev onog najduljeg dospijeća (CROATIA 2024 USD) ostvarila su blagi pad cijena. CROATIA 2024 USD je ostvarila rast cijene od 0,30% kroz rujan. Unatoč blagom padu cijene USD eurobond izdanja, spread u odnosu na benchmark američke državne obveznice se smanjio duž cijele krivulje u rasponu od 12 do 28 baznih poena.

InterCapital Dollar Bond pod-fond imao dobar mjesec te je u rujnu zabilježen rast prinosa od 0,38%, dok je ostvareni prinos od početka godine -0,30%. Kroz rujan smo nastojali zadržati jednaku struktura portfelja koja ostvaruje stabilni prinos uz nisku volatilnost. Što se tiče strukture imovine, 51,1% NAV-a je uloženo u obveznice denominirane u USD, 23,9% NAV-a u obveznice denominirane u EUR i 30,0% NAV-a je investirano u hrvatske lokalne obveznice. Valutna izloženost fonda je 99%NAV-a izloženosti prema USD. U narednom periodu s obzirom na rast prinosa USD obveznica planiramo povećati izloženost obveznicama kraće ročnosti denominiranim u USD.

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,578806 0,00
0,06%
1 USD 6,872954 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,488806 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,090949 -0,05
-0,64%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
481,77 26.05.2020
0,62%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.05. 16:00  1620.73
9,04
0,56
CROBEX10* 27.05. 16:00  1006.53
6,39
0,64
ADRIAprime* 27.05. 16:00  946.3
7,64
0,81
CROBISTR* 27.05. 16:31  181.2326
-0,01
0,00
CROBIS* 27.05. 16:31  110.5633
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 27.05.2020)
(17:08:24 27.05.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 53,00
3,52%
802.558,80
OPTE 5,98
1,01%
781.909,12
ATGR 1.260,00
1,61%
646.410,00
RIVP 27,00
1,89%
626.708,60
HT 167,50
0,90%
503.862,00
ADRS2 372,00
-0,80%
261.675,00
ARNT 266,00
0,76%
188.306,00
ADPL 144,50
-1,37%
163.731,00
DLKV 4,06
-0,73%
145.656,46
KOEI 452,00
1,35%
142.190,00
Redovni dionički promet:   5.020.661,82 kn
Redovni obveznički promet:   3.140.775,00 kn
Sveukupni promet:   8.161.436,82 kn