NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 22.01.2020
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - prosinac 2019.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - prosinac 2019.

InterCapital Bond - obveznički fond

Na obveznička tržišta u 2019. godini najviše su utjecaja imali geopolitički rizici; prije svega trgovinski sukob između Kine i SAD-a i te izlazak Velike Britanije iz EU (Brexit). Krajem 2018. godine američki Sustav federalnih rezervi (Fed) planirao je dva dizanja stopa u 2019. godini te jedno u 2020. godini dok je Europska središnja banka (ECB) zadnjim danom 2018. godine zaključila program povećanja bilance te očekivala podizanje stopa u 2020. godini. Fed je već početkom 2019. godine, na naznaka usporavanja gospodarstva te strah od recesije, u potpunosti promijenio smjer monetarne politike te je s namjerom poticanja gospodarstvo započeo sa spuštanjem kamatnih stopa i provođenjem ekspanzivne monetarne politike. Za razliku od SAD-a te unatoč negativnim kamatnim stopama, eurozona je i dalje zaostajala rastom te se tijekom 2019. godine Europska središnja banka odlučila za spuštanje stopa još dublje u minus kao i povećanje likvidnosti u sustavu.

Situacija s državnim obveznicama Republike Hrvatske u 2019. godini je bila izvanredna, pri čemu su lokalna i međunarodna izdanja bilježila pad prinosa. U ožujku se nakon šest godina rejting Republike Hrvatske podigao iz špekulativne kategorije na investicijsku razinu. Podizanje rejtinga od strane agencije Standard&Poor′s pratila je i agencija Fitch u lipnju. Obveznice RH bilježile su skok cijena, ali i smanjenje spread-ova, odnosno smanjenje rizika, uslijed poboljšanja kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Pozitivan period suženja spread-ova obveznica Republike Hrvatske vidimo i dalje s obzirom na proces aplikacije Hrvatske u ERM II i usvajanje eura kao službene valute, čime se smanjuje rizika povezan s valutom države.

Države CEE regije u investicijskom fokusu pod-fonda bile su prije svega Češka, Mađarska, Poljska i Rumunjska. Osim Rumunjske, čija se fiskalna slika pogoršava te politička događanja stvaraju kontinuiranu neizvjesnost, ostale države su u 2019. pokazale otpornost na usporavanje u eurozoni te su bile primjer stabilnih ekonomija čiji dužnički papiri kao i valute ostaju u investicijskoj strategiji pod-fonda i u 2020. godini.

U 2020. godini očekujemo usporavanje rasta gospodarstava pri čemu ne vidimo duboku recesiju, dok projekcije kretanja kamata ukazuju na zadržavanje na niskim razinama. Dva najznačajnija geopolitička rizika; trgovinski rat između Kine i SAD-a te Brexit i dalje će imati utjecaj na tržišta. Predstoje također i predsjednički izbori u SAD-u koji će dati odgovor da li će trenutni predsjednik Donald Trump, čija je nepredvidivost često uzrokovala volatilnost na tržištu, nastaviti obnašati ovu funkciju.

Prethodnu, 2019. godinu pamtiti ćemo kao iznimno uspješnu godinu za obveznički pod-fond InterCapital Bond kako zbog izvanrednog prinosa od 8,04% tako i zbog rasta imovine koja na kraju 2019. godine iznosi 1,125 milijardi kuna; 44% rasta u odnosu na kraj 2018. godine. Opisano okruženje bilo je poticajno za cijene obveznica koje su uslijed pada kamatnih stopa i obilne likvidnosti bilježile rast cijena (pad prinosa). Investicijska strategija koja se temeljila na povećanoj duraciji u okruženju pada kamatnih stopa, ulaganja u države SEE i CEE regiji te aktivno upravljanje valutnim pozicijama fonda doprinijeli su izvanrednom rezultatu fonda InterCapital Bond. Značajan doprinos izvedbi došao je i od uspješnog performansa obveznica Republike Hrvatske koje čine glavninu imovine pod-fonda. U skladu investicijske strategije za 2020. godinu, u prosincu smo smanjili duraciju pod-fonda na 7 prodajom ponajprije eurobondova RH i Portugala te smo zauzeli željenu valutnu strukturu.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

U posljednjem ovogodišnjem mjesečnom izvještaju kratko ćemo se osvrnuti na najbitnije događaje u 2019. godini te trenutna očekivanja za 2020. godinu. Na obveznička tržišta u 2019. godini najviše su utjecaja imali geopolitički rizici; prije svega trgovinski sukob između Kine i SAD-a te izlazak Velike Britanije iz EU (Brexit). Krajem 2018. godine američki Sustav federalnih rezervi (Fed) planirao je dva dizanja stopa u 2019. godini te jedno u 2020. godini dok je Europska središnja banka (ECB) zadnjim danom 2018. godine zaključila program povećanja bilance te očekivala podizanje stopa u 2020. godini. Fed je već početkom 2019. godine, na naznake usporavanja gospodarstva te strah od recesije, u potpunosti promijenio smjer monetarne politike i s namjerom poticanja gospodarstva započeo sa spuštanjem kamatnih stopa i provođenjem ekspanzivne monetarne politike. Za razliku od SAD-a te unatoč negativnim kamatnim stopama, eurozona je i dalje zaostajala rastom te se tijekom 2019. godine Europska središnja banka odlučila za spuštanje stopa još dublje u minus kao i povećanje likvidnosti u sustavu.

Efekt centralnih banaka na dionička tržišta nadjačao je slabljenje globalne makroekonomske slike i spuštanje projekcija rasta kompanija. U konačnici, posljednje tromjesečje je donijelo i poboljšanje anketnih pokazatelja i podizanje procjena rasta za 2020., što je dalo dodatan zamašnjak dioničkim tržištima. Osim toga, dva važna politička rizika su barem privremeno izbjegnuta, novo podizanje američkih carina na kineske proizvode i nagli izlazak Velike Britanije iz Europske Unije.

U ožujku se nakon šest godina rejting Republike Hrvatske podigao iz špekulativne kategorije na investicijsku razinu. Podizanje rejtinga od strane agencije Standard&Poor′s pratila je i agencija Fitch u lipnju. Obveznice RH bilježile su skok cijena kako na lokalnim tako i na međunarodnim izdanjima, ali i smanjenje spread-ova, odnosno smanjenje rizika, uslijed poboljšanja kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Pozitivan period suženja spread-ova obveznica Republike Hrvatske vidimo i dalje s obzirom na proces aplikacije Hrvatske u ERM II i usvajanje eura kao službene valute čime se smanjuje rizika povezan s valutom države.

U cjelokupnoj regiji su u 2019. nastavljene i dalje vrlo dobre stope gospodarskog rasta, iako je došlo do određenog usporavanja. Solidne pokazatelje i rezultate kompanija pratilo je i dioničko tržište, pri čemu su sva regionalna tržišta ostvarila dvoznamenkaste stope ukupnog prinosa.

U 2020. godini očekujemo usporavanje rasta gospodarstava pri čemu ne vidimo duboku recesiju, dok projekcije kretanja kamata ukazuju na zadržavanje na niskim razinama. Dva najznačajnija geopolitička rizika; trgovinski rat između Kine i SAD-a te Brexit i dalje će imati utjecaj na tržišta. Predstoje također i predsjednički izbori u SAD-u koji će dati odgovor da li će trenutni predsjednik Donald Trump, čija je nepredvidivost često uzrokovala volatilnost na tržištu, nastaviti obnašati ovu funkciju. Unatoč umjereno pozitivnoj makroekonomskoj okolini, ovi i drugi politički rizici i dalje ostaju prisutni te su potencijalno najveća prijetnja jačanju gospodarskog rasta i izvedbi dioničkih tržišta u 2020.

InterCapital Income Plus zabilježio je u 2019. godini izvanredan prinos od 11,22%. Doprinos prinosu u obvezničkom dijelu donijela je strategija povećane duracije u okruženju pada kamatnih stopa, ulaganja u države SEE i CEE regiji te aktivno upravljanje valutnim pozicijama fonda dok je dionička komponenta također ostvarila snažan rast u svim geografskim cjelinama zastupljenima u portfelju pod-fonda; od razvijenih tržišta SAD-a i Njemačke, do tržišta u razvoju te u konačnici regije. Investitori su prepoznali vrijednost u strategiji pod-fonda koja uz obveznički dio sadrži i dioničku komponentu, budući da je neto imovina na kraju 2019. godine iznosila 174 milijuna kuna, što je 100% više u odnosu na kraj 2018. godine.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Nakon što su u prosincu 2018. dionička tržišta svim sudionicima zadala glavobolje, 2019. je to više nego nadoknadila fantastičnim prinosima. Sve je započelo okretanjem monetarne politike vodećih centralnih banaka i posljedičnog pada kamatnih stopa. Taj utjecaj nadjačao je slabljenje globalne makroekonomske slike i spuštanje projekcija rasta kompanija. U konačnici, posljednje tromjesečje je donijelo i poboljšanje anketnih pokazatelja i podizanje procjena rasta za 2020., što je dalo dodatan zamašnjak dioničkim tržištima. Osim toga, dva važna politička rizika su barem privremeno izbjegnuta, novo podizanje američkih carina na kineske proizvode i nagli izlazak Velike Britanije iz Europske Unije. Međutim, ovi i drugi politički rizici i dalje ostaju prisutni te su potencijalno najveća prijetnja jačanju gospodarskog rasta i izvedbi dioničkih tržišta u 2020.

U regiji su u 2019. nastavljene i dalje vrlo dobre stope gospodarskog rasta, iako je došlo do određenog usporavanja. Dobre pokazatelje i rezultate kompanija pratilo je i dioničko tržište. Zlatnu medalju za izvedbu u protekloj godini osvaja Grčka s ukupnim prinosom u eurima od preko 50%. Tamošnja događanja obilježila je pobjeda pro-tržišne opcije na parlamentarnim izborima, ubrzavanje gospodarskog rasta te veliki pomaci u procesu rješavanja problema nenaplativih kredita. Srebrna medalja pripala bi Rumunjskoj s ukupnim prinosom od preko 40%. Nakon šokova krajem 2018. tamošnje je tržište krenulo s niske baze, a nakon toga je svjedočilo padu Vlade i postepenom ukidanju negativnih mjera koje su i dovele do spomenutog pada prethodnog prosinca. Broncu pak mogu podijeliti Hrvatska i Slovenija s ukupnim prinosima od oko 20%. U ove dvije zemlje ovo je bila godina čišćenja nakon potresa zvanog Agrokor, a u Hrvatsko je tržište dodatno živnulo uslijed borbe za preuzimanje Kraša. Austrija i Mađarska su ostvarile nešto skromnije rezultate, no i dalje s dvoznamenkastim ukupnim prinosima.

Fond je pratio pozitivan razvoj te ostvario mjesečni prinos od 1,29%. Na razini godine je Fond postigao rezultat od 19,97%, a tome su najveći vagani doprinos dale dionice u Rumunjskoj i Hrvatskoj. Uzevši u obzir spomenute rizike, u narednom razdoblju planiramo zadržati umjerenu agresivnost uz dioničku izloženost od 80-85%, dok jačanjem geografske diversifikacije umanjujemo rizik pojedine zemlje. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da možemo ostvarivati održivi i konkurentan prinos uz razumnu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - kratkoročni obveznički fond

Prosinac je bio miran mjesec na novčanom tržištu. Ministarstvo financija Republike Hrvatske je u prosincu održalo dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa na kojima je prinos ostao na nepromijenjenoj razini od 0,06%. Na obje aukcije su prihvaćene sve pristigle ponude te je ukupno izdano 3,191 milijardu kuna trezorskih zapisa. Upisnici trezorskih zapisa manjim dijelom su bili predstavnici bankarskog sektora. Kunska likvidnost u sustavu i dalje je na rekordnim razinama te je dnevni višak kunske likvidnosti na kraju 2019. godine iznosio 34 milijarde kuna.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u prosincu nastavio bilježiti stabilan rast prinosa te je ostvareni prinos u prosincu 0,0172% dok je ostvareni prinos od početka godine 0,131%. Tijekom prosinca smo povećali obveznički dio portfelja s 57,02% NAV-a na 62,72% NAV-a. Dokupljivali smo obveznice Republike Hrvatske izdane na lokalnom tržištu dospijeća 2020. godine u kunama, H203A. U narednom periodu razmatrati ćemo dokupljivanje obveznica Republike Hrvatske izdane na lokalnom tržištu kao i obveznice izdavatelja iz Europske Unije kraćih dospijeća.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Nakon što su u prosincu 2018. dionička tržišta svim sudionicima zadala glavobolje, 2019. je to više nego nadoknadila fantastičnim prinosima. Sve je započelo okretanjem monetarne politike vodećih centralnih banaka i posljedičnog pada kamatnih stopa. Taj utjecaj nadjačao je slabljenje globalne makroekonomske slike i spuštanje projekcija rasta kompanija. U konačnici, posljednje tromjesečje je donijelo i poboljšanje anketnih pokazatelja i podizanje procjena rasta za 2020., što je dalo dodatan zamašnjak dioničkim tržištima. Osim toga, dva važna politička rizika su barem privremeno izbjegnuta, novo podizanje američkih carina na kineske proizvode i nagli izlazak Velike Britanije iz Europske Unije. Međutim, ovi i drugi politički rizici i dalje ostaju prisutni te su potencijalno najveća prijetnja jačanju gospodarskog rasta i izvedbi dioničkih tržišta u 2020.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u prosincu u eurima porasla 1,7%, dok je Fond oslabio 0,01%. Na razini godine spomenuti indeks je ostvario ukupan prinos u eurima od 28,9%, dok je Fond 2019. zaključio rastom od 20,87%. Blagi zaostatak prvenstveno je rezultat naše konzervativnije pozicije u vidu dioničke izloženosti i sektorske alokacije, no takvu strategiju smatramo primjerenom obzirom na stadij ekonomskog ciklusa. Dioničku izloženost držimo na oko 90%, a volatilnost dodatno ograničavamo balansiranom sektorskom alokacijom. Što se tiče konkretnih imena, značajnih promjena nije bilo izuzev aktivnog upravljanja valutnom izloženošću, primarno valutnim parom EUR/USD.

Sličnim pristupom nastavljamo i dalje. Uzevši u obzir spomenute rizike, ostajemo oprezni te ne planiramo biti potpuno investirani već na razini od oko 90%. Međutim, ukoliko se stišaju geopolitički šumovi i dođe do daljnjeg poboljšavanja gospodarskih pokazatelja, otvoreni smo za blago jačanje cikličkih pozicija. Konačna će izvedba InterCapital Global Equity fonda u velikoj mjeri ovisiti o globalnim kretanjima, ali vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Svjedočili smo dva vrlo bitna događaja za obveznička tržišta u prosincu. Prvi događaj je vezan za Brexit i parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji održane 12. prosinca. Na izborima su konzervativci osvojili čak 80 mjesta više od potrebne većine u parlamentu. Osvojili su čak 43,6% glasova što je najveći osvojeni broj glasova jedne stranke još od 1979. Na ovaj način britanski je narod pokazao želju za što bržim izlaskom iz Europske Unije. Ovakav rasplet izbora potvrđuje ,s velikom vjerojatnošću, da će Brexit nastupiti 31. siječnja 2020. Ne možemo potpuno isključiti mogućnost „No-deal" Brexit-a jer Britanski premijer Boris Johnson forsira implementaciju svih dogovorenih mjera do kraja 2020. što mnogi analitičari ocjenjuju preoptimističnim s obzirom na veliki broj pojedinosti trgovinskog sporazuma kojima treba detaljno pristupiti. Drugi veliki događaj je dogovor prve faze trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine koji bi trebao biti potpisan sredinom siječnja 2020. te bi se nakon toga nastavilo s drugom fazom pregovora. Dogovor prve faze uključuje ukidanje tarifa koje su trebale biti uvedene 15. prosinca, smanjenje prethodno uvedenih tarifa od 01. rujna na 120 milijardi USD vrijednosti dobara uvezenih iz Kine s 15% na 7,5%. S druge strane Kina se obvezala povećati uvoz poljoprivrednih dobara iz SAD-a u vrijednosti 32 milijardi USD u naredne dvije godine, postrožiti zaštitu intelektualnog vlasništva te obustaviti ciljano slabljenje vlastite valute u svrhu poboljšanja konkurentnosti. Ovakav dogovor je pozitivno utjecao na dionička tržišta dok su obveznička tržišta bilježe pad već treći mjesec za redom zbog poboljšanja sentimenta i smanjenja neizvjesnosti. Najveće centralne banke, FED i ECB, su mirovale kroz prosinac. Valja napomenuti nešto optimističnije projekcije za iduću godinu koje impliciraju blagi oporavak rasta poglavito u eurozoni. Američki dionički indeks S&P500 je posljednji put imao bolju godinu 2013. U 2019. godini vrijednost indeksa narasla je za 28,88% dok je u posljednjem kvartalu rast iznosio malo iznad 9%. Za očekivati je kako će se rast nastaviti u narednom periodu zbog očekivanog oporavka gospodarske aktivnosti.

InterCapital Balanced pod-fond je ostvario još jedan solidan mjesec uz rast od 0,37%. Vrlo snažan rast ostvaren je i na godišnjoj razini, pod-fond je rastao 15,46%. Značajniji ponder u rastu cijene udjela imala je dionička komponenta ponajviše investirana na američkom dioničkom tržištu. Smatramo kako je InterCapital Balanced pod-fond odlična investicijska alternativa za narednu godinu zbog izloženosti portfelja s jedne strane najkvalitetnijim poduzećima i likvidnim pozicijama te s druge strane najsigurnijim obveznicama država iz najvišeg kreditnog razreda.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Svjedočili smo dva vrlo bitna događaja za obveznička tržišta u prosincu. Prvi događaj je vezan za Brexit i parlamentarne izbore u Velikoj Britaniji održane 12. prosinca. Na izborima su konzervativci osvojili čak 80 mjesta više od potrebne većine u parlamentu. Osvojili su čak 43,6% glasova što je najveći osvojeni broj glasova jedne stranke još od 1979. Na ovaj način britanski je narod pokazao želju za što bržim izlaskom iz Europske Unije. Ovakav rasplet izbora potvrđuje ,s velikom vjerojatnošću, da će Brexit nastupiti 31. siječnja 2020. Ne možemo potpuno isključiti mogućnost „No-deal" Brexit-a jer Britanski premijer Boris Johnson forsira implementaciju svih dogovorenih mjera do kraja 2020. što mnogi analitičari ocjenjuju preoptimističnim s obzirom na veliki broj pojedinosti trgovinskog sporazuma kojima treba detaljno pristupiti. Drugi veliki događaj je dogovor prve faze trgovinskih pregovora između SAD-a i Kine koji bi trebao biti potpisan sredinom siječnja 2020. te bi se nakon toga nastavilo s drugom fazom pregovora. Dogovor prve faze uključuje ukidanje tarifa koje su trebale biti uvedene 15. prosinca, smanjenje prethodno uvedenih tarifa od 01. rujna na 120 milijardi USD vrijednosti dobara uvezenih iz Kine s 15% na 7,5%. S druge strane Kina se obvezala povećati uvoz poljoprivrednih dobara iz SAD-a u vrijednosti 32 milijardi USD u naredne dvije godine, postrožiti zaštitu intelektualnog vlasništva te obustaviti ciljano slabljenje vlastite valute u svrhu poboljšanja konkurentnosti. Ovakav dogovor je pozitivno utjecao na dionička tržišta dok su obveznička tržišta bilježe pad već treći mjesec za redom zbog poboljšanja sentimenta i smanjenja neizvjesnosti. Najveće centralne banke, FED i ECB, su mirovale kroz prosinac. Valja napomenuti nešto optimističnije projekcije za iduću godinu koje impliciraju blagi oporavak rasta poglavito u eurozoni.

InterCapital Global Bond je u prosincu zabilježio smanjenje prinosa od 0,33%. Unatoč nešto slabijem kraju godine za obveznička tržišta na koji je utjecalo smanjenje neizvjesnosti i prelijevanje sredstava u rizičnije klase imovine, InterCapital Global Bond je u 2019. ostvario solidnih 5,36%. Kroz 2019. godinu uspjeli smo reorganizirati pod-fond kroz diversifikaciju geografske strukture. Najveći dio pod-fonda uložen je u najsigurnije obveznice država s najvišim kreditnim rejtingom. Smatramo kako će u 2020. na kretanja na obvezničkom tržištu više utjecaja imati i dalje prisutni rizici, dok će centralne banke mirovati i na taj način slabije neznatno određivati kretanja.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obveznička tržišta u 2019. godini najviše su utjecaja imali geopolitički rizici; prije svega trgovinski sukob između Kine i SAD-a i te izlazak Velike Britanije iz EU (Brexit). Krajem 2018. godine američki Sustav federalnih rezervi (Fed) planirao je dva dizanja stopa u 2019. godini te jedno u 2020. godini dok je Europska središnja banka (ECB) zadnjim danom 2018. godine zaključila program povećanja bilance te očekivala podizanje stopa u 2020. godini. Fed je već početkom 2019. godine, na naznaka usporavanja gospodarstva te strah od recesije, u potpunosti promijenio smjer monetarne politike te je s namjerom poticanja gospodarstvo započeo sa spuštanjem kamatnih stopa i provođenjem ekspanzivne monetarne politike. Za razliku od SAD-a te unatoč negativnim kamatnim stopama, eurozona je i dalje zaostajala rastom te se tijekom 2019. godine Europska središnja banka odlučila za spuštanje stopa još dublje u minus kao i povećanje likvidnosti u sustavu.

U 2020. godini očekujemo usporavanje rasta gospodarstava pri čemu ne vidimo duboku recesiju, dok projekcije kretanja kamata ukazuju na zadržavanje na niskim razinama. Dva najznačajnija geopolitička rizika; trgovinski rat između Kine i SAD-a te Brexit i dalje će imati utjecaj na tržišta. Predstoje također i predsjednički izbori u SAD-u koji će dati odgovor da li će trenutni predsjednik Donald Trump, čija je nepredvidivost često uzrokovala volatilnost na tržištu, nastaviti obnašati ovu funkciju.

Državne obveznice Republike Hrvatske izdane na lokalnom i međunarodnom tržištu u 2019. godini bilježile su izvanredan performans. U ožujku se nakon šest godina rejting Republike Hrvatske podigao iz špekulativne kategorije na investicijsku razinu. Podizanje rejtinga od strane agencije Standard&Poor′s pratila je i agencija Fitch u lipnju. Obveznice RH bilježile su skok cijena, ali i smanjenje spread-ova, odnosno smanjenje rizika, uslijed poboljšanja kreditne kvalitete Republike Hrvatske. Pozitivan period suženja spread-ova obveznica Republike Hrvatske vidimo i dalje s obzirom na proces aplikacije Hrvatske u ERM II i usvajanje eura kao službene valute čime se smanjuje rizika povezan s valutom države.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je zabilježio rast prinosa od 0,18% tijekom prosinca, dok je u 2019. godini ostvareni rast prinosa 4,12%. Imovina pod-fonda je rasta kroz godinu s 12,0 milijuna kuna na 28,1 milijun kuna. U narednom periodu planiramo dokupljivati dolarske obveznice izdavatelja u CEE i SEE regiji kao i obveznice tržišta u razvoju (EM).

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
InterCapital ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn