NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 22.11.2023
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2023.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2023.

InterCapital Short Term Bond fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata.

U eurozoni se dezinflacijski trend nastavio i u listopadu. Posljednji podaci pokazuju da je indeks potrošačkih cijena usporio s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec. U vidu i dalje neizvjesne makroekonomske slike u Europi te daljnjeg usporavanja inflacije, ECB je na posljednjem sastanku odlučio ostaviti kamatne stope nepromijenjenima. Od sastanka se očekivalo adresiranje programa otkupa obveznica (PEPP) te eventualnih promjena minimalnih rezervi. Komentari o ovim temama su izostali, ali su najavljeni za početak iduće godine.

Obveznice zemalja eurozone u listopadu su zabilježile blagi pad prinosa, odnosno rast cijena. U SAD-u su prinosi rasli na duljem kraju krivulje ovaj mjesec.

U SAD-u je BDP rastao iznad očekivanja, PMI-evi su ponovno prešli preko 50, u ekspanzivno područje te su i ostali makroekonomski podaci ovaj mjesec nastavili ukazivati na otpornost američke ekonomije na visoke kamatne stope.

Ono što je još obilježilo listopad u SAD-u je smjena šefa Zastupničkog doma koja se dogodila prvi put u povijesti. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, izabran je novi šef, Mike Johnson. Na portfelju je višak likvidnosti plasiran kroz tzv. reverse repo transakcije. Reverse repo je ugovor o kolateraliziranoj posudbi za koju se kao kompenzaciju posudbe sredstava ostvaruje kamata te dobiva kolateral koji se drži na računu kao jamstvo sigurnosti tijekom trajanja ovog ugovora. Na višak likvidnosti koji je plasiran gotovo bez rizika postignute se atraktivne kamatne stope.

InterCapital Bond fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata.

U eurozoni se dezinflacijski trend nastavio i u listopadu. Posljednji podaci pokazuju da je indeks potrošačkih cijena usporio s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec. U vidu i dalje neizvjesne makroekonomske slike u Europi te daljnjeg usporavanja inflacije, ECB je na posljednjem sastanku odlučio ostaviti kamatne stope nepromijenjenima. Od sastanka se očekivalo adresiranje programa otkupa obveznica (PEPP) te eventualnih promjena minimalnih rezervi. Komentari o ovim temama su izostali, ali su najavljeni za početak iduće godine.

Obveznice zemalja eurozone u listopadu su zabilježile blagi pad prinosa, odnosno rast cijena. U SAD-u su prinosi rasli na duljem kraju krivulje ovaj mjesec.

U SAD-u je BDP rastao iznad očekivanja, PMI-evi su ponovno prešli preko 50, u ekspanzivno područje te su i ostali makroekonomski podaci ovaj mjesec nastavili ukazivati na otpornost američke ekonomije na visoke kamatne stope.

Ono što je još obilježilo listopad u SAD-u je smjena šefa Zastupničkog doma koja se dogodila prvi put u povijesti. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, izabran je novi šef, Mike Johnson.

Duracija InterCapital Bond fonda trenutno je vrlo niska pretežno zbog opasnosti za dodatan rast prinosa na dugom kraju obvezičke krivulje. Duracija fonda smanjena je zamjenom EU core i CEE desetogodišnjih obveznica za obveznice srednjeg kraja krivulje (5 godina). Na kratkom kraju je fond investiran u trezorske zapise EU core zemalja. Višak likvidnosti plasiran je i kroz tzv. reverse repo transakcije.

InterCapital Dollar Bond fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata.

U SAD-u obveznički prinosi rasli na duljem kraju krivulje tijekom listopada.

BDP SADa za treći kvartal rastao iznad očekivanja, PMI-evi su ponovno prešli preko 50, u ekspanzivno područje te su i ostali makroekonomski podaci u listopadu nastavili ukazivati na otpornost američke ekonomije na visoke kamatne stope.

Ono što je još obilježilo listopad u SAD-u je smjena šefa Zastupničkog doma koja se dogodila prvi put u povijesti. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, izabran je novi šef, Mike Johnson.

Duracija InterCapital Dollar Bond fonda trenutno je vrlo niska pretežno zbog opasnosti za dodatan rast prinosa na dugom kraju obvezičke krivulje. Kratka duracija postignuta je prodajom američkih obveznica duljeg datuma dospijeća. Sredstva od prodaje reinvestirane su u američke trezorske zapise po atraktivnim prinosima.

InterCapital Income Plus fond

U listopadu se nastavio trend smanjenja inflacije. Najnoviji podaci pokazuju da je stopa rasta potrošačkih cijena usporila s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec u Europi. S obzirom na neizvjesnost u europskoj makroekonomiji i daljnje usporavanje inflacije, sredinom listopada odlučili smo na rastućim prinosima obveznica povećavati izloženost obveznicama dužeg dospijeća. Smatramo da neće biti potrebe za daljnjim dizanjem kamatnih stopa u Europi što je Europska središnja banka (ECB) potvrdila krajem mjeseca.

U SAD-u, prinosi su rasli na duljem kraju krivulje kamatnih stopa tijekom ovog mjeseca. Ponajviše zbog jakih makroekonomskih pokazatelja poput rasta američkog bruto proizvoda iznad očekivanja analitičara. Sukladno tome, stvara se veća neizvjesnost oko sljedećeg sastanka od američke centralne banke, no očekujemo da će FED zadržati kamatne stope na sadašnjim razinama.

Napetosti na Bliskom istoku su donijeli su dodatnu neizvjesnost na tržišta, posebno u vezi s cijenama energenata, ipak trenutni konsenzus je da je vrlo mala vjerojatnost da će iste napetosti utjecati na globalnu ekonomiju i financijska tržišta. Cijene nafte bile su vrlo nestabilne tijekom ovog mjeseca, završivši ipak niže u usporedbi s početkom listopada smanjujući vjerojatnosti povratka visoke inflacije.

Dionička tržišta su bila obilježena početkom sezone objava kvartalnih financijskih rezultata kompanija. Unatoč dobrim rezultatima u SAD-u, američko dioničko tržište je doživjelo pad od otprilike 2% u listopadu većinom zbog rasta prinosa (pada cijena) dugoročnijih američkih obveznica što bi zbog posljedično većih stopa na dugoročne kredite moglo dodatno usporiti američko gospodarstvo. Europska dionička tržišta su uglavnom pratila trendove na američkom dioničkom tržištu.

InterCapital Conservative Balanced fond

U listopadu se nastavio trend smanjenja inflacije. Najnoviji podaci pokazuju da je stopa rasta potrošačkih cijena usporila s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec u Europi. S obzirom na neizvjesnost u europskoj makroekonomiji i daljnje usporavanje inflacije, sredinom listopada odlučili smo na rastućim prinosima obveznica povećavati izloženost obveznicama dužeg dospijeća. Smatramo da neće biti potrebe za daljnjim dizanjem kamatnih stopa u Europi što je Europska središnja banka (ECB) potvrdila krajem mjeseca.

U SAD-u, prinosi su rasli na duljem kraju krivulje kamatnih stopa tijekom ovog mjeseca. Ponajviše zbog jakih makroekonomskih pokazatelja poput rasta američkog bruto proizvoda iznad očekivanja analitičara. Sukladno tome, stvara se veća neizvjesnost oko sljedećeg sastanka od američke centralne banke, no očekujemo da će FED zadržati kamatne stope na sadašnjim razinama.

Napetosti na Bliskom istoku su donijeli su dodatnu neizvjesnost na tržišta, posebno u vezi s cijenama energenata, ipak trenutni konsenzus je da je vrlo mala vjerojatnost da će iste napetosti utjecati na globalnu ekonomiju i financijska tržišta. Cijene nafte bile su vrlo nestabilne tijekom ovog mjeseca, završivši ipak niže u usporedbi s početkom listopada smanjujući vjerojatnosti povratka visoke inflacije.

Dionička tržišta su bila obilježena početkom sezone objava kvartalnih financijskih rezultata kompanija. Unatoč dobrim rezultatima u SAD-u, američko dioničko tržište je doživjelo pad od otprilike 2% u listopadu većinom zbog rasta prinosa (pada cijena) dugoročnijih američkih obveznica što bi zbog posljedično većih stopa na dugoročne kredite moglo dodatno usporiti američko gospodarstvo. Europska dionička tržišta su uglavnom pratila trendove na američkom dioničkom tržištu.

U dioničkom dijelu portfelja InterCapital Conservative Balanced fonda smanjivali izloženost tehnološkom sektoru zbog prevelike investiranosti u tom sektoru.

InterCapital Balanced fond

U listopadu se nastavio trend smanjenja inflacije. Najnoviji podaci pokazuju da je stopa rasta potrošačkih cijena usporila s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec u Europi. S obzirom na neizvjesnost u europskoj makroekonomiji i daljnje usporavanje inflacije, sredinom listopada odlučili smo na rastućim prinosima obveznica povećavati izloženost obveznicama dužeg dospijeća. Smatramo da neće biti potrebe za daljnjim dizanjem kamatnih stopa u Europi što je Europska središnja banka (ECB) potvrdila krajem mjeseca.

U SAD-u, prinosi su rasli na duljem kraju krivulje kamatnih stopa tijekom ovog mjeseca. Ponajviše zbog jakih makroekonomskih pokazatelja poput rasta američkog bruto proizvoda iznad očekivanja analitičara. Sukladno tome, stvara se veća neizvjesnost oko sljedećeg sastanka od američke centralne banke, no očekujemo da će FED zadržati kamatne stope na sadašnjim razinama.

Napetosti na Bliskom istoku su donijeli su dodatnu neizvjesnost na tržišta, posebno u vezi s cijenama energenata, ipak trenutni konsenzus je da je vrlo mala vjerojatnost da će iste napetosti utjecati na globalnu ekonomiju i financijska tržišta. Cijene nafte bile su vrlo nestabilne tijekom ovog mjeseca, završivši ipak niže u usporedbi s početkom listopada smanjujući vjerojatnosti povratka visoke inflacije.

Dionička tržišta su bila obilježena početkom sezone objava kvartalnih financijskih rezultata kompanija. Unatoč dobrim rezultatima u SAD-u, američko dioničko tržište je doživjelo pad od otprilike 2% u listopadu većinom zbog rasta prinosa (pada cijena) dugoročnijih američkih obveznica što bi zbog posljedično većih stopa na dugoročne kredite moglo dodatno usporiti američko gospodarstvo. Europska dionička tržišta su uglavnom pratila trendove na američkom dioničkom tržištu.

U dioničkom dijelu portfelja InterCapital Balanced fonda smanjivali izloženost tehnološkom sektoru zbog prevelike investiranosti u tom sektoru.

InterCapital Global Equity fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata. Cijena sirove nafte je tako bila vrlo volatilna ovaj mjesec, ali je ipak završila na nižim razinama u odnosu na početak listopada.

U eurozoni dezinflacijski trend se nastavio i u listopadu. Posljednji podaci pokazuju da je indeks potrošačkih cijena usporio s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec.

U listopadu je počelo objavljivanje rezultata za treći kvartal te ih je objavilo 75% S&P 500 kompanija. Rezultati su potvrdili nešto snažniju ekonomiju od onog što se prvotno očekivalo. Agregirani prihodi i dobit kompanija su rasli otprilike istom stopom od 1,7% što je bilo iznenađenje za tržište koje je očekivalo blagi pad dobiti ove godine. Međutim, rast kamatnih stopa i nešto viša inflacija od očekivane u proteklom mjesecu su negativno utjecale na tržišta u konačnici.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u listopadu pala 2,85%, dok je od početka godine zabilježen rast od 7,78%. Fond je pak protekli mjesec pao za -3,72%, dok je od početka godine ostvaren rast od 7,45%.

Kompanije u Global Equity fondu su zabilježile rast prihoda koji je bio nešto niži od 1%, ali su zato ostvarile rast dobiti od gotovo 13%. To je u skladu s nastojanjem da se nastavimo pozicionirati u kompanije za koje mislimo da mogu održati svoje marže na zadovoljavajućim razinama i u slučaju pogoršanja ekonomskih uvjeta.

InterCapital SEE Equity fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata. Cijena sirove nafte je tako bila vrlo volatilna ovaj mjesec, ali je ipak završila na nižim razinama u odnosu na početak listopada.

U eurozoni dezinflacijski trend se nastavio i u listopadu. Posljednji podaci pokazuju da je indeks potrošačkih cijena usporio s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec.

Rast kamatnih stopa i nešto viša inflacija od očekivane su negativno utjecale na globalna tržišta u prošlom mjesecu, a i na regionalnim tržištima smo imali sličnu situaciju. U Rumunjskoj smo imali vijest da je vlada otvorena za prodaju još svojeg udjela u Hidroelectrici nakon veoma uspješnog izlaska na burzu što bi moglo dodati još likvidnosti na tržište.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u listopadu ostvario pad od -1,09%. Od početka godine pak je ostvaren rast od 16,55%.

Geopolitička previranja u posljednjih nekoliko godina, a posebice sada, dovela su do trenda prebacivanja proizvodnje u države koje se smatraju sigurnijima te su bliže domaćem tržištu. Regionalne ekonomije u koje SEE Equity ulaže su trenutno veoma dobro pozicionirane da iskoriste takvu situaciju te se u narednom periodu planiramo fokusirati upravo na odabir kompanija koje bi trebale profitirati od toga. Uz pozitivne globalne trendove za regionalne kompanije one također pružaju i atraktivne valuacije pa je za primjer P/E omjer SEE Equity fonda prošli mjesec bio 8,5 dok je za poznatije globalne indekse poput američkog S&P 500 indeksa i njemačkog DAX indeksa bio na 19,7 i 11,1. Također, kada promatramo dividendni prinos možemo vidjeti da SEE Equity ima trenutni prinos od 5,5% nasuprot prinosa od 1,6% za S&P 500 i 3,9% za DAX.

InterCapital Global Technology fond

Financijska tržišta u listopadu obilježila je ponovna eskalacija sukoba Izraela i Palestine, odnosno Hamasa. Rat na bliskom istoku uveo je na tržišta značajnu razinu neizvjesnosti, prvenstveno po pitanju cijena energenata. Cijena sirove nafte je tako bila vrlo volatilna ovaj mjesec, ali je ipak završila na nižim razinama u odnosu na početak listopada.

U eurozoni dezinflacijski trend se nastavio i u listopadu. Posljednji podaci pokazuju da je indeks potrošačkih cijena usporio s 4,3% u rujnu na 2,9% ovaj mjesec.

U listopadu je počelo objavljivanje rezultata za treći kvartal te ih je objavilo 35% NASDAQ kompanija. Rezultati su potvrdili nešto snažniju ekonomiju od onog što se prvotno očekivalo. Agregirani prihodi su rasli gotovo 4%, a dobit 22% što je bilo iznenađenje za tržište koje je očekivalo niže stope rasta. Međutim, rast kamatnih stopa i nešto viša inflacija od očekivane su negativno utjecale na tržišta u konačnici.

U fondu InterCapital Global Technology se nastavljamo pozicionirati u kompanije za koje mislimo da mogu održati svoje marže na zadovoljavajućim razinama i u slučaju pogoršanja ekonomskih uvjeta te u kompanije koje mogu iskoristiti razvijanje AI tehnologije u svome poslovanju kako bi povećale profitabilnost u budućnosti.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08520 0,00
0,17%
GBP
0,85495 0,00
0,18%
CHF
0,95460 0,00
0,25%
JPY
163,38000 0,47
0,29%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
23.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 12:14  2790,68
-12,81
-0,46
CROBEX10* 27.02. 12:14  1666,52
-7,25
-0,43
CROBEX10tr* 27.02. 12:14  1811,67
-7,87
-0,43
ADRIAprime* 27.02. 11:43  1847,90
-7,02
-0,38
CROBISTR* 26.02. 16:31  172,4901
0,02
0,01
CROBIS* 26.02. 16:31  96,1077
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:17:15 27.02.2024)
(12:17:15 27.02.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
167.068,95 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
95.915,60 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
85.947,07 €
RIVP
4,74 €
0,00%
66.416,21 €
KOEI
258,00 €
-1,53%
49.036,00 €
ATGR
56,50 €
-0,88%
48.777,50 €
7CRO
22,20 €
-0,05%
44.930,60 €
HPB
240,00 €
2,56%
37.984,00 €
VLEN
3,98 €
2,05%
37.062,08 €
Redovni dionički promet:   
915.354,48 €
Redovni obveznički promet:   
140.000,05 €
Sveukupni promet:   
1.055.354,53 €