NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT Objavljeno: 12.07.2022
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2022.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2022.

InterCapital Bond

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovo iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštru retoriku u kojoj očekuju daljnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu.

Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koji dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica.

Prodavali smo obveznica periferije eurozone (Grčka i Španjolska) te regionalne obveznice (Mađarska i Rumunjska). Prodane obveznice većinom smo zamijenili za njemačke obveznice jednakog datuma dospijeća. Hrvatske obveznice izdane na inozemnom tržištu dužeg vremena do dospijeća također planiramo mijenjati za njemačke obveznice u trenutku ako se smanji razlika u prinosu između hrvatskih i njemačkih obveznica, a ponovo kupovati ako se ta razlika ponovo poveća. Ukupno Njemačkoj planiramo izložiti oko 30% portfelja, dok ukupnu investiranost želimo smanjiti na oko 90%.

InterCapital Dollar Bond

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovo iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštu retoriku u kojoj očekuju dalnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu.

Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koji dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica.

Na InterCapital Dollar Bond fondu u narednom periodu nisu planirane veće promjene.

InterCapital Short Term Bond

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovo iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštru retoriku u kojoj očekuju daljnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu.

Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koji dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica.

Na fondu Short Term Bond plan nam je povećanje investiranosti za oko 10% NAV-a fonda. To planiramo postići kupnjom po oko 2% NAV-a španjolskih, portugalskih i njemačkih obveznica s dopijećem 2026. godine. Nadalje, planiramo sudjelovati na izdanju lokalne hrvatske srednjoročne obveznice sa valutnom klauzulom (vjerojatno četverogodišnje). Cilj nam je navedenu obveznicu kupiti u iznosu od 5% NAV-a. Ove kupnje povećati će duraciju ukupnog portfelja sa 0.98 na 1.5.

InterCapital Balanced

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovno iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštu retoriku u kojoj očekuju dalnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu. Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koja dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica. Dionička tržišta su u lipnju ponovno vidjela najniže razine u ovoj godini. Na početku mjeseca u SAD-u je rast stope inflacije negativno iznenadio te su zbog toga padali američki dionički indeksi, a s njima i europski. Krajem mjeseca su se dionički indeksi počeli oporavljati, no nekoliko makroekonomskih pokazatelja što je navelo tržište na daljnji pad. U lipnju je S&P 500 ostvario pad od oko 9% te je s lipnjem S&P 500 ostvario najgori polugodišnji povrat od 1970. godine. Što se tiče Europe, DAX je pao za oko 12% u lipnju.

U InterCapital Balanced fondu smo u lipnju smanjili izloženost u obvezničkom dijelu portfelja prodajom grčke obveznice. Smatramo da zbog volatilnosti tržišta u narednom periodu bi se mogle pružiti prilike na kratkoročnim obveznicama razvijenih tržišta poput Njemačke, SAD-a. Zato planiramo u narednom periodu povećati investiranost u obvezničkom dijelu portfelja u najsigurnije njemačke obveznice. Što se tiče dioničkog dijela portfelja, smanjiti ćemo investiranost na 54% NAV-a prodavajući u trenutcima rasta tržišta. Najviše ćemo smanjivati izloženost u sektorima potrošačkih namirnica i komunikacijskim tehnologijama. Također, povećavati ćemo izloženost u Apple.

InterCapital Income Plus

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovo iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštu retoriku u kojoj očekuju dalnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu.

Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koji dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica.

Dionička tržišta su u lipnju ponovno vidjela najniže razine u ovoj godini. Na početku mjeseca u SAD-u je rast stope inflacije negativno iznenadio te su zbog toga padali američki dionički indeksi, a s njima i europski. Krajem mjeseca su se dionički indeksi počeli oporavljati, no nekoliko makroekonomskih pokazatelja što je navelo tržište na daljnji pad. U lipnju je S&P 500 ostvario pad od oko 9% te je s lipnjem S&P 500 ostvario najgori polugodišnji povrat od 1970. godine. Što se tiče Europe, DAX je pao za oko 12% u lipnju.

Na fondu InterCapital Income Plus u lipnju smo smanjili izloženost u obvezničkom dijelu portfelja prodajom rumunjskih i mađarskih euroobveznica. U narednom razdoblju u obvezničkom dijelu portfelja planiramo mijenjati hrvatske eurobondove za njemačke obveznice sa sličnom odnosno nešto manjom duracijom. Smanjivati ćemo izloženost hrvatskim obveznicama prilikom smanjivanja spreada između hrvatskih i njemačkih obveznica. U dioničkom dijelu portfelja smanjivali smo izloženost regiji prodajom Nove Ljubljanske banke. U narednom periodu planiramo ostati investirani oko 18% u dioničkom dijelu portfelja te ćemo sukladno tome smanjivati izloženosti na rastu tržišta i povećavati izloženost na padovima tržišta.

InterCapital Conservative Balanced

U mjesecu lipnju nastavili su se inflatorni pritisci uzrokovani pretežno rastom cijena hrane i energenata. U SAD-u je rast stope inflacije mjeren u odnosu na isto razdoblje ponovo iznenadio prema gore te dosegnuo novu najvišu razinu. Nadalje, inflacija u EU još nije dosegla vrhunac te se nastavila povećavati. S druge strane, core inflacija u EU (stopa inflacije koje ne uzima u obzir energente i hranu) ipak je bila niža od predviđanja analitičara i prethodnog perioda, pa se možemo nadati nižim stopama raste inflacije kada dođe do popuštanja šokova uzrokovanih ratom u Ukrajini.

Središnje banke zadržale su oštu retoriku u kojoj očekuju dalnje ubrzano dizanja kamatnih stopa. Predvodnik je opet središnja banka SAD-a koja je u proteklom mjesecu digla referentnu kamatnu stopa za čak 75 baznih poena. ECB je potvrdio dizanje kamatnih stopa u srpnju i izlazak iz negativnih kamatnih stopa u rujnu. Pozitivne vijesti su i popuštanje COVID restrikcija u Kini, što će u narednim mjesecima olakšati razmjenu dobara na svjetskom tržištu.

Na obvezničkim tržištima došlo je do povećanja razlike u prinosu hrvatskih obveznica u odnosu na referentni njemački Bund. ECB je najavio borbu protiv fragmentacije tj. značajnog širenja spreadova na obveznice nekih ranjivih zemalja članica (Italija, Grčka, Portugal). ECB će dakle u narednim mjesecima sredstva od obveznica koji dospijevaju u sklopu PEPP programa iskoristiti za kupnju obveznica ugroženih zemalja članica.

Dionička tržišta su u lipnju ponovno vidjela najniže razine u ovoj godini. Na početku mjeseca u SAD-u je rast stope inflacije negativno iznenadio te su zbog toga padali američki dionički indeksi, a s njima i europski. Krajem mjeseca su se dionički indeksi počeli oporavljati, no nekoliko makroekonomskih pokazatelja što je navelo tržište na daljnji pad. U lipnju je S&P 500 ostvario pad od oko 9% te je s lipnjem S&P 500 ostvario najgori polugodišnji povrat od 1970. godine. Što se tiče Europe, DAX je pao za oko 12% u lipnju.

Na fondu InterCapital Conservative Balanced smo u lipnju povećali podinvestiranost u obvezničkom dijelu portfelja prodajom obveznica Latinske Amerike te planiramo povećavati izloženost s kratkoročnim obveznicama razvijenih tržišta. U dioničkom dijelu portfelja smanjivali smo ostali podinvestirani na oko 36% NAV-a. U narednom razdoblju planirati smanjiti izloženost komunikacijskim uslugama prodajom Deutsche Telekoma i povećavati izloženost informacijskim tehnologijama kupnjom Appleovih dionica.

InterCapital  Global Equity

Lipanj se pokazao kao još jedan težak mjesec za dionička tržišta. Daljnji pad je doveo do činjenice da je ovo najgore polugodište za razvijena tržišta u zadnjih 50 godina. Nastavak očekivanja sve restriktivnije monetarne politike bio je veliki faktor u spomenutom padu. Nadalje, sve veći pritisci na potrošače u vidu visoke inflacije i skupljeg zaduživanja doveli su do tmurnije slike oko globalnog rasta u nadolazećem periodu. S druge strane, ovaj pad doveo je do povijesno gledajući puno povoljnijih valuacijskih razina. Također, usprkos strahovima od moguće recesije, konsenzus analitičara i dalje ukazuje na pozitivan rast dobiti poduzeća za ovu i sljedeću godinu.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u svibnju padala 6,17%, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 13,18%. Fond InterCapital Global Equity je pak protekli mjesec oslabio -5,86%, dok je od početka godine ostvaren pad od -11,17%. Najveći rizici u narednim mjesecima bit će vezani uz provedbu monetarne politike središnjih banaka, ostvarenje rasta dobiti poduzeća i razvoj geopolitičke situacije izazvane ratom u Ukrajini. Sukladno tome, blago smo povećali ciljanu razinu gotovine na računu.

Nadalje, nastavljamo biti više investirani u defanzivnije sektore ekonomije te u poduzeća koja imaju visoku pregovaračku moć nad kupcima. Također, zadržavamo veću izloženost SAD-u u odnosu na Europu s obzirom na narušen prostor za gospodarski rast prouzrokovan ratom u Ukrajini.

InterCapital  SEE Equity

Lipanj se pokazao kao još jedan težak mjesec za dionička tržišta. Nastavak očekivanja sve restriktivnije monetarne politike bio je veliki faktor u spomenutom padu. Nadalje, sve veći pritisci na potrošče u vidu visoke inflacije i skupljeg zaduživanja doveli su do tmurnije slike oko globalnog rasta u nadolazećem periodu. S druge strane, ovaj pad doveo je do povijesno gledajući puno povoljnijih valuacijskih razina. Promatrajući regiju, dionička tržišta su također bilježila negativan rast no različitom snagom. Rumunjsko tržište je blago poraslo te su hrvatsko i slovensko bili u manjem padu, a veće korekcije zabilježila su tržišta Austrije i Grčke. Najveći rizici u narednim mjesecima bit će vezani uz provedbu monetarne politike središnjih banaka razvijenih ekonomija, ostvarenje rasta dobiti poduzeća i razvoj geopolitičke situacije izazvane ratom u Ukrajini.

Regionalna tržišta su se u prvom dijelu godine pokazala nešto otpornijima na vanjske šokove. Međutim, realno je za očekivati da će daljnji razvoj regionalnih tržišta uvelike ovisiti o globalnim pojavama poput inflacije, podizanja kamatnih stopa od strane središnjih banaka Europe i SAD-a i rata u Ukrajini. S obzirom na trenutno okruženje i volatilnost, odlučili smo povećati novčanu poziciju kako bismo mogli reagirati u slučaju korekcije.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u svibnju ostvario pad od -3,19%. Od početka godine pak je ostvaren gubitak od -5,02%. Fokus portfelja nastavljaju biti kompanije za koje smatramo da imaju kvalitetne poslovne modele te koje bi u potencijalnoj krizi i dalje stvarale vrijednost za ulagače. Vjerujemo da bi nam dosadašnji fokus na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije trebao i u budućnosti donijeti održiv i konkurentan rezultat uz razumnu volatilnost.

InterCapital  Global Technology

Lipanj se pokazao kao još jedan težak mjesec za dionička tržišta. Daljnji pad je doveo do činjenice da je ovo najgore polugodište za razvijena tržišta u zadnjih 50 godina. Nastavak očekivanja sve restriktivnije monetarne politike bio je veliki faktor u spomenutom padu, a to posebice utječe na dionice tehnološkog sektora. Nadalje, sve veći pritisci na potrošče u vidu visoke inflacije i skupljeg zaduživanja doveli su do tmurnije slike oko globalnog rasta u nadolazećem periodu. S druge strane, ovaj pad doveo je do povijesno gledajući puno povoljnijih valuacijskih razina. Također, usprkos strahovima od moguće recesije, konsenzus analitičara i dalje ukazuje na pozitivan rast dobiti poduzeća za ovu i sljedeću godinu. Dakle, najveći rizici u narednim mjesecima bit će vezani uz provedbu monetarne politike središnjih banaka, ostvarenje rasta dobiti poduzeća i razvoj geopolitičke situacije izazvane ratom u Ukrajini.

Kao rezultat toga, tehnološki indeks „Nasdaq" je pao -8,71% u lipnju, dok je od početka godine zabilježen gubitak od -29,51%. Fond InterCapital Global Technology je pak protekli mjesec izgubio -9,90%, dok je od početka godine ostvaren pad od -36,55%. Prinosi na državne obveznice su u prvoj polovici mjeseca nastavili rasti, a to je stvorilo dodatan pritisak na tehnološki sektor. Međutim, pred kraj mjeseca prinosi su počeli padati s obzirom na sve veće recesijske strahove.

U skladu s trenutnom situacijom, još uvijek zadržavamo nešto višu razinu novčanih sredstava kako bi u narednom periodu mogli iskoristiti potencijalne slabosti na tržištu. Daljnji potezi središnjih bankara i smjer kretanja prinosa na obveznice nastavit će utjecati na kratkoročna kretanja tehnološkog sektora. Međutim, normalizacija rasta gospodarstva će prije ili kasnije ponovo dovesti u fokus investitora jedinstveni potencijal održivog rasta tehnoloških kompanija.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,71 €
600,57 kn
27.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:54  2450,98
-2,88
-0,12
CROBEX10* 28.09. 15:50  1489,81
-2,94
-0,20
CROBEX10tr* 28.09. 15:50  1618,82
-3,20
-0,20
ADRIAprime* 28.09. 15:50  1616,75
2,20
0,14
CROBISTR* 28.09. 16:31  166,8551
0,03
0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  93,871
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:41 28.09.2023)
(17:08:41 28.09.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,25 €
32,02 kn
-0,23%
68.909,56 €
519.199,08 kn
ATPL
52,40 €
394,81 kn
0,77%
58.355,20 €
439.677,25 kn
SPAN
50,40 €
379,74 kn
-0,40%
54.633,60 €
411.636,86 kn
7SLO
21,62 €
162,90 kn
0,93%
54.050,00 €
407.239,73 kn
HT
26,40 €
198,91 kn
0,38%
32.148,60 €
242.223,63 kn
ZABA
12,60 €
94,93 kn
0,00%
23.714,50 €
178.676,90 kn
7BET
11,57 €
87,17 kn
0,52%
19.946,68 €
150.288,26 kn
ERNT
203,00 €
1.529,50 kn
0,00%
12.180,00 €
91.770,21 kn
HIMR
105,00 €
791,12 kn
0,00%
10.990,00 €
82.804,16 kn
KODT
705,00 €
5.311,82 kn
0,71%
9.805,00 €
73.875,77 kn
Redovni dionički promet:   
404.097,34 €
3.044.671,41 kn
Redovni obveznički promet:   
102.338,29 €
771.067,85 kn
Sveukupni promet:   
506.435,63 €
3.815.739,25 kn