NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT Objavljeno: 13.09.2022
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2022.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - kolovoz 2022.

InterCapital Bond

U mjesecu kolovozu konačno smo u SAD-u vidjeli značajan pad inflacije mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da su stope rasta vjerojatno dosegle vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo predanost suzbijanju inflacije, naglašavajući da je svjestan mogućih negativnih posljedica na tržište. Nadalje, objašnjeno je da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope. Nakon guvernerovog govora, S&P 500 indeks zabilježio je značajan pad.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa tržište na sljedećem sastanku ECB-a očekuje dizanje referentne kamatne možda čak od 75 baznih poena. ECB u svojoj komunikaciji ta očekivanja nije opovrgnuo.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljni pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.

Na obvezničkim tržištima, hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Spread u odnosu na referentni njemački Bund se, međutim, zbog rasta prinosa njemačke obveznice, suzio. Sličan trend zamijećen je i kod regionalnih obveznica.

Tijekom proteklog mjeseca značajno je smanjena izloženost Hrvatskoj. Uslijed sužavanja spreada na benchmark, prodani su hrvatski EUR eurobondovi dužih datuma dospijeća. S druge strane kupovali smo obveznice država eurozone nakon rasta prinosa. Investiranost i duracija su povećani, dok je valutna izloženost prema HRK smanjena.

U narednom razdoblju planiramo dodatno smanjiti izloženost Hrvatskoj. Pri svakom naglom pomaku prinosa obveznica prema gore planiramo postepeno povećavati investiranost. U usporedbi sa proteklom 2021. godinom, InterCapital Bond fond je povećao razinu prosječnog prinosa do dospijeća sa 0,98 na 2,25.

InterCapital Dollar Bond

U mjesecu kolovozu konačno smo u SAD-u vidjeli značajan pad inflacije mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da su stope rasta vjerojatno dosegle vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo predanost suzbijanju inflacije, naglašavajući da je svjestan mogućih negativnih posljedica na tržište. Nadalje, objašnjeno je da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope. Nakon guvernerovog govora, S&P 500 indeks zabilježio je značajan pad.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa tržište na sljedećem sastanku ECB-a očekuje dizanje referentne kamatne možda čak od 75 baznih poena. ECB u svojoj komunikaciji ta očekivanja nije opovrgnuo.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljni pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.

Na obvezničkim tržištima, hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Spread u odnosu na referentni njemački Bund se, međutim, zbog rasta prinosa njemačke obveznice, suzio. Sličan trend zamijećen je i kod regionalnih obveznica.

U proteklom mjesecu blago je povećana investiranost fonda. U narednom periodu u slučaju povećanja imovine planira se povećavati udio kratkoročnih američkih državnih obveznica. U odnosu na proteklu 2021. godinu, InterCapital Dollar Bond fond je povećao razinu prosječnog prinosa do dospijeća sa 1,57 na 3,15.

InterCapital Short Term Bond

U mjesecu kolovozu konačno smo u SAD-u vidjeli značajan pad inflacije mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da su stope rasta vjerojatno dosegle vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo predanost suzbijanju inflacije, naglašavajući da je svjestan mogućih negativnih posljedica na tržište. Nadalje, objašnjeno je da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope. Nakon guvernerovog govora, S&P 500 indeks zabilježio je značajan pad.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa tržište na sljedećem sastanku ECB-a očekuje dizanje referentne kamatne možda čak od 75 baznih poena. ECB u svojoj komunikaciji ta očekivanja nije opovrgnuo.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljni pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.

Na obvezničkim tržištima, hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Spread u odnosu na referentni njemački Bund se, međutim, zbog rasta prinosa njemačke obveznice, suzio. Sličan trend zamijećen je i kod regionalnih obveznica.

S obzirom da je fond krajem mjeseca postao eurski, odrađene su kupnje eura za kune kako bi se izbjegao negativni efekt konverzije. U narednom periodu planira se kupnja obveznica država eurozone, pretežno kraći kraj te u manjem dijelu srednji kraj krivulje. Na taj način podigla bi se investiranost fonda, uz održavanje niske razine volatilnosti prinosa. U usporedbi sa proteklom 2021. godinom, InterCapital Short Term Bond fond je više investiran, uz veću duraciju te prosječan prinos do dospijeća koje se povećao sa 0,12 na 0,67.

InterCapital Balanced

U mjesecu kolovozu smo konačno vidjeli pad inflacije u SAD-u mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da je inflacija vjerojatno dosegnula svoj vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa investitori misle da postoji vrlo velika vjerojatnost da će ECB na sljedećem sastanku dići referentnu kamatnu stopu za 0.75%.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljnji pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.  Zbog očekivanja viših referentnih kamatnih stopa ECB-a hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Ipak taj pad je bio manji od pada njemačkih obveznica istog dospijeća odnosno smanjila se tražena premija u kamati za rizik hrvatskih obveznica.

Nakon vrlo dobrog srpnja, rast dioničkih tržišta nastavio se sve do kraja kolovoza kad je velik dio tog rasta izgubljen. Rast je najviše bio uzrokovan tržišnim očekivanjima da će centralne banke manje dizati stope te ih početi spuštati početkom 2023. godine. Međutim, spomenuti Powellov govor opovrgnuo je takva očekivanja i potvrdio daljnje dizanje i dugotrajnije održavanje visokih kamatnih stopa što je uzrokovalo promjenu na tržištu.

U kolovozu smo u obvezničkom dijelu portfelja održavali podinvestiranost zbog očekivanja da ćemo vidjeti više razine prinosa u narednim mjesecima na obveznice razvijene Europe. Sukladno tome planiramo kupovati obveznice razvijene Europe.

U dioničkom dijelu portfelja smo se pred kraj mjeseca podinvestirali prodajom dionica komunikacijskog sektora, industrijskog sektora, zdravstvenog sektora i tehnološkog sektora. Trenutačno smo u dionice investirani 46% NAV-a, dok smo na početku mjeseca bili na 53%. Što se tiče dioničkog dijela portfelja, smanjili smo izloženost na oko 52% kroz prodaju komunikacijskog sektora i sektora potrošačkih namirnica. Održavat ćemo sličnu razinu prodavajući u trenutcima rasta tržišta. Najviše ćemo smanjivati izloženost u sektoru potrošačkih namirnica i zdravstvenom sektoru. Također, povećavati ćemo izloženost u informacijskim tehnologijama u trenutcima pada tržišta.

InterCapital Income Plus

U mjesecu kolovozu smo konačno vidjeli pad inflacije u SAD-u mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da je inflacija vjerojatno dosegnula svoj vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa investitori misle da postoji vrlo velika vjerojatnost da će ECB na sljedećem sastanku dići referentnu kamatnu stopu za 0.75%.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljnji pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.

Zbog očekivanja viših referentnih kamatnih stopa ECB-a hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Ipak taj pad je bio manji od pada njemačkih obveznica istog dospijeća odnosno smanjila se tražena premija u kamati za rizik hrvatskih obveznica.

Nakon vrlo dobrog srpnja, rast dioničkih tržišta nastavio se sve do kraja kolovoza kad je velik dio tog rasta izgubljen. Rast je najviše bio uzrokovan tržišnim očekivanjima da će centralne banke manje dizati stope te ih početi spuštati početkom 2023. godine. Međutim, spomenuti Powellov govor opovrgnuo je takva očekivanja i potvrdio daljnje dizanje i dugotrajnije održavanje visokih kamatnih stopa što je uzrokovalo promjenu na tržištu.

U kolovozu smo dočekali najniže razine spreada (razlika u prinosima između hrvatskih i njemačkih obveznica) te smo sukladno tome prodavali hrvatske obveznice i kupovali njemačke obveznice. Na daljnjem rastu prinosa se planiramo dodatno investirati

U dioničkom dijelu portfelja smo se poprilično podinvestirali u dionice kroz prodaju ETF-ova na S&P 500 i DAX. Također smo skraćivali regiju kroz prodaju NLB-a. Trenutačno smo u dionice investirani 10% NAV-a, dok smo na početku mjeseca bili na 17%.

InterCapital Conservative Balanced

U mjesecu kolovozu smo konačno vidjeli pad inflacije u SAD-u mjerene na godišnjoj razini, što je tržište protumačilo kao znak da je inflacija vjerojatno dosegnula svoj vrhunac. Na ekonomskom simpoziju u Jackson Holeu, guverner FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo da je potrebno vidjeti niže stope inflacije kroz dulji period od mjesec dana prije nego se krene razmatrati spuštanje referentne kamatne stope.

U Europi opterećenoj opetovanim skokom rasta cijena energenata nažalost nije bilo znakova koji bi upućivali da je inflacija doživjela vrhunac. Stope rasta cijena ponovo su bile više od očekivanih, pa investitori misle da postoji vrlo velika vjerojatnost da će ECB na sljedećem sastanku dići referentnu kamatnu stopu za 0.75%.

Nastavili su se pritisci na tečaj euro-dolar te je isti pao ispod pariteta na razinu na kojoj se nije nalazio još od početka 2000-ih godina. Po mišljenjima analitičara, do kraja godine moguć je daljnji pad eura, dok bi se situacija mogla početi mijenjati početkom iduće godine.

Zbog očekivanja viših referentnih kamatnih stopa ECB-a hrvatske obveznice padale su u cijeni tijekom proteklog mjeseca. Ipak taj pad je bio manji od pada njemačkih obveznica istog dospijeća odnosno smanjila se tražena premija u kamati za rizik hrvatskih obveznica.

Nakon vrlo dobrog srpnja, rast dioničkih tržišta nastavio se sve do kraja kolovoza kad je velik dio tog rasta izgubljen. Rast je najviše bio uzrokovan tržišnim očekivanjima da će centralne banke manje dizati stope te ih početi spuštati početkom 2023. godine. Međutim, spomenuti Powellov govor opovrgnuo je takva očekivanja i potvrdio daljnje dizanje i dugotrajnije održavanje visokih kamatnih stopa što je uzrokovalo promjenu na tržištu.

Na fondu Conservative Balanced u obvezničkom dijelu portfelja čekali smo više razine prinosa na obveznice razvijene Europe. Zbog velike podinvestiranosti u dva navrata smo povećavali investiranost u obveznice razvijene Europe.

Što se tiče dioničkog dijela portfelja, u njemu smo smanjivali izloženost SAD-u, Europi, Japanu i tržištima u razvoju kroz prodaju ETF-ova. U narednom periodu planiramo imati veće pozicije casha s kojim ćemo na daljnjem padu tržišta povećati investiranost u dionicama. Trenutačno smo investirani 33% NAV-a, što je samo 3% iznad minimalne investiranosti u dionice.

InterCapital Global Equity

U prvoj polovici kolovoza imali smo nastavak optimizma na dioničkim tržištima diljem svijeta. Međutim, kontinuirana ustrajnost središnjih bankara da inflaciju stave pod kontrolu, unatoč sve većim rizicima za rast ekonomija, dovela je do preokreta sentimenta na tržištima. Svojevrstan „okidač" za ovakav preokret bio je simpozij središnjih bankara održan u SAD-u gdje su dali sve jasnije naznake da je obuzdavanje inflacije prioritet. S druge strane, ekonomski podaci bili su nešto bolji od očekivanih te su inflacijski pritisci počeli popuštati zahvaljujući nižim cijenama određenih roba i energenata. Neizvjesnost je posebice prisutna u Europi gdje rat u Ukrajini ne pokazuje znakove razrješavanja, a energetska kriza nastavlja jačati. Relativna otpornost Europe na trenutne negativne događaje mogla se vidjeti kroz BDP za drugi kvartal koji je pozitivno iznenadio. Ovdje su veliku ulogu ponovno igrale fiskalne mjere provedene od početka rata te je vrlo vjerojatno da će i dalje biti jako bitan faktor u premošćivanju krize.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u kolovozu padala 2,33%, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 6,98%. Fond je pak protekli mjesec ostvario gubitak od -1,62%, dok je od početka godine ostvaren pad od -4,91%. U nastavku godine razvoj energetske situacije na svjetskoj razini, a pogotovo u Europi, kao i odluke voditelja fiskalne i monetarne politike uvelike će oblikovati buduću globalnu makroekonomsku sliku.

U skladu sa kontinuiranim smanjivanjem rizika u fondu, rast u prvoj polovici mjeseca iskoristili smo kako bi dodatno smanjili dioničku izloženost, poglavito kupnjom opcijske zaštite za njemačko tržište. Rezultati do sada su pokazali kako određene kompanije u koje smo investirani imaju sposobnost prenošenja troškova na kupce uz zadržavanje rasta prihoda što se vidi i na marži dobiti koja na razini InterCapital Global Equity fonda iznosi gotovo 14%. Za usporedbu, globalna dionička tržišta su trenutno na razini od približno 10%.

InterCapital SEE Equity

U prvoj polovici kolovoza imali smo nastavak optimizma na dioničkim tržištima diljem svijeta. Međutim, kontinuirana ustrajnost središnjih bankara da inflaciju stave pod kontrolu, unatoč sve većim rizicima za rast ekonomija, dovela je do preokreta sentimenta na tržištima. Svojevrstan „okidač" za ovakav preokret bio je simpozij središnjih bankara održan u SAD-u gdje su dali sve jasnije naznake da je obuzdavanje inflacije prioritet. Neizvjesnost je posebice prisutna u Europi gdje rat u Ukrajini ne pokazuje znakove razrješavanja, a energetska kriza nastavlja jačati. Relativna otpornost Europe na trenutne negativne događaje mogla se vidjeti kroz BDP za drugi kvartal koji je pozitivno iznenadio. Ovdje su veliku ulogu ponovno igrale fiskalne mjere provedene od početka rata te je vrlo vjerojatno da će i dalje biti jako bitan faktor u premošćivanju krize.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u kolovozu ostvario pad od -0,07%. Od početka godine pak je ostvaren gubitak od -2,90%. U nastavku godine razvoj energetske situacije na svjetskoj razini, a pogotovo u Europi, kao i odluke voditelja fiskalne i monetarne politike uvelike će oblikovati buduću globalnu makroekonomsku sliku.

Regionalna dionička tržišta su uz različit intenzitet većinom zabilježila pad kao i razvijena tržišta pa je tako austrijsko tržište najviše padalo dok je hrvatsko čak i blago raslo. Fokus portfelja su i dalje kompanije za koje smatramo da imaju kvalitetne poslovne modele te koje bi u potencijalnoj krizi i dalje stvarale vrijednost za ulagače. To pokazuje i činjenica da na razini fonda dividendni prinos iznosi skoro 7% što je vrlo često odlika zrelih kompanija koje su otpornije na volatilna razdoblja na tržištima. Ovaj prinos je značajno atraktivniji od prinosa globalnih dioničkih tržišta koji je trenutno na nešto više od 2%.

InterCapital Global Technology

U prvoj polovici kolovoza imali smo nastavak optimizma na dioničkim tržištima diljem svijeta. Međutim, kontinuirana ustrajnost središnjih bankara da inflaciju stave pod kontrolu, unatoč sve većim rizicima za rast ekonomija, dovela je do preokreta sentimenta na tržištima. Svojevrstan „okidač" za ovakav preokret bio je simpozij središnjih bankara održan u SAD-u gdje su dali sve jasnije naznake da je obuzdavanje inflacije prioritet. S druge strane, ekonomski podaci bili su nešto bolji od očekivanih te su inflacijski pritisci počeli popuštati zahvaljujući nižim cijenama određenih roba i energenata. Plan fiskalne potpore tehnološkom sektoru SAD-a u iznosu većem od 52 milijarde dolara je potvrđen od strane kongresa te se njim planira pružiti potpora proizvodnji čipova, ali i poticaj za daljnji razvoj i napredak u drugim tehnološkim granama. Neizvjesnost za naredno razdoblje je posebice prisutna u Europi gdje rat u Ukrajini ne pokazuje znakove razrješavanja, a energetska kriza nastavlja jačati. Ipak, relativna otpornost Europe na trenutne negativne događaje mogla se vidjeti kroz BDP za drugi kvartal koji je pozitivno iznenadio.

Kao rezultat toga, tehnološki indeks „Nasdaq" je padao 4,64% u kolovozu, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 24,47%. Fond InterCapital Global Technology je pak protekli mjesec izgubio -4,07%, dok je od početka godine ostvaren pad od -33,79%. U nastavku godine razvoj energetske situacije na svjetskoj razini, a pogotovo u Europi, kao i odluke voditelja fiskalne i monetarne politike uvelike će oblikovati buduću globalnu makroekonomsku sliku.

Sve veća očekivanja oštrije monetarne politike utjecala su na rast prinosa državnih obveznica što je stavilo dodatan pritisak na tehnološke kompanije. Daljnji potezi središnjih bankara i smjer kretanja prinosa na obveznice nastavit će utjecati na kratkoročna kretanja tehnološkog sektora. U prvoj polovici mjeseca iskoristili smo rast tehnoloških dionica kako bi dodatno povećali razinu novčanih sredstava koja bi u narednom periodu mogli iskoristiti za ponovno dokupljivanje atraktivnih kompanija. Fokus fonda nastavljaju biti kompanije koje nude visok potencijal rasta na temelju svjetskog tehnološkog napretka, a to se može vidjeti na rastu prihoda u zadnjih godinu dana na razini fonda koji iznosi oko 23%. U istom periodu tehnološke kompanije u SAD-u ostvarile su 18% rasta prihoda.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,02 €
602,91 kn
28.09.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.09. 15:48  2429,26
-21,72
-0,89
CROBEX10* 29.09. 15:44  1474,22
-15,59
-1,05
CROBEX10tr* 29.09. 15:44  1601,88
-16,94
-1,05
ADRIAprime* 29.09. 15:24  1610,91
-5,84
-0,36
CROBISTR* 28.09. 16:31  166,8551
0,03
0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  93,871
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:56:53 29.09.2023)
(15:56:53 29.09.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
51,00 €
384,26 kn
-2,67%
2.912.749,90 €
21.946.114,12 kn
ERNT
200,00 €
1.506,90 kn
-1,48%
232.135,00 €
1.749.021,16 kn
JDGT
292,00 €
2.200,07 kn
4,29%
178.376,00 €
1.343.973,97 kn
7BET
11,68 €
88,00 kn
0,95%
114.795,69 €
864.928,13 kn
ADRS2
57,00 €
429,47 kn
-1,72%
80.242,60 €
604.587,87 kn
KODT2
705,00 €
5.311,82 kn
0,00%
38.775,00 €
292.150,24 kn
ZABA
12,55 €
94,56 kn
-0,40%
36.390,60 €
274.184,98 kn
RIVP
4,24 €
31,95 kn
-0,24%
32.255,47 €
243.028,84 kn
CKML
10,40 €
78,36 kn
-0,95%
25.029,40 €
188.584,01 kn
SPAN
49,80 €
375,22 kn
-1,19%
22.528,20 €
169.738,72 kn
Redovni dionički promet:   
3.774.414,38 €
28.438.325,15 kn
Redovni obveznički promet:   
49.992,23 €
376.666,46 kn
Sveukupni promet:   
4.458.906,61 €
33.595.631,85 kn