NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 21.06.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - svibanj 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - svibanj 2021.

PBZ START fond

Fond je u svibnju ostvario rast uz prinos 0,03% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,32.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena trgovanja te uz rekordnu razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 70 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U svibnju je održana samo jedna aukcija kunskih trezorskih zapisa na godinu dana te je prinos ostao nepromijenjen na povijesnom minimumu 0,02%. Eurski jednogodišnji trezorski zapis zabilježio je pad na -0,05% te se po prvi put u povijesti našao u negativnom teritoriju. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, beznačajnu potražnju za kunama te posljedično stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u svibnju ostvario rast uz prinos 0,06% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,42.

Američka središnja banka u travnju je, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. FED se i dalje, unatoč stopi inflacije višoj od očekivane, drži iste retorike s obzirom da još nisu ispunjeni uvjeti stezanja monetarne politike (značajan napredak u postizanju cilja pune zaposlenosti i inflacije). Tijekom nadolazećih mjeseci stoga očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u svibnju porastao 0,02%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je u odnosu na mjesec ranije te je iznosio 497 milijuna kuna. U svibnju se nastavio trend većinskog trgovanja kunskim obveznicama na domaćoj burzi, a najveći volumen ostvaren je našom najduljom obveznicom dospijeća 2029. godine. Uskoro možemo očekivati novo domaće kunsko izdanje, jer početkom srpnja dospijeva 6 milijardi kuna obveznica izdanih od strane ministarstva financija. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem svibnja iznosi 1,62.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u svibnju porastao 0,19%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je u odnosu na mjesec ranije te je iznosio 497 milijuna kuna. Manji dio prometa ostvaren je obveznicama denominiranima u eurima, a najveći ostvareni promet u svibnju na domaćoj burzi ostvaren je indeksiranim izdanjem Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine kojim je ostvareno gotovo četvrtinu ukupnog mjesečnog prometa. Fond je nastavio ulagati približno 50% neto imovine fonda u državne obveznice, najvećim dijelom Republike Hrvatske, a zatim Rumunjske i Sjeverne Makedonije, uz gotovo nepromijenjenu duraciju PBZ Euro short term bond fonda krajem svibnja u odnosu na prethodni mjesec, a koja iznosi 1,86.

PBZ Bond fond

Fond je u svibnju porastao 0,12%. Početak mjeseca je obilježio podatak o značajnom porastu stope inflacije preko Atlantika u iznosu od 4,2% godišnje, što je iznenadilo sudionike na financijskom tržištu. Uslijed navedenog pojavila se određena doza zabrinutosti da bi centralne banke mogle postupno započeti sa zaoštravanjem ultra labave monetarne politike koja je već dugo prisutna na tržištu. Tržišni sudionici su odlučili djelomično skratiti svoje pozicije u dužničkim vrijednosnim papirima što je dovelo do kratkoročnog pada cijena obveznica globalno, a iznimka nisu bile ni obveznice Republike Hrvatske. Kako je mjesec odmicao izvori bliski centralnim bankama su ublažili retoriku vezanu uz podizanje kamatnjaka te izjavili kako smatraju da je porast stope inflacije samo privremen te posljedica niskog baznog efekta od prošle godine, što je dovelo do oporavka cijena dužničkih vrijednosnih papira diljem svijeta. U svibnju kreditna rejting agencija Fitch zadržala je Hrvatsku na razini investicijskog razreda, potvrdivši BBB- rejting uz stabilne izglede. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem svibnja iznosi 5,50.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u svibnju porastao 0,19%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je blago pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su domaće kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine a slijedile su ih s pozitivnom mjesečnom izvedbom kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija PBZ Conservative 10 fonda krajem svibnja iznosi 4,49.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 1,78% u svibnju. Epidemiološka slika u Njemačkoj se nastavila poboljšavati te je u svibnju započelo i postupno ublažavanje strogih epidemioloških mjera, a postignut je i napredak u procjepljivanju stanovništva, s 43% stanovništva koje je primilo barem jednu dozu cjepiva do 31. svibnja, što je doprinijelo optimizmu investitora.

Rast bilježe i indeksi poslovnog povjerenja i očekivanja, što ukazuje na ekonomski rast najsnažnijeg europskog gospodarstva u nastavku godine. Solidne poslovne rezultate bilježe i njemačke kompanije u prvom kvartalu tekuće godine. Godišnja stopa inflacije se popela na 2,4% u svibnju, s 2,1% u travnju, a više stope inflacije ponajviše su posljedica rasta cijena energije nakon oporavka cijene nafte, odnosno posljedica „baznog efekta". Porast inflacije nije narušio pozitivan sentiment na tržištu, s obzirom da investitori na to gledaju kao na dokaz oporavka ekonomije nakon pandemije, ne očekuju promjenu smjera monetarne politike Europske središnje banke (ECB), odnosno većinski vjeruju ECB-u kako su povišene stope inflacije privremene i prolazne, a gospodarski oporavak još uvijek neujednačen i krhak da bi se započelo s povlačenjem monetarnih poticaja. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem svibnja je iznosio 5%.

PBZ Moderate 30 fond

Vrijednost udjela fonda u svibnju uvećana je 0,23%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Euroobveznice Republike Hrvatske i Rumunjske imale su negativnu mjesečnu izvedbu, dok su euroobveznice Italije i domaće kunske obveznice Republike Hrvatske porasle u svibnju.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u svibnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 1,02% do 1,52%. U svibnju se nastavio pozitivan sentiment na dioničkim tržištima, pri čemu europska tržišta bilježe uglavnom bolje prinose od američkog, na krilima optimizma vezanog uz početak popuštanja strogih epidemioloških mjera, uslijed ubrzavanja procjepljivanja stanovništva te uz makroekonomske podatke i poslovne rezultate kompanija koji upućuju na ubrzavanje ekonomskog oporavka u nastavku godine. Potporu tržištu pružili su i očekivani fiskalni poticaji na razini Europske unije kao i potvrda zadržavanja poticajne monetarne politike od strane Europske središnje banke (ECB). Fiskalni i monetarni poticaju pružali su potporu i američkom dioničkom tržištu. Iako su inflacijska očekivanja i dalje bila prisutna kod dijela investitora, ona nisu uzrokovala veće oscilacije na obvezničkom tržištu, što je pomoglo održavanju pozitivnog sentimenta i na dioničkom tržištu. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 bilježi primjerice rast od 11,92% u tekućoj godini, zaključno s krajem svibnja, njemački DAX indeks +12,41% a francuski CAC 40 +16,14%. Krajem svibnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je blizu 29%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi rast od 0,13%, pri čemu je dionička komponenta fonda zabilježila pozitivne rezultate, dok je obveznička komponenta realizirala mješovite rezultate. Nakon izvrsnih prinosa zabilježenih u travnju, globalna dionička tržišta u svibnju su usporila s rastom. Unatoč vrlo dobrim makroekonomskim pokazateljima te pozitivnom razvoju situacije oko COVID - 19 u Europi i Sjedinjenim državama, zabrinutost oko povišene inflacije ipak je usporila rast dioničkih tržišta. U prvim danima mjeseca, vodeći svjetski dionički indeksi počeli su uglavnom slabjeti, što je trajalo negdje do polovice mjeseca.

U drugoj polovici mjeseca, dionička su se tržišta počela ponovno oporavljati, zahvaljujući čemu je većina indeksa mjesec ipak zaključila s pozitivnim prinosom. Sukladno tome, u svibnju su vodeći američki dionički indeksi Dow Jones i S&P 500 porasli za 1,93% odnosno 0,55%, pa su tako unatoč korekciji u prvoj polovici mjeseca ponovno dosegli svoje povijesne maksimume. Na dioničkim tržištima zemalja članica Europske Unije, prinosi su bili nešto viši. Njemački Dax indeks u svibnju je ojačao za 1,88% dok je francuski CAC indeks u istome periodu porastao za 2,83%. Obveznička komponenta fonda u svibnju je bilježila uglavnom pozitivne rezultate. Posebno dobro su prolazili instrumenti koji ulažu u riskantnije vrste obveznica koje pripadaju tako zvanom „spread" segmentu. S druge strane, negativne prinose bilježili su instrumenti koji pripadaju „directional bond" strategijama. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 5,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi rast od 0,12%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda zabilježile mješovite rezultate. Nakon snažnog početka godine te novih povijesnih maksimuma dosegnutih u travnju, vodeći svjetski dionički indeksi u svibnju su usporili s rastom. Prvu polovicu mjeseca obilježili su uglavnom negativni prinosi te blaga korekcija na dioničkom tržištu Sjedinjenih Američkih Država. U drugoj polovici mjeseca dionička su tržišta ponovno ušla u ritam pozitivnog rasta koji se potom nastavio do samog kraja mjeseca. Usporavani rast u odnosu na protekle mjesece uglavnom se pripisuje zabrinutosti dijela investitora oko povišene inflacije dobara i usluga na globalnoj razini. U proteklom mjesecu, američki S&P 500 indeks porastao je za 0,55% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 ojačao za 1,63%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju su realizirali mješovite prinose, odnosno, jedan je oslabio za 1,18% dok je drugi ojačao za 2,57%. Obveznička komponenta fonda u proteklom je mjesecu također realizirala mješovite rezultate. Pozitivne prinose ostvarili su instrumenti koji ulažu u korporativne obveznice visokog prinosa te obveznice zemalja u razvoju. S druge strane, slab mjesec zabilježili oni instrumenti koji ulažu u državne obveznice razvijenih zemalja. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 12,00%.

PBZ Global fond

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, dok su najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda imale kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 2,12.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi blago pozitivan doprinos u svibnju, uz pozitivan prinos financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih prema američkom S&P 500 indeksu, Europi i tržištima u razvoju te negativan prinos ETF-ova izloženih prema regiji Sjeverna Amerika, Japanu i azijskim tržištima isključujući Japan. Najveći rast bilježi ETF s izloženošću prema europskom dioničkom tržištu (+1,59%), a najveći pad ETF s izloženošću prema regiji Sjeverna Amerika (-1,21%). Optimizam vezan uz početak popuštanja strogih epidemioloških mjera u vodećim zapadnim ekonomijama te ubrzavanje procjepljivanja stanovništva, pružali su potporu dioničkim tržištima u svibnju. Solidni makroekonomski podaci potvrđivali su očekivanja vezana uz nastavak i ubrzavanje ekonomskog oporavka, a uglavnom dobre poslovne rezultate bilježe vodeće svjetske kompanije u prvom kvartalu. Postojeći i novi fiskalni poticaji u vodećim zapadnim ekonomijama kao i zadržavanje ekspanzivnog smjera monetarne politike, također su pružali potporu tržištu. Iako su inflacijska očekivanja i dalje bila prisutna kod dijela investitora, ona nisu uzrokovala veće oscilacije na obvezničkom tržištu, što je pomoglo održavanju pozitivnog sentimenta i na dioničkom tržištu. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 bilježi rast od 11,92% u tekućoj godini, zaključno s krajem svibnja, njemački DAX indeks +12,41%, francuski CAC 40 +16,14%, a japnski NIKKEI 225 +5,16%. Krajem svibnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 52,61%.

PBZ Equity fond

U svibnju su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda u svibnju porasla za 2,73%, što daje prinos od početka godine +11,70%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u proteklom razdoblju realizirao rast od 2,08%. Od sastavnica CROBEX-a i u ovom razdoblju je najviše porasla dionica Atlantske plovidbe d.d. (+36,29%). Hrvatske su kompanije počele sa objavom financijskih izvješća za prvi kvartal ove godine. Tako izdvajamo vijest da su Atlantic Grupa i Podravka zabilježile su pad prihoda u odnosu na isto razdoblje lani zbog visoke baze odnosno gomilanja zaliha na početku pandemije, dok je neto dobit Podravke porasla zbog optimizacije troškova i tečajnih razlika. Slabije rezultate ostvarile su i kompanije iz turističkog sektora, s obzirom da su u prvom kvartalu prošle godine restriktivne mjere za suzbijanje pandemije uvedene tek sredinom ožujka. Končar Elektroindustrija bilježi rast od 15% u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2020., dok je EBITDA marža porasla s 5,7% na 8,9%. AD Plastika je izvijestila o novim ugovorenim poslovima s VW Grupom u vrijednosti 7,5 milijuna eura za rusko tržište te novim poslovima sa Stellantis Grupom ukupne vrijednosti 2,3 milijuna eura za europsko tržište.

Slovenski dionički indeks SBITOP je i u ovom periodu zabilježio najveći porast (+6,90%) među regionalnim dioničkim tržištima. Značajno su porasle sve vodeće komponente dioničkog indeksa SBITOP, a najveći porast realizirala je dionica Podzavarovalnice Sava koja je skočila 17,86%. Slovenske tvrtke potvrdile su solidne poslovne rezultate u 2020. godini, a većina glavnih BMK komponenti SBITOP indeksa povećala je iznose dividende, što je bio i dodatni motiv da investitori povećaju potražnju za lokalnim dionicama.

Dioničko tržište u Srbiji je realiziralo rast, a lokalni je dionički indeks BELEX15 porastao za 1,49%. Najveći rast realizirala je dionica Komercijalne banke (+5,20%). Poljoprivredna kompanija Agromarket, većinski vlasnik Galenike Fitofarmacije, pokrenut će postupak istiskivanja manjinskih dioničara nakon dosega 92,78% vlasništva na nedavnoj javnoj ponudi za otkup dionica kompanije. Tako će još jedna sastavnica lokalnog dioničkog indeksa (BELEX15) u narednom razdoblju postati nelikvidna dionica te će se vjerojatno povući s Beogradske burze.

Rumunjsko dioničko tržište je realiziralo najmanji rast među regionalnim dioničkim tržištima, a lokalni dionički indeks BET-10 ojačao je za samo 0,79%. Ovaj manji rast lokalnog dioničkog tržišta nije bila posljedica nekih loši vijesti nego je za pojedine dionice prošao dan za ostvarivanje prava na dividendu, pa su se tako te dionice korigirale približno za iznos dividende. Rumunjski premijer Florin Cîţu najavio je da će se od 1. lipnja ublažiti ograničenja čak i ako do tada ne bude postignut cilj broja cijepljenja od 5 milijuna ljudi.

Mi smo u travnju povećavali izloženost domaćem, slovenskom i rumunjskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ analiza ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07650 0,00
0,33%
GBP
0,84365 0,00
0,20%
CHF
0,96410 0,00
0,20%
JPY
169,35000 0,89
0,53%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,61 €
11.06.2024
0,33%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.06. 16:00  2820,10
8,92
0,32
CROBEX10* 12.06. 16:00  1688,08
5,36
0,32
CROBEX10tr* 12.06. 16:00  1862,66
5,83
0,31
ADRIAprime* 12.06. 15:51  1980,73
12,34
0,63
CROBISTR* 12.06. 16:31  174,5446
0,01
0,01
CROBIS* 12.06. 16:31  96,5535
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 12.06.2024)
(17:08:22 12.06.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
157,00 €
0,32%
411.647,00 €
ERNT
211,00 €
0,48%
332.531,00 €
KODT
1.580,00 €
0,64%
240.750,00 €
7SLO
28,77 €
0,52%
150.571,86 €
KODT2
1.560,00 €
1,30%
100.010,00 €
ATGR
56,50 €
3,67%
74.873,00 €
HT
29,70 €
-0,34%
64.133,30 €
KOEI
260,00 €
0,00%
58.096,00 €
ADRS2
60,60 €
0,00%
49.858,20 €
ATPL
52,60 €
-0,38%
32.124,80 €
Redovni dionički promet:   
1.710.007,22 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.670.007,22 €