NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 09.04.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Značajna volatilnost na dioničkim tržištima nastavila se i kroz ožujak. Najpoznatiji svjetski indeksi; američki S&P 500 i njemački DAX su izgubili 2,7% svoje vrijednosti u ožujku. Uzrok spomenute volatilnosti je potencijalni trgovinski rat između SAD-a i Kine koji bi zahvatio većinu globalnih ekonomija. Navedena neizvjesnost, koja je je uzrokovala pad dioničkih indeksa, pogodovala je performansama na obvezničkim tržištima. „Sigurna utočišta" - američki Treasury i njemački Bund, zabilježili su smanjenje prinosa redom 12 i 16 baznih poena.

U SAD-u smo svjedočili nastavku dizanja FFR stope na sastanku FOMC-a održanog 21.03.2018 kojeg je po prvi put predsjedao Jerome Powell. FFR stopa se trenutno nalazi u rasponu 1,50% - 1,75% dok se do kraja 2018. godine očekuju još dva dizanja. U eurozoni smo svjedočili sastanku Upravnog Vijeća ECB-a na kojem je dano do znanja kako neće biti povećanja otkupa vrijednosnica kroz QE program. Konačan kraj QE programa u eurozoni još nije poznat te se za sada rujan 2018. nazire kao izvjestan.

Što se tiče obveznica, svjedočili smo dvojakoj izvedbi RH eurobond izdanja. RH EUR eurobondovi zabilježili su širenje spread-a u odnosu na njemačka državna izdanja u rangu 3 do 18 baznih poena. Hrvatski USD eurobondovi zabilježili su pozitivne rezultate, rast cijena je pratilo suženje spread-a od 3 do 16 baznih poena duž krivulje. Najznačajnije suženje vidljivo je na kraćem kraju krivulje zbog slabije reakcije hrvatskih kratkoročnih USD izdanja na dizanje FFR stope u SAD-u. Vjerujemo da je na dobar performans RH obveznica utjecala i revizija kreditnog rejtinga Hrvatske na razinu BB+ sa stabilnim izgledima od strane agencija S&P na dan 23.03.2018. Kreditni rejting se sada nalazi samo jednu stepenicu ispod investicijske razine. S obzirom na pozitivne trendove smanjenja javnog duga i proračunskog deficita u narednim godinama, očekujemo dodatni iskorak na „investicijsku stepenicu".

InterCapital Bond pod-fond je u ožujku zabilježio rast prinosa od 0,23%. Uslijed rasta NAV-a pod-fonda od 48 milijuna HRK, dokupljivali smo srednji i dulji kraj hrvatske EUR eurobond krivulje te manjim dijelom srednji i dulji kraj lokalne krivulje. Glavnina imovine portfelja uložena je u državne obveznice (95,1% NAV-a), od čega je glavnina dug Republike Hrvatske te je manjim dijelom imovina izložena državnim obveznicama Mađarske, Rumunjske i Portugala. Modificirana duracija portfelja iznosi 5,9 godina. U narednom periodu očekujemo volatilnost na tržištu uslijed neizvjesnosti oko razvoja događaja vezanih za potencijalni „trgovinski rat" te reakcije Kine. Kretanje hrvatskih izdanja ovisi o kretanjima benchmark izdanja uz očekivanje boljeg performansa RH eurobondova potaknuto revizijom kreditnog rejtinga RH krajem ožujka.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

InterCapital Income Plus pod-fond je u ožujku zabilježio rast prinosa od 0,06%. Tijekom ožujka smo, za pod-fond, povećavali izloženost srednjem i dulje kraju RH lokalne i EUR eurobond krivulje. Također, povećavali smo izloženost regionalnom dioničkom tržištu kroz dokupljivanjem najlikvidnijih regionalnih dionica među kojima dionice Hrvatskog Telekoma, Valamar Riviere, Adrisa, Krke. Glavnina imovine portfelja uložena je u državne obveznice RH, 78,8% NAV-a, dok je izloženost dioničkom tržištu na razini 13,6% NAV-a. Od toga se 6,9% NAV-a odnosi na izloženost regionalnom dioničkom tržištu, dok se 6,8% NAV-a odnosi na izloženost burzovnim indeksima DAX i S&P500 kroz ETF pozicije.

U ožujku smo, kao i u veljači, svedočili orkuženju izuzetne volatilnosti na globalnim dioničkim tržištima. Dva najpoznatija svjetska dionička indeksa - američki S&P 500 i njemački DAX zabilježili su pad od 2,7% u ožujku. Uzrok tome su najave uvođenja velikog broja tarifa na uvoz roba na relaciji SAD-a i Kine koje bi mogle prerasti u trgovinski rat, a neizvjesnost je uzrokovala volatilnost na globalnim tržištima. Investitori su u potrazi za „sigurnim utočištem" kupovali Njemačka i SAD obveznička izdanja te su desetogodišnji Treasury i Bund zabilježili smanjenje prinosa. Bitna vijest u ožujku je revizija kreditnog rejtinga Hrvatske na razinu BB+ sa stabilnim izgledima od strane agencija S&P. Kreditni rejting se sada nalazi samo jednu stepenicu ispod investicijske razine. S obzirom na pozitivne trendove smanjenja javnog duga i proračunskog deficita u narednim godinama, očekujemo dodatni iskorak na „investicijsku stepenicu". U narednom periodu očekujemo volatilnost na tržištu uslijed neizvjesnosti oko razvoja događaja vezanih za potencijalni „trgovinski rat" te reakcije Kine. Kretanje hrvatskih izdanja ovisi o kretanjima benchmark izdanja uz očekivanje boljeg performansa RH eurobondova potaknuto revizijom kreditnog rejtinga RH krajem ožujka.

U obvezničkom tržištu SAD-a očekujemo rast prinosa uslijed snažnijih inflacijskih očekivanja te vrlo značajno veće primarne ponude obveznica namijenjene financiranju porezne reforme. Dodatan argument rastu prinosa je i manja prisutnost kupaca obveznica na strani potražnje zbog provođenje smanjenja bilance FED-a. Na obvezničkom tržištu eurozone skloniji smo očekivati stagnaciju prinosa na njemačka izdanja u narednom periodu. Argumenti u prilog stagnaciji su mali udio njemačkih obveznica u rukama privatnih investitora koji se dodatno smanjuje zbog ECB-ovog otkupa ukupne količine novoizdanih obveznica.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Slično kao u veljači, iako ne toliko intenzivno, i ožujak je obilježila volatilnost. Razlozi za zabrinutost dolaze primarno iz SAD-a gdje predsjednik Trump protekcionističkom politikom sve više potpiruje mogućnost eskalacije trgovinskog rata s Kinom. Istovremeno je predvidljivost američke domaće i vanjske politike dodatno narušena nizom promjena ključnih ljudi Trumpove administracije. Pomalo u sjeni ovih zbivanja, Fed je očekivano podigao stope za 25 baznih poena, ali i zadržao projekciju od 3 dizanja ove godine unatoč optimizmu po pitanju rasta i inflacije. Tržišni sentiment prelio se i na europska tržišta pa je tako STOXX Europe 600 indeks s uključenim dividendama u ožujku izgubio 1,88%, dok je benchmark indeks na krilima Rumunjske skočio za 1,86%. Rumunjsko tržište je ostvarilo jednu od najboljih izvedbi u Europi s mjesečnim prinosom od 2,61%, prvenstveno uslijed dobrih rezultata kompanija i niza najava vrlo visokih dividendnih prinosa u rasponu od 7-12%. Fond je u istom razdoblju ostvario blago pozitivan povrat od 0,04%. Na razini godine InterCapital SEE Equity je ostvario pozitivan rezultat od 1,40% čime zaostaje za benchmark indeksom za 5,95 p.p. Unatoč trenutnom zaostatku, nakon prošlomjesečnog puta u Bukurešt i dalje ne vidimo dovoljno razloga za promjenu strategije i geografske alokacije stoga zadržavamo oko 30% portfelja u Rumunjskoj. Mišljenja smo da time dugoročno postižemo bolju diversifikaciju i balansiraniju aprecijaciju uz manju volatilnost u odnosu na benchmark indeks.

Od značajnijih promjena u portfelju valja izdvojiti djelomičnu realizaciju dobitka na poziciji Arena Hospitality Group i zamjenu za Valamar Rivieru koja je u posljednje vrijeme pod nezasluženim prodajnim pritiskom. Time je zadržana izloženost turističkom sektoru, od kojeg i ove godine očekujemo izvrsne rezultate, od oko 18% portfelja. Pojačavali smo i poziciju u OMV Petromu, budući da trenutna okolina u energetskom sektoru pogoduje integriranim proizvođačima nafte i plina. Istovremeno nas je jačanje već spomenutih rizika na globalnoj razini potaknulo na spuštanje dioničke izloženosti za nekoliko p.p. na oko 81%. U tom pogledu pažljivo osluškujemo tržište te redovito pratimo anticipirajuće ekonomske indikatore kako bi po potrebi na vrijeme pojačali ili dodatno smanjili izloženost.

Zasad još uvijek vjerujemo da bi 2018. trebala biti vrlo dobra u makroekonomskom smislu, posebice u regiji, no ne treba zanemarivati utjecaj globalnih kretanja. Daljnja volatilnost ne bi nas iznenadila, ali smatramo da će dobri korporativni rezultati uz solidne valuacije uspjeti nadmašiti utjecaj novonastalih rizika. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Money - novčani fond

Pod-fond InterCapital Money je ostvario prinos od 0,0129% u ožujku. Tijekom ožujka smo povećavali izloženost obveznicama Republike Hrvatske, kupujući papire kraće ročnosti u skladu konzervativne strategije pod-fonda. Također, sudjelovali smo na aukciji trezorskih zapisa Ministarstva financija održanoj 27.03.2018. Navedenim kupnjama reinvestirali smo dio sredstava oslobođen dospijećima trezorskih zapisa u ožujku. Što se tiče strukture imovine pod-fonda, glavnina portfelja uložena je u trezorske zapise Ministarstva financija, 37,4% NAV-a naspram 42,1% NAV-a na kraju veljače. Udio izloženosti imovine državnim obveznicama Republike Hrvatske je povećana s 21,6% NAV-a na kraju veljača na 29,9% NAV-a na kraju ožujka. 9,8% NAV-a uloženo u depozite te je ostatak sredstava na računima kod banaka za potrebe likvidnosti. Modificirana duracija InterCapital Money pod-fonda iznosi 0,61 godinu.

Kroz ožujak je nastavljen trend vrlo visoke kunske likvidnosti u sustavu koja je na dan 29.03.2018. iznosila 28,01 milijardi HRK. U narednom periodu očekujemo nastavak istog trenda. Ministarstvo financija je, u ožujku, održalo 3 aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa. Prinos na jednogodišnji kunski trezorac je i sedmu aukciju za redom ostao na razini 0,09%. Ukupni iznos izdanja na sve tri aukcije iznosi 1,75 milijardi HRK, dok je istovremeno dospijelo 1,72 milijardi HRK. Neto plasirani iznos je 30 milijuna HRK. Također, valja napomenuti kako je omjer iznosa pristiglih ponuda i iznosa izdanja, na sve tri aukcije bio 1, odnosno sve pristigle ponude su prihvaćene. U travnju je u planu Ministarstva financija jedna aukciju trezorskih zapisa. Usporedimo li prinos na jednogodišnje HRK trezorske zapise financijskim instrumentima slične ročnosti, poput kunskih depozita ili lokalnih obveznica Republike Hrvatske s dospijećem kraćim od 397 dana, trezorski zapisi nose najbolje prinose. Kako se približavamo dvomjesečnoj ljetnoj stanci izdanja trezorskih zapisa, očekujemo sve veći interes investitora te potencijalno smanjenje prinosa na jednogodišnji kunski trezorac.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Ožujak je na globalna dionička tržišta donio nastavak volatilnosti. Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su pad od -3,0% (-3,3% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo pad od -1,7% (-2,2% u godini). InterCapital Global Equity mjesec je završio padom od -1,37% (-3,10% u godini). Vrlo smo jasno rekli kako smo u siječnju koji je zaista bio fantastičan mjesec ostvarili zaostatak za tržištima. Tijekom veljače i ožujka nadoknadili smo zaostatak za tržištem budući da je fond zabilježio značajno niži pad. Sve ovo znači kako smo prva tri izrazito volatilna mjeseca ove godine završili sa znatno nižom razinom volatilnosti od volatilnosti tržišta.

Trgovinski ratovi, nepredvidljivi potezi Donalda Trumpa, ozbiljno kršenje privatnosti korisnika od strane Facebooka neke su od glavnih tema koje su uzrokovale snažnu volatilnost na tržištima u kojoj je investitorima i špekulantima prilično lako izgubiti tlo pod nogama ukoliko nemaju prilično dobar kompas. Pišemo već neko vrijeme o sjajnim makroekonomskim pokazataljema (OECD LEI, PMI) koji ukazuju na značajnu ekspanziju gospodarske aktivnosti u svim važnim globalnim ekonomijama. Iako trend nastavlja biti pozitivan, pojavljuju se znakovi usporavanja koji su dodatno uplašili tržišne sudionike a za koje mi smatramo da su uglavnom privremenog karaktera. Naime, tempo gospodarske aktivnosti blago je usporio s obzirom na kapacitete koji su nešto niži od potrebnih te se jednostavno stvaraju određeni zaostaci. Spomenuto će zasigurno dovesti do dizanja plaća a posljedično i cijena zbog čega očekujemo kako ćemo u ovoj godini vidjeti još tri podizanja kamatnih stopa od strane FED-a. Međutim, moramo napomenuti kako se efekti porezne reforme tek trebaju pokazati a prve naznake očekujemo u tjednima pred nama kada počinje sezona objave kvartalnih financijskih izvještaja. Očekivani rast zarada za S&P 500 indeks u ovoj godini iznosi 25%. Također, očekivani povrat na kapital (ROE) za isti indeks iznosi 17,8% u ovoj godini u odnosu na prosječnih 12% tijekom posljednih 10 godina što je i više nego značajno povećanje. Sukladno navedenom, naš model tržišta pokazuje kako čak uz prinos od 4% na američku desetogodišnju obveznicu (trenutno 2,8%) trenutni P/E pokazatelj za S&P 500 od 16,5 djeluje vrlo privlačno. I upravo su ti fundamenti naš kompas u kojeg se uzdamo u vremenima značajno povećane volatilnosti. Kompanije u koje investiramo posjeduju trajne i održive konkuretnske prednosti i smatramo kako takve kompanije mogu adekvatno odgovoriti na sve izazove koji se stave pred njih. Upravo zato, daljnje korekcije nastavit ćemo promatrati isključivo kao priliku za povoljniju kupnju.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Mjesec za nama ponajviše je bio obilježen povećanom volatilnosti obvezničkim i dioničkim tržištima. Globalna obveznička EUR izdanja zabilježila su rast od 1,1% (0,7% u godini) dok je domaće tržište mjesec završilo rastom od 0,3 % (+2,1% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su pad od 3,0% (-3,3% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo pad od 1,7% (-2,2% u godini).

InterCapital Balanced mjesec je završio padom od 0,85% (-2,05% u godini).

Ožujak je na globalnim obvezničkim tržištima ponajviše obilježen „bijegom u sigurnost". Naime, nakon rasprodaje najsigurnijih državnih obveznica koja je počela krajem prosinca prošle godine, investitori su se nastavili vraćati u sigurnost državnog duga najvećeg kreditnog rejtinga. U samo dva mjeseca strahovi vezani za geopolitička događanja u potpunosti su zasjenili strahove vezane za rastuću stopu inflacije te smanjenje monetarnih stimulansa od strane centralnih banaka. Strah od rasplasavanja globalnih trgovinskih ratova spustio je prinos na desetogodišnju njemačku obveznicu u ožujku sa 0,68% početkom mjeseca na 0,5% krajem mjeseca. Zanimljivosti radi, spomenuti je prinos sredinom veljače nakratko prešao 0,8%. Također, padu prinosa na državne obveznice pridonijeli su i podaci proizvodne aktivnosti u EU (PMI) koji već drugi mjesec za redom ukazuju na određeno usporavanje proizvodne aktivnosti na području EU. Razlog ovakvom usporavanju rasta primarno je u razini slobodnih kapaciteta, tj. točnije nedostatku istih. Knjige narudžbi su pune, zbog čega očekujemo nastavak gospodarskog rasta u EU ali nešto umjerenijim tempom. Slična očekivanja ali vezano za američku ekonomiju ima i FED koji je u ožujku podigno kamatnu stopu za 25 baznih poena što je bilo u skladu sa očekivanjima tržišta. FED je uz poboljšane prognoze rasta gospodarstva za 2018 i 2019 godinu od 2,7% i 2,4% u odnosu na ranijih 2,5% i 2,1% ipak blago ublažio retoriku naglasivši kako ekonomija raste „umjerenije". Kao i u EU, razlozi umjerenijoj stopi rasta odnose se prije svega na slobodne kapacitete tj. njihov nedostatak. U skladu sa trenutnim kretanjem ekonomije, očekuje se tako podizanje FED-ove kamatne stope na razine od 2,75%-3,00% krajem 2019 godine u odnosu na 1,5%-1,75% gdje se nalazi danas. Korporativne obveznice, s druge strane, nisu pratile pad prinosa državnih obveznica zbog čega je prosječna razlika između prinosa na korporativne i državne obveznice narasla na 0,40 baznih poena u odnosu na 0,17 poena početkom godine. Upravo je ovo razlog lošijeg rezultata fonda u odnosu na tržište u ovoj godini budući da je fond u najvećoj mjeri izložen stranim korporativnim obveznicama. Naime, prošlomjesečni rast razlike (spreada) državnih i korporativnih obveznica jedan je od najsnažnijih u posljednjih 5 godina. Budući da makroekonomski podaci ne ukazuju na skorašnju recesiju smatramo kako je ovakva razlika uvelike pretjerana te očekujemo u narednom razdoblju kako će korporativne obveznice nadoknaditi zaostatak vraćanjem razlike u prinosu prema razinama od 20 baznih poena.

Što se tiče dioničkih tržišta, moramo napomenuti kako se efekti porezne reforme tek trebaju pokazati a prve naznake očekujemo u tjednima pred nama kada počinje sezona objave kvartalnih financijskih izvještaja. Očekivani rast zarada za S&P 500 indeks u ovoj godini iznosi 25%. Također, očekivani povrat na kapital (ROE) za isti indeks iznosi 17,8% u ovoj godini u odnosu na prosječnih 12% tijekom posljednih 10 godina što je i više nego značajno povećanje. Sukladno navedenom, naš model tržišta pokazuje kako čak uz prinos od 4% na američku desetogodišnju obveznicu (trenutno 2,8%) trenutni P/E pokazatelj za S&P 500 od 16,5 djeluje vrlo privlačno. I upravo su ti fundamenti naš kompas u kojeg se uzdamo u vremenima značajno povećane volatilnosti. Kompanije u koje investiramo posjeduju trajne i održive konkuretnske prednosti i smatramo kako takve kompanije mogu adekvatno odgovoriti na sve izazove koji se stave pred njih. Upravo zato, daljnje korekcije nastavit ćemo promatrati isključivo kao priliku za povoljniju kupnju.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Globalna EUR obveznička izdanja tijekom ožujka zabilježila su rast od 1,1% (0,7% u godini) dok je domaće obvezničko tržište mjesec završilo rastom od 0,3% (+2,1% u godini). InterCapital Global Bond mjesec je završio blagim padom od -0,28% (-0,63% u godini).

Ožujak je na globalnim obvezničkim tržištima ponajviše obilježen „bijegom u sigurnost". Naime, nakon rasprodaje najsigurnijih državnih obveznica koja je počela krajem prosinca prošle godine, investitori su se nastavili vraćati u sigurnost državnog duga najvećeg kreditnog rejtinga. U samo dva mjeseca strahovi vezani za geopolitička događanja u potpunosti su zasjenili strahove vezane za rastuću stopu inflacije te smanjenje monetarnih stimulansa od strane centralnih banaka. Strah od rasplasavanja globalnih trgovinskih ratova spustio je prinos na desetogodišnju njemačku obveznicu u ožujku sa 0,68% početkom mjeseca na 0,5% krajem mjeseca. Zanimljivosti radi, spomenuti je prinos sredinom veljače nakratko prešao 0,8%. Također, padu prinosa na državne obveznice pridonijeli su i podaci proizvodne aktivnosti u EU (PMI) koji već drugi mjesec za redom ukazuju na određeno usporavanje proizvodne aktivnosti na području EU. Razlog ovakvom usporavanju rasta primarno je u razini slobodnih kapaciteta, odnosno nedostatku istih. Knjige narudžbi su pune, zbog čega očekujemo nastavak gospodarskog rasta u EU ali nešto umjerenijim tempom. Slična očekivanja ali vezano za američku ekonomiju ima i FED koji je u ožujku podigno kamatnu stopu za 25 baznih poena što je bilo u skladu sa očekivanjima tržišta. FED je uz poboljšane prognoze rasta gospodarstva za 2018 i 2019 godinu od 2,7% i 2,4% u odnosu na ranijih 2,5% i 2,1% ipak blago ublažio retoriku naglasivši kako ekonomija raste „umjerenije". Kao i u EU, razlozi umjerenijoj stopi rasta odnose se prije svega na nedostatak slobodnih kapaciteta. U skladu sa trenutnim kretanjem ekonomije, očekuje se tako podizanje FED-ove kamatne stope na razine od 2,75%-3,00% krajem 2019 godine u odnosu na 1,5%-1,75% gdje se nalazi danas.

Korporativne obveznice, s druge strane, nisu pratile pad prinosa državnih obveznica zbog čega je prosječna razlika između prinosa na korporativne i državne obveznice narasla na 0,40 baznih poena u odnosu na 0,17 poena početkom godine. Upravo je ovo razlog lošijeg rezultata fonda u odnosu na tržište u ovoj godini budući da je fond u najvećoj mjeri izložen stranim korporativnim obveznicama. Naime, prošlomjesečni rast razlike (spreada) državnih i korporativnih obveznica jedan je od najsnažnijih u posljednjih 5 godina. Budući da makroekonomski podaci ne ukazuju na skorašnju recesiju smatramo kako je ovakva razlika uvelike pretjerana te očekujemo u narednom razdoblju kako će korporativne obveznice nadoknaditi zaostatak vraćanjem razlike u prinosu prema razinama od 20 baznih poena.

Investicijska politika InterCapital Global Bond fonda i dalje ostaje nepromijenjena iako očekujemo nastavak povišenih razina volatilnosti u odnosu na proteklih nekoliko godina. Fokusirati ćemo se i dalje na izdanja visoko kvalitetnih kompanija na globalnom tržištu čije financijske pokazatelje redovno pratimo te koristiti momentum na domaćem tržištu.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na dioničkom tržištu SAD-a svjedočili smo naglašenoj volatilnosti pri čemu je dionički indeks S&P 500 u ožujku izgubio 2,7% svoje vrijednosti. Uzrok tome su najave uvođenja velikog broja tarifa na uvoz roba na relaciji SAD-a i Kine koje bi mogle prerasti u trgovinski rat. Strah od izbijanja trgovinskog rata prelio se i na ostala globalna dionička tržišta koja su također zabilježila korekcije u ožujku. Navedena neizvjesnost, koja je uzrokovala pad dioničkih indeksa, pogodovala je performansama na obvezničkim tržištima. „Sigurna utočišta" - američki Treasury i njemački Bund, zabilježili su smanjenje prinosa redom 12 i 16 baznih poena.

Kraći kraj američke krivulje zabilježio je rast prinosa uslijed dizanja FFR stope na sastanku FOMC-a. FFR stopa se trenutno nalazi u intervalu 1,50% - 1,75%. Valja napomenuti kako su na više revidirane projekcije FFR stope za kraj 2019. i 2020. godine. FFR stopa za kraj 2019. podignuta je s razine 2,70% na 2,90%, dok je za 2020. godinu podignuta s 3,10% na 3,40%. Na navedenom sastanku FOMC-a, javnosti se prvi puta predstavio Jerome Powell na mjestu guvernera FED-a. Trenutno se na tržištu očekuju još dva dodatna dizanja FFR stope do kraja godine, dok vjerojatnost 3 dizanja FFR stope do kraja godine nije zanemariva te iznosi 32,1%.

Hrvatski USD eurobondovi zabilježili su pozitivne rezultate, rast cijena je pratilo suženje spread-a od 3 do 16 baznih poena duž krivulje.

Najznačajnije suženje je vidljivo na kraćem kraju krivulje zbog slabije reakcije hrvatskih kratkoročnih USD izdanja na dizanje FFR stope u SAD-u. Vjerujemo da je na dobar performans RH obveznica utjecala i revizija kreditnog rejtinga Hrvatske na razinu BB+ sa stabilnim izgledima od strane agencija S&P na dan 23.03.2018. Kreditni rejting se sada nalazi samo jednu stepenicu ispod investicijske razine. S obzirom na pozitivne trendove smanjenja javnog duga i proračunskog deficita u narednim godinama, očekujemo dodatni iskorak na „investicijsku stepenicu".

Nakon nepovoljnog početka godine te pada prinosa pod-fonda, InterCapital Dollar Bond pod-fond zabilježio je rast vrijednosti od 0,69% u ožujku. U narednom periodu očekujemo volatilnost na tržištu uslijed neizvjesnosti oko razvoja događaja vezanih za potencijalni „trgovinski rat" te reakcije Kine. Kretanje hrvatskih izdanja ovisi o kretanjima benchmark izdanja uz očekivanje boljeg performansa RH eurobondova potaknuto revizijom kreditnog rejtinga RH krajem ožujka.

Tečajnica svih fondova društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08640 0,00
0,03%
GBP
0,85440 0,00
-0,13%
CHF
0,98840 0,00
0,04%
JPY
169,86000 0,61
0,36%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,65 €
20.05.2024
1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 09:49  2822,42
-5,65
-0,20
CROBEX10* 22.05. 09:49  1695,76
-4,25
-0,25
CROBEX10tr* 22.05. 09:49  1871,01
-4,61
-0,25
ADRIAprime* 22.05. 09:49  1954,43
-1,90
-0,10
CROBISTR* 21.05. 16:31  174,1313
0,01
0,01
CROBIS* 21.05. 16:31  96,467
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:53:45 22.05.2024)
(09:53:45 22.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
102,08 €
0,02%
150.261,76 €
KODT
1.570,00 €
-1,26%
38.100,00 €
ERNT
205,00 €
-0,97%
34.658,00 €
DLKV
2,90 €
5,07%
28.983,18 €
ZABA
18,00 €
-0,28%
9.000,00 €
JDGT
286,00 €
0,70%
5.720,00 €
HT
30,70 €
-0,97%
2.304,30 €
7BET
14,55 €
-0,27%
1.804,20 €
LKRI
8,00 €
0,00%
160,00 €
VART
0,12 €
-25,00%
60,00 €
Redovni dionički promet:   
271.051,44 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
271.051,44 €