NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 22.03.2017
Komentar fondova - InterCapital Asset Management - veljača 2017.

Komentar fondova - InterCapital Asset Management - veljača 2017.

InterCapital BOND - obveznički fond

U fokusu investitora na lokalnom obvezničkom tržištu tijekom veljače su bila dva izdanja državnih obveznica, potrebna za refinanciranje 5,5 milijardi kuna obveznice RHMF-O-172A koja je dospijevala 08.02.2017. godine. Nagađanja oko ročnosti izdanja, s obzirom da dio investitora koji imaju dugoročnije strategije preferira što dulju ročnost, dok je dio investitora uz banke više zainteresirane za izdanjem srednjeg roka, riješena su odlukom Ministarstva financija o izdanju dvije obveznice dospijeća 2022. i 2028. Na primarnom tržištu je izdano 3 milijarde kuna petogodišnjeg izdanja uz prinos do dospijeća od 2,29% i kupon od 2,25% te 5,5 milijardi kuna jedanaestogodišnjeg izdanja izdane po prinosu od 3,09% te kuponom 2,875%. Za novo izdanim obveznicama je vladala iznimna potražnja pri čemu su ukupne ponude premašile 20 milijardi kuna. Na domaćem obvezničkom tržištu, glavnina prometa tijekom veljače se odnosila na trgovanje novim izdanjima dok se pri kraju mjeseca trgovanje smirilo. Da se zaključiti da su se investitori pozicionirali dokupom novih izdanja obveznica na sekundarnom tržištu te je fokus prebačen na najavljivano novo međunarodno izdanje s obzirom da 27. travnja dospijeva 1,5 milijardi USD obveznice CROATI 2017.

Tijekom veljače se nastavio niz pozitivnih makroekonomskih pokazatelja, a kao jedan od najbitnijih pokazatelja je godišnji realni rast BDP-a koji je prikazao izvanredan rast u četvrtom kvartalu od 3,4%. Na razini cijele prošle godine procjenjuje se rast realnog BDP-a za 2,9% uslijed ubrzanja realnog godišnjeg rasta osobne potrošnje, nastavak godišnjeg rasta bruto investicija u fiksni kapital, snažnijeg priljeva sredstava iz EU fondova, s druge strane unatoč snažnom rastu izvoza zabilježen je i porast uvoze te je neto inozemna potražnja negativna.

Obveznički fond InterCapital Bond je u veljači zabilježio rast prinosa od 1,05%. Sudjelovali smo na izdanju novih državnih obveznica za fond smatrajući da u okruženju niskih kamatnih stopa i pada prinosa uslijed obilne likvidnosti u sustavu, 17 milijardi kuna dnevni viška likvidnosti na kraju siječnja, prinosi na razinama na kojima su izdane obveznice predstavljaju atraktivne uvijete. Osim u nova izdanja koja smo dodatno dokupljivali tijekom mjeseca, imovina fonda je investirana u državne obveznice na lokalnom tržištu RHMF-O-26CA. S obzirom na pad prinosa, prodavali smo obveznice Republike Hrvatske izdane na međunarodnom tržištu, CROATI 2017 USD i CRIOATI 2018 EUR te smo dokupljivali obveznice srednje ročnosti izdane na međunarodnom tržištu, u dolarima i eurima. Duracija fonda u odnosu na NAV je na kraju veljače iznosi 4,18. U pogledu tečaj EUR/HRK, kuna je nastavila bilježiti aprecijacijske pritiske koji su započeli početkom godine. Tijekom mjeseca je oscilirao u rangu 7,425 do 7,465 kuna za euro pri čemu su deprecijacijska kretanja kune zabilježene, ali su bila kratkog vijeka. Navedene razine tečaja predstavljaju najniže razine od 2013. godine.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Portfelj fonda InterCapital Income Plus je podijeljen na dva glavna dijela. Krajem veljače je najznačajniji dio portfelja, 70% ukupne imovine, uložen u obveznice Republike Hrvatske izdane na lokalnom te međunarodnom tržištu, uz najveće pozicije obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2022. godine. Izloženost obvezničkom tržištu je 10% imovine, pri čemu je izloženost indeksima DAX (Deutscher Aktienindex) i S&P 500 (Standard & Poor′s 500) na razini od po 3% ukupne imovine, a izloženost regionalnom dioničkom tržištu 5% ukupne imovine.

Fond InterCapital Income Plus je u veljači zabilježio rast prinosa od 1,70%. Najveći porast u vrijednosti na kraju mjeseca je zabilježilo regionalno dioničko tržište. Povoljno makroekonomsko okruženje, gdje bi prije svega istaknuli izvanredni rast BDP-a u četvrtom kvartalu, rezultiralo je i odličnim rezultatima kompanija koji su nastavili trend iz prvih devet mjeseci. Indeks DAX je zabilježio rast od 2,6%, dok je indeks S&P 500 zabilježio rast od 3,7%, najveći mjesečni skok od ožujka 2016, u okruženju poboljšanih ekonomskih pokazatelja kao i porasta inflacije, uslijed čega se povećalo očekivanje podizanja kamatnih stopa od strane FED-a u ožujku.

U fokusu investitora na lokalnom obvezničkom tržištu tijekom veljače su bila dva izdanja državnih obveznica, potrebna za refinanciranje 5,5 milijardi kuna obveznice RHMF-O-172A koja je dospijevala 08.02.2017. godine. S obzirom da dio investitora preferira što dulju ročnost, dok je dio investitora uz banke bio više zainteresiran za izdanjem srednjeg roka, Ministarstvo financija odlučilo se za izdanje dvije obveznice, dospijeća 2022. i 2028. Na primarnom tržištu je izdano 3 milijarde kuna petogodišnjeg izdanja uz prinos do dospijeća od 2,29% i kupon od 2,25% te 5,5 milijardi kuna jedanaestogodišnjeg izdanja izdane po prinosu od 3,09% te kuponom 2,875%. Za novo izdanim obveznicama je vladala iznimna potražnja pri čemu su ukupna ponuda premašila 20 milijardi kuna.

Na domaćem obvezničkom tržištu, glavnina prometa tijekom veljače se odnosila na trgovanje novim izdanjima dok se pri kraju mjeseca trgovanje smirilo te je fokus prebačen na najavljivano novo međunarodno izdanje s obzirom da 27. travnja dospijeva 1,5 milijardi USD obveznice CROATI 2017.
Za fond smo tijekom mjeseca sudjelovali na izdanju te kupili državnu obveznicu dospijeća 2028. S porastom imovine fonda kupovali smo državne obveznice CROATI 2019 USD te CROATIA 2022 EUR, kao i obveznicu RHMF-O-222A. Duracija fonda u odnosu na NAV je na kraju veljače iznosi 4,68.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Nakon izvrsnog siječnja, veljača je za InterCapital SEE Equity nastavila u sličnom tonu, kako u regiji tako i u razvijenoj Europi. Njemački DAX je pritom ostvario 2,6% prinosa, dok je benchmark indeks iskazao velikih 5,3%. Fond je u istom razdoblju bio tek nešto slabiji s 4,66%, primarno zbog manje izloženosti rumunjskom tržištu koje je imalo snažan mjesec nakon što je nova Vlada uslijed prosvjeda odustala od donošenja mjera koje bi olabavile kazne za korupciju, te istovremeno od većinski državnih uvrštenih kompanija zatražila isplatu 90% dobiti kroz dividendu. Izuzev blagih korekcija težina, u promatranom razdoblju nije bilo značajnih promjena unutar prvih 10 pozicija portfelja.

Uz generalno pozitivan sentiment na tržištima, protekli mjesec su obilježili godišnji rezultati većine kompanija i prvi pokazatelji BDP-a u posljednjem tromjesečju. Hrvatska je tako ostvarila najvišu stopu rasta od 2008. odnosno 3,4%. Rumunjska je zabilježila još snažniju stopu rasta od 4,7%, dok je Slovenija je iskazala vrlo dobrih 2,6%. Povoljno makroekonomsko okruženje rezultiralo je i odličnim rezultatima kompanija koji su nastavili trend iz prvih devet mjeseci te samo potvrdili naša očekivanja. Kao pozitivne primjere ovdje valja istaknuti rumunjske i hrvatske banke, Bancu Transilvaniju, BRD i Zagrebačku banku, turističke kompanije, Valamar Rivieru, HUP Zagreb i Plavu lagunu te svakako Luku Koper. Najveće razočaranje na razini godine je i dalje Krka, no posljednji kvartal je dao blage naznake zaustavljanja negativnog trenda stoga u 2017. očekujemo postepeni oporavak.

U narednom razdoblju se planiramo i dalje držati zacrtane strategije, budući da vidimo još prostora za otključavanje vrijednosti, primarno u financijskom, energetskom i turističkom sektoru. S druge strane pak smo izloženost hrvatskom prehrambenom sektoru sveli na svega 2% neto imovine jer smatramo da je omjer inherentnih rizika i potencijalne nagrade trenutno nepovoljan. Istovremeno aktivno tražimo investicijske prilike na postojećim i novim tržištima poput Austrije koja nam uz izloženost regiji može osigurati i bolju likvidnost. U tom smjeru smo zakoračili sudjelovanjem na sekundarnoj javnoj ponudi dionica Agrane kod koje u 2017. očekujemo nastavak rasta profitabilnosti na krilima dobre dinamike tržišta šećera. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne pozicije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a upravo kroz takav pristup vjerujemo da možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks.

InterCapital Money - novčani fond

Fond InterCapital Money je nastavio stabilan rast prinosa pri čemu je u veljači ostvaren rast od 0,04% te je od početka godine zabilježeni prinos u iznosu 0,12%.

U veljači su na dospijeću bila dva trezorska zapisa Ministarstva financija te državna obveznica RHMF-O-172A koja je dospjela 08. veljače 2017. Tijekom mjeseca smo imovinu dijelom investirali u jednogodišnje trezorske zapise, a dijelom u najkraću obveznicu Republike Hrvatske u dolarima, CROATIA 2017 USD, pri tome zadržavajući stopostotnu kunsku izloženost fonda. Navedenim transakcijama je izloženost trezorskim zapisima u ukupnoj imovini ostala na razinama od prethodnog mjeseca dok je izloženost obveznicama smanjena s 51,2% na 34,3%. Izloženost depozitima je kroz mjesec smanjena s 14,6% na 8,2%. S obzirom na karakteristike fonda korištenje alternativa u slučaju viška likvidnosti investitora, dio imovine je za potrebe likvidnosti disperziran po novčanim računima banaka. Iz navedenih razloga je duracija tijekom mjeseca snižena na 0,37 na dan 28. veljače 2017. godine dok je na kraju siječnja iznosila 0,41.

Na fluktuacije dnevnog viška likvidnosti u sustavu tijekom mjeseca, osim uzrokovano standardnim čimbenicima, u veljači je utjecalo i povlačenjem sredstava povezano s namirom novih kunskih izdanja. Vlada je na primarnom tržištu izdala dvije kunske obveznice dospijeća 2022. i 2028. godine, petogodišnje izdanje od 3 milijarde kuna te jedanaestogodišnje izdanje od 5,5 milijardi kuna. Pad likvidnosti je bio kratka vijeka, do dospijeća obveznice RHMF-O-172A (u iznosu od 5,5 milijardi kuna). Uslijed navedenog viška likvidnosti, potražnja za jednogodišnje trezorske zapise Ministarstva financija je bila pojačana što je išlo u prilog Ministarstvu financija u smjeru daljnjeg smanjenja troška financiranja. Prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis je pao s 0,59%, koliko je bio krajem siječnja, na 0,50% na obje aukcije održane u veljači na kojima je Ministarstvo izdalo dva puta po 1,5 milijardi kuna jednogodišnjih trezorskih zapisa uslijed potražnje koja je daleko premašila ponuđenu količinu. Kamatne stope svih ročnosti, koje su već na rekordno niskom razinama, su zabilježile minimalnu korekciju tijekom mjeseca.

Tečajnica svih fondova Intercapital Asset Managementa

Izvor: Intercapital Asset Management

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08480 0,00
-0,11%
GBP
0,83973 0,00
-0,12%
CHF
0,96090 -0,01
-0,74%
JPY
167,23000 -2,41
-1,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
93,92 €
23.07.2024
-0,33%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.07. 16:00  2909,88
7,31
0,25
CROBEX10* 24.07. 15:53  1776,04
13,02
0,74
CROBEX10tr* 24.07. 15:53  1987
14,15
0,72
ADRIAprime* 24.07. 15:53  2089,82
-24,05
-1,14
CROBISTR* 24.07. 16:31  174,9485
-0,01
-0,01
CROBIS* 24.07. 16:31  96,5035
-0,01
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:46 24.07.2024)
(17:08:46 24.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KODT
1.720,00 €
1,18%
943.660,00 €
7BET
16,08 €
0,31%
448.587,82 €
KODT2
1.720,00 €
0,58%
439.380,00 €
KOEI
322,00 €
6,62%
404.022,00 €
ERNT
190,00 €
-1,30%
160.135,50 €
ADRS2
58,00 €
-1,69%
147.374,60 €
PODR
164,00 €
-0,91%
137.413,00 €
7SLO
30,83 €
-2,28%
132.098,84 €
RIVP
5,22 €
-1,51%
96.389,30 €
SPAN
51,20 €
0,39%
43.979,40 €
Redovni dionički promet:   
3.210.415,89 €
Redovni obveznički promet:   
9.981,00 €
Sveukupni promet:   
3.220.396,89 €