NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 19.12.2022
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2022.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - studeni 2022.

InterCapital Bond fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj puta značajnije nižim razinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Nadalje, čak i stopa inflacije koja ne uzima u obzir hranu i energente (tzv. core inflacija) pokazala je pad na godišnjoj razini u odnosu na prethodno mjerenje. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Tržište je ove vijesti dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli  o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govora dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U Europi je inflacija mjerena na godišnjoj razini bila niža nego prethodni mjesec prvi puta od lipnja 2021. godine. Unatoč tome, ostala je na visokim razinama te se na zadnjem sastanku ECB-a očekuje ponovo podizanje referentne kamatne stope. Očekuje se da će kretanje inflacije i dalje biti volatilno te najviše pod utjecajem cijene energenata.

Na obvezničkim tržištima, u proteklom mjesecu zabilježen je porast cijena hrvatskih i regionalnih obveznica.

U povoljnom trenutku porasta cijena prodavane su hrvatske obveznice srednjeg dijela krivulje te je smanjena ukupna izloženost portfelja Hrvatskoj. Prodajom US Treasury-a dužeg datuma dospijeća smanjena je duracija portfelja. Izvršene su kupnje njemačkih obveznica te obveznica periferije sa dospijećem manjim od 13 mjeseci koje se vrednuju po metodi amortiziranog troška tj. bez volatilnosti. U odnosu na prethodni mjesec, duracija InterCapital Bond portfelja smanjena je s 3,51 na 2,71 godine.

InterCapital Dollar Bond fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj puta značajnije nižim razinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Nadalje, čak i stopa inflacije koja ne uzima u obzir hranu i energente (tzv. core inflacija) pokazala je pad na godišnjoj razini u odnosu na prethodno mjerenje. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Tržište je ove vijesti dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli  o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govora dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U prethodnom mjesecu nije bilo značajnih promjena na portfelju. U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječan prinos dospijeća InterCapital Dollar Bond fonda povećao se sa 1,66 na 3,91.

InterCapital Short Term Bond fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj puta značajnije nižim razinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Nadalje, čak i stopa inflacije koja ne uzima u obzir hranu i energente (tzv. core inflacija) pokazala je pad na godišnjoj razini u odnosu na prethodno mjerenje. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Tržište je ove vijesti dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli  o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govora dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U Europi je inflacija mjerena na godišnjoj razini bila niža nego prethodni mjesec prvi puta od lipnja 2021. godine. Unatoč tome, ostala je na visokim razinama te se na zadnjem sastanku ECB-a očekuje ponovo podizanje referentne kamatne stope. Očekuje se da će kretanje inflacije i dalje biti volatilno te najviše pod utjecajem cijene energenata.

Na obvezničkim tržištima, u proteklom mjesecu zabilježen je porast cijena hrvatskih i regionalnih obveznica. Na portfelju je prodajom hrvatske lokalne obveznice smanjen dio imovine koji se vrednuje po tržišnim cijenama. Kupovane su kratkoročne periferne i tzv. Core obveznice sa dospijećem manjim od 13 mjeseci koje se vrednuju po metodi amortiziranog troška. Postignuti su atraktivni prinosi bez volatilnosti cijena.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, fond InterCapital Short Term Bond je više investiran, uz nešto veću duraciju i prosječan bruto prinos do dospijeća koji se povećao sa 0,34 na 1,26.

InterCapital Balanced fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj put značajnije nižim rizinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govoru dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U Europi je inflacija mjerena na godišnoj razini bila niža nego prethodni mjesec prvi puta od lipnja 2021. godine. Unatoč tome, ostala je na visokim razinama te se na zadnjem sastanku ECB-a očekuje ponovo podizanje referentne kamatne stope. Očekuje se da će rast inflacije i dalje biti volatilan te pod utjecajem porasta cijena energenata.

Tržište je vijesti o inflaciji dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta. Nakon vijesti o inflaciji američko dioničko tržište je naraslo za skoro 9% dok je Europi rast bio nešto manji od 6%.

U obvezničkom dijelu portfelja održavali smo izloženost na oko 41% NAV-a. Također smo taktički skupljali premije od prodanih call opcija na Njemačke desetogodišnje obveznice.

U dioničkom dijelu portfelja smo zbog značajnog rasta dioničkih tržišta krajem mjeseca smanjivali izloženost SAD-u. Sektorski smo najznačajnije smanjili energetski sektor te smo uz njega smanjivali izloženost sektorima informacijskih tehnologija, sektoru financija i zdravstvenom sektoru.

InterCapital Income Plus fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj put značajnije nižim rizinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govoru dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U Europi je inflacija mjerena na godišnoj razini bila niža nego prethodni mjesec prvi puta od lipnja 2021. godine. Unatoč tome, ostala je na visokim razinama te se na zadnjem sastanku ECB-a očekuje ponovo podizanje referentne kamatne stope. Očekuje se da će rast inflacije i dalje biti volatilan te pod utjecajem porasta cijena energenata.

Tržište je vijesti o inflaciji dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta. Nakon vijesti o inflaciji američko dioničko tržište je naraslo za skoro 9% dok je Europi rast bio nešto manji od 6%.

U obvezničkom dijelu portfelja nastavili smo smanjivati izloženost devetogodišnjim hrvatskim eurskim obveznicama na daljnjem padu prinosa. Međutim do kraja mjeseca smo povećali izloženost obveznicama kupujući trezorske zapise Italije te Njemačke dvogodišnje obveznice. S time smo povećali investiranost u obveznice na 71.5%.

U dioničkom dijelu smo održavali investiranost na oko 10% NAV-a.

InterCapital Conservative Balanced fond

U predzadnjem mjesecu u godini inflacija je u SAD-u ponovno iznenadila, ali ovaj put značajnije nižim rizinama u odnosu na očekivanja tržišta. Rast inflacije mjerene na godišnjoj razini bio je na najnižim razinama još od siječnja. Gledajući u budućnost , postoje razlozi za oprezni optimizam, s obzirom da bi određene komponente indeksa rasta cijena mogle nastaviti padati i u narednim mjesecima. Jedan od razloga je i postepeno rješavanje problema u lancima opskrbe, koji su gurali cijene prema gore.

Guverner FED-a Jerome Powell u svom zadnjem govoru ponovio je da je visoka inflacija veliki problem za ekonomiju te da žele vidjeti pad kroz duži vremenski period i postepeno približavanje željenoj stopi od 2%. U nastavku govoru dane su naznake da se u nadolazećim mjesecima mogu očekivati manja dizanja stopa nego na prethodnim sastancima, ali i da će kamatne stope biti visoke još neko vrijeme.

U Europi je inflacija mjerena na godišnoj razini bila niža nego prethodni mjesec prvi puta od lipnja 2021. godine. Unatoč tome, ostala je na visokim razinama te se na zadnjem sastanku ECB-a očekuje ponovo podizanje referentne kamatne stope. Očekuje se da će rast inflacije i dalje biti volatilan te pod utjecajem porasta cijena energenata. Tržište je vijesti o inflaciji dočekalo sa optimizmom, došlo je do porasta cijena dionica i obveznica jer je tumačenje da će ovakve vijesti natjerati FED da preispita svoj zacrtani put dizanja kamatnih stopa i razmisli o ranijem završetku ciklusa stezanja monetarnih uvjeta. Nakon vijesti o inflaciji američko dioničko tržište je naraslo za skoro 9% dok je Europi rast bio nešto manji od 6%.

U obvezničkom dijelu portfelja održavali smo izloženost na oko 47% NAV-a. Također smo taktički skupljali premije od prodanih call opcija na Njemačke desetogodišnje obveznice. U narednom periodu planiramo dodavati obveznice najsigurnijih zemalja poput Njemačke, Francuske, Nizozemske i Belgije.

U dioničkom dijelu portfelja smo održavali izloženost na oko 37% NAV-a. Također smo krajem mjeseca smo kupili zaštitu od značajnijeg pada dioničkog tržišta u Europi, ukoliko dođe do pada većeg od 10% ćemo početi zarađivati na toj zaštiti.

InterCapital Global Equity fond

U studenom su dionička tržišta nastavila svoj oporavak iz listopada gdje su dionice razvijenih tržišta rasle 7%, a tržišta u nastajanju za gotovo 15%. Početkom mjeseca neizvjesnost oko inflacije i daljnjeg zaoštravanja monetarne politike središnjih banaka bila su u središtu pozornosti investitora. Međutim, raspoloženje ulagača značajno se poboljšalo nakon objave niže od očekivanih podataka o inflaciji u SAD-u za listopad. S druge strane, u Europi se dalje osjećaju posljedice energetske krize i odgođenog prijenosa cijena na krajnje kupce gdje smo opet imali rast inflacije. Pozitivne vijesti su došle u vidu smanjenja rizika od nestanka plina ove zime koji se dodatno smanjio za Europu posljednjih tjedana, zahvaljujući relativno niskim temperaturama i smanjenoj potražnji. Na kraju mjeseca skladišta su bila na otprilike 93% popunjenosti. Također, u Kini je došlo do ublažavanja određenih mjera protiv pandemije što je bila pozitivna vijest ne samo za Kinu nego i za njene trgovinske partnere.

U ovakvom okruženju, globalna su tržišta mjerena MSCI All Country World indeksom u eurima u studenom rasla 5,10%, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 6,14%. Fond InterCapital Global Equity je pak protekli mjesec rastao 0,81%, dok je od početka godine ostvaren pad od -7,99%.

S obzirom da u komunikaciji kompanija prema investitorima sve više primjećujemo rast pritisaka na marže i dalje se pozicioniramo u sektore i kompanije defanzivnijeg karaktera s većom sposobnošću prenošenja rasta troškova na kupce. Iako smo vidjeli određenu korekciju očekivanja dobiti za sljedeću godinu, očekivana marža dobiti na razini S&P 500 indeksa u sljedećoj godini iznosi 12,7% što je neznatno manje od rekordne 2021. kada je iznosila 13,1%. Stoga i dalje nastavljamo održavati više razine gotovine na računu i defanzivnije pozicioniranje dok ne vidimo značajniji pad. Također, portfolio dodatno štitimo kroz opcijske strategije primarno na europsku izloženost.

InterCapital SEE Equity fond

U studenom su dionička tržišta nastavila svoj oporavak iz listopada gdje su dionice razvijenih tržišta rasle 7%, a tržišta u nastajanju za gotovo 15%. Početkom mjeseca neizvjesnost oko inflacije i daljnjeg zaoštravanja monetarne politike središnjih banaka bila su u središtu pozornosti investitora. Međutim, raspoloženje ulagača značajno se poboljšalo nakon objave niže od očekivanih podataka o inflaciji u SAD-u za listopad. S druge strane, u Europi se dalje osjećaju posljedice energetske krize i odgođenog prijenosa cijena na krajnje kupce gdje smo opet imali rast inflacije. Pozitivne vijesti su došle u vidu smanjenja rizika od nestanka plina ove zime koji se dodatno smanjio za Europu posljednjih tjedana, zahvaljujući relativno niskim temperaturama i smanjenoj potražnji. Na kraju mjeseca skladišta su bila na otprilike 93% popunjenosti. Regionalna tržišta predvođena slovenskim su također pozitivno reagirala na rast razvijenih tržišta.

Fond InterCapital SEE Equity je u ovakvom okruženju u studenom ostvario rast od 3,61%. Od početka godine pak je ostvaren gubitak od -4,94%.

S obzirom da u komunikaciji kompanija prema investitorima sve više primjećujemo rast pritisaka na marže te se i dalje pozicioniramo u sektore i kompanije defanzivnijeg karaktera s većom sposobnošću prenošenja rasta troškova na kupce. Također, u okruženju dizanja kamatnih stopa jedan od dobitnika mogle bi biti regionalne banke koje imaju priliku kredite plasirati po višim stopama. Financijski sektor je trenutno najveći sektor fonda s gotovo 26% udjela u imovini gdje su odabrane dionice poduzeća za koje očekujemo upravo to. Iako smo vidjeli određenu korekciju očekivanja dobiti za sljedeću godinu i dalje nastavljamo održavati više razine gotovine na računu i defanzivnije pozicioniranje dok ne vidimo značajniji pad.

InterCapital Global Technology fond

U studenom su dionička tržišta nastavila svoj oporavak iz listopada gdje su dionice razvijenih tržišta rasle 7%, a tržišta u nastajanju za gotovo 15%. Početkom mjeseca neizvjesnost oko inflacije i daljnjeg zaoštravanja monetarne politike središnjih banaka bila su u središtu pozornosti investitora. Međutim, raspoloženje ulagača značajno se poboljšalo nakon objave niže od očekivanih podataka o inflaciji u SAD-u za listopad. S druge strane, u Europi se dalje osjećaju posljedice energetske krize i odgođenog prijenosa cijena na krajnje kupce gdje smo opet imali rast inflacije.

Pozitivne vijesti su došle u vidu smanjenja rizika od nestanka plina ove zime koji se dodatno smanjio za Europu posljednjih tjedana, zahvaljujući relativno niskim temperaturama i smanjenoj potražnji. Na kraju mjeseca skladišta su bila na otprilike 93% popunjenosti. Niža inflacija i pad prinosa na državne obveznice posebno su imale pozitivne efekte na dionice tehnoloških poduzeća koja su predvodila rast u studenom.

Tehnološki indeks „Nasdaq" rasao je 4,51% u studenom, dok je od početka godine zabilježen gubitak od 26,70%. Fond InterCapital Global Technology je pak protekli mjesec ostvario rast od 6,46%, dok je od početka godine ostvaren pad od -37,25%.

S obzirom da u komunikaciji kompanija prema investitorima sve više primjećujemo rast pritisaka na marže i dalje nastavljamo održavati više razine gotovine na računu. Također, u ovakvim okolnostima u portfelju se nastojimo izložiti kompanijama u industrijama za koje mislimo da imaju proizvode i usluge koje su trenutno neizostavan dio naše svakodnevnice. Jedna od takvih je industrija poluvodiča za koje vidimo rastuću potražnju u dugom roku, a prema dionicama koje većinu prihoda zarađuju sudjelujući u nekom dijelu lanca proizvodnje smo izloženi s približno 15% fonda.

Svi fondovi društva InterCapital

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07650 0,00
0,33%
GBP
0,84365 0,00
0,20%
CHF
0,96410 0,00
0,20%
JPY
169,35000 0,89
0,53%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,61 €
11.06.2024
0,33%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.06. 16:00  2820,10
8,92
0,32
CROBEX10* 12.06. 16:00  1688,08
5,36
0,32
CROBEX10tr* 12.06. 16:00  1862,66
5,83
0,31
ADRIAprime* 12.06. 15:51  1980,73
12,34
0,63
CROBISTR* 12.06. 16:31  174,5446
0,01
0,01
CROBIS* 12.06. 16:31  96,5535
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 12.06.2024)
(17:08:22 12.06.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
157,00 €
0,32%
411.647,00 €
ERNT
211,00 €
0,48%
332.531,00 €
KODT
1.580,00 €
0,64%
240.750,00 €
7SLO
28,77 €
0,52%
150.571,86 €
KODT2
1.560,00 €
1,30%
100.010,00 €
ATGR
56,50 €
3,67%
74.873,00 €
HT
29,70 €
-0,34%
64.133,30 €
KOEI
260,00 €
0,00%
58.096,00 €
ADRS2
60,60 €
0,00%
49.858,20 €
ATPL
52,60 €
-0,38%
32.124,80 €
Redovni dionički promet:   
1.710.007,22 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.670.007,22 €