NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 29.11.2017
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2017.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2017.

InterCapital Bond - obveznički fond

Mjesec listopad je obilovao informacijama s globalnih obvezničkih tržišta. U prvi plan valja staviti dvije vodeće centralne banke ECB i FED koje su potkraj mjeseca održale svoje sastanke. Na sastanku ECB-a, upravno vijeće donijelo je odluku o već dugo najavljivanom (od 27.06.2017 i sastanka u Sintri) smanjenju iznosa otkupa državnih vrijednosnica u sklopu APP programa (Asset purchase programme - QE). Prema najavama analitičara, mjesečni iznos otkupa bit će smanjen s 60 milijardi EUR na 30 milijardi EUR s početkom od siječnja 2018. Smanjena dinamika otkupa trebala bi trajati 9 mjeseci međutim g. Mario Draghi nije isključio daljnje produživanje APP programa ukoliko bude potrebno. Ovakva odluka utjecala je na potiskivanje očekivanja o prvom dizanju stope u Europi koje se očekuje tek u drugoj polovici 2019. godine.

S druge strane Atlantika, FED je potvrdio izglede za dizanje stope na sastanku FOMC-a u prosincu. Tržište čvrsto vjeruje u treće dizanje stope u 2017. što se vidi iz vjerojatnosti dizanja stope koja je na dan 31.10.2017. iznosila 82,8%. Naznaka o produženju QE programa nakon rujna 2018. utjecala je na smanjenje prinosa na desetogodišnje izdanje Njemačke te je na posljednji dan listopada iznosio 0,36%. Smanjenje prinosa na državna izdanja Njemačke utjecali su na širenje spread-a u odnosu na hrvatska EUR eurobond izdanja od 11 - 18 baznih poena duž cijele krivulje.

InterCapital Bond pod-fond je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,09% dok je zabilježeni prinos od početka 2017. godine 4,14%. Za pod-fond smo u listopadu sudjelovali na izdanju REPHUN2027 mađarskog EUR eurobonda zbog poboljšanih makroekonomskih pokazatelja Mađarske te solidnog prinosa. Na izdanju je iznos pristiglih ponuda za 5,75 puta nadmašio iznos izdanja. Također, za pod-fond smo kupovali CROATIA 2025 EUR eurobond pri korekciji cijena. Unatoč navedenim kupnjama duracija fonda je praktički ostala nepromijenjena te je na dan 31.10.2017. iznosila 4,21 godinu. U narednom periodu očekujemo sužavanje spread-a hrvatskih EUR i USD eurobondovima prema benchmark izdanjima do razina s kraja mjeseca rujna. U skladu s tim očekivanjima planiramo dokupljivati hrvatske eurobondove ukoliko cijena bude prihvatljiva. Jednako tako aktivno promatramo tržišta SEE i CEE regije u potrazi za sličnim prilikama poput REPHUN2027 EUR.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Pod-fond InterCapital Income Plus je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,17% dok je prinos od početka godine 5,12%. Za pod-fond smo tijekom mjeseca smanjivali poziciju H327A u portfelju kako bi umanjili duraciju fonda. Duracija je na dan 31.10.2017. iznosila 4,28 godine.

Struktura imovine InterCapital Income Plus pod-fonda nije se puno promijenila. Glavnina imovine, 80,40% NAV uloženo je u državne obveznice RH, 2,83% NAV-a u korporativne obveznice te je 11,11% NAV-a uloženo je u trezorske zapise. Ukupna izloženost dioničkom tržištu iznosi 14,19% NAV-a, od čega se 8,08% odnosi na izloženost regionalnom dioničkom tržištu, a 6,11% se odnosi na izloženost burzovnim indeksima DAX i S&P500. U narednom periodu planiramo povećavati udio u dioničkom dijelu portfelja. Također promatramo prilike za dokupljivanje hrvatskih eurobondova uslijed širenja spread-a.

Mjesec listopad je obilovao vijestima, ali ne i iznenađenjima. Prema očekivanjima i najavama ECB je odlučio najaviti smanjenje mjesečni iznos otkupa vrijednosnica s trenutnih 60 milijardi USD na 30 milijardi USD unutar QE programa s početkom u siječnju 2018. G. Mario Draghi sačuvao je dio neizvjesnosti za tržišta ne fiksirajući kraj QE programa nakon isteka najavljenih 9 mjeseci. Mogućnost produžetka QE programa nakon rujna 2018. tržišta su protumačila kao ekspanzivnu monetarnu odluku. Ovakva odluka utjecala je na potiskivanje očekivanja o prvom dizanju stope u Europi koje se očekuje tek u drugoj polovici 2019. godine. S druge strane Atlantika, FED je potvrdio izglede za dizanje stope na sastanku FOMC-a u prosincu. Tržište čvrsto vjeruje u treće dizanje stope u 2017. što se vidi iz vjerojatnosti dizanja stope koja je na dan 31.10.2017. iznosila 82,8%.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Iako su razvijenija europska tržišta imala dobar mjesec, sentiment se nije odrazio na regiju koja je stagnirala. Pod-fond InterCapital SEE Equity je u listopadu ostvario blagi rast od 0,39%, dok je benchmark indeks izgubio malih 0,27%. Slabašan poticaj dala je tek Hrvatska u kojoj su dobri rezultati poslovanja za treće tromjesečje rezultirali blagim rastom cijena dionica, prvenstveno turističkih kompanija koje su u najmanju ruku opravdale očekivanja. Na razini godine pod-fond je ostvario prinos od 9,44%, dok je benchmark indeks generirao 10,27%. Međutim, kako se strukture portfelja ipak značajno razlikuju, ostajemo vjerovati u bolju izvedbu pod-fonda do kraja godine, ponajviše zbog manje izloženosti Rumunjskoj u kojoj očekujemo nastavak političkih nesigurnosti u kratkom roku.

Kao što smo već napomenuli, od rezultata valja izdvojiti turističke kompanije koje su ove sezone u prosjeku uspjele ostvariti 5-6% više cijene i bolju zauzetost što je imalo značajan utjecaj na operativnu profitabilnost. Uslijed snažnog rasta BDP-a, dobre rezultate očekujemo i od slovenskih i rumunjskih kompanija što je posebno bitno za istaknuti u Rumunjskoj jer bi oni mogli stvoriti djelomičnu protutežu negativnom sentimentu koji dolazi s političke razine. Novi izvor volatilnosti za hrvatsko tržište proizlazi iz početka trgovanja dionicama izdavatelja članova Agrokor grupe u situaciji kada je konačan izgled nagodbe vjerovnika još uvijek u potpunosti nepoznat. Mi smo po tom pitanju kao i inače zauzeli konzervativan stav te se stoga držimo po strani i bez izloženosti.

Sukladno navedenim prilikama i rizicima, ostajemo i dalje pozicionirani nešto konzervativnije s izloženošću dioničkom tržištu u rasponu od 80% do 85%. Unatoč tome, od vodećih pozicija očekujemo solidnu izvedbu prema kraju godine, što bi nam trebalo pomoći i u prestizanju benchmark indeksa. U dužem roku se svrstavamo u oprezne optimiste, pri čemu optimizam gradimo na vrlo dobrom makroekonomskom okruženju dok smo oprezni zbog relativno visokih valuacija na razvijenim tržištima. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Money - novčani fond

Pod-fond InterCapital Money nastavio je stabilan rast tijekom listopada ostvarivši prinos od 0,01% u periodu od mjesec dana, dok je ostvareni prinos od početka 2017. godine 0,25%.

Na tržištu novca svjedočili smo nešto manjim razinama kunske likvidnosti te je dnevni višak likvidnosti kroz mjesec listopad prosječno iznosio 13,1 milijardu HRK. U pogledu kratkoročnih stopa, povijesno niske razine stopa na novčanim tržištima postale su još niže aukcijom trezorskih zapisa Ministarstva financija održanom u listopadu nakon dvomjesečne stanke bez aukcije (posljednja održana 29.08.2017.). Na aukciji jednogodišnjeg EUR trezorskog zapisa prihvaćene su sve ponude te je ostvareni prinos na ovaj instrument pao na minimalni pozitivan prinos od 0,01%. Na aukciji jednogodišnjeg HRK trezorskog zapisa svjedočili smo smanjenju ostvarenog prinosa za 10 baznih poena u odnosu na prethodnu aukciju te je trezorac izdan po 0,30%. Smanjenje prinosa je rezultat značajne potražnje nakon dvomjesečne stanke pri čemu je iznos pristiglih ponuda za 2,4 puta nadmašio ostvareni iznos izdanja.

U idućem mjesecu na rasporedu su dva velika dospijeća; dospijeće eurskog trezorskog zapisa RHMF-T-745X (1,5 milijardi EUR) te je najavljena aukcija novog eurskog trezorskog zapisa 06.11.2017. kao i dospijeće obveznice H17BA 25.11.2017. (4 milijarde HRK). Iako se oba vrijednosna papira mogu naći u portfeljima novčanih fondova, vjerujemo da će s obzirom na očekivani prinos novog eurskog trezorskog zapisa veći interes biti od strane bankarskog sektora dok bi novo izdanje obveznice bilo adekvatnije za portfelje obvezničkih fondova.

Glavnina portfelja pod-fonda InterCapital Money 37,50% NAV-a je uložena u trezorske zapise Ministarstva financija, u državne obveznice je uloženo 39,58% NAV-a te ostatak imovine držimo za potrebe likvidnosti na računima kod banaka. Tijekom listopada smo za pod-fond povećali udio imovine uložen u obveznice, dokupljujući obveznice srednje ročnosti za koje smo odredili da je omjer prinosa i duracije optimalan. Duracija fonda je uvođenjem novih pozicija blago povećana te je na zadnji dan listopada iznosila 0,39 godina.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Listopad je bio prilično pozitivan mjesec za dionička tržišta, kako ona strana tako i za domaće. Tako je globalno tržište raslo za 3,6% (+8,4% u godini) dok je domaće tržište u znatnoj mjeri slijedilo korak te ostvarilo rast od 3% (-2,9% u godini). InterCapital Global Equity je mjesec završio rastom od 2,94% (+5,59% u godini).

Višestruki su razlozi prošlomjesečnog rasta globalnih dionica. Jedan od njih je svakako daljnje smanjenje tenzija vezano za događanja na korejskom poluotoku kao i stišavanje strasti u Španjolskoj. Ipak, mi bi se puno više usmjerili na one puno važnije podatke a vezane za pokazatelje proizvodnih aktivnosti (PMI) kao i sezonu objave kvartalnih financijskih izvještaja koja je prošloga mjeseca bila u punome jeku. Pozitivne vijesti od prošloga mjeseca su se tako nastavile i u listopadu budući da proizvodni PMI podaci za Eurozonu pokazuju očitanje od 58,5 što je najviša razina od veljače 2011 i druga najviša razina od 2000 godine. Posebno je značajno što je tempo stvaranja novih poslova najsnažniji u posljednjih 19 godina dok je količina neisporučenih narudžbi najviša u posljednih 15 godina. Ovo znači da trenutni kapaciteti nisu dovoljni te da će kompanije morati krenuti u daljnje investicije za proširenje kapaciteta što će dodatno ubrzati gospodarski rast. S druge strane Atlanitka, proizvodni PMI je zabilježio nešto lošije očitanje od 58,7 u odnosu na rujanskih 60,8 što je najveće očitanje od 1987!!! Razlog nešto lošijem očitanju je prvenstveno u uraganima koji su poharali SAD. Ove pozitivne pokazatelje potkrijepili su i financijski izvještaji kompanija koji su u znatnoj mjeri bili bolji od očekivanja. Svakako zanimljiv podatak jest onaj prema kojemu su rastu zarada najviše pridonijeli proizvodi iz ultra luksuznog segmenta (i u US i EU) zbog čega su razine profitabilnosti kompanija porasle. Ubacimo ovdje i podatak o povjerenju potrošača u US koje je na najvišoj razini od 2000. godine.

Naravno, iako je gospodarska situacija zaista dobra uvijek pratimo i rizike koji bi istu mogli narušiti. Svakako među najvažnijim su geopolitički te potencijalno inflacija. Što se tiče strategije upravljanja pod-fondom, istim pravcem nastavljamo i dalje tražeći i investirajući u kompanije koje imaju dugoročno održive konkurentske prednosti. Držimo da iste mogu uspješno prebroditi sve potencijalne krize te nastaviti povećavati svoju vrijednost, a time i vrijednost Vaših udjela. Potencijalne korekcije vidimo kao priliku za povoljnu kupnju.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

Listopad je bio pozitivan mjesec i za obveznice i za dionice. Globalna EUR izdanja zabilježila su tako rast od 1,0% (+1,1% u godini) dok je domaće tržište mjesec završilo rastom od 0,2% (+5,6% u godini). Globalno dioničko tržište raslo za 3,6% (+8,4% u godini) dok je domaće tržište u znatnoj mjeri slijedilo korak te ostvarilo rast od 3% (-2,9% u godini). InterCapital Balanced ostvario je prinos od 2,13% (+4,93% u godini).

Globalna su tržišta rast doživjela tek u zadnjih nekoliko dana listopada. Naime, ECB je objavio kako se program otkupa obveznica težak 60 milijardi mjesečno koji završava krajem 2017 godine nastavlja u nešto smanjenom obimu od 30 milijardi. Novi iznos otkupa kreće od siječnja 2018 pa do kraja rujna 2018, ali i duže ukoliko će biti potrebno. Također izrazito važna (ako ne i najvažnija) odluka je bila kako će se sva dospjela izdanja reinvestirati i to kroz duži vremenski period i nakon rujna 2018, odnosno koliko god će biti potrebno. ECB je tako vrlo jasno signalizirao kako se nema namjeru naprasito povući sa tržišta već nastavlja pružati potporu i činiti će to koliko će god biti potrebno. Domaće tržište je pak slijedilo pozitivan sentiment koji je ove godine nastao na temelju povoljnih makroekonomskim podataka, najave daljnjeg smanjenja proračunskog deficita ali i pozitivnih utjecaja ECB-a. Što se tiče dioničkog tržišta, višestruki su razlozi prošlomjesečnog rasta globalnih dionica. Jedan od njih je svakako daljnje smanjenje tenzija vezano za događanja na korejskom poluotoku kao i stišavanje strasti u Španjolskoj. Ipak, mi bi se puno više usmjerili na one puno važnije podatke a vezane za pokazatelje proizvodnih aktivnosti (PMI) kao i sezonu objave kvartalnih financijskih izvještaja koja je prošloga mjeseca bila u punome jeku. Pozitivne vijesti od prošloga mjeseca su se tako nastavile i u listopadu budući da proizvodni PMI podaci za Eurozonu pokazuju očitanje od 58,5 što je najviša razina od veljače 2011 i druga najviša razina od 2000 godine. Posebno je značajno što je tempo stvaranja novih poslova najsnažniji u posljednjih 19 godina dok je količina neisporučenih narudžbi najviša u posljednih 15 godina. Ovo znači da trenutni kapaciteti nisu dovoljni te da će kompanije morati krenuti u daljnje investicije za proširenje kapaciteta što će dodatno ubrzati gospodarski rast. S druge strane Atlanitka, proizvodni PMI je zabilježio nešto lošije očitanje od 58,7 u odnosu na rujanskih 60,8 što je najveće očitanje od 1987. Razlog nešto lošijem očitanju je prvenstveno u uraganima koji su poharali SAD. Ove pozitivne pokazatelje potkrijepili su i financijski izvještaji kompanija koji su u znatnoj mjeri bili bolji od očekivanja. Svakako zanimljiv podatak jest onaj prema kojemu su rastu zarada najviše pridonijeli proizvodi iz ultra luksuznog segmenta (i u US i EU) zbog čega su razine profitabilnosti kompanija porasle. Ubacimo ovdje i podatak o povjerenju potrošača u US koje je na najvišoj razini od 2000. godine.

Investicijska politika InterCapital Balanced pod-fonda ostaje neutralna (oko 55% strukture imovine pod-fonda čine dionice), reflektirajući tako nastavak globalnog gospodarskog rasta ali i opreznost. Što se tiče dioničkog portfelja, istim pravcem nastavljamo i dalje tražeći i investirajući u firme koje imaju dugoročno održive konkurentske prednosti. Držimo da iste mogu uspješno prebroditi sve potencijalne krize te nastaviti povećavati svoju vrijednost, a time i vrijednost Vaših udjela. Što se tiče obvezničkog portfelja, ostajemo fokusirani na obveznice globalnih kompanija sa višim kreditnim rejtingom od onoga RH uz sasvim solidan prinos dok na domaćem tržištu koristimo trenutni pozitivni momentum.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Listopad je donio vrlo pozitivna kretanja u prvoj mjeri na stranim te u manjoj mjeri i na domaćem obvezničkom tržištu. Globalna EUR izdanja zabilježila su tako rast od 1,0% (+1,1% u godini) dok je domaće tržište mjesec završilo rastom od 0,2% (+5,6% u godini). InterCapital Global Bond mjesec je završio rastom od 0,55% (+5,08% u godini).

Globalna su tržišta rast doživjela tek u zadnjih nekoliko dana listopada. Naime, ECB je objavio kako se program otkupa obveznica težak 60 milijardi mjesečno koji završava krajem 2017 godine nastavlja u nešto smanjenom obimu od 30 milijardi. Novi iznos otkupa kreće od siječnja 2018 pa do kraja rujna 2018, ali i duže ukoliko će biti potrebno.

Također izrazito važna (ako ne i najvažnija) odluka je bila kako će se sva dospjela izdanja reinvestirati i to kroz duži vremenski period i nakon rujna 2018, odnosno koliko god će biti potrebno. ECB je tako vrlo jasno signalizirao kako se nema namjeru naprasito povući sa tržišta već nastavlja pružati potporu i činiti će to koliko će god biti potrebno. Domaće tržište je pak slijedilo pozitivan sentiment koji je ove godine nastao na temelju povoljnih makroekonomskim podataka, najave daljnjeg smanjenja proračunskog deficita ali i pozitivnih utjecaja ECB-a.

Što se tiče investicijske politike InterCapital Global Bond pod-fonda, ostajemo fokusirani na obveznice globalnih kompanija sa višim kreditnim rejtingom od onoga RH uz sasvim solidan prinos dok na domaćem tržištu koristimo trenutni pozitivni momentum. Ipak, motrit ćemo pojačano gospodarske indikatore, u prvom redu inflaciju (kao i one koji ukazuju na istu) i to posebice u drugoj polovici iduće godine kako će se bližiti kraj novog programa kupovine obveznica.

InterCapital Cash - novčani fond

InterCapital Cash je tijekom listopada ostvario prinos od 0,02% dok je ostvareni prinos od početka godine iznosio 0,20%.

Tijekom listopada ostvarena je samo jedna aukcija TZ MFIN. Nakon rujanske pauze, ostvareni prinos u ovoj aukciji iznosio je 0,3% što je u odnosu na posljednju aukciju koja je nosila prinos od 0,4% najveći pad prinosa u godini dana. Ukupan iznos pristiglih ponuda bio je 2,4 puta veći od ostvarene emisije.

Što se tiče kamatnih stopa, nije bilo značajnijih promjena iako je trend lagano negativan. Tako je jednogodišnji ZIBOR mjesec završio na razinama od oko 0,53% u odnosu na 0,55% početkom mjeseca. Prekonoćni ZIBOR je mjesec završio na razinama od 0,18% u odnosu na 0,19% početkom mjeseca.

S obzirom na visoke razine HRK likvidnosti, možemo reći kako i u narednom razdoblju možemo očekivati nastavak trenda pada prinosa na TZ MFIN uz polagani pad kamatnih stopa u skladu sa kretanjem prinosa na TZ MFIN.

Investicijska politika InterCapital Cash pod-fonda će se i nadalje bazirati na ulaganjima u trezorske zapise RH i depozite kod poslovnih banaka u skladu sa strogim kriterijima fokusiranim na kvalitetu poslovanja izdavatelja.

Izvor: InterCapital Asset Management / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08640 0,00
0,03%
GBP
0,85440 0,00
-0,13%
CHF
0,98840 0,00
0,04%
JPY
169,86000 0,61
0,36%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,65 €
20.05.2024
1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 10:25  2824,65
-3,42
-0,12
CROBEX10* 22.05. 10:25  1697,20
-2,81
-0,17
CROBEX10tr* 22.05. 10:25  1872,57
-3,05
-0,16
ADRIAprime* 22.05. 10:25  1953,74
-2,59
-0,13
CROBISTR* 21.05. 16:31  174,1313
0,01
0,01
CROBIS* 21.05. 16:31  96,467
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:26:13 22.05.2024)
(10:26:13 22.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
102,08 €
0,02%
150.261,76 €
KODT
1.580,00 €
-0,63%
44.420,00 €
ERNT
205,00 €
-0,97%
38.758,00 €
DLKV
2,88 €
4,35%
37.924,82 €
JDGT
286,00 €
0,70%
28.600,00 €
ZABA
18,00 €
-0,28%
9.504,00 €
HT
30,70 €
-0,97%
6.540,90 €
KOEI
258,00 €
0,78%
6.192,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,00%
6.160,00 €
ATPL
52,20 €
0,00%
5.220,00 €
Redovni dionički promet:   
336.345,38 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
336.345,38 €