USPOREDBA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Unesite ime fonda

ILI

odaberite grupu fondova

Dionički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove god.

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine

Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Fond info
 •  
 • Kategorija fonda
 • Početak rada fonda
 • Starost fonda
 • Početna cijena udjela
 • Prva uplata
 • Daljnje uplate
 • Ulazna naknada
 • Izlazna naknada
 • Naknada za upravljanje
 • Naknada depozitnoj banci
 •  
Nagrade
 •  
 • Nagrade fondova
Profil ulagatelja
 •  
 • Preporučeno razdoblje ulaganja
 • Rizičnost / tolerancija na rizik
 • Očekivani prinos
Grafički prikaz