USPOREDBA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Unesite ime fonda

ILI

odaberite grupu fondova

Dionički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove god.

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine

Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Fond info
 •  
 • Kategorija fonda
 • Početak rada fonda
 • Starost fonda
 • Početna cijena udjela
 • Prva uplata
 • Daljnje uplate
 • Ulazna naknada
 • Izlazna naknada
 • Naknada za upravljanje
 • Naknada depozitnoj banci
 •  
Nagrade
 •  
 • Nagrade fondova
Profil ulagatelja
 •  
 • Preporučeno razdoblje ulaganja
 • Rizičnost / tolerancija na rizik
Grafički prikaz
-  
Prinosi
 •  
 • VaR - Rizičnost fonda
 • SRI indikator
 • Zadnjih mjesec dana
 • Zadnja 3 mjeseca
 • Zadnjih 6 mjeseci
 • Zadnjih 12 mjeseci
 • Zadnja 24 mjeseca
 • Prinos u ovoj godini
 • PGP 3 godine
 • PGP 5 godina
 • Imovina
 •  
Cut-off time
 •  
 • Izdavanje/kupnja udjela u fondu:(radnim danom)
 • Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)
 • Zamjena udjela među fondovima:(radnim danom)
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Portfelj fonda
 •  
 • Top 10 ulaganja fonda
 • Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
 • Geografska struktura fonda
 • Sektorska izloženost fonda
 • Valutna izloženost fonda
Investicijski cilj fonda
 •  
 • Investicijski cilj fonda
 •  

Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena:
 • Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
 • prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
 • kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
 • prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
 • prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
 • cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.

Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.

Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka. Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.