USPOREDBA OTVORENIH INVESTICIJSKIH FONDOVA

Unesite ime fonda

ILI

odaberite grupu fondova

Dionički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove god.

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine

Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Fond info
  •  
  • Kategorija fonda
  • Početak rada fonda
  • Starost fonda
  • Početna cijena udjela
  • Prva uplata
  • Daljnje uplate
  • Ulazna naknada
  • Izlazna naknada
  • Naknada za upravljanje
  • Naknada depozitnoj banci
  •  
Nagrade
  •  
  • Nagrade fondova
Profil ulagatelja
  •  
  • Preporučeno razdoblje ulaganja
  • Rizičnost / tolerancija na rizik
  • Očekivani prinos
Grafički prikaz