Usporedba mirovinskih fondova

Unesite ime fonda

ILI

odaberite grupu fondova

DMF s najvećim prinosom ove godine

 • Erste Plavi Expert
 • Raiffeisen DMF
 • AZ Profit

DMF s najvećim prinosom u 12 mj

 • Erste Plavi Expert
 • Raiffeisen DMF
 • AZ Profit

OMF - KATEGORIJA A s najvećim prinosom ove godine

 • PBZ CO - A
 • Erste Plavi - A
 • Raiffeisen OMF - A

OMF - KATEGORIJA A s najvećim prinosom u 12 mj

 • PBZ CO - A
 • Erste Plavi - A
 • Raiffeisen OMF - A

OMF - KATEGORIJA B s najvećim prinosom ove godine

 • Erste Plavi - B
 • PBZ CO - B
 • Raiffeisen OMF - B

OMF - KATEGORIJA B s najvećim prinosom u 12 mj

 • Erste Plavi - B
 • PBZ CO - B
 • Raiffeisen OMF - B

OMF - KATEGORIJA C s najvećim prinosom ove godine

 • AZ - C
 • Erste Plavi - C
 • Raiffeisen OMF - C

OMF - KATEGORIJA C s najvećim prinosom u 12 mj

 • AZ - C
 • Erste Plavi - C
 • Raiffeisen OMF - C
Fond info
 •  
 • Kategorija fonda
 • Početak rada fonda
 • Starost fonda
 • Ulazna naknada
 • Izlazna naknada
 • Godišnja naknada za upravljanje
 • Godišnja naknada depozitaru
  (depozitnoj banci)
 •  
Grafički prikaz
-  
Prinosi
 •  
 • Zadnjih mjesec dana
 • Zadnja 3 mjeseca
 • Zadnjih 6 mjeseci
 • Zadnjih 12 mjeseci
 • Zadnja 24 mjeseca
 • Prinos u ovoj godini
 • PGP
 • PGP 3 godine
 • Imovina
 •  
Ciljevi i strategija ulaganja
 •  
 • Ciljevi i strategija ulaganja
 •