Usporedba mirovinskih fondova

Unesite ime fonda

ILI

odaberite grupu fondova

DMF s najvećim prinosom ove godine

 • Croatia osiguranje 1000C
 • Croatia osiguranje 1000C
 • Erste Plavi Protect

DMF s najvećim prinosom u 12 mj

 • Croatia osiguranje 1000A
 • Croatia osiguranje 1000A
 • Croatia osiguranje 1000C

OMF - KATEGORIJA A s najvećim prinosom ove godine

 • PBZ CO - A
 • PBZ CO - A
 • AZ - A

OMF - KATEGORIJA A s najvećim prinosom u 12 mj

 • PBZ CO - A
 • PBZ CO - A
 • AZ - A

OMF - KATEGORIJA B s najvećim prinosom ove godine

 • AZ - B
 • AZ - B
 • PBZ CO - B

OMF - KATEGORIJA B s najvećim prinosom u 12 mj

 • PBZ CO - B
 • PBZ CO - B
 • AZ - B

OMF - KATEGORIJA C s najvećim prinosom ove godine

 • Raiffeisen OMF - C
 • Raiffeisen OMF - C
 • PBZ CO - C

OMF - KATEGORIJA C s najvećim prinosom u 12 mj

 • PBZ CO - C
 • PBZ CO - C
 • Erste Plavi - C
Fond info
 •  
 • Kategorija fonda
 • Početak rada fonda
 • Starost fonda
 •  
Grafički prikaz